Fyzika

14.-18.6.2021

Prověřili jste si, co všechno jste se letos naučili. V pátek jste pak některé teoretické oblasti vyzkoušeli i v praxi - kromě Boffinů jste měli možnost měřit hmotnost, objem, sílu a ověřovat hustotu vody.

7.-11.6.2021

Elektromagnet

Zopakovali jsme si, co je to cívka a podívali se na elektromagnet. Shlédli jste i pár videí.

Zvládli jsme si připomenou i pojistku a vyzkoušet si praktické sestavování složitějších obvodů.

31.5.-4.6.2021

Magnetické pole elektrického proudu

Kolem vodiče, kterým prochází elektrický proud, se nachází magnetické pole. To byla hlavní informace z úterní hodiny. Porovnali jsme si magnet a cívku. Pokračovat budeme ještě i příští týden a podíváme se na další součástku - elektromagnet.

V pátek jsme se opět podívali na rozvětvené obvody v praxi - zkusili jste odvodit, jak budou žárovky a diody svítit, pak jste vše ověřili praxí. Opravdu to tak bylo? Víte proč?

24.-28.5.2021

Obvody jste si zkoušeli v praxi. Umíte obvod sestavit podle schématu a zkoušeli jste i sestavit obvod a schéma podle toho, jak měly žárovky svítit. Příští týden se zase pustíme do teorie, ale nebojte, na pokusy také ještě dojde :)

17.-21.5.2021

Zkrat, pojistky a jističe Elektřina - zkrat (1.44 MB)

Prostudujte si krátkou prezentaci a udělejte si zápisky. Najdete tam i dobrovolný úkol na jedničku.

Vše jsme si prošli a probrali jsme zkrat, pojistky a jističe. Také jsme se podívali na rozvětvené obvody a vysvětlili si, co je to zapojení vedle sebe a za sebou. Koho téma zajímá, tak se určitě může podívat i do učebnice či studovat na internetu :) A příští týden se opět těšte na praxi. Nejdůležitější teorii už totiž máte za sebou!

10.-14.5.2021

Podívali jsme se na elektrický proud jako na fyzikální veličinu a seznámili jste se s dalšími pojmy: směr elektrického proudu, uzavřený a otevřený obvod. Zvládli jsme zopakovat i další pojmy, schematické značky a hlavně jsme sestavovali obvody v praxi - zkoušeli jste pracovat s Boffinem a už jste se naučili, jak vše správně sestavit podle návodu. Ještě se k tomu určitě vrátíme :)

3.-7.5.2021  Vodiče, izolanty, jednoduchý obvod (64.86 kB)

Vodiče a nevodiče

Poslední součástí elektrického obvodu, na kterou se podrobněji zaměříme, jsou vodiče. Už víte, že přenáší elektrickou energii od zdroje ke spotřebiči. Co to ale jsou vodiče? Z jakých mohou být materiálů? A víte, že existují i nevodiče = izolanty?

Jednoduchý obvod

Ukázali jsme si, jak vypadá jednoduchý obvod a co je jeho součástí. Příští týden si vše vyzkoušíme v praxi ve škole :)

Domácí příprava na tento týden - nastudujte si kapitolu 3.3 v učebnici. Proveďte si zápis a v pátek si ho zkontrolujeme, o všem si popovídáme. Jsou tam i nápady k pokusům, které vy zatím bohužel zkoušet nemůžete (obrázek 3.11). Ale nebojte, možná se brzy uvidíme ve škole a vše si společně vyzkoušíme! A co si tedy zapsat? Stačí odpovědi na tyto 3 otázky:

1. Co je to elektrický vodič? Uveď alespoň 5 příkladů.

2. Co je to elektrický izolant? Uveď alespoň 5 příkladů.

3. Vedou elektrický proud některé kapaliny či plyny? Jak je to s vodou a vzduchem?

26.-30.4.2021

Spotřebič a jeho "dvojče" aneb úkol na tento týden - pošlete 2 obrázky + 3 věty (rozvité :))​

Zopakovali jsme si, co už víte o elektrickém obvodu, zaměřili jsme se na zdroj a spotřebiče. Ukázali jsme si, jak vypadají schematické značky - kromě učebnice je najdete také v přiložené prezentaci. Elektrický obvod (644.94 kB)

19.-23.4.2021

Elektrický obvod

- jeho součásti: zdroj el. napětí, spotřebič, vodiče, případné doplňky

- více najdete v přiložené prezentaci (viz další týden :))

12.-16.4.2021

Tak doufám, že jste si virtuální prohlídku jaderné elektrárny užili a dozvěděli jste se spoustu nových, zajímavých věcí. V pátek jsme si o tom trochu popovídali a ještě se podívali na bezpečnost v souvislosti s elektrickou energií a blesky.

Dobrovolný úkol na tento týden - vyberte si jednu ze dvou variant

- zkuste vyluštit přiloženou křížovku a poslat mi ji e-mailem, Křížovka (27.2 kB)

- napište mi 5 vět o tom, co se vám líbilo / co vás zaujalo / co nového jste se dozvěděli při virtuální prohlídce elektrárny.

29.3.-9.4.2021

Jak už víte, tak 9.4. nás čeká virtuální prohlídka elektrárny, tak se nezapomeňte připojit včas, ať o nic nepřijdete!

Do té doby vás čekají dvě off-line hodiny a tak nemůže chybět úkol:-) Zaměříte se na bezpečnost a první pomoc ve spojitosti s elektřinou. Nějaké věci najdete na konci učebnice a spoustu dalších určitě znáte či můžete vygooglit. A jak by měl úkol vypadat? Podívejte se třeba na komiks, který jsem pro vás vytvořila.

1. Vyberte si konkrétní téma - třeba "používání elektrického spotřebiče, když se koupete ve vaně" nebo "horská túra za bouřky" nebo "hromosvod - k čemu ho máme?" nebo cokoliv dalšího, co vás z této oblasti zaujme.

2. Téma zpracujte - způsob je na vás, můžete třeba vytvořit komiks či plakát (můžete kreslit na papír, udělat koláž z obrázků či samozřejmě využít počítač - já zkusila stránky https://www.storyboardthat.com/, zlobilo mi ale ukládání, tak si nezapomeňte obrázek před zavřením okna zkopírovat třeba pomocí PrtScr)

3. Svůj výtvor zašlete na můj e-mail do 12.4. nebo jiným podobným způsobem​​​​