Český jazyk

14.6. - 18.6. 2021

Tento týden jsme procvičovali věty jednočlenné a dvojčlenné. Zopakovali jsme si ještě některé pravopisné jevy a shrnuli literaturu. 

Díky za spolupráci v tomto školním roce a přeji vám krásné letní prázniny! Užijte si je! BN

7.6. - 11.6. 2021

Milí sedmáci, vydržme - už finišujeme!

Tento týden jsme se domluvili na dvou testech:

První bude z literatury, a to z tématu ROMANTISMUS. Termín testu: středa 9.6.2021

Druhý bude z probraného pravopisu. Termín testu: čtvrtek 10.6.2021


Pondělí:

Zopakovali jsme si písemně dle doplňovacích cvičení pravopisné jevy - trénink na čtvrteční test.


Úterý:

Opakování literatury - shrnutí romantismu


Středa

Písemně jsme si zopakovali český i světový romantismus


Čtvrtek:

Zopakovali jsme si písemně pravopisné jevy


Hezký víkend! BN

31.5. - 4.6. 2021

Ahoj, sedmáci,

v tomto týdnu opakujeme ještě podmět a přísudek - jejich druhy a pravopis spojený se shodou podmětu a přísudku. Doplnili jsme si zároveň ještě i zástupce českého romantismu. 

Materiály ke stažení zde:

Český romantismus (674.5 kB)

Ukázky ke stažení zde:

Mácha-Máj (30 kB)

Král Lávra-ukázka (40 kB)

Příští týden jsme se domluvili na dvou testech:

První bude z literatury, a to z tématu ROMANTISMUS. Termín testu: středa 9.6.2021

Druhý bude z probraného pravopisu. Termín testu: čtvrtek 10.6.2021

Hezký víkend! BN

24.5. - 28.5. 2021

Milí sedmáci, konečně tváří v tvář naživo!


Tento týden je zatím zaměřený na větné členy. Opakujeme základní skladební dvojici. Rozlišujeme druhy podmětů a přísudků. Rozdali jsme si zápis a procvičování. 

Zápis ke stažení zde:

Zápis-podmět (14.77 kB)

Procvičení ke stažení zde:

Procvičování-podmět a přísudek (16.46 kB)

Další pracovní listy jsem nerozdávala, procvičovali jsme podle učebnice jednotlivá cvičení (písemně do sešitu mluvnice)

Béžová: strana 73/ cvičení 2, 3, 4

Červená: 80/ cvičení 2, 3, 4


Hezký víkend! BN

17.5. - 21.5. 2021

Zdravím vás, sedmáci, snad v posledním distančním týdnu v tomto školním roce!


Týden zahájíme literaturou, a to poslední kapitolou s názvem ROMANTISMUS

Pondělí:

ÚKOL PRO DNEŠNÍ ONLINE HODINU – NA TYTO OTÁZKY ODPOVĚZ PODLE SEBE-NIC NEVYHLEDÁVEJ

 1. Kdo může být, podle Tebe, romantickým hrdinou?
 2. Jakou prožívá lásku?
 3. Kdy hlavní hrdina umírá – v kolika letech? Odhadni, jestli starý nebo mladý.
 4. Jaký je hlavní hrdina?
  1. v konfliktu se světem a jeho pravidly      b. přizpůsobivý, v pohodě
 5. Kam hlavní hrdina, podle Tebe, utíká – kde hledá útěchu?


Středa:

Třídnická hodina, diskuze


Čtvrtek:

ÚKOL PRO DNEŠNÍ ONLINE HODINU:

Rozdělíme se na kluky a holky:

 1. Holky nám po uplynutí času objasní principy romantismu + český romantismus – napište alespoň 3 autory a směr, který zabránil jeho rozvoji u nás
 2. Kluci nám řeknou, jaké jsou hlavní znaky romantismu + světový romantismus – ve kterých zemích se rozvíjí a ke každé uveďte jednoho literárního autora

Otázka pro všechny:

Jaký je tedy ten hrdina romantismu? Co jste se dozvěděli podle prezentace nebo internetu?

Pomoci vám může zápis (níže) nebo tato prezentace

Romantismus-úvod (49.04 kB)

Zápis ke světovému romantismu zde ke stažení: (Prosím vytisknout a nalepit od sešitu literatury, nebo vložit do složky českého jazyka.)

Světový romantismus-zápis (40 kB)


Pátek:

ÚKOL PRO DNEŠNÍ ONLINE HODINU:

Najdi odpovědi na následující otázky:

 1. Jaké žánry se uplatňovaly v romantismu?
 2. Kdo byli Májovci? Podle čeho byli pojmenováni a na koho navazovali?
 3. Kteří nejvýznamnější představitelé patřili k Májovcům?
 4. Kdo byli Lumírovci a kolem kterého časopisu byli soustředěni?


Krásný víkend! BN

10.5. - 14.5. 2021

Milí sedmáci, tak konečně alespoň jeden prezenční týden po dlouhé době...vítejte!


