Dobrodruzi na cestách

před 6 roky, 15.10.2015 Dobrodruzi na cestách je naše letošní celoroční hra. Budeme společně cestovat po Evropě.

Jakmile se někdo z nás dostane za hranice cizího státu, hned si o této zemi zjistíme informace, abychom nepropásli nejlepší památky a zajímavosti daného státu. A jak se čtvrťáci dostanou co nejdále? Musí plnit úkoly navíc, které buď dostanou zadané jako dobrovolné úkoly domů nebo přímo ve vyučovací hodině. Taktéž mohou vypracovat úkoly pro třídu, např. různé křížovky, zajímavé slovní úlohy, doplňovačky, přesmyčky. Úkoly jsou ohodnoceny body 1-5 (postupová políčka), přičemž je nejvíce ohodnocena odprezentovaná přečtená kniha (5 bodů). Za každou 3. knihu navíc žáci získají malou drobnost. Celkové hodnocení proběhne v pololetí a na konci školního roku.Z toho vyplývá, že číst se opravdu vyplatí. Hodně úspěchů na cestách přeje všem dobrodruhům a všem, kteří nám fandí a podporují naši dobrodružnou cestu

                                                                                                           třídní učitelka.