Matematika


14. 6. - 18. 6. 2021

 • prověřujeme znalosti
 • učíme se navzájem
 • hrajeme hry
 • upevňujeme znalosti

7. 6. - 11. 6. 2021

Procvičujeme matematické operace:

 • písemné sčítání
 • písemné odčítání
 • písemné dělení
 • písemné násobení

Počítáme s kalkulačkou.

31. 5. - 4. 6. 2021

Procvičujeme matematické operace:

 • písemné sčítání
 • písemné odčítání
 • písemné dělení
 • písemné násobení

Počítáme s kalkulačkou.

24. 5. - 28. 5. 2021

Procvičujeme matematické operace:

 • písemné sčítání
 • písemné odčítání
 • písemné dělení
 • písemné násobení

Počítáme s kalkulačkou.

17. - 21. 5. 2021

 • výpočet povrchu krychle
 • výpočet povrchu kvádru
 • obsah čtverce a obdélníka
 • procvičování matematických operací
 • zlomky - procvičování
 • sudoku

10. 5. - 14. 5. 2021

Po - celá čísla (kladná, záporná, nula): uč. str. 45 - 46

St - výpočet povrchu krychle: uč. str. 47 + sešit z G + složená krychle z papíru!!

Čt - procvičování učiva

- výpočet povrchu kvádru: uč. str. 48 + složený kvádr z papíru!!

3. 5. - 7. 5. 2021

 • aritmetický průměr
 • grafický součet úseček
 • grafický rozdíl úseček
 • čteme z diagramů
 • procvičujeme zlomky
 • součet zlomků se stejným jmenovatelem

26. 4. - 30. 4. 2021

Po - zlomky - pokračování: uč. str. 32 - 33, Wordwall

St - zlomky: uč. str. 34 - 35, weby na procvičování

Čt - obsah čtverce a obdélníka - procvičování: uč. str. 36 - 37, sešit z G

- čarodějnické počítání (obleč si masku)


19. 4. - 23. 4. 2021

 • procvičujeme násobilku
 • procvičujeme přímou úměrnost
 • rýsujeme grafy přímé úměrnosti
 • počítáme obsah obdélníku
 • počítáme obsah čtverce

12. 4. - 16. 4. 2021

Jsem ráda, že zlomky nás nezlomily a že jste pochopili jejich princip. Tento týden budeme v tomto učivu pokračovat.

Po - zlomky- procvičování (Zlomky-hravě, Wordwall...), kontrola DÚ

St - přímá úměrnost: uč. str. 20

Čt - přímá úměrnost: uč. str. 21

- Jak dlouho žili (praktické úlohy) - uč. str. 19

6. 4. - 9. 4. 2021

Tento týden nám bude sladce :-) Doufám, že už máte nachystanou Milku, abychom mohli zahájit učivo o zlomcích! 

St - zlomky: Matýskova matematika + hrátky s čokoládou

Čt - zlomky: uč. str. 12 - 13

- zlomky: uč. str. 15 - 16, Školákov

29. 3. - 2. 4. 2021

Ahoj, tak už jsme milionáři :-) Zapisujeme a čteme čísla do milionu, porovnáváme je a řadíme podle velikosti. VÝBORNĚ! Tento týden se budeme věnovat geometrii - učivu o rovnoběžnících.

Po - rovnoběžníky: uč. str. 10, Matýskova matematika

St - Rýsujeme rovnoběžník: uč. str. 11 a 14

      DÚ: na příští týden si do M nachystej čokoládu Milku (budeme se učit ozlomky, což je nejsladší učivo za celý

      4.ročník :-)

22. 3. - 26. 3. 2021

Děcka, mám radost, že se nám dařilo v matematických testech. Tento týden si ještě zopakujeme učivo z geometrie - nejprve společně a pak formou testu. Také budeme pokračovat v počítání do milionu.

Po - zápis čísel do milionu, jejich porovnávání, rozvinutý zápis čísel (3 díl učebnice!!! str. 3 - 4, Školákov,                         pracovní list)

St - opakování geometrie, zaokrouhlování čísel, početní výkony s přirozenými čísly: uč. str. 4 - 5

Čt - početní výkony s přirozenými čísly: uč. str. 7   + test z G

- vyhodnocení testu z G, početní výkony s přirozenými čísly: uč. str. 8 - 9

15. 3. - 19. 3. 2021

Také v matematice si procvičíme vědomosti a dovednosti, získané v minulých týdnech, a pak určitě skvěle zvládneme test, který si rozdělíme na tři části - dvě si napíšeme tento týden a třetí část - geometrii - si necháme na příští týden. Připravte si už 3. díl učebnice, tento týden ho poprvé použijeme.

