Matematika


14.6.-18.6.2021

Procvičujeme násobení a dělení 1-6, sčítání a odčítání s přechodem desítky.

Finanční gramotnost - počítání peněz.

7.6.-11.6.2021

Procvičujeme násobení a dělení 1- 6. Sčítání a odčítání do 100.

Násobilce 7 se budeme věnovat až ve 3. ročníku, vybrala jsem si od dětí M7, zůstanou přes prázdniny u mě.

Finanční gramotnost - násobky v receptech a zboží.

Matematika Hejný - stavění parket.

31.5.- 4.6.2021

Násobení a dělení 1 a 10, uč. str. 30

Procvičujeme násobení 1- 6

Finanční gramotnost

24.5.-28.5.2021

Násobení a dělení 6

17.5. - 21.5.2021

Násobení a dělení 5

Pokračujeme v sešitě Počítáme zpaměti (do sloupečku 73)

10.5.-14.5.2021

Procvičujeme násobení 2 -4

Sčítání a odčítání do 100

3.5.-7.5.2021

Násobení a dělení 4

Procvičování násobení a dělení 2 a 3

Souhrnné opakování - příprava na písemnou práci (10.5.) - uč. str. 32

26.4.- 30.4. Rotační výuka

Násobení a dělení 2 a 3.

Počítáme do 100, logické a slovní úlohy.

GE - kombinované úlohy, měření úseček na cm a mm.

 19.4. - 23.4. DISTANČNÍ VÝUKA

Násobení a dělení 2,3. Uč. po str. 26.

22.3.- 26.3.2021

Vyvození násobení. Násobení dvěma. Seznámení s herními pomůckami - dominem a časovkou.

Stále procvičujeme: pamětné sčítání a odčítání.

15. - 19. 3. 2021

Písemné sčítání a odčítání s přechodem přes desítku v oboru do 100

Rozklady čísel

1. - 5. 3. 2021

Sčítání a odčítání do 100

Počítáme s penězi

GE: rýsování úseček dané délky

8. - 12.2.2021

Procvičovali jsme písemné odčítání.

Počítání zpaměti, aplikační slovní úlohy.

Pracovní sešit  M6 str. 2

1. - 5. 2. 2021

Písemné sčítání pod sebou s přechodem přes 10.

6. díl učebnice - str. 1

Doma je potřeba procvičovat pamětné počítání do 20.

25.1.-28.1.2021

Procvičování učiva s Růžovým Panterem - týdenní projekt

Rozvoj finanční gramotnosti - hry s penězi, nákupy.

18.1.- 22.1.2021

Sčítání a odčítání do 100. Odčítání pod sebou. Dokončili jsme 5.díl učebnice. Zdokonalujeme svoji samostatnost a zvyšujeme svou obratnost v počtech. Řešíme záludné úlohy a pomáháme si najít cestu k jejich rozluštění.

11.1.-15.1.2021

Sčítání a odčítání do 100.

11.1. str. 23 cv. 5,7. Str. 26 cv. 1,6.

12.1. str. 26 a 27.

V pátek 15.1. si napíšeme pololetní opakování - domácí příprava na str. 32.

4.1. - 8.1.2021

Finanční gramotnost

5.1. Počítáme s penězi - nákupy. Geometrie: vyznač body Z, Ž, Y, narýsuj přímku k, narýsuj polopřímku, narýsuj úsečku MN.

6.1. Zdražování zboží - chystali jsme penízky na nákup zboží, přidáváme jednotky - zdražujeme.

PS str. 23 cv. 1- 3. Do malého sešitu cv. 4. Geometrie - vyznač body K,L,M. Narýsuj úsečku s krajními body A,B.  Vyznač bod Z. Narýsuj přímky, které prochází bodem Z. Narýsuj přímku p. Vyznač body K,M, které leží na přímce p. Vyznač body A,B, které na přímce p neleží.

V pátek si napíšeme souhrnné opakování z geometrie. Budeme potřebovat pravítko a ořezanou tužku.

8.1. Souhrnné opakování z geometrie. PS str. 31. Komu se nevyvedlo podle jeho představ, má v pondělí možnost opravy.

7.12.- 11.12.2020.

Sčítání a odčítání do 100 bez přechodu přes základ

Hravou formou jsme procvičovali pamětné počítání do 20.

