Kontakty

Rychlý kontakt

Spojení s vedením školy a s administrativní pracovnicí paní Z. Šnajdarovou: 

tel. 572 549 221, email: zskunup@zskunup.cz.

Adresa pro doručování:

ZŠ Kunovice, U Pálenice
U Pálenice 1620
686 04 Kunovice


Fakturační adresa:

Základní škola, Kunovice,
U Pálenice 1620, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace

U Pálenice 1620

686 04 Kunovice


: 70989958

DIČ: CZ70989958

Datová schránka: 77dmnx2

Zřizovatel školy: město Kunovice

http://www.mesto-kunovice.cz/


GPS: 49°02'39.9"N 17°28'18.2"E


Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Mikroregion Dolní Poolšaví, dobrovolný svazek obcí
náměstí Svobody 361, 686 04 Kunovice
Email: dolnipoolsavi@email.cz
Tel.: +420 702 132 678
Kontaktní osoba: Mgr. Alexandra Krušinová

Kontakt na vyučující

Pro spojení s vyučujícími můžete využívat také pevnou linku 572 549 221 (nedovoláte se ale přímo vyučujícím, nýbrž na ředitelství školy, poté budete přepojeni).


Ing. Bobčíková Radana

třídní učitelka 5.A

kontakt:
572 549 221, 778 406 925
bobcikova@zskunup.cz

Fakulta chemická Vysokého učeního technického v Brně, obor chemie a technologie potravin

Doplňující pedagogické studium k získání učitelské způsobilosti na VUT Brno


Ing. Bříštělová Martina

netřídní učitelka

kontakt:
572 549 221, 778 406 925
bristelova@zskunup.cz

Vysoká škola ekonomická Praha, obor Ekonomie a management

Pedagogická fakulta UP  Olomouc, obor Doplňující pedagogické studium zaměřené na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ


Mgr. Foltýnová Lucie

třídní učitelka 9.B

kontakt:
572 549 221, 778 406 925
foltynova@zskunup.cz

Pedagogická fakulta Ostrava, obor český jazyk a literatura a pedagogika pro střední školy

Přírodovědecká fakulta Ostrava, obor učitelství zeměpisu pro 2. stupeň základní školy a střední školy


Mgr. Frýzová Vlasta

zástupkyně ředitele

kontakt:
572 549 221, 605 171 903
fryzova@zskunup.cz

Přírodovědecká fakulta UJEP Brno, obor fyzika a matematika pro 5. - 12. ročník


Gajdůšková Jana

asistentka pedagoga

kontakt:
572 549 221
gajduskova@zskunup.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Uherský Brod

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín - asistent pedagoga


Hejbalová Karla

asistentka pedagoga

kontakt:
572 549 221
hejbalova@zskunup.cz

SOU Bzenec
Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Praha, kvalifikační kurz asistenta pedagoga


Mgr. Hlůšková Růžena

zástupkyně ředitele

kontakt:
572 549 221, 778 406 924
hluskova@zskunup.cz

Přírodovědecká fakulta MU Brno, obor biologie a chemie pro střední školy


Mgr. Janásová Ivana

třídní učitelka 2.A

kontakt:
572 549 221, 778 406 921
​janasova@zskunup.cz

Pedagogická fakulta UP Olomouc, obor učitelství pro 1. stupeň


Mgr. Juříková Magdalena

třídní učitelka 8.A

kontakt:
572 549 221, 778 406 928​

jurikova@zskunup.cz

Fakulta tělesné kultury UP Olomouc, obor přírodopisu pro 2. stupeň základních škol a obor učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň základních škol a střední školy


Mgr. Kamrla Jan

třídní učitel 7.B

kontakt:
572 549 221, 778 406 923
kamrla@zskunup.cz

Pedagogická fakulta MU Brno, obor český jazyk a literatura a dějepis pro 2. stupeň ZŠ


Kostrhunová Kateřina

vychovatelka

kontakt:
778 757 871​
kostrhunova@zskunup.cz

Evropský polytechnický institut, s.r.o., Kunovice, Program celoživotního vzdělávání, pedagogické studium


Mgr. Kotasová Ludmila

třídní učitelka 3.B

kontakt:
572 549 221, 778 406 927
​kotasova@zskunup.cz

Pedagogická fakulta UP Olomouc, obor učitelství pro 1. stupeň


Kramárová Monika

asistentka pedagoga

kontakt:
572 549 221
kramarova@zskunup.cz

Střední průmyslová škola Myjava


Mgr. Kubenová Libuše

výchovná poradkyně

kontakt:
572 549 221, 778 406 922
​kubenova@zskunup.cz

Pedagogická fakulta Ostrava, obor český jazyk a hudební výchova pro 5. - 12. ročník


Mgr. Martináková Blanka

třídní učitelka 4.B

kontakt:
572 549 221, 778 406 920
martinakova@zskunup.cz

Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem, obor učitelství českého jazyka a literatury - občanské nauky

