Gong pro Bělinku

před 6 roky, 20.1.2016 Pokračujeme ve spolupráci s Bělinkou a předáváme další z darů...

V rámci dlouhodobé spolupráce naší školy a Bělinky jsme přivítali naše kamarády u nás ve škole. V tělocvičně jsme zhlédli divadelní vystoupení Bělinky Jak andělíčci roztrhali peřinu. Celým programem provázeli žáci 6.B a 6.A si spolu s Bělinkou zabubnovala. Hlavním důvodem, proč k nám kamarádi z Bělinky přišli, bylo předání dárku, který byl zakoupen z výtěžku květnového charitativního koncertu pro Bělinku. A co bylo tím dárkem? Gong! Dokonce dva. A na co je využijí? Samozřejmě v lekcích muzikoterapie. Naše spolupráce pochopitelně bude pokračovat i nadále. Šesťáci tímto setkáním jistě motivují další žáky z naší školy, vystoupení totiž sledovaly všechny děti z prvního stupně.