Matematika

14. - 18. 6. 2021

Opakování násobení a dělení 2, 3, 4, 5, 6.

Aplikační slovní úlohy,  pracovní listy.

7. - 11. 6. 2021

Procvičujeme násobení a dělení, souhrnné opakování, barevné počítání, pracovní listy.

31. 5. - 4. 6. 2021

Naučili jsme se násobky šesti, procvičujeme násobení šesti na kartičkách i zpaměti, aplikační slovní úlohy zapisujeme do tabulek.

Násobení a dělení jednou a deseti, násobení nulou.

Počítáme příklady se závorkami.

Pracovní sešit MATEMATIKA 7 str. 9, 10.

24. 28. 5. 2021

Násobení a dělení pěti, procvičování násobilky. Řešíme různé aplikační slovní úlohy, pracujeme s tabulkami, kartičkami. Samostatná práce na násobení a dělení, pětiminutovky.

Pracovní sešit MATEMATIKA 7 str. 6, 7, 8.


17. - 21. 5. 2021

Naučili jsme se násobky pěti, procvičujeme násobení pěti ve slovních úlohách, počítáme příklady. Doplňovali jsme tabulku - dané číslo, 5 krát větší číslo, o 5 větší číslo. Za Dú vyrobit kartičky na násobení a dělení pěti.

Geometrie - pojmy přímka, polopřímka, úsečka.

Pracovní sešit MATEMATIKA 7 str. 2, 3, 4, 5


10. - 14. 5. 2021

PREZENČNÍ VÝUKA

Pracovní sešit MATEMATIKA 6 jsme zakončili souhrnným opakováním.

Dostali jsme nový pracovní sešit MATEMATIKA 7. Procvičujeme příklady na násobení a dělení, soutěžíme, pracujeme s kartičkami, řešíme slovní úlohy, zapisujeme příklady do sešitů. Už nám násobení a dělení jde :-).

Pracovní sešit MATEMATIKA 7 str. 1. celá, str. 2/př. 3 za Dú

3. - 7. 5. 2021

DISTANČNÍ VÝUKA

Násobky čtyř, násobení a dělení čtyřmi názorně i s kartičkami.

Slovní úlohy na násobení a dělení - zápis, výpočet, odpověď.

Učili jsme se určovat čtvrtinu, polovinu a třetinu z daného čísla. 

Tabulka násobení.

Za Dú procvičovat pamětné násobení a dělení dvěma, třemi, čtyřmi.

Na konci týdne souhrnné opakování, dokončení pracovního sešitu MATEMATIKA 6.

Prosím, odevzdejte v pátek na vrátnici školy. Děkuji.

26. - 30. 4. 2021

PREZENČNÍ VÝUKA

Celý týden jsme ve škole procvičovali násobení a dělení dvěma a třemi, sloupečky příkladů, pracovní listy, slovní úlohy, kartičky, tabulka násobilky. Za Dú procvičovat stále pamětné násobení a dělení třemi.

Geometrie - měřili jsme na centimetry a milimetry.

Souhrnné opakování učiva geometrie str. 31

19. - 23. 4. 2021

DISTANČNÍ VÝUKA

Násobky tří, násobení a dělení třemi názorně i s kartičkami.

Slovní úlohy na násobení a dělení - zápis, výpočet, odpověď.

Učili jsme se určovat polovinu a třetinu z daného čísla.

Pracovní sešit str. 23, 24, 25, str. 26/př. 1. 2.

Za Dú procvičovat pamětné násobení a dělení třemi.

12. - 16. 4. 2021

PREZENČNÍ VÝUKA

Ve škole jsme hodně procvičovali násobení a dělení dvěma, soutěžili jsme, počítali s pomocí kartiček.

Řešili jsme různé slovní úlohy, zapisovali je do tabulek, zmenšovali jsme dané číslo 2 krát. Společně jsme počítali příklady typu 7 . 2  + 6 nebo 18 : 2 + 4.

