Český jazyk


14. - 18. 6. 2021

Souhrnné opakování, pracovní listy.

Správné čtení souvislého textu, přímá řeč.

Přišly nám dopisy od našich nových kamarádů z Jablonce nad Nisou :-)

7. - 11. 6. 2021

Děti napsaly dopisy vzdálenému kamarádovi - kamarádce, napsaly něco málo o sobě a těšíme se na odpovědi od dětí z Jablonce nad Nisou.

Opakujeme probrané učivo, dokončili jsme pracovní sešit souhrnným opakováním.

Otíkova čítanka - čtení na pokračování s porozuměním.

31. 5. - 4. 6. 2021

Procvičování a opakování učiva 2. třídy, samostatná práce. Hádanky a rébusy, přesmyčky.

Čteme na pokračování v knížce Otíkova čítanka - čtení s porozuměním, přímá řeč.

Dokončili jsme písanku 2.díl.

Pracovní sešit str. 41 Souhrnné opakování.

24. -  28. 5. 2021

Opakování a procvičování učiva - gramatika, přepis textů, kontrola napsaného.

Spojovali jsme věty do jednoduchých souvětí, hledali slovesa. Dokončovali jsme souvětí v pohádkách.

Pracovní sešit str. 38, 38, 40.

Čtení s porozuměním - Bob a Bobek natírají.

Písanka str. 36, 37, 38.

17. - 21. 5. 2021

Nové učivo - spojování vět do jednoduchých souvětí, vláčky. Soutěže, hádanky z písanky, napsali jsme běhací diktát.

Slova která se rýmuji, hráli jsme si na básníky.

Čtení s porozuměním - Jak šel maxipes Fík do světa.

Pracovní sešit str. 36, 37

Písanka str. 33, 34, 35.

10. - 14. 5. 2021

PREZENČNÍ VÝUKA

Procvičovali jsme psaní vlastních a místních jmen, učili jsme se psát adresu. Napsali jsme pohled neznámému kamarádovi. V samostatné práci si žáci zopakovali probrané učivo.

Zkoušeli jsme dramatizaci divadelní pohádky "Zvířátka a loupežníci".

Pracovní sešit str. 35

Učebnice str. 88, 89

Písanka str. 31, 32, 


3. - 7. 5. 2021

DISTANČNÍ VÝUKA

Napsali jsme diktát vět:

Máme měsíc květen. Na střeše sedí holub. Malé kotě spalo v botě. Koza má kůzle. V rybníku plave mnoho žab.

Slohová práce  - domácí zvířata chovaná pro radost. Napište o vašich mazlíčcích několik vět..... Jak se jmenuje, kolik váží, popis, jak se o něho staráte, co žere, zajímavost, co má - nemá rád, fotka nebo obrázek.

Seznámili s obecnými a vlastními jmény. 

V pátek si budeme povídat o maminkách a vyrobíme jim přáníčko ke Dni matek.

Pracovní sešit str. 32, 33, 34.

Písanka str. 30

Z deníku kocoura Modroočka - čítanka str. 88. 89. Čtení s porozuměním.

​​​

26. - 30. 4. 2021

PREZENČNÍ VÝUKA

Ve škole jsme hlavně procvičovali probrané učivo, seznámili jsme se s částicemi a citoslovci, zopakovali jsme si slovní druhy ve skupinkách. Psali jsme slova podle diktátu učitelky, přepisovali jsme věty.

V pátek 30. dubna nás čeká Projektové vyučování v maskách  - ČARODĚJNICE U PÁLENICE:

 • Zaklínadlo Baby Jagy
 • Pracovní listy - práce ve skupinkách, výukový program
 • Hádanky od žáků 4. B  - spojení přes TEAMS
 • Čarodějnická stezka s úkoly, vyhodnocení
 • Tanec

 Pracovní sešit str. 30, 31

 Písanka str. 26, 27, 28

Za Dú číst knížku podle vlastního výběru.


19. - 23. 4. 2021

DISTANČNÍ VÝUKA

​Seznamovali jsme se s dalšími slovními druhy, umíme je vyjmenovat.

Spojovali jsme slova a věty pomocí spojek, ukazovali jsme na podstatná jména zájmeny TEN, TA, TO a třídili je.

Umíme tvořit podstatná jména ke slovesům a naopak. Poznali jsme přídavná jména a příslovce.

