Český jazyk

14.-25.6.2021

MLUVNICE - rozeznáváme větu jednoduchou a souvětí. Rozlišujeme větu hlavní a vedlejší.  Učíme se pracovat s Pravidly českého pravopisu.

LITERATURA – pracovali jsme s textem E. Petišky Trójský kůň, příští týden dokončíme.

SLOH – naučili jsme se vyplňovat poštovní poukázky (podací lístek, složenku).

Užijte si prázdniny a v září opět na shledanou!

7.-11.6.2021

MLUVNICE –procvičujeme větné členy a větu jednoduchou, souvětí.

LITERATURA – písemně jsme zopakovali učivo o pověstech a testy jsme vyhodnotili.

Příští týden budeme procvičovat učivo 6. ročníku.

31.5-4.6.2021

MLUVNICE – stále procvičujeme větné členy. Napsali jsme slíbené prověrky = rozbor dvou vět. Napsali jsme i diktát.  Učíme se rozeznat větu jednoduchou a souvětí. Učivo odpovídá učebnici na str. 80 (nové str. 84).

LITERATURA – dokončili jsme pověst O králi Ječmínkovi, v úterý 9.6. učivo o pověstech zopakujeme (četli jsme 5 pověstí, pročtěte si PL).

SLOH – pokračujeme v popisu, tentokrát krajiny.

24.-28.5.2021

MLUVNICE – stále procvičujeme větné členy = podmět, přísudek, přívlastek a předmět a příslovečné určení. Napsali jsme slíbenou malou prověrku = rozbor dvou vět, moc jste mě potěšili, většina z vás učivo zvládla. Příští týden v úterý si napíšeme další rozbor.  A snad zvládneme napsat i diktát, plánujeme ve středu (při vysoké absenci hned v následujících dnech). Nově se učíme rozeznat větu jednoduchou a souvětí. Učivo odpovídá učebnici na str. 80 (nové str. 84).

LITERATURA – přečetli jsme pověst O králi Ječmínkovi, příští týden budeme s textem ještě pracovat. Pomalu končíme pověsti, písemně je proto v úterý 9.6. zopakujeme.

SLOH – pokračujeme v popisu, tento týden jsme se zaměřili na popis pracovního postupu. Do příštího týdne mají žáci ústně za DÚ: Umíš si přišít knoflík? Poraď kamarádovi, který to neumí a volá ti o pomoc. Telefonujete si = nemůžeš ukazovat, lze jen mluvit.

17.-21.5.2021

MLUVNICE – stále procvičujeme větné členy = podmět, přísudek, přívlastek, předmět a příslovečné určení. Příští týden si napíšeme malou prověrku (rozbor dvou vět).  Společně jsme rozebrali, zkontrolovali a vysvětlili různé věty. Kdo chce, může to, co mu dělá potíže, procvičovat na:

Větné členy procvičování (více než 30 testů) - Pravopisně.cz (pravopisne.cz) - lze vybrat různá cvičení na Po, Př, Pt, Pu Pk  - vždy ukáže správnost řešení, opraví chybu.

Větné členy – Procvičování online – Umíme česky (umimecesky.cz) vyberte si k procvičení to, co zrovna potřebujete procvičit.

LITERATURA – Zvládli jsme další pověsti – Brněnský drak a Kaple sv. Šebestiána (PL 24 – pověsti 3).

SLOH – pokračujeme v popisu osoby, dokončili jsme PL 23. Do příštího týdne můžete plnit dobrovolný DÚ (viz minule).

17.-21.5.2021

MLUVNICE – stále procvičujeme větné členy = podmět, přísudek, přívlastek, předmět a příslovečné určení. Příští týden si napíšeme malou prověrku (rozbor dvou vět).  Společně jsme rozebrali, zkontrolovali a vysvětlili různé věty. Kdo chce, může to, co mu dělá potíže, procvičovat na:

Větné členy procvičování (více než 30 testů) - Pravopisně.cz (pravopisne.cz) - lze vybrat různá cvičení na Po, Př, Pt, Pu Pk  - vždy ukáže správnost řešení, opraví chybu.

