Matematika

14. - 18. 6. 2021

Matematika - po str. 

- počítání do 20 s přechodem přes desítku

- slovní úlohy

Geometrie 

- geometrické tvary, tělesa (koule, krychle, kvádr, válec)

7. - 11. 6. 2021

Matematika - po str. 24

- počítání do 20 s přechodem přes desítku

- slovní úlohy, rozklady čísel

Geometrie - rýsování 

- přímka, lomená čára, křivá čára 

31. 5. - 4. 6. 2021

Matematika - po str. 21

- počítání do 20 s přechodem přes desítku

- slovní úlohy, rozklady čísel

- opakování jednotek (m, kg, l)

- matematické hádanky, nestandardní úlohy pro rozvoj myšlení

24. - 28. 5. 2021

Matematika - po str. 18

- sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes desítku

- slovní úlohy, rozklady čísel

- stavby a plány z krychlí, stavíme stavby podle plánku 

17. - 21. 5. 2021

Matematika - po str. 15

- sčítání do 20 s přechodem přes desítku

- slovní úlohy, rozklady čísel

- vyvození odčítání do 20 s přechodem přes desítku

- geometrie - rýsování čar podle pravítka, spojování bodů, geometrické tvary

Projektový týden - Včely (20. 5. je Světový den včel) - tvoříme si svou knihu, do které sbíráme nejrůznější informace o včelách. 

10. - 14. 5. 

Matematika 4 - po str. 13.

- Sčítání do 20 s přechodem přes desítku.

- Slovní úlohy

- rozklady čísel 

- matematické hádanky

- propojení s prvoukou - hra na obchod (počítání s mincemi)

Distanční výuka 3. - 7. 5. 2021

Matematika 4 - po str. 10.

- Sčítání do 20 s přechodem přes desítku.

- Slovní úlohy

- rozklady čísel 

- matematické hádanky

- Rýsujeme (PS str. 9), do malého sešitku jsme narýsovali obrázek. 

Prezenční výuka 26. - 30. 4. 2021

Matematika 4 - po str. 7

Nové učivo: sčítání do 20 s přechodem přes desítku (9 + 3 = )

Distanční výuka 19. - 23. 4. 2021

Matematika 4 - po str. 4. 

- opakování

- matematické hádanky

- začínáme s rýsováním 

Prezenční výuka 12. - 16. 4. 2021

Matematika 3 - dokončení. 

- sčítání a odčítání do 20 bez přechodu přes 10

- vztahy o několik méně, o několik více

- slovní úlohy - znázornění, výpočet, odpověď

- matematické hádanky a řetězce 

- rozklady čísel 

- opakování formou skupinových úkolů a soutěží

Matematika 4 - po str. 1.

Distanční výuka 6. - 9. 4. 2021

Matematika 3 - po str. 31

- sčítání a odčítání do 20 bez přechodu přes 10

- vztahy o několik méně, o několik více

- slovní úlohy - znázornění, výpočet, odpověď

- matematické hádanky a řetězce 

- geometrické tvary 

Distanční výuka 29. - 31. 3. 2021

Matematika 3 - po str. 29

- sčítání a odčítání do 20 bez přechodu přes 10

- vztahy o několik méně, o několik více

- slovní úlohy - znázornění, výpočet, odpověď

- matematické hádanky 

- hra na obchod, tvoření slovních úloh

Distanční výuka 22. - 26. 3. 2021

Matematika 3 - po str. 28

- sčítání a odčítání do 20 bez přechodu přes 10

- porovnávání

- vztahy o několik méně, o několik více

- matematické hádanky 

- slovní úlohy - znázornění, výpočet, odpověď

- Seznámení s jednotkou hmotnosti - Kg - kilo/kilogram - praktické vážení. Co váží více/méně/rovnu 1 kg? - zápis do sešitu. 

Distanční výuka 15. - 19. 3. 2021

Matematika 3 - po str. 25. 

- vztahy - o několik méně, o několik více 

- slovní úlohy - znázornění, výpočet, odpověď 

- Sčítání a odčítání do 20 bez přechodu přes 10 

- Seznámení s jednotkou objemu - litr - co můžeme měřit na litry. 

Dobrovolný úkol: Pomocí odměrky odměř do nádob 2 l, 3 l, 4 l vody. Můžeš tvořit příklady. Např. Odměř 1 l vody a ještě 1 l vody. Kolik litrů vody máš v nádobě?

Při práci se nechej vyfotit. Fotku mi pošli na email obalova@zskunup.cz. 

8. - 12. 3. 2021

Jarní prázdniny 

Distanční výuka 1. - 5. 3. 2021

Matematika 3 - po str. 21

- sčítání a odčítání do 20 bez přechodu přes 10

- číselná osa

- slovní úlohy

- metr - druhy metrů, praktické měření metrem

- vztahy - o několik méně, o několik více - úvod do učiva

22. - 26. 2. 2021

Matematika 3 - po str. 17

- sčítání a odčítání do 20 bez přechodu přes desítku 

- rozklad čísel 

- slovní úlohy

- počítáme s kolečky, s počitadly a dalšími pomůckami ke znázornění 

15. - 19. 2. 2021

Matematika 3 - po str. 14

- slovní úlohy 

- sčítání a odčítání do 20 (15 - 10 =     , 10 + 3 =    , 18 - 8 =    ,....)

