Dějepis

14.6. - 18.6. 2021

Po reformaci a událostech v Evropě v 16. století jsme přešli zpátky do českých zemích. Zaměřili jsme se na nástup Habsburků na český trůn. Společně s tím se objevilo vážné evropské nebezpečí - Turci. Příště Rudolf II. a situace před Bílou horou.

7.6. - 11.6. 2021

Tématem tohoto týdne byla reformace v Evropě a její hlavní představitel Martin Luther a také situace v Evropě v 16. století. Děti se rozdělily na čtyři skupiny a každá dostala ke zpracování jinou evropskou zemi. Jejich zápisy jsme si zkontrolovali a doplnili. Na messenger si nyní musí dát každá skupina svůj krátký zápis, aby z něj mohli čerpat i ostatní.

31.5. - 4.6. 2021

Dokončili jsme objevné plavby. Nově začali reformaci. Základem se pro nás prozatím staly citáty a dva portréty. Citáty máme za sebou. S portréty budeme pracovat příští hodinu. Příští týden zopakujeme písemně Karla IV.

24.5. - 28.5. 2021

Pokračovali jsme v renesanci a humanismu. Ještě dlužím jeden zápis - předám příští týden. Nově jsme začali objevné plavby. Stačily dětem jejich argumenty, abych jim financoval jejich plavbu? Dokončíme příští týden. Zápisy předám.

17.5. - 21.5. 2021

Začali jsme renesanci a humanismus. Po krátkém přestavení této krásné epochy jsme pojali látku tajemně a mysticky. Zaměřili jsme se prozatím pouze na největšího umělce té doby - Leonarda da Vinci. Našim tématem se stal obraz Poslední večeře. V díle Leonarda, ale i jiných mistrů budeme pokračovat příští týden. Zápis dám až posléze. Ještě nechci odkrývat karty.

10.5. - 14.5. 2021

Prošli jsme Jiřího z Poděbrad, jeho Evropskou unii, spory s Matyášem a dostali jsme se až k novému panovnickému rodu na českém trůnu - Jagelloncům. Osudy tohoto panovického rodu jsme se nejdříve pokusili rozluštit z němého videa, po té vše uvedli na pravou míru již videem se zvukem. Příští týden nás čeká renesance a humanismus.

Příští týden si písemně zopakujeme první kapitolu o posledních Přemyslovcích.

3.5. - 7.5. 2021

Ukončili jsme husitství. Rozebrali jsme si zadané úkoly, seznámili jsme se husitskými zbraněmi a nejdůležitějšími husitskými bitvami. My se tedy vydáme dál. Nejdříve se mrkněte na následující video:

https://www.youtube.com/watch?v=hrZ1HYbBd_o

A připravte si odpovědi na následující otázky?

- co může mít Jiří z Poděbrad společného s Evropskou unií

- co má Matyáš Korvín společného s Uherským Hradištěm

Zápis předám ve škole. Písemka nebude.

26.4. - 30.4. 2021

Husitství bylo naším tématem tohoto týdne. Ovšem nestihli jsme mnoho. Do příští hodiny, prosím, mrkněte na tohle video (budeme s ním pracovat):

https://www.youtube.com/watch?v=ONrMJnrkBvk

Krom tří animovaných minut mám pro vás tentokrát ještě další úkoly. Jeden jsme už v hodině zmínili, ale chci vidět, zda jste jej zaregistrovali. Jedni označují husity jako hrdiny, druzí jako vrahy. Proč tomu tak bylo a jaký je váš názor? A poslední úkol je zde:

https://www.youtube.com/watch?v=IP8nov7-6Js

Toto video vám poslouží k získání odpovědí na následující zadání: kterou husitskou zbraň byste si vybrali a PROČ? ;-)

Více až v hodině.

Zápis tentokrát přikládám dopředu.


