Matematika


14.6. - 18.6. 2021

Ve středu, čtvrtek nebo v pátek od 7:30 do 7:55 si můžete přijít napsat opravy písemek. Je to jen na vás.2

Tento týden jsme se věnovali válci, jeho povrchu a objemu. Zkoušeli jsme poznatky převést do praktických úkolů.

Zkoušeli jsme nerozhodné známky a moc všechny chválím za jejich připravenost. 

7.6. - 11.6. 2021

Tento týden budeme procvičovat obvod a obsah kruhu. Vyzkoušeli jsme si vytvořit svou slovní úlohu na dané téma. Zjistili jsme, že to není tak jednoduché, aby to bylo smysluplné a spočitatelné. 

Ve čtvrtek píšeme testík -vzájemná poloha kružnice a přímky, vzájemná poloha dvou kružnic, konstrukce tečny ke kružnici, vzorečky pro obvod a obsah kruhu.

31.5. - 4.6. 2021

Celý tento týden máte suplování. 

Pracovní listy byli zaměřené především na procvičování. 

Vzájemná poloha přímky a kružnice, vzájemná poloha dvou kružnic, konstrukce tečny, obvod kruhu.

24.5. - 28.5. 2021

Pondělí - Začali jsme nové téma - Kruh a kružnice. Zopakovali jsme základní informace, jak se značí kruh a kružnice, zda bod náleží či nenáleží. 

Úterý - Dnes jsme se ještě vrátili i ke slovním úlohám, abychom si určité informace ještě ujednotili. Poté jsme se vrátili ke kružnicím. Našim úkolem je dohledat si základní informace, pojmy, vlastnosti ke kružnici a kruhu. 

Středa - Sjednotili jsme si vyhledané údaje a ještě jsme si některé i doplnili.

Čtvrtek - Naučili jsme se rýsovat tečnu, sečnu, tětivu.

Pátek - Píšeme krátký testík - to, co stihneme probrat z kruhu a kružnice (základní pojmy, výseče, konstrukce tečny, sečny, tětivy). 

17.5. - 21.5. 2021

Pondělí, úterý, středa - s panem učitelem jste začali nové téma - Thaletova kružnice a její konstrukce

Čtvrtek, pátek - ještě jsme se spolu vrátili k rovnicím, slovním úlohám. Zkusili jste se sami ohodnotit a sami pro sebe jste zjistili, co jste opravdu schopni sami zvládnout. V pondělí ještě spolu projdeme pracovní list, proto si jej nezapomeňte vzít a pak se už opět vrátíme k talethově kružnici a rýsování. PROTO SI VEMTE RÝSOVACÍ POMŮCKY. vEMTE SI I TŘEDÍ DÍL PRACOVNÍHO SEŠITU.

10.5. - 15.5. 2021

Pondělí - Procvičíte si nějaké slovní úlohy o společné práci a podíváme se na slovní úlohy o směsích. Na teamsech je soubor s řešenými slovními úlohami o směsích, podívejte se na ně. 

Úterý - Společně jsme si vypracovali ukázkové úlohy na směsi

Čtvrtek - Vaším úkolem je vypracovat do sešitu z pdf souboru na teamsech - Úlohy o směsích - slovní úlohy 3,4,5,6.

Pátek - dnešní úkol jsou slovní úlohy o společné práci. Pracovní list na teamsech - sl. úlohy o společné práci/ cv. 1, 4, 5. 

Na pondělí si vezměte rýsovací pomůcky: pravítko s ryskou, kružítko, tužku.

3.5. - 7.5. 2021

Pondělí - Dnes jsme si kontrolovali úkoly z minulého týdne, znovu procházeli slovní úlohy na pohyb

Úterý - Začneme další slovní úlohy o společné práci. Zadání opět na teamsech. 

Středa - dobrovolný úkol - slovní úlohy na pohyb. Projděte si slovní úlohy z pracovního listu 5A. Kdo nebude něčemu rozumět, nebo bude chtít pomoct, či zkontrolovat výsledek, pošle mi to ve středu. Já se podívám a napíšu, kde udělal chybu, na co se zaměřit, aby stejnou chybu neudělal na písemku. 

Čtvrtek - Ukazovali jsme si letošní přijímací zkoušky na střední školy. 

Pátek -  Test na slovní úlohy o pohybu. Zadání bude v teamsech, vypracované pošlete do konce hodiny na můj mail. 

26.4. - 30.4. 2021

Pondělí - Zdravím vás všechny v novém týdnu. Dali jsme se do pohybu. https://www.youtube.com/watch?v=TVIFrrj7f6Y Z videa jsme si odvodili typy úloh o pohybu. Dnes jsme začali s úlohami, kdy jedou dva proti sobě a nás zajímá, kdy se potkají. 