Po - procvičování učiva: uč. do str. 49

St - obvod čtverce a obdélníka: uč. str. 51 - 52, test 1. část

Čt - problémové úlohy: uč. str. 60 - 61, test 2. část

- počítáme do milionu: 3.díl uč. str. 3, Školákov

8. 3. - 12. 3. 2021

 • JARNÍ PRÁZDNINY

1. 3. - 5. 3. 2021

Tento týden se kromě procvičování učiva seznámíme s webem, který se zabývá finanční gramotností. V minulosti jsme sledovali seriál Bankovkovi, který se nám líbil a mnohé jsme se z něho dozvěděli. Nyní se zaregistrujeme do webu zlatka.in/cz/ a budeme na sobě pracovat, abychom se dokázali orientovat ve světě financí :-)

Po - procvičování učiva, seznámení s webem https://zlatka.in/cs/, registrace

St - samostatná práce: https://www.zlatka.in/cs/ - projdi si slovníčky, seznam se s pojmy, hraj hry, vytvoř si svou bankovku - pošli foto do 18 hodin

Čt - finanční gramotnost - zpětná vazba, procvičování učiva

22. 2. - 26. 2. 2021

I tento týden budeme procvičovat převody jednotek - tentokrát se zaměříme na objem a čas. Předtím si však pohrajeme s osovou souměrností, z níž dostanete další čtvrnáctidenní úkol - těšte se :-) Také si dáme naše oblíbené matematické pyramidy.

Po - obvod trojúhelníka ) procvičování, osová souměrnost: učeb. str. 46, 49 + matemat. pyramidy: Školákov

St - osová souměrnost: PS str. 8 + pracovní list (vytiskni si ho)

Čt - jednotky objemu: učeb. str. 47 + matemat. pyramidy: Školákov

- jednotky času: učeb. str. 48 + matemat. pyramidy: Školákov

15. 2. - 19. 2. 2021

Děcka, je super, že někteří z Vás se domluvili na spolupráci při páteční samostatné práci - umět spolupracovat je velmi důležité. 

Po - procvičování jednotek délky: Školákov  + matematické pyramidy

St - jednotky hmotnosti: učeb. str. 45

Čt - procvičování jednotek hmotnosti: Školákov   + matematické pyramidy

- obvod trojúhelníka: učeb. str. 46

+ doplňujeme 2.díl PS

8. 2. - 12. 2. 2021

Tento týden se seznámíme s přímou úměrností, v geometrii budeme rýsovat čtverec a obdélní a také se vrátíme k jednotkám délky.

Po - přímá úměrnost: učeb. str. 41 - 42

St - rýsování čtverce a obdélníka: učeb. str. 43

Čt - jednotky délky: učeb. str. 44 + Školákov

- PS 2. díl str. 4 - 5

+ doplňujeme 2. díl PS

1. 2. - 5. 2. 2021

Tento týden máme v plánu věnovat se písemnému násobení, ale také se vrátíme k rovnicím a naučíme se číst v jízdních řádech.

Po - písemné násobení dvojciferným činitelem - Matýskova matematika, učeb. str. 36

Út - písemné násobení dvojciferným činitelem + procvičování učiva: učeb. str. 37, PS str. 1

Čt - čteme v jízdních řádech: učeb. str. 39 + IDOS

- rovnice: učeb. str. 40

+ doplňujeme 1.díl PS

25. 1. - 29. 1. 2021

Tento týden budeme ještě pokračovat v geometrii a poté se budeme věnovat písemnému násobení dvojciferným činitelem. Jsem ráda, že se nám minulý týden v geometrii dařilo. Jen tak dál :-)

Po - pravý úhel, pravoúhlý trojúhelník ( učeb. str. 34, pomůcky a sešit na G) + procvičování učiva 

Út - osa a střed úsečky (učeb. str. 38, pomůcky a sešit na G) + procvičování učiva

Čt - písemné násobení dvojciferným činitelem: učeb. str. 35 - 36

+ doplňujeme 1. díl PS

18. 1. - 22. 1. 2021

Tento týden budeme mít společnou M ve čtvrtek a v pátek - budeme se věnovat geometrii.

Čt - rýsujeme trojúhelník, uč. str. 25

- trojúhelníková nerovnost, uč. str. 33

+ doplňujeme 1.díl PS

11. - 15. 1. 2021

Tento týden nás čeká společná hodina matematiky ve 3 dnech. Ve zbylých dnech pracuj na doplňování stran v 1.díle PS.