Luštili jsme rébusy a soutěžili - Pracovní sešit str. 27, 28, 29, 

Metro pro krtky - čítanka str. 118 - písnička. Dú - vyber si jedno povolání a splň úkol nejpozději ve čtvrtek pošlete

 • Malíř - namaluje metro pro krtka
 • Spisovatel - napíše příběh o krtkovi ( na počítači nebo rukou)
 • Přírodovědec - vyhledá nějakou zajímavost o krtkovi v encyklopedii a napíše

Čítanka str. 149 - 151 Jak Maková panenka potkala motýla Emanuela - čtení s porozuměním.


12. - 16. 4. 2021

PREZENČNÍ VÝUKA

Ve škole jsme v učivu navázali na distanční výuku, jsme rádi ve škole :-)

Procvičili jsme si slovní druhy, umíme je vyjmenovat, procvičovali jsme ve skupinách podstatná jména a slovesa, seznámili jsme se více s předložkami. Spojovali jsme části vět, soutěžili ve vyhledávání a psaní slov, hádanky, rébusy. Psali jsme diktáty a přepisy vět, doplňovací cvičení.

Za domácí úkol číst další knížku z domácí knihovničky.

Zkontrolovat a dopsat co nám chybí v písance až po str. 25.

Pracovní sešit vše po str. 26.

5. 4. Velikonoční pondělí     6. - 9. 4. 2021

DISTANČNÍ VÝUKA

Vyprávěli jsme si prožitých Velikonocích, prohlíželi jsme si zaslané fotografie. Všechny věci co máme doma se nám hodili k vyvození podstatných jmen. Třídili jsme je podle toho, jestli jsme si ukázali TEN, TA, TO. Seznámili jsme se více s dalšími slovními druhy, umíme je vyjmenovat. Co kdo dělá na jaře? Hledali jsme slovesa.

Úkoly pro bystré hlavy a soutěže v pracovním sešitu na str. 21- 24.

Četli jsme s porozuměním články z čítanky doplněné videem:

Zpívající domeček

Jak Křemílek a Vochomůrka zasadili semínko

Výzva a odkaz ke hře: https://bit.ly/Vecirek_Andersen

Písanka str. 21 - 24

29. - 31. 3. 2021          Velikonoční prázdniny

DISTANČNÍ VÝUKA 

Tento krátký týden jsme jsme věnovali přípravě na Velikonoce, povídali jsme si o tomto křesťanském svátku, přečetli jsme si příběhy a legendy. Sešli jsme se u školy a hledali vajíčka, děkuji za předaná velikonoční přání :-)

Seznámili jsme se také se slovními druhy.

Pracovní sešit str. 20

Za domácí úkol číst vybranou knížku. Noc s Andersenem virtuálně - nabídka knihovny.

22. - 26. 3. 2021

DISTANČNÍ VÝUKA 

V tomto týdnu jsme procvičovali psaní slov s DĚ, TĚ, NĚ, BĚ, PĚ, VĚ, MĚ s využitím ve větách, slovní zásoba, luštíme křížovky s dědečkem, tajenky. Pracovní sešit str. 15 - 19.

Zvířata v zoologické zahradě bylo pro nás zajímavé téma, jak se dozvědět více o zvířatech v karanténě, podívali jsme se lachtana Melouna a orangutánka Kawi - nový člen v pražské ZOO. Hledali jsme zvířata v básničce, třídili slova podle abecedy, dozvěděli jsme se o rekordech ze zvířecí říše.

Děti mají za domácí úkol vybrat si jedno zvíře ze ZOO, zjistit o něm důležité údaje i zajímavosti, napsat 5- 6 vět a spolu s obrázkem odeslat mně nejpozději v pondělí. Hledejte v encyklopediích nebo na internetu. 

Děkuji a těším se :-)

15. - 19. 3. 2021

DISTANČNÍ VÝUKA 

Pondělí 15. března

 - Povídání o jarních prázdninách, otázky a  odpovědi spolužáků

 - Prezentace fotek sluníčka = úkol přes jarní prázdniny

 - Psaní souhlásek uvnitř a na konci slov - procvičování. PS str. 11

 - Rozcvička vět

Úterý 16. března

 - Slova protikladná

 - Hádáme povolání

 - Procvičování psaní souhlásek uvnitř a na konci slov PS str. 12

Středa 17. března

 - Básnička Kočičí dům, hádanky Čítanka str. 92, 93

 - Rozcvička vět

 - Diktát slov na spodobu  Za Dú vybarvi a doplň správně slova PS str. 12

Čtvrtek 18. března

 - Opakování a procvičování

 - Práce s textem, vymyšlený příběh PS str. 13

 - Písnička Jaro dělá pokusy, pracovní list

 - Za Dú písanka str. 20

Pátek 19. března

 - Slova s DĚ, TĚ, NĚ  PS str. 14

 - Hádanky

 - Čtení s porozuměním Jaro - Čítanka str. 94, 95

8. - 12. 3. 2021        JARNÍ PRÁZDNINY

1.- 5. 3. 2021

DISTANČNÍ VÝUKA 

Pondělí 1. března

- Seznamovali jsme se s novým prostředím Teamsu, ovládáme mikrofony, přihlášení se přes "pacičku"

 - Tvoření otázek pro spolužáky, odpovědi

 - Nové učivo - Psaní souhlásek S x Z uvnitř a na konci slov, zdůvodňování. PS str. 9.