UP Olomouc, Program celoživotního vzdělávání, učitelství pro 1. stupeň ZŠ


Mgr. Motyčková Zlata

třídní učitelka 2.B

kontakt:
572 549 221, 778 406 921
motyckova@zskunup.cz

Pedagogická fakulta MU Brno, obor učitelství pro 1. stupeň

Pedagogická fakulta MU Brno, obor speciální pedagogika

Mgr. Náhlíková Bohumila

třídní učitelka 7.A

kontakt:
572 549 221, 778 406 923
nahlikova@zskunup.cz

Pedagogická fakulta UP Olomouc, obor učitelství českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ a učitelství německého jazyka pro 2. stupeň ZŠ

Pedagogická fakulta MU Brno, program celoživotního vzdělávání, obor německý jazyk a literatura pro střední školy


Mgr. Němečková Petra

netřídní učitelka

kontakt:
572 549 221, 778 406 926
nemeckova@zskunup.cz

Pedagogická fakulta UP Olomouc, obor anglický jazyk pro střední školy

Pedagogická fakulta MU Brno, obor německý jazyk a literatura pro střední školy


Mgr. Novák Milan

netřídní učitel

kontakt:
572 549 221, 778 406 926
​novak@zskunup.cz

Pedagogická fakulta MU Brno, obor anglický jazyk a dějepis pro 2. stupeň základní školy


Mgr. Obalová Mariana

třídní učitelka 1.B

kontakt:
572 549 221, 778 406 921
obalova@zskunup.cz

Pedagogická fakulta UP Olomouc, obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Technologická fakulta UTB Zlín, obor materiály a technologie


Mgr. Olbertová Jana

třídní učitelka 6.B

kontakt:
572 549 221, 778 406 925
olbertova@zskunup.cz

Pedagogická fakulta MU Brno, obor učitelství biologie a rodinné výchovy pro základní školy


Mgr. Opravil Karel

školní poradenský konzultant

kontakt:
572 549 221
​opravil@zskunup.cz

Pedagogická fakulta UP Olomouc, obor speciální pedagogika


Mgr. Peterková Zdenka

třídní učitelka 1.A

kontakt:
572 549 221, 778 406 920
​peterkova@zskunup.cz

Pedagogická fakulta UP Olomouc, obor učitelství pro 1. stupeň


RNDr. Snopek Josef

třídní učitel 9.A

kontakt:
572 549 221, 778 406 928
snopek@zskunup.cz

Přírodovědecká fakulta UJEP Brno, učitelství přírodovědných oborů pro školy II.cyklu - matematika a geologie


Ing. Šáchová Petra

třídní učitelka 6.A

kontakt:
572 549 221, 778 406 928​
​sachova@zskunup.cz

Vysoká škola báňská Ostrava, obor management

Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, obor učitelství odborných předmětů

Cambridge English Level 2 Certificate in ESOL International


Mgr. Šuranský Pavel, Ph.D.

třídní učitel 8.B

kontakt:
572 549 221, 778 406 926
suransky@zskunup.cz

Pedagogická fakulta MU Brno, obor učitelství hudební výchovy a učitelství německého jazyka a literatury pro ZŠ

Pedagogická fakulta MU Brno, doktorandský studijní program hudební teorie a pedagogika


Bc. Turčinková Petra

vychovatelka

kontakt:
778 757 872
​turcinkova@zskunup.cz

Evropský polytechnický institut, s.r.o., Kunovice, Program celoživotního vzdělávání, pedagogické studium


Mgr. Tvrdoň Marek

ředitel školy

kontakt:
572 549 221, 608 770 982
​tvrdon@zskunup.cz

Filozofická fakulta UP Olomouc, obor český jazyk a literatura - historie


Mgr. Urminská Renata

třídní učitelka 4.A

kontakt:
572 549 221, 778 406 927
​urminska@zskunup.cz

Pedagogická fakulta UJEP Brno, učitelství pro 1. stupeň ZŠ


Valešová Jana

asistentka pedagoga

kontakt:
572 549 221
valesova@zskunup.cz

Střední zemědělská a rodinná škola Staré Město

Vyšší odborná škola pedagogická a sociální Kroměříž, kvalifikační kurz asistenta pedagoga


Mgr. Valová Zuzana

třídní učitelka 3.A

kontakt:
572 549 221, 778 406 920
valova@zskunup.cz

Pedagogická fakulta UP Olomouc, obor učitelství pro 1. stupeň základních škol


Mgr. Zemánková Kateřina

třídní učitelka 5.B

kontakt:
572 549 221, 778 406 928​
zemankova@zskunup.cz

Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, obor učitelství matematiky a biologie pro střední školy


Bc. Zlínská Petra

vychovatelka

kontakt:
572 549 221, 778 757 873​
​zlinska@zskunup.cz

Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom, učiteľstvo praktickej prípravy