Větné členy – Procvičování online – Umíme česky (umimecesky.cz) vyberte si k procvičení to, co zrovna potřebujete procvičit.

LITERATURA – Zvládli jsme další pověsti – Brněnský drak a Kaple sv. Šebestiána (PL 24 – pověsti 3).

SLOH – pokračujeme v popisu osoby, dokončili jsme PL 23. Do příštího týdne můžete plnit dobrovolný DÚ (viz minule).

10.-14.5.2021

MLUVNICE – tento týden jsme ve škole procvičovali větné členy = podmět, přísudek, přívlastek, předmět a příslovečné určení + jeho druhy. Příští týden (opět distančně) budeme v procvičování pokračovat.

LITERATURA – tento týden jsme neměli. Příští týden budeme ve dvou hodinách pracovat s PL 24 (každý z vás ho má vytištěný k dispozici ).

SLOH – pokračujeme v popisu osoby (PL 23 – bod 2+ 3). Kdo neměl s sebou PL 23 (nebo nestihl dokončit cv. 3), doplní úkoly doma. Příští týden budeme v PL pokračovat. Dobrovolný DÚ: barevně nakresli Agátu - podle popisu ve cv. 2; zkontroluji za dva týdny ve škole.

3.-7.5.2021

MLUVNICE – stále procvičujeme podmět, přísudek, přívlastek a předmět. Učíme se poznávat příslovečné určení a jeho druhy. Příští týden ve škole budeme v hodinách větné členy neustále procvičovat.

LITERATURA – pracovali jsme s ukázkou A. Jiráska Blaničtí rytíři - PL 22; kdo nestihl v hodině odpovědi na úkoly 1-5, dokončete doma. Příští týden společně zkontrolujeme správnost.

SLOH – pokračujeme v popisu, tento týden jsme procvičovali popis osoby (PL 23 – bod 1 + částečně 2).

Příští týden se opět sejdeme ve škole, PL vám připravím.

26.-30.4.2021

MLUVNICE – stále procvičujeme podmět, přísudek, přívlastek a nově předmět (dokončili jsme PL 19). Ve středu 5.3. znovu písemně zopakujeme podmět, přísudek, přívlastek a nově i předmět. V pátek jsme začali příslovečné určení, příští týden budeme pokračovat.

LITERATURA – dokončili jsme ukázku A. Jiráska - PL 20; zvládli jsme i křížovku. Tajenka, kterou se podařilo některým vyluštit, nás nasměruje k náplni další hodiny. Prosím, vytiskněte si PL 22 – Blaničtí rytíři.

SLOH – pokračujeme v popisu. Do dalších hodin si prosím vytiskněte PL 23 – popis osoby.

PL 22 - A. JIRÁSEK - Blaničtí rytíři.docx (16.8 kB)

PL 23 - popis osoby.docx (75.47 kB)

19.-23.4.2021

MLUVNICE – stále procvičujeme podmět, přísudek, přívlastek a nově předmět (PL 19). Ve středu 28.4. znovu písemně zopakujeme podmět, přísudek a přívlastek. Příští týden budeme probrané větné členy stále procvičovat a přidáme další – prosím, nachystejte si na pondělí PL 21, je tam náplň do několika hodin.

LITERATURA – pracovali jsme s ukázkou A. Jiráska - PL 20; příště dokončíme.

SLOH – pokračujeme v popisu. Tento týden jsme začali popis osoby, v příštích hodinách budeme pokračovat.

PL 21- PŘÍSLOVEČNÉ URČENÍ žáci.docx (16.34 kB)

12.-16.4.2021

MLUVNICE – stále procvičujeme podmět, přísudek a přívlastek. Tento týden jsme přidali předmět (PL 19). Příští týden budeme procvičovat. Ve středu 21.4. znovu písemně zopakujeme podmět, přísudek a přívlastek.

