Jak se učilo za starých časů

před 4 roky, 7.4.2017 Klasická škola


Rákoska, ukazovátko, ruce za zády, klečení v koutě, inkoust a mnohé další si 6. dubna 2017 vyzkoušeli žáci pátých ročníků. Vrátili se totiž do let dřívějších a zakusili klasickou školu se vším všudy.


Žáci vstoupili do třídy, která byla zcela jiná. Staré mapy, glóbus, dobové fotografie, učebnice, knihy z dob minulých a matematické pomůcky.


Paní učitelky, pan učitel a všichni žáci byli převlečeni do dobového oblečení.
A co vyučování? Samozřejmě klasická frontální výuka – zkoušení, výklad, poslech, psaní do sešitu. Kdo v hodinách neuposlechl, čekal jej dobový trest. Rákoska, dřevěné polínko a hrách, vše nachystáno bylo. Žáci psali po celou dobu projektového dne pouze inkoustem. 


O velké přestávce se posilnili typickou svačinou. Chléb s máslem či sádlem byl připraven pro každého z žáků, k pití pak čaj nebo mléko.


Nemohli jsme si nepřipomenout některá stará školní pravidla například:
1. Do školy přicházej v pravý čas čist a učesán!
2. Vstoupíš-li do školní světnice, pozdrav a pokloň se učiteli, odlož svrchní šat a jdi na vykázané místo!
3. Co máš učiteli oznámiti, oznam před vyučováním!
4. Vstoupivšího do učírny učitele neb hostě pozdrav povstáním a stůj tak dlouho‚ až se pokyne, abys sedl!
5. Při vyučování buď pozorným a varuj se všeho vyrušování!
6. Nepřinášej do školy věcí nepříslušných, zejména cukrovinek!
7. K odpovědi se hlas pouze ruku zvedna!
8. Odpovídej nebo čti hlasitě, stoje při odpovědi přímo!
9. Jdeš-li k tabuli nebo ke stolu, pokloň se učiteli, totéž učiň odcházeje!


A co ohlasy žáků na klasickou školu? „Paní učitelko mohli bychom některé pravidla používat i normálně.“, „No klidně i týden by to tak mohlo být.“, „Nejlepší byla svačina.“


Tak takový byl projektový den pátých ročníků, který připravily paní učitelky Kudlová a Bártová.