Deváťáci vybírají témata absolventských prací

před 5 roky, 6.10.2016 Podívejte se, jaká témata vypsali jednotliví vyučující

Z více než čtyřiceti tematických okruhů, které jim nabídli jejich vyučující, si mohou od tohoto týdne vybírat téma pro svoji absolventskou práci žáci našeho devátého ročníků. Zvolit to své téma (případně přijít s tématem vlastním) si žáci musí do poloviny října, na odevzdání práce mají čas do pátého prosince. Dva týdny před Vánocemi je poté čeká prezentace před spolužáky i před vyučujícími. Absolventské práce mají ve škole desetiletou tradici a jsou jednou z forem, jíž škola ověřuje některé dovednosti, schopnosti, znalosti žáka i jeho orientaci v množství poznatků a informačních zdrojů. Cílem je prokázat následující žákovské schopnosti a dovednosti:

  • dlouhodobá samostatná práce
  • vyhledávání a zpracování informací
  • integrace učiva více předmětů
  • komplexní zpracování tématu
  • využívání informačních zdrojů
  • prezentace vlastní práce.

Seznam nabízených témat i zásady pro psaní absolventských prací najdete v příloze tohoto článku.