před 2 roky, 3.10.2019 Přivezli jsme si neocenitelné zkušenosti


Ve středu 2. října 2019 se na Střední zdravotnické škole ve Zlíně konalo finálové kolo I. ročníku Zdravotnické olympiády. Své síly si přijelo do Zlína poměřit 18 vítězů semifinálového kola, kteří vzešli z celkem 70 přihlášených účastníků do této  soutěže. Naši školu reprezentovali Magdaléna Fantová, Kristýna Havránková a David Vlčnovský  z  9.A. Olympiáda se zaměřila na tématiku člověka v kontextu s přírodou a dalšími složkami, které ovlivňují jeho zdraví. Praktické úkoly byly tedy týkaly tělovědy, environmentálního prostředí, třídění odpadního materiálu, řešeny byly praktické otázky výživy. Nejobávanější částí soutěže byly tři reálné zásahy, kde si všichni finalisté vyzkoušeli svou schopnost rychlého a správného posouzení situace, přizvání potřebných složek záchranného systému, určení priorit a poskytnutí první pomoci všem potřebným. Součástí této akce byla i prohlídka školy v doprovodu hostitelky a rychlokurz první pomoci pro pedagogický doprovod. Byl to velmi příjemný den, který jsme završili pozdním společným obědem ve Zlatém jablku. Vyhlášeni byli pouze umístění na prvních třech místech v konečném součtu bodů získaných na všech stanovištích. Skutečnými vítězi však byly všechny děti, které se dané soutěže zúčastnily. Odvážíme si neocenitelné praktické zkušenosti především ze třech reálných zásahů, které bychom jinak nebyli schopni získat. Již teď se těšíme na II. ročník této jedinečné olympiády.