LITERATURA – začali jsme PL 20 – A. Jirásek; pracovali jsme s první stranou textu.

SLOH – pokračujeme v popisu. Tento týden jsme se zaměřili na postřeh a popis pokoje.

5.4.-9.4.2021

MLUVNICE – stále procvičujeme podmět, přísudek a přívlastek. Učivo ve středu písemně zopakujeme. Příští týden začneme další větný člen – připravte si na pondělí PL 19 – předmět.

LITERATURA – tento týden jsme neměli. Na příští týden si připravte PL 20 – A. Jirásek.

SLOH – pokračujeme v popisu. Tento týden jsme se zaměřili na orientaci ve městě a popis pokoje.

PL 19 - předmět.docx (16.12 kB)

PL 20 - Faustův dům.docx (23.23 kB)

29.3.-31.3.2021

MLUVNICE – formou testu jsme znovu zopakovali podmět a přísudek. Procvičujeme  určování přívlastku (PL 18). Procvičovat můžete i na

Přívlastek shodný (lehké) – online Rozbory (umimecesky.cz) - vyhodnotí hned každou odpověď a pomůže navést správnou otázkou, nabízí i verze střední + těžké

Test - Přívlastek shodný a neshodný (12 úloh k vyplnění) (pravopisne.cz)

Test – Přívlastek shodný a neshodný 2 (15 úloh na splnění) (pravopisne.cz)

LITERATURA – písemně jsme zopakovali učivo bajkách.

SLOH – tento týden jsme neměli. Za úkol si do příští hodiny slohu (8.4.) nakreslete plánek svého pokoje a ústně svůj pokoj popište.

22.3.-26.3.2021

MLUVNICE – formou testu jsme zopakovali podmět a přísudek, ve středu totéž písemně zopakujeme znovu. Tento týden jsme se naučili poznávat přívlastek (PL 18). Procvičovat můžete i na

Přívlastek shodný (lehké) – online Rozbory (umimecesky.cz) - vyhodnotí hned každou odpověď a pomůže navést správnou otázkou, nabízí i verze střední + těžké

Test - Přívlastek shodný a neshodný (12 úloh k vyplnění) (pravopisne.cz)

Test – Přívlastek shodný a neshodný 2 (15 úloh na splnění) (pravopisne.cz)

LITERATURA –zopakovali jsme ústně učivo o bajkách.  V úterý 30.3. toto učivo písemně zopakujeme (Ezop, Krylov, Olbracht + znaky bajky).

SLOH – pokračujeme v popisu, zkoušeli jsme orientaci v budově. Za úkol si do příští hodiny slohu (8.4.) nakreslete plánek svého pokoje a ústně svůj pokoj popište.

15.3.-19.3.2021

MLUVNICE – stále opakujeme druhy zájmen, číslovek a slovesa. Zvládli jsme napsat krátký test na slovesa. Procvičujeme učivo o podmětu a přísudku, umíme ve větě Po + Př najít a určit jejich druhy (PL 17). Ve středu 24.3. písemně Po + Př zopakujeme. Procvičovat můžete na 
Podmět a přísudek (1. úroveň) – online Rozbory (umimecesky.cz) – přiřazovat Po + Př (přetáhnout ke slovu)
Podmět a přísudek (2. úroveň) – online Rozbory (umimecesky.cz)      
Podmět a přísudek (3. úroveň) – online Rozbory (umimecesky.cz)

Příští týden přidáme další větný člen – přichystejte si PL18.

LITERATURA –dokončili jsme bajky, pracovali jsme s textem od I. Olbrachta (PL 13). Formou testu jsme zopakovali známé literární pojmy. Zájemci si mohou připravit seznámení s knihou. V úterý 30.3. písemně zopakujeme učivo o bajkách (Ezop, Krylov, Olbracht + znaky bajky).

SLOH – i tento týden jsme se věnovali popisu, tentokrát jsme se zaměřili na popis konkrétní budovy.

