Matematika

14.-18.6.2021

Podívali jsme se na početní operace s racionálními čísly. A protože to začalo být obtížnější, tak jsme výpočty vyzkoušeli i na kalkulačce. Ke kalkulačce se vrátíme ještě i v pondělí, připomenete si aritmetický průměr.

7.-11.6.2021

Objem hranolu

Pokračujeme s objemem hranolu. Dnes jsme se zaměřili na krychli a zopakovali si i objem 4bokého hranolu s podstavou ve tvaru lichoběžníku. Tato tělesa, výpočet jejich objemu, jsme probrali ve středečním testu. Podívali jsme se i na další typy hranolů.

​Racionální čísla

Začneme poslední letošní téma - na rozjezd si zopakujeme početní operace s celými čísly. Podívali jsme se také na absolutní hodnotu a u počítače jste si (i přes technické problémy) vyzkoušeli práci s číselnou osou. Zjistili jste, že obzvlášť zlomky se na číselnou osu umísťují celkem obtížně. Více najdete na odkazech:

https://cs.khanacademy.org/math/5-trida/xfb4b2e288ba389ab:desetinna-cisla/xfb4b2e288ba389ab:desetinna-cisla-na-ciselne-ose/e/decimals_on_the_number_line_1

https://cs.khanacademy.org/math/6-trida/xe43e34898edf07f6:desetinna-cisla

31.5.-4.6.2021

Pokračujeme s povrchem hranolu. Zaměřili jsme se na hranol s podstavou lichoběžníku a podíváme se i na krychli a kvádr (ty znáte už z 6. třídy). Vaše znalosti si otestujete v pátek při písemce​ (bude tam hranol s podstavou lichoběžníku a krychle nebo kvádr). Doufám, že tentokrát bude spokojenost na všech stranách. Víte, z čeho se bude psát, tak pečlivě sledujte správný postup při hodinách a samozřejmě se nezapomeňte naučit ty správné vzorce! Bez toho to opravdu nejde... V příloze najdete PL, který dostanete v hodině a hned za ním najdete i vzorové řešení. PL - hranol (206.79 kB)

Jakmile dokončíme povrch hranolu, podíváme se ještě na objem hranolu.

24.-28.5.2021

Blíže jsme se podívali na síť hranolu, zkusili jste si i modelovat hranoly. Poté jsme se zaměřili na povrch hranolu. Vše jsme si procvičili na troj- a čtyřbokém hranolu. Jeden z nich se objeví v pondělním testu.

Vše bude zadáno obdobně jako v hodině (podstavou bude pravoúhlý trojúhelník nebo rovnoběžník), procvičovat můžete i podle učebnice (3. díl, strany 79-81).

17.-21.5.2021

Dokončili jsme vlastnosti lichoběžníků a připomněli si i některé vlastnosti jiných čtyřúhelníků. Postupně se tak dostáváme k novému tématu - hranolům.

Zahájili jsme nové téma - hranoly. Více v přiložené prezentaci: Hranoly (2.52 MB)

Měli byste znát pojmy: hranol, podstava, boční stěny, plášť, hrany, výška, síť

Napsali jste test v Socrative na tělesa a šlo vám to dobře, velmi dobře a většině přímo výborně. Vyzkoušeli jsme si narýsovat síť pravidelného trojbokého hranolu a přemýšleli jste o různých sítích. V pondělí se na vás těším. Přineste si nůžky, budeme stříhat a zkoušet skládat tělesa. Nezapomeňte si s sebou vzít samozřejmě také rýsovací potřeby.

10.-14.5.2021

Konečně jsme se viděli ve škole, tak byla možnost rýsovat společně :) Vyzkoušeli jste si i jak jednoduše přijít na vzorec výpočtu obsahu lichoběžníku.

Máte za sebou tedy úlohy na obsah a konstrukci lichoběžníku. Prošli jsme si také vlastnosti lichoběžníků. V pondělí vše dokončíme při distanční výuce a pak se posuneme na další téma.

3.-7.5.2021

Obsah pravoúhlého trojúhelníku

Zkusili jste si speciální případ výpočtu obsahu - pravoúhlý trojúhelník. Vysvětlili jsme si to, proč se počítá právě takto a vyzkoušeli jsme si několik příkladů.

Lichoběžníky

Podívali jsme se na další typ čtyřúhelníků, které mají jen jednu dvojici protějších stran rovnoběžnou. Nazývají se lichoběžníky. Můžete u nich nalézt ještě speciální typy - rovnoramenné a pravoúhlé. Více máte zapsáno v sešitech nebo najdete v učebnici. Zkusili jsme si narýsovat obecný, pravoúhlý a rovnoramenný lichoběžník.

Na pondělí si připravte dva shodné trojúhelníky, narýsované na tvrdší papír a vystřihnuté. Budeme s nimi pracovat v hodině. Těším se na ně a hlavně na vás :)

V pátek vás čeká test v Socrative - poznávání čtyřúhelníku, jejich základní vlastnosti. Tak se připravte, ať máte samé jedničky!

