Chemické experimentování v 8. třídě

před 6 roky, 16.11.2015 Filtraci a chromatografii si vyzkoušeli osmáci při laboratorní práci.

Osmáci se na pondělní hodinu chemie moc těšili. Čekala je první laboratorní práce, při které si prakticky vyzkoušeli to, co se v hodinách probíralo zatím jenom teoreticky. A protože se u nás učíme hlavně pro život, nestačí nám, že víme, co to filtrace je. My musíme hlavně vědět, kde se filtrace využívá v běžném životě. A to už teď víme. 

Během hodiny osmáci filtrovali přes tři různé filtrační materiály a zaznamenávali výsledky svých pozorování do protokolu. Průběžně pozorovali ještě druhý probíhající experiment. Tentokrát se jednalo o chromatografii na křídě. Aby bádání nebylo málo, během prázdnin si doma všichni osmáci připraví skleničku, ve které budou pozorovat krystalizaci chloridu sodného. Určitě se svými výtvory pochlubí.