GE: bod ležící a neležící na přímce, měření úseček. Rozlišování přímka x polopřímka x úsečka.

30.11. - 4.12.2020

Sčítání a odčítání desítek, písemné sčítání a odčítání pod sebou.

Čertovské počítání do 20

GE: Zahráli jsme si na architekty - modelovali jsme ze špejlí úsečky, ve dvojicích čtverec, ve čtveřicích krychli.

23.11.-27.11.2020

27.11. Odčítání desítek. Uč.str. 14. GE: přímka x polopřímka x úsečka.

26.11. Odčítání desítek. Uč. str.13. Procvičujeme pamětné +- do 20.

25.11. Sčítání a odčítání desítek. Uč. str. 12. Matematická rozvička: diktát 10 příkladů na +- do 10, ve svižném tempu zapisujeme pouze výsledky. Manipulace s penězi (vystřihnout z knížky desetikoruny a koruny) nachystej  finanční obnos: 43,-Kč, 52.....

24.11. Orientace na stovkové tabulce, počítání do 20.

23.11. Řazení čísel, diktát čísel do 100. Učebnice str. 10 (ukázali jsme si bod v prostoru, na přímce a na geom. tvarech, vysvětlili jsme si rozdíl přímka a úsečka. Str. 11 - dokončit stranu. DÚ: 2 sloupečky +- do 20.

16.11.-20.11.2020

Téma: sčítání desítek, čtení a psaní čísel do 100, GE: geometrická tělesa, bod , přímka, úsečka 

16.11. str. 8 cv. 2, 3, 5, 6, str. 11 cv. 1, 2, do psaciho sešitu opsat a vypočítat sloupečky na str.11, cv. 3.

18.11. str. 3, 4. Procvičování pamětneho počítání do 20.

19.11. str. 5- sloupec vlevo, str. 6 cv.5, str. 7 cv. 1,5, 6. Pamětné počítání do 20.

20.11. str. 8 - dokončit, str. 9,10, skládání kvádru, kuželu a krychle ze čtvercových sítí - příloha uprostřed.

DISTANČNÍ VÝUKA:  9.11.2020 - 13.11.2020

Matematický klokan

Orientace ve stovkové tabulce. Čtení a porovnávání čísel do 100.

Počítáme po desítkách.

DISTANČNÍ VÝUKA: 2.11.2020 - 6.11.2020

Procvičovali jsme početní operace do 20, postup při řešení slovních úloh.

Napsali jsme si souhrnné opakování a dokončili jsme další díl učebnice 4/B.

12.10.2020 - 16. 10.2020

Sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes 10

PS po str. 15

5.10.2020 - 9.10.2020

Sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes 10.

Slovní úlohy, matematické řetězce.

GE - bod, geometrické tvary

Stále je potřeba doma denně trénovat sčítání a odčítání do 10 zpaměti.  Potřebujeme ještě zrychlit tempo a získat větší jistotu, abychom se mohli posunout dále.

Výborně si vedeme se slovními úlohami, tam se dětem velmi rychle daří vyhledat podstatné informace, poradí si se znázorněním, ze zadání umí pochopit znaménko a zvládají utvořit stručnou odpověď.

29.9.2020- 2.10.2020

Souhrnné opakování

Sčítání do 20 s přechodem přes 10, rozklady čísel.​

Napsali jsme si velký test a dokončili jsme pracovní sešit 4/A - již zůstane doma.

Rozdali jsme si další díl pracovních sešitů - 4/B.

21.9.- 25.9.2020

Sčítání do 20 s přechodem přes 10, rozklady čísel.

Zápis a řešení slovních úloh.

Prac. sešit po str. 25 + str. 29.

GE: geometrické tvary x geometrická tělesa: kvádr, krychle, válec, kužel.

14.9.-18.9.2020

Pamětné sčítání do 10.

Sčítání do 20 s přechodem přes 10, rozklady čísel.

Pracovní sešit po str. 19 + ze str. 20 cv. 5.

Ge: bod, spojování bodů pomocí přímek.

7.9.-11.9.2020

Posloupnost čísel, porovnávání, sčítání a odčítání do 10, opakování.

Pomocí číselné osy sčítáme a odčítáme do 20.

Pojmy sčítanec + sčítanec = součet.

Ge: manipulace s pravítkem, rýsování přímé čáry.