19.4. - 23.4. 2021

Vyhodnotili jsme si úkoly z minulého týdne a přešli k hlavní osobě počátku 15. století - Janu Husovi - jeho době, jeho učení, jeho pozvání, jeho smrti. Pokusili jsme se vyléčit církev, ale nepovedlo se nám to.

Žádný extra úkol na příští týden nedávám. Buďte pouze připraveni na písemné opakování, které se bude týkat Měst a proměny krajiny (měli jsme psát před 14 dny, že?).

Co se týče Jana Husa - prosím, mrkněte na tohle: https://www.youtube.com/watch?v=cdSXnDu_BAs

Zápis k Janovi přikládám.


12.4. - 16.4. 2021

Ukončili jsme život a dílo Karla IV. a podívali jsme se na stinné stránky 14. století. Na vládnutí dvou, respektive tří papežů, na morovou ránu, která postihla Evropu a na zhýralost církve, která vedla k neúprosné krizi. Zápis ke 14. století, příkládám. Pod zápisem máte dva úkoly. Na nich pracuje každý sám. Jsem zvědav, co se příští týden dozvím...:-)


5.4. - 9.4. 2021

Rozdělili jsme si Karlův život a jeho vládu do čtyř okruhů, na kterých děti pracovaly zvlášť ve skupinách. Jejich úkolem bylo vytvořit pro ostatní krátký zápis.

Zápis ke Karlovi přikládám, stejně jako úkol, o kterém jsme mluvili a který tentokrát není do skupin, ale pracujte na něm každý sám.

Příště si zopakujeme proměnu vesnic a vznik měst. Další až v hodině.


29.3. - 2.4. 2021

Podrobněji jsme prošli královské sliby Jana Lucemburského, mrkli na manželky Karla IV. a nyní nás čeká samotný Karel. Na něm ovšem začneme pracovat až po prázdninách. Teď odfukujte...

22.3. - 26.3. 2021

Ukončili jsem poslední Přemyslovce. Navrhli jsme, koho potrestat za vraždu krále Václava III. a přešli k nové panovnické dynastii na českém trůně. K Lucemburkům. Pomocí indicií jsme se dostali k přemyslovské princezně Elišce, která si za muže vzala Jana Lucemburského. Zápisy k Lucemburkům přikládám.

Na příští týden je nutné zhlédnout následující video:

https://www.youtube.com/watch?v=MPZnuYUDC28

Budu rád, když si budete dělat poznámky. S tím souvisí i úkol, který je pro skupiny a je umístěn v teamsech. Ten dělat nemusíte. Bude na pořadu dne až v hodině.

Druhý úkol se již zaměřuje na Karla IV., který bude naší hlavní náplní příští týden. Přikládám.


15.3. - 19.3. 2021

Dokončili jsme středověká města a proměnu středověké krajiny. Naším novým učivem byli poslední Přemyslovci. Nejvíce nás zajímala osoba Přemysla Otakara I. a II. Naším úkolem na příští hodinu bude zjistit vraha  posledního Přemyslovce Václava III. Všechny potřebné materiály k objasnění případu najdete v příloze. Přikládám také oba zápisy týkající se posledních Přemyslovců. 

Příští týden si zopakujeme gotický sloh.

Na objasnění vraždy Václava III. pracujte ve skupinách. V příloze máte úkol podrobně rozepsán.

1.3. - 5.3. 2021

​Pokračovali jsme v tématu proměny středověké vesnice a krajiny a významu měst. Zápis je již umístěn níže. Nestihli jsme vše, takže budeme pokračovat po prázdninách. Do příští hodiny si prosím zpracujte úkol, který přikládám. Najdete jej i teamsech. Příští hodinu žádné opakování písemné opakování nebude.