PL 18 - Přívlastek.docx (16.25 kB)

1.3.-5.3.2021

MLUVNICE – stále opakujeme druhy zájmen a číslovek i slovesa (kdokoli může být v hodině vyzkoušen). Zvládli jsme napsat krátký test na zájmena a číslovky. Ze skladby (PL 17) umíme podmět + přísudek a jejich druhy, rozeznáme Po + Př holý, rozvitý a několikanásobný. Společně jsme rozebrali dvě věty – procvičování v PL. Příště budeme v procvičování pokračovat. V pátek po prázdninách písemně zopakujeme slovesa (test).

LITERATURA –dokončili jsme ukázku A. S. Krylova – Vlk a beránek (PL 13). Ve středu po prázdninách formou testu zopakujeme probrané literární pojmy. Zájemci si mohou připravit seznámení s knihou.

SLOH – věnovali jsme se popisu. V PL 16 jsme udělali cv. 2, příště dokončíme kontrolu.

Na příští týden vám nedávám žádný úkol (kdo nedokáže bez češtiny vydržet, může si třeba opakovat probrané učivo z Ml a Lv, nebo se zapojit do literární soutěže - zadání v Teamsech, další v aktualitách školy). Hlavně si odpočiňte od nejrůznějších obrazovek. Přeji krásné prázdniny!

22.2.-26.2.2021

MLUVNICE – opakujeme druhy zájmen + číslovek a slovesa (kdokoli může být v hodině vyzkoušen). Začali jsme učivo o skladbě, z PL 17 jsme zvládli podmět a část přísudku (str. 1). V Teamsech v chatu máte (zájemci) odkaz na procvičování na internetu. Za úkol na pondělí si učivo o podmětu a přísudku zopakujte.

LITERATURA –pracovali jsme s ukázkou A. S. Krylova – Vlk a beránek, příště budeme v bajkách pokračovat. (PL 13). Zkoušíme probrané literární pojmy.

SLOH – věnovali jsme se popisu; zvládli jsme úvod, příště budeme pokračovat. Z PL 16 jsme udělali cv. 1, příště dokončíme kontrolu cvičení.

15.2.-19.2.2021

MLUVNICE – opakujeme druhy zájmen a číslovek (kdokoli může být v hodině vyzkoušen). Zopakovali jsme slovesa ( PL 15) a procvičujeme mluvnické kategorie. Od příštího týdne budeme v hodinách mluv. kategorie sloves zkoušet (kdo ještě potřebuje procvičovat – v příspěvcích v Teamsech (17.2.2021) máte odkazy na internetová cvičení). Příští týden začneme učivo o skladbě – kapitola je obsáhlá, budeme se jí věnovat dlouho.

LITERATURA –pracovali jsme s ukázkou A. S. Krylova – Orel a slepice, příště budeme pokračovat. (PL 13). Zkoušíme probrané literární pojmy (upřesněno dříve).

SLOH –začali jsme popis, učivu se budeme věnovat delší dobu.

Do dalších hodin si vytiskněte přiložené pracovní listy – opět jde o celek, práci na několik hodin.

PL 16 - POPIS 1.docx (19.68 kB)

PL 17 SKLADBA 1.docx (18.38 kB)

8.2.-12.2.2021

MLUVNICE – stále opakujeme druhy zájmen, přidali jsme i druhy číslovek (kdokoli může být v hodině vyzkoušen). Začali jsme opakovat slovesa, zvládli jsme v PL 15 první stranu. Udělali  jsme v PL část cv. 2 – za úkol na pondělí zkusí toto cvičení dokončit. Příští týden budeme slovesa procvičovat a průběžně je začneme v hodině zkoušet podle cv. 2+3 v PL (žáky včas upozorním).

LITERATURA – dokončili jsme Ezopa + začali pracovat s ukázkou A. S. Krylova, příště budeme pokračovat. (PL 13). Zkoušíme probrané literární pojmy (ústní lidová slovesnost, pohádka, lidová píseň, anekdota, pranostika, pořekadla, přísloví, balada, pověst, bajka, alegorie, personifikace).