 - Obrázkový diktát - Domeček

Úterý 2. března

 - Hádanka. Diktát vět, kontrola, obrázek

 - Opakování psaní souhlásek S x Z uvnitř a na konci slov, zdůvodňování, psaní správných vět. PS str. 9./cv.2.

 - Představení knížky za únor ostatním spolužákům.

Středa 3. března

 - Pohádkové hádanky - Čítanka str.77

 - Psaní souhlásek Š x Ž uvnitř a na konci slov, zdůvodňování. PS str. 9.

 - Jazykolam, písnička

Čtvrtek 4. března

 - Které roční období je nejkrásnější? Básnička. Čítanka str. 87

 - Psaní souhlásek H x CH uvnitř a na konci slov, zdůvodňování. PS str. 10

 - Zápis o knížce. Prezentace domácích úkolů.

Pátek 5. března

 - Čtení s porozuměním - O kočce a ptáčkovi

 - Křížovky, doplňování vět. PS str. 10

22 - 26. 2. 2021

Píšeme Ď nebo Ť? F nebo V? Procvičovali jsme psaní souhlásek uvnitř a na konci slov, luštili jsme křížovky, hádanky, soutěžili jsme. Četli jsme slova s předložkou dohromady, práce s textem: Z deníku kocoura Modroočka. Čítanka str. 88, 89

Pracovní sešit str. 7,8.

Pokračovat ve čtení knížky ze své knihovničky.

15. - 19. 2. 2021

Tento týden jsme procvičovali psaní i, y po měkkých a tvrdých souhláskách, popletená řemesla kocourka Bonifáce, psaní vět správně.

Píšeme P nebo B? D nebo T? Zdůvodňovali jsme daná slova a psali slova příbuzná nebo jiný tvar slova.

Pracovní sešit str. 6 

Četli jsme si úryvek z knížky Dobrodružství veverky Zrzečky -  hráli jsme si na malíře, spisovatele nebo přírodovědce.

Čítanka str. 82 - 84.


8. - 12. 2. 2021

Nové učivo- psaní souhlásek uprostřed a na konci slov, slova v různých tvarech, slova příbuzná.

Tématem tohoto týdne byl fašank neboli masopust. Zhlédli jsme video, které pro nás připravili naši čtvrťáci, luštili jsme křížovky a naučili jsme se několik říkanek k masopustnímu průvodu.

Pracovní sešit str. 4, str. 5/cvičení 1.2.

Za DÚ číst doma knížku za únor.

1. - 5. 2. 2021

Opakovali jsme učivo s kocourem Bonifácem, zaměřili jsme se na opis a přepis vět, kocourkovy otázky. Pracovali jsme hodně v učebnici. V pondělí si napíšeme diktát podle učebnice, najdete na str. 58/cv. 2

Písanka str. 16, 17. Za DÚ napiš str. 18.

Učebnice českého jazyka str. 58, 59, 61, 62, 64. Výběr cvičení k opakování.

25. - 28. 1. 2021           29. 1. POLOLETNÍ PRÁZDNINY 

Projektové vyučování - úkoly od Růžového Pantera, volné pracovní listy. Opakování a procvičování učiva.

Pracovní sešit str. 50, 52, 53.

Za DÚ -  Napiš, co si povídají. Volný pracovní list od Růžového Pantera.

18. - 22. 1. 2021

Procvičovali jsme psaní i - í, y - ý po měkkých a tvrdých souhláskách, hádanky ze zoo, soutěže. 

Rozlišovali jsme sluchem slabiky DI, TI, NI - DY, TY, NY.

Učebnice str. 55 - 61. Výběr cvičení, hledání slov, přepis vět.

Pracovní sešit str. 46, 47, 48, 49, 51.

Čítanka str. 72 - 76. Za Dú přečíst pohádku O dvanácti měsíčkách.

Písanka str. 12 - 14.  Za domácí úkol str. 15.

