Český jazyk

14. 6. - 17. 6. 2021

Mluvnice: procvičování - poměry mezi VČ, VV, druhy vedlejších vět, větné členy. Souvětí - souřadné a podřadné.

Literatura: porozumění textu - E. A. Poe - Černý kocour. Opakování - literární směry na přelomu 19. a 20. století (dekadence, symbolismus, impresionismus), dokončení  O. Wilde, ukázka - Obraz Doriana Graye. 

7. 6. - 11. 6. 2021

Mluvnice: opakování - větné členy, druhy vedlejších vět, poměry mezi VČ, VV. Napsali jsme test z poměrů mezi VČ a VV, kontrolní diktát.

Literatura: O. Wilde - seznámení s autorem, literární směry na přelomu 19. a 20 století (impresionismus, symbolismus).

31. 5. - 4. 6. 2021

Mluvnice: procvičování - poměry mezi větnými členy a vedlejšími větami, napsali jsme test z poměrů mezi větnými členy. Příští týden budeme psát poměry mezi vedlejšími větami.

Literatura: seznámení s autorem - Edgar Allan Poe. 

24. 5. - 28. 5. 2021

Mluvnice: procvičování - poměry mezi větnými členy a vedlejšími větami, napsali jsme test z větných členů.

Literatura: napsali jsme shrnující opakování ze světové realistické literatury 2. poloviny 19. století.

17. 5. - 21. 5. 2021

Mluvnice: procvičování - poměry mezi větnými členy a větami vedlejšími.

Literatura: naturalismus, Émile Zola  a Stendhal - život, dílo, znaky tvorby. Příští hodinu píšeme ze světové realistické literatury (Victor Hugo, Charles Dickens, Honoré de Balzac, Lev Nikolajevič Tolstoj, Émile Zola, Stendhal).

10. 5. - 14. 5. 2021 = DISTANČNÍ VÝUKA

Mluvnice: napsali jsme test z poměrů mezi větami hlavními, nyní se zabýváme poměry mezi větnými členy a vedlejšími větami.

Literatura: dokončení - ukázka Otec Goriot (porozumění textu - cynismus, sarkasmus, ironie). Video: https://www.youtube.com/watch?v=xvExbFDgIso

L. N. Tolstoj - život, dílo, znaky tvorby. Ukázka Anna Karenina - https://www.youtube.com/watch?v=tSKv7ZlM2Pw

Úkol - 5. a 6. skupina - seznámení s autorem -  úterý 18. 5. 2021


Sloh: kontrolní slohová práce - úvaha. Termín odevzdání je 17. 5. 2021.

3. 5. - 9. 5. 2021 = DISTANČNÍ VÝUKA

Mluvnice: procvičování - poměry mezi větami hlavními (práce s chybou, tvorba vět podle obrázků aj.). V pondělí budeme psát zkušební test z poměrů mezi větami hlavními.

Přehled poměrů - Poměry.pdf (134.44 kB)

Online procvičování: 

Literatura: opakování - Honoré de Balzac -  život, dílo, znaky tvorby, ukázka - Otec Goriot (porozumění textu). Na příští hodinu si projděte prezentace, zapište spisovatelskou jmenovku a vypracujte zbývající úkoly (viz MS Teams)

Úkol - 4. skupina - seznámení s autorem -  úterý 11. 5. 2021

​Sloh: kontrolní slohová práce - úvaha. Termín odevzdání je 17. 5. 2021.

26. 4. - 30. 4. 2021 = DISTANČNÍ VÝUKA

Mluvnice: procvičování - poměry mezi větami hlavními. Úkol na pondělní hodinu - úkol - poměry.png (357.36 kB)

Literatura: práce s ukázkou - Oliver Twist (Ch. Dickens) - porozumění textu, textová návaznost, význam slov.

Honoré de Balzac -  život, dílo, znaky tvorby (příští hodinu dokončíme)

Úkol - 4. skupina - seznámení s autorem -  úterý 27. 4. 2021.

Sloh: diskuze - obrázky - uvažuj.png (969.39 kB), práce s obrázky - vytváření vlastních témat.

KSP - vyber si téma TÉMATA.png (849.76 kB) (z nabídky/vlastní/vymyšlené v hodině), vytvoř osnovu a napiš úvahu. Termín odevzdání je 17. 5. 2021.


  • 1. SKUPINA - Victor Hugo => Vilém, Jáchym, Jiří, Marek 
  • 2. SKUPINA - Charles Dickens => Veronika M., Klára, Aneta 
  • 3. SKUPINA - Honoré de Balzac => Ondřej T., Kristián, Tobiáš, Štěpán
  • 4. SKUPINA - Lev Nikolajevič Tolstoj => Prokop, Michal Č.
  • 5. SKUPINA - Émile Zola => Rozálie, Veronika D., Tereza, Kamila, Lucka
  • 6. SKUPINA - Stendhal => Ondřej H., Petr, Zbyněk, Michal O.