Pondělí:

Téma: Věty podle postoje mluvčího


Úterý:

Procvičování vět podle postoje mluvčího + zápis


Středa:

Základní skladební dvojice (podmět a přísudek)


Pátek:

Druhy podmětu a přísudku

Bylo fajn vás zase po čase vidět. Těším se, až to tak bude ob týden už snad na delší dobu! BN

3.5. - 7.5. 2021

Zdravím vás, moje milá sedmičko, stále přes online prostředí,


Pondělí

V dnešní online hodině zkontrolujeme následující cvičení:

BÉŽOVÁ UČEBNICE: strana 58, cvičení 4, dále strana 60, cvičení 8

ČERVENÁ UČEBNICE: strana 67, cvičení 4, dále strana 68, cvičení 1

DÚ NA STŘEDEČNÍ ONLINE HODINU - MÍT VYPRACOVANÁ ZADANÁ CVIČENÍ - níže

Téma: Předložky

BÉŽOVÁ UČEBNICE: strana 61 - cvičení 2, 3a), strana 62 - cvičení 4a) 

ČERVENÁ UČEBNICE: strana 69 - cvičení 2, strana 70 - cvičení 3a), 4a)


Středa:

Téma: Spojky, částice a citoslovce

ÚKOL PRO DNEŠNÍ ONLINE HODINU:

BÉŽOVÁ UČEBNICE: strana 62-63, cvičení 5a

ČERVENÁ UČEBNICE: strana 71, cvičení 5a)

DÚ NA ČTVRTEČNÍ ONLINE HODINU (toto cvičení budeme na začátku online hodiny kontrolovat)

BÉŽOVÁ UČEBNICE: strana 63, cvičení 7a) - písemně do sešitu mluvnice

ČERVENÁ UČEBNICE: strana 71-72, cvičení 7a) - písemně do sešitu mluvnice


Čtvrtek:

ÚKOL PRO DNEŠNÍ ONLINE HODINU:

BÉŽOVÁ UČEBNICE: strana 64, cvičení 8 - celé od a) až po e) 

ČERVENÁ UČEBNICE: strana 72, cvičení 8 - celé od a) až po e)

TENTOKRÁT PRACUJETE I S ONLINE SLOVNÍKEM - viz odkazy např. zde:

https://ssjc.ujc.cas.cz/

https://www.nechybujte.cz/slovnik-ceskych-synonym


Pátek:

Téma: Shrnutí - slovní druhy

KOTROLA ČTVRTEČNÍHO ZADÁNÍ ONLINE HODINY - BUĎTE PŘIPRAVENI.


Hezký víkend, BN

26.4. - 30.4. 2021

Milí sedmáci, další online týden před námi, těším se na společné monitorování...


Pondělí:

Téma: Příslovce a příslovečné spřežky

ÚKOL PRO DNEŠNÍ ONLINE HODINU:

Otevři si zápis a vypracuj stupňování příslovcí – zadání pod tabulkou. Dále se podívej, co jsou příslovečné spřežky a zkus si následující online cvičení:

Odkaz na online procvičování zde:

https://skolaposkole.cz/cesky-jazyk/pravopis-lexikalni/prislovecne-sprezky/prislovecne-sprezky-online-test

Zápis ke stažení zde:

Zápis-příslovce a příslovečné spřežky (16.21 kB)

DÚ: Do středeční online hodiny si písemně vypracuj následující cvičení:

Béžová (hnědá) učebnice strana 59, cv. 5 a 7. V červené to najdete za zápisem s názvem Příslovečné spřežky – zřejmě o pár stran dál, možná strana 68, 69?

Středa 28.4. Test – trpný a činný rod


Středa:

Kontrola DÚ z pondělní online hodiny

Test 

V dnešní hodině jsme napsali první část testu (rozlišení trpný a činný rod). Zítra napíšeme druhou část testu - budeme mít tedy dvě známky celkem. Zítřejší část už bude na převody z činného do trpného rodu a naopak. 

Zítra si také zkontrolujeme cvičení 7 (dnes jsme společně kontrolovali cvičení 5) - vše z učebnice, téma: příslovečné spřežky - cvičení jsou za tabulkou. Mějte cvičení 7 na zítra písemně vypracované, ať nám zbyde dost času na test. Díky. 


Čtvrtek:

Kontrola DÚ - cvičení 7 v učebnici - téma: příslovečné spřežky - v béžové učebnici je to na straně 59, v červené si to dohledejte - bude to asi o deset stran dál - viz včerejší online hodina.


Pátek:

Téma: Příslovce

ÚKOL PRO DNEŠNÍ ONLINE HODINU:

Učebnice – kapitola příslovce (v béžových strana 57, v červených asi 66), cvičení 2a) – v béžových učebnicích. Zadání zní: Tvořte od přídavných jmen příslovce:

dobrý, český, veselý, hbitý, směšný, různý, zdravý, laskavý, hlučný, rychlý, zvědavý, přebytečný, šťastný, rozhněvaný, anglický

Dále si zkusíme cvičení 8 na straně