Dějepisná olympiáda

před 6 roky, 3.12.2015 Hrstka statečných se vydala po stopách Lucemburků.

Statečných z toho důvodu, že otázky dějepisné olympiády bývají vždy velmi záludné. Letos však byly přizpůsobeny znalostem žáků lépe a nezasahovaly příliš do hloubky. Nejlépe se s Lucemburky vypořádal Petr Polách z 9. A, který z 80 bodů získal 69! Na druhém místě skončil Jan Hartman z osmé třídy a třetí místo patří Martinu Hráčkovi z 9. B.

Do okresního kola snad postoupí všichni tři kluci. Rozhodne se až podle počtu úspěšných řešitelů ze školních kol. Doufáme, že si na ně Lucemburkové nepřipraví středověké mučení v podobě velmi těžkých úkolů.