Dějepis

14.6. - 18.6. 2021

Po objevitelech neviditelného světa jsme se přesunuli k lidem, kteří rozsvítili svět. Blíže jsme se seznámili s pány Františkem Křižíkem, T. A. Edisonem, A. G. Bellem, N. Teslou a Emilem Kolbenem. Příští týden mrkneme na motorismus a umění přelomu století.

7.6. - 11.6. 2021

Zopakovali jsme kolonialismus a vrhli se na emancipaci. Na roli muže a ženy na konci 19. století. Na to, jak se koncem 19. století začala měnit role ženy ve společnosti. Na fotografiích zaznamenávajících různé životní situace jsme si ukázali, co to vlastně emancipace je. Ve druhé hodině jsme poznávali objevitele neviditelného světa - Pasteura, M. Curie Sklodowskou, R. Kocha, Mendělejeva a další... Na posledním opáčku se domluvíme v úterý.

31.5. - 4.6. 2021

Hlavní tématem tohoto týdne bylo české umění na přelomu 19. století. Zaměřili jsme se převážně na hudbu dvou nejvýznamnějších českých skladatelů. Nyní již také dokážeme odpovědět, co bylo hlavním námětem tvorby českých umělců. Druhou hodinu jsme se začali věnovat byznysu, podnikání a reklamě na přelomu 19. a 20. století. Příště nás čeká emancipace a technický pokrok. Příští týden si napíšeme opáčko na téma Pod nadvládou bílých...

24.5. - 28.5. 2021

Dokončili jsme Rakousko-Uhersko. Poslední kapitolou bylo učivo o národnostní situaci v Rakousku-Uhersku. Zejména v českých zemích. Porovnávali jsme situaci Čechu, Němců a Židů. Zajímala nás Hilsnerova aféra a soužití Čechů a Němců. Zopakovali jsme Sever proti Jihu. Příští týden nás čeká české umění na přelomu 19. století.

17.5. - 21.5. 2021

Stále se procházíme po Rakousku-Uhersku. Nejdříve jsme mrkli na politickou situaci v tomto novém soustátí a pokusili se sami navrhnou náš volební program a druhou hodinu jsme zkoumali, jaké bylo asi podnikání v této době. Řekli jsme si, co bylo největším výrobním artiklem v českých zemích, a porovnali jsme si s dneškem. Blíže jsme si pověděli o Josefu Hlávkovi a nakonec jsme podnikali i my sami. Příští týden je v plánu opakování Severu proti Jihu.

10.5. - 14.5. 2021

Zopakovali jsme úvodní kapitolu k Rakousku-Uhersku. Vyluštili nejstarší český tělovýchovný spolek a započali se seznamovat s českou politickou činností. Hlavní náplň této látky nás čeká až příští týden ve škole. Písemně jsme zopakovali Viktoriánskou Anglii. Příští týden žádné opákování neplánuji.

Zápis k Rakousku-Uhersku přikládám.


3.5. - 7.5. 2021

Začali jsme objevovat Rakousko-Uhersko. Zjistili jsme, že Rakousko-Uhersko byl stát, který obývalo několik národností. Každý národ měl své požadavky a skloubit vše tak, aby bylo dobře všem, bylo velmi těžké. A když na trůnu seděl konzervativec František Josef...

Dnešní hodinu jsme ukončili kapitolou z Udatných dějin, která situaci velmi dobře shrnula. Úkol na příští týden přikladám v příloze. Zápis přiložím až příště. 

Příští týden je v plánu opáčko Viktoriánské Anglie.


26.4. - 30.4. 2021

Pokračovali jsme v kolonizování Afriky. Po identifikaci C. Rhodese jsme se tento týden seznámili s velkým cestovatelem a misionářem D. Livingstonem a dali dohromady jeho největší objevy a úspěchy. Tím jsme kolonialismus opustili. Příští týden se již vrátíme blíže českým zemím.

V plánu je písemné opakování Modernizace v Evropě.


19.4. - 23.4. 2021

Tento týden jsme si vyhodnotili práci na písemkách, které tvořili sami žáci. Pracovali s tématem Rusko a Japonsko v 19. století. Všechny práce byly výborné. Nově jsme se začali proplétat objevováním nových bohatých kontinentů - Afriky a Asie. Položili jsme si otázku, co všechno nám může přinést objevení nového území. Příště budeme v kolonialismu pokračovat. Prosím, mrkněte na úkol, který máte níže. Zpracujte, budeme s ním pracovat příští hodinu.