22.2. - 26.2. 2021

Začali jsme pracovat na otázkách proměny středověké vesnice a krajiny a významu středověkých měst. Nejdříve jsme se seznámili se středověkou vesnicí, jejím vznikem, jejími částmi. Na řadu přišla také zemědělská novinka - trojpolní systém hospodaření. Příští týden budeme rozebírat města. Úkoly nedávám, na všem budeme pracovat v hodině. Příští si zopakujem druhou část prvních Přemyslovců.


15.2. - 19.2. 2021

Tento týden jsme pracovali s gotikou. Prošli jsme jednotlivá témata, která měly děti za úkol doma zpracovat. Zápis ke gotickému slohu příkládám. Příští týden se budeme věnovat městům a krajině ve středověku. Úkoly si tentokrát nechám až přímo do hodiny. Příští týden si zopakujeme první Přemyslovce.


8.2. - 12.2. 2021

Zopakovali jsme Slovany. Podrobně jsme prošli církevní řády. Dozvěděli jsme se, jaký rozdíl byl mezi žebravým a rytířským řádem, proč vlastně církevní řády vznikaly a jaký měly význam. Příští hodinu začneme gotický sloh. Úkoly k němu najdete níže. Zápis přidám až příště.


1.2. - 5.2. 2021

Podrobně jsme probrali křížové výpravy. Vysvětlili jsme si, jak dané indicie souvisí s tématem křížových výprav, čímž jsme se dobrali celé podstaty. Následně jsme prošli zápis a křížové výpravy ukončili. Nově jsme začali učivo o církevních řádech. Tomu se budeme podrobně věnovat další hodinu. Zápis přikládám. Příští týden si napíšeme písemku na Slovany a Sámovu říši.


25.1. - 29.1. 2021

Dokončili jsme poslední Přemyslovce. Ve skupinkách děti určovaly, co muselo obsahovat každé nově založené hradiště, jaké výhody měl stařešinský řád a jaké jiné možné varianty nástupnictví by zvolily ony samy. Dle indicií jsme přišli na nové téma - křížové výpravy. Více je budeme rozebírat příští týden.


18.1. - 22.1. 2021

Pokračovali jsme v prvních Přemyslovcích. Žáci si měli vytvořit žebříček nejlepších Přemyslovců dle vlastních kritérií. Dle větší práce, kterou máte do zeměpisu, tento týden do dějepisu jen lehčí úkoly. Pořádně si projděte papír s názvem První Přemyslovci II. Ten si doplňte. Budeme s ním podrobně pracovat v hodině.

Druhý úkol přikládám. Na papíře máte devět indicií, které by vám měli pomoci uhádnout nové téma. Je na vás, zda si poradíte sami, nebo budete pracovat ve skupinách, které máte určené v teamsech.


11.1. - 15.1. 2021

Zopakovali jsme v krátkosti románský sloh. A pokračujeme v prvních Přemyslovcích. Nejdříve jsem si postavili vybrané sourozence vedle sebe a porovnávali jsme jejich délku panování. Nyní nás čeká složitější úkol. Ten je doložen v příloze.


4.1. - 8.1. 2021

Ještě naposledy jsem se věnovali Velké Moravě. Za úkol dostaly děti zhlédnout zbytek plánovaného dokumentu. Nově jsme začali probírat první Přemyslovce. Opakování románského slohu nás čeká až příští týden. 


14.12. - 18.12. 2020

Zopakovali jsme Slovany a Sámovu říši. V druhé hodině jsme se zaměřili na Velkou Moravu. Hlavním cílem pro nás byly nejvýznamnější naleziště, panovníci a příchod Konstantina s Metodějem. Z plánovaného dokumentu jsme ale stihli pouze jednu část. Po prázdninách se Velké Moravě budeme ještě věnovat. A čeká nás opakování románského slohu.

7.12. - 11.12. 2020

Dokončili jsme úkoly věnované Slovanům a Velké Moravě a přesunuli jsme se k výkladu, jelikož bylo potřeba některé informace dovysvětlit a ujednotit. Prošli jsme tento týden pouze Slovany a Sámovu říši. Velké Moravě se budeme věnovat příští týden.