Úterý - Pokračovali jsme další úlohou na pohyb. Co když jeden zapomene ponožky a musí se vrátit domů a vyjede později. Kdy se potkají? Ukázkovou slovní úlohu máme v sešitě. Na procvičení máme na teamsech pracovní list: slovní- 05b/ cvičení 1,2. Kdo to nestihl v hodině, dopracuje místo zítřejší hodiny. Všichni poslat tyto dvě slovní úlohy na kontrolu do pátku na můj mail. Není na známky, ale je povinné to poslat, abych viděla, jak tomu rozumíme. 

Středa - Úkol z úterý

Čtvrtek - Dnes pojedeme za sebou a budeme se snažit se dohonit. https://www.youtube.com/watch?v=GDA4MNLqhXo. Do sešitu zapíšeme ukázkový příklad. Z pracovního listu na teamsech - slovní 05b vypočítáme každý sám cvičení 7.

Pátek - dnes jsme pracovali ve dvojicích. Našim úkolem byla cvičení 7, 8, 4 z pracovního listu 5b - pohyb. Na konci každá skupina měla poslat výsledky. Během víkendu každé skupině odpovím. 

19.4. - 23.4. 2021

Pondělí - pracovali jsme na slovních úlohách. Pracovní list na teamsech cv. 3,4. PS - 150/11; 149/5. Kdo to nestihl v hodině, dopracuje sám do příští hodiny. 

Úterý -  Dnes budeme pracovat s online kvízy. Procvičíme rovnice, slovní úlohy. Slovní úloha, kterou vypracujete sami do čtvrteční hodiny je PS 150/9. 

Středa - Samostatná práce, v každé online hodině bude jedna slovní úloha, kterou vypracuješ do další hodiny. 

Čtvrtek - Opakovali jsme rovnice se zlomkem, abychom si procvičili nejsložitější rovnice na zítřejší test. Pak jsme pracovali na slovních úlohách se zlomky (PL na teamsech - slovni 02/ cvičení 5).

Pátek - Test na rovnice

12.4. - 16.4. 2021

Pondělí - Milí osmáci, v pondělí nemáme online hodinu matematiky tak, jak jsme si to říkali minulý týden. Místo online hodiny vypracujte cvičení z pracovního sešitu 144/3b, d, f; 145/4c. Nezapomeňte, že každá rovnice má i zkoušku.  Tento úkol pošlete společně s úkolem ze středy na můj mail do pátku. 

Úterý - Dnes jsme začali pracovat na Slovních úlohách. Konečně můžeme využít v praktických příkladech to, co jsme se teď 3 měsíce snažili naučit. Na teamsech je pracovní list na slovní úlohy. V dnešní hodině jsme vypracovali první 2 úlohy.

Středa - Samostatná práce. Zkombinujeme slovní úlohy i složitější rovnice. Vyber si 2 slovní úlohy z pracovního listu na teamsech a z PS 145/ 4e,f. Společně s pondělním úkolem pošlete na můj mail do pátku. 

Čtvrtek - Měli jsme skupinovou práci. Ve které bylo naším úkolem vypracovat test v pracovním sešitu na str. 147 a čtyři slovní úlohy z pracovního listu na teamsech. Odpovědi za skupinu jste poslali na chat. Moc děkuji za vaši práci. 

Pátek - společně projdeme příklady, ze skupinové práce, se kterými si většina nevěděla rady. 

6.4. - 9.4. 2021

Milí osmáci, vítám vás opět po velikonocích a těším se na další hodiny. 

Úterý - Pomocí testu na seřazování jsme se opět pokusili navodit myšlenky na rovnice. A vzpomínali jsme, jak se pracuje s rovnicemi, které obsahují zlomky - PS 142/1j; 143/2a,c.

Středa - Samostatná práce, kterou pošlete do pátku na můj mail. Tady jsou 4 rovnice, které vypracujte do sešitu. Nezapomeňte, že každá rovnice musí mít i zkoušku. 

5(x−2)+2x=5x−2

2y+7−(5+y)=3−(5+y)

6x+(x+1)=5(x+1) 

(7z+3)−(2z−6)=44


Čtvrtek - procvičování složitějších rovnic - ve skupinách jste měli spočítat příklady a pak je vysvětlit ostatním. Zítra budeme pokračovat. PS 142/2b,g; 143/3c,e.

Pátek - procvičování složitějších rovnic. Ukázali jsme si, že ne všechny rovnice mají jen jeden kořen. Některé rovnice nemají řešení a některé mají zase nekonečně mnoho řešení.