Geometrie - rýsovaní úseček.

Pracovní sešit vše po str. 20 dodělat.

Za Dú procvičovat pamětné násobení a dělení dvěma.

5. 4. Velikonoční pondělí     6. - 9. 4. 2021

DISTANČNÍ VÝUKA

Násobení dvěma, počítáme v párech, názorné slovní úlohy.

Příprava na dělení pomocí drobných předmětů, které děti našly doma, rozdělování podle zadání učitelky. 

Dělení dvěma, procvičování násobení a dělení dvěma, zápis příkladů.

Pracovní sešit str. 17, 18, 19/ př. 1., 2. dodělat za Dú.

29. - 31. 3. 2021          Velikonoční prázdniny

DISTANČNÍ VÝUKA 

Příprava na násobení, násobení dvěma - znázorňování, násobky. Velikonoční počítání.

Pracovní sešit str. 14. 15. str. 16/př. 1. , 2. , 3.

22. - 26. 3. 2021

DISTANČNÍ VÝUKA 

Nové učivo - písemné odčítání s přechodem přes desítku. Počítali jsme příklady se závorkou, složené slovní úlohy, zaokrouhlování čísel mezi dvěma desítkami.

Zkoušeli jsme rýsovat úsečky dané délky, odhad, měření stran geometrických tvarů.

Příprava na násobení pomocí peněz.

Pracovní sešit str. 10, 11, 12, 13/př. 1., 2.

15. - 19. 3. 2021

DISTANČNÍ VÝUKA 

Pondělí 1. března

 - Odčítání s přechodem přes desítku v oboru čísel do 100, znázorňování PS str. 8

 - Kartičky příkladů, počítání zpaměti

Úterý 16. března

 - Slovní úlohy o několik méně, porovnávání 

 - Kolik cm  chybí do metru? Běhací výzva

 - Počítáme zpaměti str.13 sloupečky 49, 50 za Dú

Středa 17. března

 - Matematický cvrček - úkoly za 3 body

 - Příklady zpaměti PS str. 9/př. 1, 2

Čtvrtek 18. března

 - Písemné sčítání s přechodem přes desítku

 - Samostatná práce na doma Matematický cvrček - řešení poslat do 19. 3. 

Pátek 19. března

 - Opakování a procvičování

 - Slovní úlohy, zápis

 - Samostatná práce PS str. 9

 - Za Dú sešit Počítáme zpaměti str. 13 sloupečky 51, 52

8. - 12. 3. 2021        JARNÍ PRÁZDNINY

1.- 5. 3. 2021

DISTANČNÍ VÝUKA 

Pondělí 1. března

 - Sčítání s přechodem přes desítku v oboru čísel do 100

 - Znázorňování, rozklady, výpočty. PS str. 6

 - Počítáme zpaměti 

 - Geometrie - bod, přímka, úsečka. Rýsování.

Úterý 2. března

 - Počítáme s penězi

 - Sčítání s přechodem přes desítku, samostatná práce

 - Slovní úloha - zápis, výpočet, odpověď

Středa 3. března

 - Různé druhy metrů, měříme stůl - délka, šířka, výška. Moje výška.

 - Rozklady, sčítáme přes desítku. Příklady se závorkou.

 - Slovní úlohy

Čtvrtek 4. března

 - Výroba větrníku - geometrie a měření

 - Procvičování sčítání s přechodem přes desítku.

Pátek 5. března

 - Porovnávání, o kolik je větší, o kolik je menší

 - Pohybovka - Co se dá zvážit?

 - Paní prodavačka vážila brambory ......... 

 - Písemné sčítání a odčítání. PS str. 7 

22 - 26. 2. 2021

Počítáme zpaměti sloupce příkladů v nových sešitech - str. 3, 4, 5.

Ve třídě máme náš obchod se zbožím, kde prodáváme, nakupujeme, počítáme s penězi.