Po - rovnice, uč. str. 30 - 31

Út - procvičování učiva, uč. str. 31 - 32

- test, PS str. 33 - 34, pošli do soboty 12 hodin

4. 1. - 8. 1. 2021

Od pondělí 4. 1. se budeme setkávat při online výuce. Matematiku máme v rozvrhu kromě středy vždy od 10 hodin.

Po - třídnická hodina

Út - procvičování písemného sčítání, odčítání, násobení a dělení

Čt - pamětné násobení a dělení, uč. str. 20 - 22

- pamětné násobení a dělení, rýsujeme trojúhelník, uč. str. 23 - 25

+ doplňujeme 1.díl PS

14. 12. - 18. 12. 2020

 • zaokrouhlujeme čísla do 1 000 000
 • procvičujeme učivo za 1.pololetí
 • opakujeme rýsování kružnice, kruhu
 • PS do str.26
 • uč. do str.10

7. 12. - 11. 12. 2020

 • čteme a zapisujeme čísla větší než 10 000
 • orientujeme se na číselné ose do milionu
 • zapisujeme rozvinutý zápis čísel
 • porovnáváme čísla
 • procvičujeme učivo za 1.čtvrtletí
 • procvičujeme rýsování rovnoběžek a kolmic
 • uč. do str. 9 (2.díl)
 • PS do str. 23

30. 11. - 4. 12. 2020

 • procvičujeme učivo za 1.čtvrtletí
 • kontrolujeme úkoly z online výuky
 • uč. do str. 52
 • PS do str. 21

23. 11. - 27. 11. 2020

Kromě Počtářských chvilek XXII. - XXVI. nás tento týden čeká:

Po - písemné dělení: uč. str. 49/cv. 11 - 13

Út - aplikační cvičení PS str. 19

Čt - pravý úhel: uč. str. 50/cv. 1 - 6

- sami: Moje město v číslech - uč. str. 51 (potřebné informace získáš na internetu, vypracuj do sešitu Š)

16. 11. - 20. 11. 2020

I tento týden počítáme Počtářské chvilky - tentokrát XVIII - XXI. Máme v plánu i další učivo:

Po - test z geometrie: samostatně vypracuj v PS str. 18 a pošli oskenované nebo ofocené

Čt - dělení zpaměti: uč. str. 46/cv. 9 - 11, 17 - 18

- písemné násobení a dělení: uč. str. 48/cv. 1 - 7

9. 11. - 13. 11. 2020

Zdravím Vás, děcka. V matematice jsme si procvičili písemné sčítání a odčítání (a tak trochu i pamětné) a pustili jsme se do aplikačních úloh, v kterých zpočátku týdne budeme pokračovat. Mimo naši společnou práci počítej příklady v Počtářských chvilkách ( XII. - XVII.) a doporučuji procvičovat na Školákově písemné dělení - Trpaslíci (odkaz v minulém týdnu). Další náměty najdeš v dolní části tohoto týdne.

Po - problémové úkoly uč. str. 43

Út - G: rýsování rovnoběžek procházejících daným bodem uč. str. 44/cv. 1 - 4

St - nemáme (ČJ + AJ)

Čt - Násobení a dělení zpaměti uč. str. 45/cv. 1 - 4

- sami vyplňte test PS str. 17

Náměty na cvičení a hrátky s matematikou:

 1. MATÝSKOVA MATEMATIKA - výuková videa 
 2. VIDEA - písemné sčítání, odčítání, násobení, dělení, převody jednotek a geometrie  
 3. MATIKA IN - úkoly k výuce matematiky dle prof. Hejného, logické úlohy
 4. KOPÍROVATELNÉ PŘEDLOHY v pdf  - 71 stran: násobilková tabulka, ciferník, násobilkové čtverce, součtové trojúhelníky, číselná osa, krokovací pás, geoboard, stovková tabulka,   ... 
 5. NAUČ SE POČÍTAT
 6. UMÍME MATIKU
 7. TRENÉR POČÍTÁNÍ - + - x : - zadáte operaci a číselný obor
 8. MAT MAT - inteligentní procvičování
 9. ZLOMKY HRAVĚ
 10. MATEMATICKÉ HRY - ZŠ Na Beránku, soubor her
 11. VISUAL MANIPULATIVES - nástroje na IT, číselné osy, tvary, kalendář, geoboard, kostky ... 
 12. VIRTUAL MANIPULATIVES - barevná kolečka, číselná osa, stovková tabulka, zlomky, řády čísel ... nové
 13. ZNÁZORNĚNÍ ČÍSEL - tisíce, stovky, desítky a jednotky
 14. STOVKOVÁ TABULKA na IT
 15. ČÍSELNÁ OSA na IT k manipulaci, obsahuje i zlomky 
 16. ČÍSELNÁ OSA na IT dle zvolených parametrů
 17. OBSAH ve čtverečkované síti
 18. KOSTKY - nastavíte si druh kostek a počet, potom jimi hodíte (throw). Žáci mohou sčítat, násobit, porovnávat dvě čísla, sestavovat dvojciferná čísla 
  se 2 kostkami ...
 19. POČÍTADLO do 100
 20. ZLOMKY - kruhové výseče ke skládání na IT
 21. MODELUJ ZLOMKY a přiřaď obrázek
 22. HRY NA NÁSOBENÍ - příklady a hry na IT
 23. POČETNÍ OMALOVÁNKY - různé úrovně, 
 24. PŘEVODY JEDNOTEK - vysvětlení a cvičení
 25. POČÍTEJME - generování příkladů na PC a IT
 26. MATEMATICKÉ HRY - SHeppardsoftware
 27. MODELOVÁNÍ OBVODU A OBSAHU - obdélník, čtverec