26.-30.4.2021

Ještě jednou se trochu podíváme na rovnoběžníky - jejich úhlopříčky a souměrnost. Pomalu se tím dostaneme k dalšímu důležitému vzorečku - obsahu trojúhelníku.

A abyste si osvěžili všechny pojmy, které jsme se zatím učili, připravte se na středeční testík v Socrative. Zaměřte se na čtyřúhelníky (jak je poznáte od jiných rovinných útvarů), detailněji na rovnoběžníky (jak se dělí a jak jednotlivé typy nazýváme, co je pro ně charakteristické - které strany jsou stejně dlouhé, které jsou rovnoběžné, které úhly jsou shodné, které mají dohromady 180°, kolik mají všechny 4 vnitřní úhly dohromady, co jsou to úhlopříčky a co výšky, co je pro ně charakteristické, jak se vypočítá obvod a obsah, v jakých jsou jednotkách). Mohou se tam objevit i jednoduché výpočty.

Obsah trojúhelníku

Už víte, jak obsah trojúhelníku vypočítat a proč se počítá zrovna tímto způsobem. Zkusili jsme si i několik příkladů.

19.-23.4.2021

Výška rovnoběžníku

Již minulý týden jsme si zkusili narýsovat výšky v kosočtverci a v kosodélníku. Dnes jste si udělali zápis do sešitu (vybrali jste si definici vlevo :)). Za úkol do středy máte narýsovat si nejlépe na tvrdší papír kosodélník se stranami a=10 cm, b=7cm a úhlem alfa 55º. Také si připravte nůžky. Budeme rýsovat výšky a potom stříhat :) 

Povedlo se a tak už víte, jak se dá jednoduše odvodit vzorec pro výpočet obsahu rovnoběžníků. Obsah rovnoběžníku se vypočítá jako součin strany a jí přilehlé výšky, tedy S = a · va = b · vb.

Do neděle 25.4. vypracujte přiložený pracovní list. Kdo dával pozor v hodině a vše si pečlivě zapisoval, tak ho už nečeká moc velká práce :D Vše pošlete na můj e-mail. PL - obsah rovnoběžníku (66.1 kB)

Zopakovali jsme si, co víte o rovnoběžnících a zkusili jsme si jeden narýsovat, doplnit úhlopříčky, výšky a vypočítat jeho obvod a obsah. Vše (kromě zadání a náčrtku) máte na obrázku dole. Komu se úplně nepovedlo v hodině, ještě si překontrolujte a v pondělí na začátku hodiny si o tom ještě promluvíme. Dva nejrychlejší chválím a posílám jedničky :D

12.-16.4.2021

Obvod rovnoběžníků

Víte, co je to obvod rovnoběžníků a jak ho vypočítat. Prošli jsme si i převody jednotek délky. Čeká vás tak vypracování pracovního listu na známky. Vše pošlete do čtvrtka 15.4. PL - obvod rovnoběžníků (164.9 kB)

PL není třeba si tisknout - stačí si jen opsat zadání, vypočítat do sešitu a poslat mi fotku či scan.

Teorii či další příklady k procvičování najdete v 3. dílu učebnice kolem strany 55.

6.-9.4.2021

Podíváme se na další čtyřúhelníky. V pátek by se vám mohl hodit tento obrázek - kdo chce, může si ho vytisknout (tabulku nalepit do sešitu a názvy a útvary vystříhat - budou se lepit do tabulky). Kdo nemá možnost tisku nebo si raději dělá zápis do sešitu sám, pak to určitě zvládneme společně v hodině :)

Kosočtverec

Všichni ho znáte, ale zvládnete ho i narýsovat? Víte něco o jeho vlastnostech? Věřím, že ano. Vše jsme společně probrali. Víte, že kosočtverec:

- má všechny strany stejně dlouhé (stejně jako čtverec)

- má protější strany rovnoběžné (stejně jako čtverec)

- vedlejší strany spolu svírají jiný než pravý úhel (tím se od čtverce liší)

- má součet vnitřních úhlů 360° (jako všechny čtyřúhelníky), sousední úhly (jsou jakoby vedle sebe) mají dohromady 180°, protější úhly (jsou naproti sobě) jsou stejně velké

Komu by přeci jen některé informace či postup rýsování nebyli jasné, tak se ptejte či vyhledejte v učebnici vhodný text a obrázky (učebnice 3. díl na stranách 39-54).

29.-31.3.2021

Trojúhelníky a čtyřúhelníky

Rozdíl mezi troj- a čtyřúhelníky poznáte. Také jste si zopakovali, jak vypadá čtverec a obdélník. Umíte popsat jejich vrcholy, strany, úhly a znáte jejich základní vlastnosti.