Přikládám zápis k minulé látce - Sever proti Jihu. Zápis ke kolonialismu přiložím až příště.


12.4. - 16.4. 2021

Ukončili jsme viktoriánskou Anglii článkem, který obsahoval informace o skandálním postavení žen v této zemi. Nově jsme se vrátili za oceán, kde právě probíhá válka Severu proti Jihu. Zde jsme se zatím zaměřili hlavně na postavení černošských obyvatel v Americe.

Úkol, který jsem lehce nastínil v hodině, je přiložen v příloze. Zápis k válce Severu proti Jihu přiložím až později. Žádné písemné opakování příští týden neplánuji.


5.4. - 9.4. 2021

Seznámili jsme se obdobím, kdy ve Velké Británii panovala královna Viktorie. Začali jsme nejvzácnějšími známkami, pokračovali obrovským hospodářským vzestupem a skončili situací žen v tehdejší Anglii. S ženami  souvisí i úkol, který je potřeba udělat do příští hodiny. Úkol najdete v zápise. Zvládli jsme také i vznik nových států - Itálie a Německa. Zápisy přikládám.

Příští hodinu si zopakujeme Revoluci 1848.


29.3. - 2.4. 2021

Tento týden jsme téměř dokončili modernizaci Evropy v druhé polovině 19. století. Poslední, co nás ještě příští týden z tohoto tématu čeká, jsou nové objevy v medicíně, které jsme nestihli společně projít. Nově již začneme viktoriánskou Anglii. Žádné speciální úkoly nedávám. Pouze poprosím o vytištění a doplnění zápisu. V pátek po prázdninách si napíšeme opakování národního obrození.


22.3. -26.3. 2021

Dokončili jsme revoluci v roce 1848. Blíže jsem se seznámili s Karlem Havlíčkem, rozluštili jeho epigramy, zkusili jim dát název a mrkli na počátek vlády Františka Josefa. Také jsme začali novou kapitolu - modernizaci Evropy v druhé polovině 19. století. Po krátkém úvodu jsem se nejdříve zaměřili na umění. Prošli jsme díla významných impresionistů. Jejich obrazy přikládám. Úkoly na příští týden (uvidíme se ve středu) budou dva. Nejdříve se podívejte na obrazy druhého uměleckého směru 19. století. Stejně jako u impresionismu jim zkuste dát název. Nic nevyhledávejte, vše nechte na vaší představivosti. Zkuste uhádnout, který obraz tam nepatří.

Druhým úkolem je tabulka, kterou taktéž přikládám. Zde již budete muset zapojit i jiné zdroje. Více v hodině. Zápis přiložím příště.


15.3. - 19.3. 2021

Dokončujeme revoluci v roce 1848 v Čechách. Zopakovali jsme první dvě kapitoly a lehce naťukli poslední. Té se věnuje dokument, který jsem vložil níže. Do příštího týdne je potřeba udělat. Bude dobré, když nad tímto úkolem budete pracovat ve skupinách. Víc hlav, víc ví. Na vaše výtvory a odpovědi se již těším. 

Zároveň přikládám i poslední zápis, který je potřeba, již každý sám, dodělat a vyplnit.

Epigramy + úkol (14.45 kB)

Rok 1848 u nás III (415 kB)

1.3. - 5.3. 2021

Ukončili jsme evropské i české národní obrození. Naše nová látka se jmenuje rok 1848. V tomto roce proběhly revoluce ve více evropských zemích. My jsme se zaměřili především na země české. Stihli jsme společně projít dvě nejdůležitější části této revoluce - Slovanský sjezd a potlačení revoluce. Počátek vlády Františka Josefa I. si dáme až po prázdninách. Po prázdninách zopakujeme průmyslovou revoluci.


22.2. - 26.2. 2021

Začali jsme si povídat o národních obrozeních v jednotlivých státech Evropy. Důraz jsme kladli samozřejmě na obrození české. Jelikož jsme naše povídání ještě neukončili, budeme v něm pokračovat i následující týden, kdy NO ukončíme. Úkoly, které jsme ještě neudělali, přecházejí do dalšího týdne. Prosím, zkontrolujte si, zda máte všichni v pořádku zápis - Evropa po Napoleonovi.

15.2. - 19.2. 2021

Ukončili jsme průmyslovou revoluci výběrem největších lékařských objevů, které se v té době uskutečnily. Nově se vrhneme na evropská "národní obrození". Úkoly na příští hodinu příkládám. Stejně jako zápis. Příští týden zopakujeme Napoleona.