- sčítání do 20 bez přechodu přes desítku (15 + 2 = ) - využíváme různé pomůcky ke znázornění

8. - 12. 2. 2021

Matematika 3 - po str. 11 

- sčítání a odčítání v oboru čísel 0 - 20

- číselná řada a osa

- porovnávání čísel 0 - 20

- slovní úlohy

- počítání s mincemi 

Pátek - tematická výuka na téma Fašank. 

1. - 5. 2. 2021

Matematika 3 - po str. 7

- Rozklad čísla na desítku a jednotky. 

- Porovnávání čísel 0 - 20.

- Finanční gramotnost

- geometrické tvary


25. - 28. 1. 

Matematika 3 - po str. 4

- Rozklad čísla na desítky a jednotky. 

- Číselná řada

- Sčítání a odčítání v oboru čísel do 20.

18. - 22. 1. 2021

Dokončení matematiky 2.

Matematika 3 - po str. 2

 - Vyvození desítky (desítková soustava) - jak vznikla, příběh. 

 - Číselná řada 0 - 20.

 - Rozklad čísel  (15 = 10 + 5)

11. - 15. 1. 2021

Matematika 2 - po str. 30.

- Rozkládáme, sčítáme, odčítáme čísla 0 - 10. 

- Počítáme příklady do matematického sešitu.

- Vymýšlíme slovní úlohy k obrázkům. 

- Hrajeme hry a soutěžíme. 

4. - 8. 1. 2021

Matematika 2 - po str. 25.,

- Sčítáme, odčítáme, rozkládáme čísla 0 - 10.

- Vymýšlíme slovní úlohy. 

- Pracujeme s mincemi (finanční gramotnost).


14. - 18. 12. 

Matematika 2 - po str. 20.

- Sčítáme, odčítáme a rozkládáme čísla  0 - 9.

- Vymýšlíme slovní úlohy.

V pátek jsme plnili úkoly s vánoční tematikou. 

7. - 11. 12. 

Matematika 2 - po str. 16.

Psaní číslic - str. 8 (číslice 9).

- Naučili jsme se napsat číslici.

- Rozkládáme čísla 0 - 9.

- Vymýšlíme slovní úlohy.

- Počítáme s papírovými mincemi - trénujeme finanční gramotnost. 

30. 11. - 4. 12.

Matematika 2  - po str. 12

- zvládáme rozklad čísel 0 - 8

- vymýšlíme slovní úlohy, učíme se klást k nim otázku (Kolik .....? ) a na ni odpovídat celou větou

23. - 27. 11. 

Matematika 2 - po str. 8

- sčítáme, odčítáme a porovnáváme čísla 0 - 7

- vymýšlíme a počítáme slovní úlohy

- zapisujeme příklady do sešitu

16. - 20. 11.

Matematika 2 - po str. 4

- sčítáme a porovnáváme čísla 0 - 7

- pracujeme s číselnou osou a řadou

- vymýšlíme slovní úlohy

- zapisujeme příklady do sešitu


9. - 13. 11. 

Dokončili jsme 1. díl matematiky.

- Zvládáme sčítání a odčítání v oboru čísel 0 - 6, čísla porovnáme. 

- počítáme slovní úlohy i s číselnou osou

Začínáme pracovat s 2. dílem matematiky

- seznámili jsme se s číslem 7, které jsme se naučili i psát (Moje první psaní - ze strany pejska - str. 4)

- doplníme čísla do řady 0 - 7, 

- porovnáváme a rozkládáme 

- doplníme počet prvků do 72. - 6. 11. 

PS po str. 30

- sčítání a odčítání, porovnávání čísel v oboru čísel do 6

- pracujeme s číselnou osou a doplňujeme do číselné řady

- počítáme slovní úlohy 

Od příštího týden budeme používat Matematiku 2. díl. 

26. - 30. 10. 

Podzimní prázdniny. 

Procvičit si můžete na této stránce:  https://skolakov.eu/matematika-1-trida/scitani-a-odcitani-do-6

​Další procvičování si můžete stáhnout zde: http://www.zskunup.cz/opakovani-na-podzimni-prazdniny​

19. - 23. 10. 

PS po str. 27

- sčítání a odčítání, porovnávání čísel v oboru čísel do 6

- pracujeme s číselnou osou a doplňujeme do číselné řady. 

12. - 16. 10.

PS po str. 23

- sčítání a odčítání, porovnávání čísel v oboru do 5

- práce s číselnou osou, doplňování čísel do číselné řady

Procvičit si můžete na těchto stránkách: 

Sčítání a odčítání do 5: 

Uspořádání čísel do 5: 

Porovnávání čísel do 5: 5. - 9. 10. 

PS po str. 20

- sčítání a odčítání, porovnávání čísel v oboru čísel do 4 - využíváme vystřižené obrázky 

- vymýšlení slovních úloh 

- práce s číselnou osou

29. 9. - 2. 10. 

PS po str. 17. 

- sčítání a odčítání, porovnávání čísel v oboru čísel do 4

- vymýšlení slovních úloh 

21.9. - 25. 9. 

PS po str. 16 

- sčítání a odčítání v oboru čísel do 3 

- trénujeme slovní úlohy viz PS str. 15, 16 (znázornění, výpočet, odpověď ústně - celou větou!)

14. 9. - 18. 9.

PS  po str. 12

- počítáme do 5 

- procvičovat řada, sloupec, hned za, za, hned před, před

- Týden s pohádkou - počítání, zpěv, hry 

7. 9. - 11. 9. 

PS - po str. 6 

Doplňování puntíků sestupně, vzestupně, přiřazování prvků k číslům, počítáme s mincemi do 5.