11. - 15. 1. 2021

Děkuji všem dětem i rodičům, kteří se zapojili do výzvy na spisovatele. Sešly se nám zajímavé a poučné pohádky dokonce i jedna básnička. Četly jsme si je ve třídě :-)

Tento týden jsme se naučili rozdělovat souhlásky na tvrdé, měkké a obojetné. Víme, že po tvrdých souhláskách píšeme tvrdé y, ý a po měkkých napíšeme i, í, procvičovali jsme to při psaní slov. Také jsme přepisovali věty, četli jsme básničky o zimě, luštili rébusy a hádanky.

Pracovní sešit str. 42 - 45. Za domácí úkol str. 46 celá.

Čítanka str. 54, 55.

Učebnice str. 53, 54.

Písanka str. 11.

4. - 8. 1. 2021

Jak jsem prožil(a) vánoční prázdniny - vyprávění. Četli jsme články, básničky, říkadla z čítanky na str. 62 - 69.

Výzva pro šikovné děti:

Děti si zahrály na spisovatele a pokusily se vymyslet pohádku, ve které se objevuje slovo "rouška". Rodiče pak pomohli dětem v přepsání pohádky na počítači. Zapojíme se tímto do literární soutěže " Píšu pohádky, píšu básně..." vyhlášené knihovnou BBB v Uh. Hradišti. Podaří se nám to? Máme čas do konce týdne.

Vysvětlili jsme si samohlásky krátké a dlouhé, nové učivo - slabiky se slabikotvorným r, l, m.                      Pracovní sešit str. 40, 41.

Písanka, str. 7 - 10.

21. 12. - 3.1. 2021    VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

Číst, číst, číst i přes vánoční prázdniny :-)  KRÁSNÉ VÁNOCE PŘI POHÁDKÁCH V KRUHU RODINNÉM.

14. - 18. 12. 2020

Dvojhlásky ou, au, eu ve slovech.

Jak to chodí o Vánocích, Zvířátka u jesliček , Krtek a Vánoce - čtení s porozuměním.

Básnička " Vánoce mám nejraději".

7. - 11.12. 2020

Nové učivo - psaní u, ú, ů ve slovech, diktát slov, doplňování.

Děti si měly do školy přinést knížku, kterou přečetly nebo čtou, přestavily ji spolužákům. Za domácí úkol mají na volný nakopírovaný list udělat zápis o knížce:

MOJE  KNIHA - spisovatel, ilustrátor, hlavní postavy, v knize se mi líbilo ..... 

Pracovní sešit str. 36, 37, 38.

Čítanka str. 59 - 61 Krtek a Vánoce 

30.11. -  4.12.2020

Krátké a dlouhé samohlásky, hláska - písmeno. PS str. 33, 34.

Napsali jsme dopis Ježíškovi, učili jsme se básničky k Mikuláši, četli jsme z knížky Povídání o pejskovi a kočičce. Děti mají do školy přinést knížku, kterou přečetly nebo čtou.

23. - 27. 11. 2020

Zaměříme se na správné čtení z čítanky s porozuměním.  Jak v Kocourkově chytali zajíce,  V Syslově, O peřině a polštáři. Čítanka str. 40 - 45.

Význam slov - slova citově zabarvená. Opakování.

Slovo, slabika, hláska - dělení slov na konci řádku.

Pracovní sešit str. 29 - 32.

Písanka str. 34, 35, 36.


16. - 20. 11. 2020       17. LISTOPADU STÁTNÍ SVÁTEK

Pondělí 16. 11.-  Večerní čtení v pyžamu - O hloupém Honzovi.

Prezenční výuka ve škole - Slova nadřazená, podřazená, souřadná. Učebnice str. 31 - 33.

Pracovní sešit str. 28

Přísloví o zvířatech. Báseň LISTOPAD - PODZIM. Čítanka str. 36, 37. Písanka str. 30 - 33.

9. - .13.11. 2020

A jedeme dál..... Distanční výuka ON-LINE podle známých časů ve skupinách A, B, C, D.

Pondělí 9.11.  - Hranice slov ve větě. PS str. 23. Čítanka str. 30 - Radost

Úterý 10.11. - Báseň Vítr. Co dělá vítr? Čtení s porozuměním Čert a bába - Čítanka str. 22. Písanka str. 27.

Středa 11. 11. - Slova souznačná PS str. 25. Písanka str. 28 - diktát písmen.

Čtvrtek 12.11. - Slova protikladná PS str. 26

Rodičák on-line ve čtvrtek 12.11. Nabízím dva časy: V 16:30 hodin skupina A, B.

                                                                                              V 17:30 hodin skupina C, D.