8.2. - 12.2. 2021

Díky za super přemýšlení a přípravu. Začali jsme průmyslovou revoluci a práce byla bezvadní. Zápisy přikládám. Úkoly, na kterých jsme se domluvili, též. Upozorňuji - některé úkoly jsou pro skupiny, některé chci, abyste zpracovali jednotlivě. Prosím, projděte si, splňte, budeme na nich pracovat příští hodinu. Příští týden nás čeká opakování VFR.


1.2. - 5.2. 2021

Dokončili jsme situaci po napoleonských válkách. Žáci prezentovali své názory na tuto dobu společnou prací ve skupinách. Děkuji za super přemýšlení. Jsem rád, že jste dospěli k prakticky stejným názorům. Společně jsme zkontrolovali zápis a přešli na novou látku. Tu jsme pouze naťukli, proto více práce zbývá na doma. Vše, co bude do příští hodiny potřeba, najdete v příloze. Zápis k nové látce vložím až poté, co si vše projdete a co si vše projdeme společně.


25.1. - 29.1. 2021

Ve skupinách jsme pracovali na zadání z minulého týdne. Nestihli jsme vše, takže v tématu i úkolech budeme pokračovat příští týden. Stále platí - na zápis se zatím nedívejte.

18.1. - 22.1. 2021

Pokračovali jsme a vlastně i dokončili Evropu v době Napoleona. Děti dostaly za úkol vybrat věci, které by si s sebou vzaly na Napoleonovo tažení do Ruska, kdyby byly součástí jeho armády. Většinou nechyběla nějaká zbraň, teplé oblečení a jídlo. Ale došlo i na takové předměty jako je křesadlo, lžíce či KPZ. Úkoly na další týden jsou přiloženy níže. Stejně jako zápis. S tím ale, prosím, ještě vůbec nepracujte.


11.1. - 15.1. 2021

Ve zkratce jsme zopakovali Americký zvon svobody. Po francouzské revoluci jsme se zaměřili na vzestup a pád Napoleona Bonaparta. Zkusili jsme si tipnout, jakou národnost a funkci mohli mít nejvýznamnější lidé té doby, jako např. Alexander I., František I., Horatio Nelson či Michail Kutuzov. A také jsme odhadovali, jakou souvislost mezi sebou tito pánové mají. Příští hodinu Napoleona ukončíme. A podíváme se podrobněji na bitvu u Waterloo. Je potřeba si projít zápis, který příkládám.


4.1. - 8.1. 2021

Dokončili jsme Velkou francouzskou revoluci. Hádali jsme jednotlivé významné postavy revoluce, pustili jsme si francouzskou hymnu, která vznikla v tomto období. Tu jsme se také snažili ohodnotit. Za úkol si mají děti pustit  další evropské hymny. Příští týden francouzskou revoluci již jen shrneme krátkým opakováním. Nově začneme Napoleona Bonaparta a situaci ve Francii a Evropě v době jeho vlády. Písemně jsme tento týden zopakovali Marii Terezii a Josefa II. Příští týden nás čeká Americký zvon svobody.

14.12. - 18.12. 2020

Pokračovali jsme ve francouzské revoluci. Po vydání Deklarace práv člověka a občana jsme se dostali až k nepovedenému útěku krále a jeho uvěznění. Dále k zavedení rovnosti před zákonem, omezení moci církve a  zrušení výsad privilegovaných. Politickou situaci rozčeřily dva hlavní politické kluby - girondisté a jakobíni. Pokračování po prázdninách. Po prázdninách si písemně zopakujeme Marii Terezii a Josefa II.


7.12. - 11.12. 2020

Zkontrolovali jsme první úkol k Velké francouzské revoluci a vrhli jsme se na její první část. Pověděli jsme si, jak na tom Francie byla na konci 18. století, proč se sešli tzv. generální stavy a co měšťané na tomto zasedání navrhli. Pak už jen následovalo vydání Deklarace práv člověka a občana. Co bylo dál, si povíme příští týden.

30.11. - 4.12. 2020

Dokončili jsme americkou válku za nezávislost a vrátili jsme se k Josefu II. U něj jsme si zdůraznili dvě nejdůležitější reformy, které za svoji vládu vydal. Písemně jsme zopakovali osvícenství. Příští týden nás čeká první kapitola Velké francouzské revoluce. První přílohu označenou jako úkol mají žáci do příštího týdne udělat.