Geometrie opakování - bod, přímka, úsečka.

Pracovní sešit str. 4, 5.

15. - 19. 2. 2021

Společně jsme procvičovali písemné sčítání a odčítání, při odčítání zkouška. Učili jsme se zapsat slovní úlohu jiným typem zápisu. Pracovní sešit str. 3.

Děti dostaly nové pracovní sešity Počítáme zpaměti k procvičování příkladů - str.1, 2.

8. - 12. 2. 2021

Procvičování  příkladů - nemáš-li chybičku, vybarvi si mašličku, hruštičku, kachničku. Písemné odčítání, zkouška

Počítání zpaměti, aplikační slovní úlohy.

Pracovní sešit  M6 str. 2

1. - 5. 2. 2021

Máme nový pracovní sešit M6. Procvičovali jsme sčítání a odčítání dvojciferných čísel pod sebou i zpaměti. Řešili jsme slovní úlohy - znázorni, vypočítej, odpověď

Pracovní sešit str. 1 celá

25. - 28. 1. 2021           29. 1. POLOLETNÍ PRÁZDNINY

Projektové vyučování - úkoly od Růžového Pantera, volné pracovní listy. Opakování a procvičování učiva.

Společně jsme procvičovali písemné sčítání a odčítání.

Pracovní sešit str. 29.

18. - 22. 1. 2021

Napsali jsme souhrnné písemné opakování.

Děti pracovaly samostatně, musím je pochválit  :-)) 13 dětí si zasloužilo 1*, 9 dětí dostalo 1 a byly 2 dvojky.

Také hodně procvičovali měření a rýsování úseček.

 Pracovní sešit str. 24 - 28. Souhrnné opakování učiva geometrie str. 31

11. - 15. 1. 2021

Sčítání a odčítání do 100 bez přechodu desítky - příklady i slovní úlohy. Procvičování a opakování. 

V pondělí 18. ledna si napíšeme Souhrnné opakování  - najdete na str. 32 v PS.

Geometrie - bod, úsečka, přímka. Rýsování a měření úseček.

Pracovní sešit str. 19 - 23. Za Dú dodělat str. 23.

4. - 8. 1. 2021

Tabulka čísel 0 - 100. Příklady na sčítání a odčítání pod sebou, řetězy příkladů.

Počítáme názorně s papírovými penězi, hra na obchod. Slovní úlohy.

Procvičovali jsme sčítání a odčítání do dvaceti, sloupečky příkladů - pětiminutovky.

GEOMETRIE - modelování -  bod, úsečka.

Pracovní sešit str. 10, 15, 17, 18.

14. - 18. 12. 2020

Sčítání a odčítání po desítkách do 100.

Slovní úlohy s vánoční tématikou, samostatná práce, procvičování a opakování, barevné malování.

7. - 11.12. 2020

Sčítáme do 100 po desítkách, slovní úlohy, obchod s penězi, zápis čísel od nejmenšího po největší.

Geometrie - hledání tvarů v obrazcích. Krychle, kvádr.

PS M str. 9 - 12.

30.11. -  4.12.2020

Porovnávání, čtení a zápis čísel do 100, rozklad čísel. Mikulášské počítání s penězi.

PS M str. 5, 6, 7, 8.

23. - 27. 11. 2020

Počítáme do 100, slovní úlohy. Nový pracovní sešit M 5 str. 3, 4, 5.

Geometrie - geometrické tvary, křivá, přímá a lomená čára.

16. - 20. 11. 2020       17. LISTOPADU STÁTNÍ SVÁTEK

Pondělí 16. listopadu - Samostatná páce. Souhrnné opakování PS M str. 26

Prezenční výuka ve škole - Seznámení s čísly do 100, počitadla, stovková tabulka, počítání po desítkách.

Nový PS 5 - str.1. 2. Opakování, sloupce příkladů.

9. - .13.11. 2020

Distanční výuka ON-LINE podle známých časů ve skupinách A, B, C, D.

