Čtenářská dílna

před 6 roky, 12.10.2015 V letošním školním roce jsme se zapojili do projektu, jehož cílem je upevnit a prohloubit čtenářskou gramotnost.

Pro druháky si třídní učitelka bude v prvním pololetí připravovat zábavné dílny, které by žáky měly motivovat ke čtení, ale také jejich čtení zlepšit. Skvělá zpráva pa je, že v rámci tohoto programu přibude do školní knihovny na stovku knih. Už nyní se děti mohou těšit.

V rámci čtenářské dílny v naší třídě budeme pracovat s knihou Krysáci. Úvodní dílničku již máme za sebou a společně se těšíme na další.