SLOH – zopakovali jsme, co je zpráva a oznámení, přidali jsme SMS zprávu (PL 14).  Ve skupinkách jsme pak na dané téma napsali práci (žáci vložili splněný úkol do skupinového chatu).

PL 15 SLOVESA.docx (18.44 kB)

1.2.-5.2.2021

MLUVNICE – opakujeme druhy zájmen (kdokoli může být v hodině vyzkoušen). Opakujeme a procvičujeme číslovky (PL 12). Za DÚ na pondělí – dopsat poslední dně číslovky ze cv. 4/PL 12;, příště ještě zkontrolujeme skupinovou práci a pustíme se do sloves.

LITERATURA – pracovali jsme s ukázkami z Ezopových bajek (PL 13).

SLOH – vyhodnotili jsme skupinovou práci - objednávku. Naučili jsme se, co je zpráva a oznámení (PL 14). Příště budeme procvičovat.

PL12 číslovky.docx (24.59 kB)

PL 13 - bajky.docx (60.37 kB)

PL 14 zpráva a oznámení.docx (15.13 kB)

25.1.-29.1.2021

MLUVNICE – dokončili jsme PL 11 – zájmena. Od příštího týdne je budeme neustále opakovat, zaměříme se zejména na druhy zájmen (kdokoli může být v hodině vyzkoušen). V chatu v TEAMSech máte odkazy na procvičování na internetu. A začneme opakovat číslovky.

LITERATURA – máme téměř splněný PL 10 – ústní lidová slovesnost. Kdo nemá hotovo, dokončí úkoly 8+9; v úterý zkontrolujeme (už se těším, že mě i spolužáky pobavíte).

SLOH – naučili jsme se správně napsat objednávku. Nezapomeňte na DÚ – při skupinové práci jste společnými silami napsali objednávku na zadané téma. Zvolte si spolehlivého člena skupiny, který ji vloží do skupinového chatu; poslední termín je středa 3.2. do 15.00 hodin.

18.1.-22.1.2021

MLUVNICE - i tento týden jsme procvičovali zájmena. Naučili jsme se skloňovat zájmena typu TEN NÁŠ, MŮJ … a používat SVŮJ; seznámili jsme se s jmennými tvary SÁM… Příští týden bychom učivo o zájmenech dokončili.

LITERATURA - pokračovali jsme v PL 10, zvládli jsme úkol 3 + 6. Za domácí úkol do další hodiny žáci zjistí, vyhledají tři pranostiky a zapíší je do PL (= závěr úkolu č. 4).

SLOH – s žáky (odbornými jazykovými poradci) jsme zkontrolovali skupinové DÚ – šesťáci, zvládli jste hodnocení (a většinou i inzeráty) výborně. Začali jsme si povídat o objednávkách, příště dokončíme.

11.1.-15.1.2021

MLUVNICE – stále se věnujeme zájmenům. Umíme vyjmenovat jejich druhy a postupně se je učíme skloňovat. PL 11 – zájmena – máme hotovo: cv. 1-4, 7; cv. 5 = DÚ na pondělí (vyplnit, neposílat). Zvládli jsme cv. 5+6/42 (5+6/44) v učebnici. Příští týden budeme dál pracovat s PL zájmena.

LITERATURA – pokračovali jsme v učivu o o ústní lidové slovesnosti a z PL 10 jsme dokončili úkol č. 4 + nově úkol č. 2; do příští hodiny si zopakujte nově probrané pojmy v PL.

SLOH – pokračovali jsme v  PL 9, tentokrát jsme probírali inzerát. Do příští hodiny mají žáci skupinový DÚ – poslat do skupiny na TEAMSech.

4.1.-8.1.2021

Milí šesťáci. Zdravím vás všechny ještě jednou v novém roce.