​Pondělí 9.11.  - Odčítání přes desítku. PS M str. 22. Pojmy menšenec - menšitel - rozdíl.

Úterý 10.11.  - Slovní úlohy. PS M str. 23 - dodělat příklady 1, 2, 3, 4.

Středa 11. 11.  - Procvičování a opakování - PS M str. 23 dodělat. Geometrie.

Čtvrtek 12.11. -  Samostatná práce -  PS M str. 24.

Pátek 13. 11 - Opakování - PS M str. 25

2.  - 6. 11. 2020

Distanční výuka ON-LINE podle známých časů ve skupinách A, B, C, D.

Pondělí 2. 11. - Počítáme s penězi PS str.19/ př.1,2,3,4.

Úterý 3. 11. - Sčítání a odčítání pod sebou

Středa 4. 11. - Poznávali jsme geometrická tělesa M PS str. 20. Za Dú str. 21/ př. 1, 2, 3, 4.

Čtvrtek 5. 11. - Základní jednotka hmotnosti 1kilogram, vážíme. PS str. 21

Pátek 6. 11. Procvičování, opakování. Příklady na str. 22 v pracovním sešitě.

26. - 30. 10. 2020      PODZIMNÍ PRÁZDNINY

19. - 23. 10. 2020

Distanční výuka ON-LINE podle skupin A, B, C, D.

Pondělí 19. 10. - Slovní úlohy PS M str. 15, za Dú př. 3, 4, 5, příklady 6, 7 dobrovolné

Úterý 20.10- Opakování a procvičování

Středa 21.10 - Geometrie - rýsování a dokreslování obrázků do čtvercové sítě PS str. 16

Čtvrtek 22.10. - Co se měří na litry, slovní úlohy, řetězy příkladů PS str. 17

                           Za Dú PS str. 18/příklady 1., 2., 3., 4 Opakuj a vypočítej

Pátek 23.10. - Slovní úlohy, znázorňování

                         Z daných čísel utvoř 4 příklady - PS str. 18


12. - 16. 10. 2020

Distanční výuka 14. 10. - 16. 10.

  • PS matematika str. 12, 13, 14 
  • Výzva - najdete doma nějaký metr? Budeme potřebovat do matematiky, budeme měřit.
  • Badatelský úkol - Kolik měří tvůj stůl? Kdo je z rodiny nejvyšší? Kolik měříš ty?
  • Samostatná práce na str. 14 - procvičuj, počítej zpaměti

5. - 9. 10. 2020

Projekt - Ovoce, zelenina: Slovní úlohy, součet, rozdíl, o kolik více, o kolik méně......

Pracovní sešit M 4/B str. 9, 10, 11.

28. 10. Státní svátek   29. 9. - 2.10. 2020

Slovní úlohy s názorem, výpočet, odpověď.

Řetězy příkladů, počítáme přes desítku, pětiminutovka.

Geometrie - rýsujeme podle pravítka, spojování bodů.

Pracovní sešit M 4/B str. 6, 7, 8.

21. - 25. 9. 2020

Počítáme přes desítku, příklady s názorem, slovní úlohy.

Pracovní sešit M 4/B str.4, 5, myslím si číslo, rozklady čísel.

Opakování geometrie - tvary, rýsujeme pomocí pravítka.

Prosím, pořiďte dětem pravítko dlouhé 30 cm k rýsování, podepište. Děkuji.

14. - 18. 9. 2020

Řetězy příkladů, počítáme zpaměti sčítání a odčítání do 10, slovní úlohy.

Počítáme přes desítku - příklady typu 9+4, 8+9, rozklady.

Pracovní sešit M 4/B str. 2, 3,

                                       str. 4/př. 1, 2, 3, 4.

7. - 11. 9. 2020

Co umíš z 1. třídy?

Posloupnost čísel, porovnávání, sčítání a odčítání do 10, opakování.