2. 1.1. - 6. 11. 2020

Po prázdninách budeme opět spolupracovat prostřednictvím Teams setkávání. Samostatně si procvičuj různé typy úloh při Počtářských chvilkách VIII. - XII. (8 - 12).

Po - opakování rýsování rovnoběžek a zaokrouhlování, písemné sčítání uč. str. 41/cv. 1, 2

Út - písemné sčítání uč. str. 41/cv. 5  + písemné odčítání uč. str. 42/cv. 2, 8

St - nemáme (ČJ + AJ)

Čt - procvičování učiva PS str. 15/cv. 1 - 8

- samostatně si procvičuj písemné dělení (aspoň 1 trpaslíka - pokud děláš chyby, procvičuj více)

https://skolakov.eu/matematika/4-trida/pisemne-deleni/priklady-sedmi-trpasliku/vyber.html


26. 10. - 30. 10. 2020

Podzimní prázdniny

19. 10. - 23. 10. 2020

V matematice jsme téměř zvítězili nad písemným dělením jednociferným dělitelem, ale neusněte na vavřínech a toto učivo si procvičujte :-)  Také Počtářské chvilky vám pomohou procvičovat příklady, které jsem se už učili.

Další učivo probíráme spolu na Teams:

Po - rýsování kolmic daným bodem (nachystej si G sešit a pravítko): uč. str. 35/cv. 3 - 5,  sčítání a odčítání                   zpaměti uč. str. 36/cv. 6 ústně

Út - sčítání a odčítání do 10 000 zpaměti: uč. str. 37/cv. 10, 13, 17

Čt - počítej po stovkách: uč. str. 38/cv. 3, rýsování rovnoběžek (nachystej si G sešit, 2 pravítka - rovné a                        trojúhelník s ryskou), uč. str. 39/cv. 1 - 4

- rýsování rovnoběžek: uč. str. 39/cv. 5  (nachystej si G sešit, 2 pravítka - rovné a trojúhelník s ryskou),                    zaokrouhlování čísel na tisíce uč. str. 40/cv. 1 - 3

12. 10. - 16. 10. 2020

 • procvičujeme písemné dělení, sčítání a odčítání

Do konce týdne (pokud budeš pracovat přes počítač, uděláme spolu):

 • PS str. 12/cv.4 - 9, str. 13/ cv. 1 - 3
 • počtářské chvilky I. - II.  (pošlu emailem)

5. 10. - 9. 10. 2020

 • procvičujeme písemné dělení jednociferným dělitelem
 • opakujeme malou násobilku
 • osová souměrnost - pracovní list
 • písemné sčítání a odčítání (omalovánka)
 • seznamujeme se s čísly do 10 000
 • uč. do str. 30
 • PS do str. 11

29. 9. - 2. 10. 2020

 • dělení se zbytkem
 • písemné dělení jednociferným dělitelem
 • matematické rébusy
 • uč. do str. 25
 • PS do str. 7

21. 9. - 25. 9. 2020

 • rýsujeme kolmice
 • jednotky času
 • písemné násobení jednociferným činitelem
 • uč. do str. 22
 • PS do str. 9

14. 9. - 18. 9. 2020

 • procvičujeme učivo 3.ročníku
 • jednotky objemu
 • vzájemná poloha přímek v rovině - rovnoběžky, různoběžky, kolmice
 • uč. do str. 17
 • PS str. 3 - 4

7. 9. - 11. 9. 2020

 • procvičujeme učivo 3.ročníku
 • jednotky délky, hmotnosti
 • hrajeme didaktické hry
 • uč. do str. 7
 • PS str. 1, 2