MLUVNICE – stále se věnujeme zájmenům. Umíme vyjmenovat jejich druhy a prakticky se snažíme zájmena správně přiřazovat. Opakujeme i skloňování některých zájmen. Učebnice cv. 2/41 a 3+4/42 (nové 2+3/43 a 4/44), PL 11 – zájmena – úkol 1 + 2 (jen první část).

LITERATURA – vzpomínali jsme na vánoční pohádky. Povídali jsme si o ústní lidové slovesnosti a z PL 10 jsme zvládli úkol 1 + částečně úkol č. 4; do příští hodiny si zopakujete, co znamenají nově probrané pojmy v PL.

SLOH – zaměřili jsme se na VZKAZ. Pl 9 + spousta nápadů ústně.

Přikládám pracovní listy; nelekejte se množství - každý PL budeme používat několik hodin, najdete tam vždy určitý celek učiva pohromadě, abyste se v přílohách vyznali. Stačí vytisknout, zatím nic nevyplňujte. Práci si necháme do hodin.

PL 9 SLOH - vzkaz....docx (15.34 kB)

PL 10 - Ústní lidová slovesnost.docx (22.67 kB)

PL 11 - zájmena leden.docx (128.51 kB)

14.12.-18.12.2020

MLUVNICE – dokončili jsme přídavná jména, procvičujeme pravopis. Nově jsme zopakovali, co jsou zájmena (zápis nalepený v sešitě), procvičovat budeme v lednu. Po prázdninách písemně zopakujeme příd. jména a jejich stupňování.

LITERATURA – podívejte se o Vánocích na nějaké pěkné pohádky  - najdete v každé alespoň tři pohádkové znaky? Přečtěte si něco hezkého.

Užijte si Vánoce i vánoční prázdniny.

7.12.-11.12.2020

MLUVNICE –věnovali jsme se přídavným jménům, procvičovali jsme pravopis a stupňování;  nově jsme přidali nepravidelnosti  stupňování příd. jmen. Máte možnost procvičování na internetu (▷ Přídavná jména v souhrnném cvičení 10 (pravopisne.cz); Stupňování přídavných jmen | skolaposkole.cz; STUPŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN (websnadno.cz); STUPŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN (websnadno.cz)).

30.11.-4.12.2020

MLUVNICE –opakovali jsme učivo z distanční výuky, nově jsme začali stupňování příd. jmen; příští týden učivo dokončíme a procvičíme.

23.11.-27.11.2020

MLUVNICE – celý týden jsme procvičovali přídavná jména. Zaměřili jsme se na pravopis (druh a vzor příd. jmen). V sešitech máte spoustu příkladů, se kterými jsme pracovali. V učebnici jsme společně zvládli cv. 4/31 (nové učebnice cv. 8/33) – poslední dvě věty, dále 3/31 (7/33) a tabulku + cv. 2/32 (str. 34). Příští týden učivo o přídavných jménech dokončíme.

16.11.-20.11.2020

MLUVNICE – zaměřili jsme se na přídavná jména (PL 7). Učivo odpovídá učebnici na str. 30-31 + 363-8 (nové uč. str. 32-33 + 38-40); jsou zde tabulky s přehledy příd. jmen.

LITERATURA – těší mě, že jste se zapojili do dobrovolné práce, někteří jste nápadití, vtipní, aktuální. Tento týden jsme zakončili téma pohádek a ve skupinkách jste učivo shrnuli.

PL 7 - PŘÍDAVNÁ JMÉNA.docx (18.99 kB)

9.11.-13.11.2020

Milí šesťáci. Další týden je za námi – pojďme si shrnout, co jsme zvládli.

MLUVNICE - všímali jsme si odchylek ve skloňování podstatných jmen (PL 6). Učivo odpovídá učebnici na str. 22-27 (nové uč. str. 24-29).

LITERATURA - věnovali jsme se životu a dílu Jana Wericha (PL 5). Dostali jste dobrovolný DÚ – napsat krátký příběh složený pouze z jednoslabičných slov (min. 25 různých slov). Úkol mi pošlete do úterý 17.11. do 20 hodin. Někteří jste zareagovali okamžitě - velmi chválím, děláte mi radost.

