Český jazyk

14. 6. - 17. 6. 2021

Literatura: seznámení s autorem - Bohumil Hrabal, práce s ukázkou - Ostře sledované vlaky.

Skupinová práce - literární okénko

7. 6. - 11.6. 2021

Literatura: próza pro roce 1945 (charakteristika), vybraní autoři - Jan Drda, Jan Otčenášek.

Ukázky:

Skupinová práce - literární okénko

31. 5. - 4. 6. 2021

Literatura: charakteristika literatury po roce 1945 (práce s textem). Poezie po roce 1945 - vybraní autoři - Josef Kainar, František Hrubín, Jan Skácel.

Ukázky:

Skupinová práce - literární okénko (žánry)

24. 5. - 28. 5. 2021

Literatura: R. Rolland - ukázka Petr a Lucie (rozbor textu), Antoine de Saint-Exupéry - život, charakteristika tvorby, díla, ukázka - Malý princ, https://www.youtube.com/watch?v=b1X5gz-_fPc.

Napsali jsme shrnující opakování ze světové meziválečné literatury. Nyní se věnujeme literatuře po roce 1945 (úvod - charakteristika jednotlivých fází).

Sloh: tvorba vlastního strukturovaného životopisu.

17. 5. - 21. 5. 2021

Literatura: E. M. Remarque - opakování, kvízové otázky, četba ukázky - Na západní frontě klid (rozbor).

R. Rolland - https://www.youtube.com/watch?v=h0sFrHsMWZU, ukázka - Petr a Lucie (porozumění textu).

Sloh: životopis - opakování (+ europass, umělecký životopis), práce s konkrétním formulářem.

10. 5. - 14. 5. 2021 = DISTANČNÍ VÝUKA

Literatura: světová meziválečná literatura - úvod (historický kontext, světová avantgarda, próza - realistický proud).

Seznámení s autory:

 • E. Hemingway  - život, tvorba, dílo, zajímavosti, ukázka - Stařec a moře - https://www.youtube.com/watch?v=7vKN_niqT4w,
 • E. M. Remarque - život, tvorba, dílo, zajímavosti, ukázka - viz úkol na pondělí.

Úkol na pondělí (17. 5. 2021): četba ukázek - Na západní frontě klid (E. M. Remarque) + ukázka - https://www.youtube.com/watch?v=JV8rv8w-OIs, vytvořte dadaistický text dle zadání v hodině.

Sloh: životopis - druhy (strukturovaný, klasický), jazyk, výhody/nevýhody, úprava textu.

3. 5. - 7. 5. 2021 = DISTANČNÍ VÝUKA

Pondělí, úterý => přijímací řízení na SŠ

Rozbor didaktického testu -  přijímací zkoušky

26. 4. - 30. 4. 2021 = DISTANČNÍ VÝUKA

MLUVNICE

 • PONDĚLÍ - testové úkoly 
 • ÚTERÝ -  testové úkoly, výběr otázek z didaktických testů (porozumění textu)
 • STŘEDA -  výběr otázek z didaktických testů (pravopis, porozumění textu, interpunkce)
 • ČTVRTEK - výběr otázek z didaktických testů (pravopis, porozumění textu, interpunkce, textová návaznost, přiřazení pojmů z nabídky)
 • PÁTEK - 

DOUČOVÁNÍ

SAMOSTATNÁ PRÁCE (už poslední)

19. 4. - 23. 4. 2021= DISTANČNÍ VÝUKA

MLUVNICE

 • PONDĚLÍ - větné členy, graf souvětí - druhy vět vedlejších, pravopis - 1. až 6. otázka
 • ÚTERÝ - pravopis - 4. až 15. otázka, didaktický test - 1. až 4. úkol
 • STŘEDA -  didaktický test - 5. až 16. otázka
 • ČTVRTEK - didaktický test - 17. až 30. otázka
 • PÁTEK - podmiňovací způsob, podstatná jména pomnožná, hromadná a látková, přívlastek shodná a neshodný

DOUČOVÁNÍ

SAMOSTATNÁ PRÁCE

12. 4. - 16. 4. 2021= DISTANČNÍ VÝUKA

MLUVNICE

 • PONDĚLÍ - věta jednočlenná, dvojčlenná, větný ekvivalent; věta jednoduchá, souvětí (spojovací výrazy souřadicí, podřadicí); práce s textem - chyby
 • ÚTERÝ - práce s textem - věta jednoduchá, souvětí, druhy vět vedlejších, poměry mezi větami hlavními; zápor - mluvnický a slovní
 • STŘEDA -  didaktický test - 8. až 23. úkol
 • ČTVRTEK - didaktický test - 24. až 30. úkol, tvorba vět jednoduchých ze souvětí
 • PÁTEK -  vytváření vět jednoduchých ze souvětí  a naopak; větné členy, porozumění textu

DOUČOVÁNÍ

SAMOSTATNÁ PRÁCE

6. 4. - 9. 4. 2021= DISTANČNÍ VÝUKA

MLUVNICE

 • ÚTERÝ - věty podle postoje mluvčího - opakování; výpověď a věta, věta jednočlenná, dvojčlenná a větný ekvivalent - procvičování 
 • STŘEDA -  dokončení didaktického testu (17. až 30. úkol), práce s textem
 • ČTVRTEK - práce s textem (Pomník kostky cukru v Dačicích); slohový, postup, funkční styl, slohový útvar
 • PÁTEK - práce s texty (funkční styl, slohový postup, slohový útvar), didaktický test 1. až 7. otázka, vypracujte 8. až 9. otázku (MS Teams)

DOUČOVÁNÍ

SAMOSTATNÁ PRÁCE

1. 4. - 5. 4. 2021

VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY​​