 13. 11. - Slova mnohoznačná PS str. 27. Hrajeme si na básníky, rýmy v básničce. Čítanka str. 35


2.  - 6. 11. 2020

Zdravím všechny moje druháky po podzimních prázdninách. I když bylo volno, procvičovali jsme psaní i čtení. Chválím za přepis básničky Drakův frak i psaníčka drakovi. Děkuji moc za fotky podzimního tvoření. ŠIKULKY.

Distanční výuka ON-LINE podle známých časů ve skupinách A, B, C, D.

Tento týden máme v plánu nové učivo DRUHY VĚT. Učebnice str. 25 - 28.

Pracovní sešit str. 18- 22.

Čítanka str.27, 28 - Veselý rozhovor s rodiči, str. 29 -  O veliké řepě. 

26. - 30. 10. 2020      PODZIMNÍ PRÁZDNINY

19. - 23. 10. 2020

Distanční výuka ON-LINE podle skupin A, B, C, D.

Pondělí 19. 10. - Kontrola úkolů, abeceda

                             PS str. 12 - řazení slov podle abecedy, cv. 1., 2., 3.

                             Písanka str. 22

Úterý 20. 10. - Den stromů, básnička Podzim - čítanka str.17, PS str. 14 - zvířata podle abecedy

Středa 21.10. - Básnička Podzim zpaměti

                           PS str. 13 - řadili jme seznam abecedně podle příjmení

                           Kouzelná jablka - čtení s porozuměním, čítanka str.20, 21

Čtvrtek 22. 10. Pořádek vět v PS str. 16, Pro bystré hlavy omalovánka

                           Písanka str.23

Pátek 23. 10. Povídám, povídám pohádku....... PS str. 17

                         Diktát písmen - písanka str. 24

                         Opakování abecedy - zpaměti

12. - 16. 10. 2020

Distanční výuka 14. 10. - 16. 10.,  rozdělení do skupin v daném čase on-line výuka.

 • Učíme se abecedu, řadíme slova podle abecedy, hádanky.
 • Písanka str. 20 - splnit 3 úkoly, str. 21
 • Učebnice Jč str. 10 - zopakovali jsme si abecedu s básničkou, Dú str. 12/cv. 8 napsat do sešitu a seřadit podle abecedy
 • Vyrobit kartičky asi  4x4 cm napsat na ně velkými tiskacími písmeny abecedu (celkem 34 kartiček)
 • ČÍTANKA sr. 16 Jak se Makový mužíček učil písmenka - čtení s porozuměním.

5. - 9. 10. 2020

Projekt - Ovoce, zelenina: Řazení slov podle abecedy, soutěže, přepis slov, kreslení, tvoření vět, básnička.

Písanka str. 15 - 18.

Pracovní sešit pro 2.ročník str. 11.

Čítanka  - čtení s porozuměním.

28. 10. Státní svátek   29. 9. - 2.10. 2020

Abeceda - řazení a psaní písmen, korálky, básnička, řazení slov. Říkadla.

Sloh - vyprávěj pohádku podle obrázkové předlohy. Učebnice str. 9.

Pracovní sešit pro 2.ročník str. 9, 10.

Čítanka str.6,  8, 14.

Písanka str. 11, 12, 13,  - str. 14 dopsat za Dú

21. - 25. 9. 2020

Pasovali jsme se na čtenáře - návštěva knihovny, ukončili jsme čtení a opakování ve slabikáři.

Čteme v čítance str. 3 - 7, za Dú číst na str. 8 Loučení s prázdninami

Pracovní sešit pro 2.ročník str. 7

Písanka str. 7, 8, 9, 10,  - str. 11 dopsat za Dú


14. - 18. 9. 2020

Celý týden jsme si četli ve slabikáři, luštili hádanky, četli s porozuměním, opakovali. Připravujeme se na "Pasování čtenářů" - děti si mají přinést do školy svoji oblíbenou knížku, kterou přečetly.

Pracovní sešit pro 2.ročník str. 5, 6, 8 -  Opakování z 1. ročníku

Písanka str. 5, 6 - psaní písmene f, diktát písmen, psaní slov podle obrázků, psaní vět.

Prázdniny u babičky - Zd. Svěrák - Čítanka str. 7


7. -11. 9. 2020

Opakování učiva z 1.ročníku, aktivizace poznatků.

Vyprávění o prázdninách, rozvoj slovní zásoby, tvoření vět.

Slabikář - čtení s porozuměním, opakování.

Psaní písmen, opis slabik a slov, psaní svého jména.

Pracovní sešit pro 2.ročník str.3, 4

Písanka str. 2, 3. Za domácí úkol str.4 celá.