Kiitos, Suomi! Děkujeme, Finsko!

před 6 roky, 11.10.2015 Trojice našich vyučujících absolvovala týdenní stáž ve finské škole

Prožít týden ve škole v zemi, jejíž školní systém je dlouhodobě považován za jeden z nejlepších v Evropě, a dokonce možná i ve světě? Tuto skvělou šanci dostali tři naši vyučující. Studijní stáž ve finské škole, konkrétně v malé vesnici Sonkajärvi, absolvovali během minulého týdne Andrea Olbertová, Martina Viceníková a Marek Tvrdoň.

„Byla to neocenitelná zkušenost. Za poslední léta jsme už viděli výuku v mnoha evropských školách, většinou to byla výuka hodně podobná, nic nás příliš nezaskočilo. Ve Finsku jsme ale pochopili, proč finské školy patří mezi světovou špičku,“ shodla se trojice našich vyučujících. Přestože i finská výuka se té naší hodně podobá, viděli jsme věci, které jsou víc než inspirativní. Část z nich je do našeho systému nepřenositelná, protože je spojena s velkými investicemi. Příklad? Na konci každého týdne Finové rozdělí třídu do tří skupin a s každou skupinou pracuje na jiném místě jeden vyučující. V praxi tak celý den pracuje jeden učitel se skupinou sotva osmi dětí. A to je něco, na co v naší škole a obecně v českém školství zkrátka nemáme peníze.

Spoustu jiných věcí, které jsme ve Finsku viděli, ale budeme chtít vyzkoušet. Některé určitě ještě tento školní rok. Finové nás zaujali především systémovou koncentrací na individuální pokrok každého žáka a na důkladné porozumění textu. A to jsou věci, které považujeme za stejně důležité. Učitel ve finské i v naší škole ukazuje žákům cestu, pomáhá, navádí, ale kráčet je nechá samotné. S finskými kolegy jsme se shodli, že učitel je v dnešní době žákům víc průvodcem po světě informací. Proto jim informace servíruje, nechává je žáky vyhledat a s žáky o nich mluví. Proto v zásadě stejně jako my využívají finští učitelé ve výuce informační zdroje, knihy, časopisy, počítače a také tablety. A my jsme moc rádi, že v tomto směru pracujeme podobně. Stále se zlepšující výsledky našich žáků v testech informační gramotnosti potvrzují, že je to správný směr.

Co nás ještě zaujalo ve finských školách? Fakt, že finské děti mají zdarma obědy ve školní jídelně. A pokud bydlí dál než pět kilometrů od školy, což platí pro většinu žáků, svážejí je do školy taxíky a školní autobusy. Opět zdarma. Překvapující bylo, že po celé škole chodí podstatná část žáků a nezanedbatelná část kantorů bez bot, jen v ponožkách. Že nás to udivuje, nedokázali Finové pochopit.

A co nás zaujalo mimo školu? Finská krajina. Když jedete z Kunovic do Zlína, uvidíte město, vesnice, pak vesnice, zase vesnice a pak město. Když pojedete ve Finsku třeba z hotelu, ve kterém jsme bydleli, pětadvacet kilometrů do školy, uvidíte les. Pak les, zase les a znovu les. Pak odbočíte doleva a uprostřed lesa bude škola!

Zaujali nás finští učitelé, kteří vyvrátili mýty o chladných Seveřanech. Skvělá a energická paní ředitelka i její kolegové, kteří nás často překvapovali humorem, který bychom mohli označit za typicky český. Na dálku tak ještě jednou děkujeme všem finským kolegům, kteří nám umožnili prožít úžasný týden ve škole, jejíž školní systém patří mezi ty nejlepší. Kiitos, Suomi! Děkujeme, Finsko! A pro úplnost připomeňme, že peníze na stáž jsme získali díky projektu, se kterým jsme uspěli v evropském programu Erasmus plus.