23.11. - 27.11. 2020

Dokončili jsme Marii Terezii a začali jsme válku za nezávislost na americkém kontinentě. U Marie Terezie jsme ukončili pátrání po reformách, které zavedla. V Americe jsme se dostali zatím pouze k bostonskému pití čaje. Příští týden Ameriku dokončíme a vrátíme se ještě k Josefu II. Také se testově vrátíme k osvícenství. Prosím, mrkněte se na kapitoly Osvícenství - odvaha přemýšlet a Věda a umění doby rozumu. Vše pro jistotu přikládám.


16.11. - 20.11. 2020

Online jsme vyzkoušeli Rusko a Osmanskou říši. Druhou část hodiny jsme se věnovali životu Marie Terezie. A zejména jejím reformám, které ve zemi zavedla. Bohužel jsme se nedostali ke všem, takže jí ještě část příští hodiny určitě věnujeme. Na příští hodinu si mají děti připravit Americký zvon svobody. Příští hodinu písemku psát nebudeme.9.11. - 13.11. 2020

Stále pokračujeme v osvícenství. Zkontrolovali jsme zápis a bavili jsme se o osvícených panovnících. Vyzkoušeli jsme Anglii a Francii v 17. století. Příští týden se budeme věnovat Marii Terezii. Vše důležité mají děti uložené v teamsech. Zápis je potřeba důkladně projít a doplnit. Budeme s ním pracovat. Příští týden vyzkoušíme Rusko a Osmanskou  říši.


Marie Terezie (209 kB)


2.11. - 6.11. 2020

Věnovali jsme se ještě vědě, umění a vynálezům v době osvícenství. Poznali jsme klasicismus, Mozarta s Beethovenem, Prokopa Diviše a jeho bleskosvod, parní stroj a přišli jsme na to, jak je možné, že balóny létají. Jako domácí úkol mají děti pročíst zápis o osvícených panovních. S ním budeme pracovat příští týden. A tu asi začneme i Marušku...19.10. - 23.10. 2020

Opět jsme pokračovali v osvícenství. Tentokrát jsme se zaměřili na nové poznatky, vědu a vynálezy. Zkusili jsme si přiřadit latinská pojmenování k českým názvům jednotlivých živočišných druhů. Příště se zaměříme na osvícené panovníky.


12.10. - 16.10. 2020

Pokračovali jsme v osvícenství. Na základě dobových textů jsme nacházeli nové myšlenky, které se v osvícenství odvážně začali prezentovat. Porovnávali jsme změny, které oproti baroku nastaly.


5.10. - 9.10. 2020

Probrali jsme situaci v Rusku v 17. století. Řekli jsme si, kdo v Rusku vládl, jak vládl a jaké reformy zaváděl. Poté jsme porovnávali situaci v Rusku, Francii a Anglii. Druhou hodinu jsme se společnými silami dostali k osvícenství. Řekli jsme si základní myšlenky osvícenství a zkusili jsme si charakterizovat dva největší představitele osvícenství. V osvícenství budeme pokračovat i příští týden.


28.9. - 2.10. 2020

Dokončili jsme společnost a podnikání v baroku. Probrali jsme také rozdílnou situaci ve Francii za Ludvíka IVX. a v Anglii, kde se o moc s králem dělil parlament. Mrkli jsme na Versailles, na francouzské manufaktury vyrábějící luxusní předměty a vybírání daní, které ve Francii fungovalo zvláštním systémem. V Anglii jsme pak více probrali funkci parlamentu a osobu O. Cromwella, který vystřídal u moci anglického krále.


21.9. - 25.9. 2020

Dokončili jsme baroko. Poslední část této látky jsme věnovali umění v českých zemích. Druhou  látkou tohoto týdne bylo podnikání a společnost v době barokní. Tu budeme ještě dokončovat týden následující.


14.9. - 18.9. 2020

Pokračovali jsme v baroku. Tentokrát jsme se zaměřili na umění. Podrobněji jsme si rozebrali architekturu, sochařství a malířství. Dle obrázků děti samy přicházely na základní umělecké znaky baroka.


7.9. - 11.9. 2020

Nejdříve jsme si zopakovali učivo 7. ročníku. V další hodině jsme začali probírat baroko. Na základě vlastních poznatků z poslechu hudby a krátké video ukázky se děti snažily samy vymyslet a charakterizovat, co vlastně baroko bylo. Příští týden budeme v baroku pokračovat.