30.11. - 4.12. 2020

Věnovali jsme se úkolům, které děti dostaly minulý týden. Prošli jsme ovšem pouze první třetinu, která byla věnována Slovanům. Zbytek nás čeká ještě příští týden, kdy se již konečně uvidíme. Budeme pokračovat ve Slovanech a Velké Moravě.

23.11. - 27.11. 2020

Podrobně jsme si probrali románský sloh. Vyzkoušeli jsme Karla Velikého. Na příští hodinu má každý z žáků jeden důležitý úkol. Seznam úkolů samozřejmě přikládám. Všechny jsou spojeny se Slovany a Velkou Moravou - látkami, které nás v následujících hodinách čekají. Přikládám samozřejmě i zápisy.


16.11. - 20.11. 2020

Mluvili jsme o investituře, kurfiřtech a cestě do Canossy. Také jsme začali probírat románský sloh. Na vše ovšem nedošlo, takže budeme v tomto učivu pokračovat příští týden. To nás čeká prezentace a podrobnější pohled na románskou architekturu.


9.11. - 13.11. 2020

Tento týden jsme se věnovali životu v klášterech. Na příští týden mají děti několik úkolů. Budeme probírat zejména románskou kulturu. Vše podstatné mají děti uloženo v teamsech.

2.11. - 6.11. 2020

Prošli jsme Karla Velikého i rozpad jeho velké říše a rozdělení na dva velké státní celky, ze kterých vznikly dva nejvýznamnější evropské státy současnosti. Jako nové učivo jsme začali Vikingy.

19.10. - 23.10. 2020

Zopakovali jsme si rozdělení středověké společnosti. A začali probírat Franckou říši. Blíže jsme se zaměřili na rytíře. Snažili jsme se na základě krátké ukázky přijít na to, co bylo hlavním posláním rytířů a jaké byly jejich hlavní ctnosti. Ve Francké říši jsme se dostali až ke Karlu Velikému. Podrobněji si jeho život probereme příště.

12.10. - 16.10. 2020

Po Byzantské říši, kterou jsme ukončili, jsme se dostali k rozdělení středověké společnosti. Věnovali jsme se principu lenního systému. Příští týden začneme Franckou říši.

5.10. - 9.10. 2020

Opakovali jsme byzantskou říši. Příští týden se začneme věnovat Frankům a rozdělení středověké společnosti.

28.9. - 2.10. 2020

Pokračovali jsme v pokračovatelce Východořímské říše - Byzanci. Pokusili jsme se odvodit název celé říše, zmínili jsme nejvýznamnější architektonickou památku, porovnávali jsme Justiniánův kodex s Chamurapiho zákoníkem a řekli jsme si, na jaké národ měla byzantská kultura největší vliv.

21.9. - 25.9. 2020

Podívali jsme se na situaci v římské říši v době tzv. stěhování národů. Pověděli jsme si, co způsobilo toto stěhování národů a jaké následky to mělo pro římskou říši a pro Evropu. Zatím jsme jen zběžně nakoukli k Frankům. V druhé hodině jsme stihli začít Byzantskou říši. Tu doděláme příští týden.

14.9. - 18.9. 2020

Pokračovali jsme v prvních staletích křesťanské církve. Pověděli jsme si o začátcích šíření křesťanské ideologie, o církvi i o vedení "společenství věřících". Uvedli jsme si, kdo se stal první hlavou křesťanské církve a snažili jsme se dopátrat, proč jsou některé křesťanské svátky tak blízké datu těch pohanských.

7.9. - 11.9. 2020

Opakovali jsme učivo 6. ročníku. Nově jsme začali probírat počátky křesťanství. Velkou úlohu jsme přisoudili bibli, kterou jsme se v našich úvodních hodinách nejvíce zabývali. Příští týden budeme v počátcích křesťanství pokračovat.