PL 5 - Jan Werich.docx (17.09 kB)

PL 6 - nepravidelnosti pod. jmen 2.docx (15.49 kB)

2.11.-6.11.2020

Šesťáčci. Jsem ráda, že se s většinou z vás slyšíme, s některými dokonce i vidíme (díky za to; s tichými kolečky se povídá špatně). I když je to náročné, bojujeme!

MLUVNICE – věnujeme se podstatným jménům. Tento týden jsme se zaměřili na odchylky ve skloňování párových částí těla - tzv. duálové tvary.  Viz PL 3. Učivo odpovídá učebnici na str. 21-22  (nové uč. str. 23-24).

LITERATURA –tentokrát na nás čekal O. Wilde, zaměřili jsme se na ukázku Slavík a růže (PL 4). Učivu jsme věnovali dvě hodiny, příště ještě zkontrolujeme úkoly 4-7 v PL.

SLOH – tento týden jsme měli místo slohu mluvnici.

P 3 - NĚKTERÉ ODCHYLKY OD PRAVIDELNÉHO SKLOŇOVÁNÍ POD.docx (20.11 kB)

PL 4 - Oscar Wilde.docx (21.16 kB)

19.10.-23.10.2020

Milí šesťáci. Další náročný týden je za námi. Uvádím shrnutí toho, co jsme v tomto týdnu zvládli. Příští týden o prázdninách si odpočiňte a načerpejte síly.

MLUVNICE – procvičujeme vzory podstatných jmen. Naučili jsme se další pravidla, jak správně tvary slov používat. Viz PL. Učivo odpovídá učebnici na str. 18-20  (nové uč. str. 20-22).

LITERATURA – tento týden jsme zvládli dvě ukázky z díla H. Ch. Andersena (viz PL 2). Příště ještě dokončíme ukázku Šťastná rodina.

SLOH – vzhledem k tomu, že máte zadanou slohovou práci (poslat mi jako přílohu do mailu nejpozději do pondělí 2.11.2020 do 8.00 hodin), tento týden jsme měli místo slohu mluvnici.

12.10.-16.10.2020

MLUVNICE – procvičujeme podstatná jména obecná a vlastní (zápis s PL v sešitě). Učivo odpovídá učebnici na str. 16-17 (nové uč. str. 17-19). V pondělí ještě dokončíme PL z minulé hodiny. Příští týden budeme procvičovat vzory podstatných jmen – je potřeba si vytisknout PL 1 (v TEAMSech – soubory) – je to práce na dvě hodiny.

LITERATURA – pracovali jsme s ukázkou Báchorsko. Splnili a zkontrolovali jsme všechny úkoly. Na úterý si přichystejte PL 2 (v TEAMSech – soubory) – opět práce na více hodin.

SLOH – učíme se psát osobní dopis. Žáci dostali domácí úkol – napsat na počítači osobní dopis. Sdělení je na téma Zavřeli nám školu. Dopis opravdu musí mít i graficky formu dopisu – procvičovali jsme. Svůj výtvor mi každý žák pošle jako přílohu do mailu nejpozději do pondělí 2.11.2020 do 8.00 hodin.

Pro ty, kteří mají problém s přílohami v TEAMSech, přikládám ještě i zde:

PL 1 - Vzory pod. jmen.docx (14.88 kB)

PL 2 - Hans Christian Andersen.docx (29.85 kB)

5.10.-9.10.2020

MLUVNICE – procvičujeme podstatná jména obecná a vlastní (zápis s PL v sešitě). Učivo odpovídá učebnici na str. 15-17 (nové uč. str. 17-19). Příští učivo ještě procvičíme a ve středu pod. jména obecná a vlastní (2. část = 2 PL se složitějšími názvy, např. ulice U Pálenice, dům U Tří lilií…). V pondělí 12.10. napíšeme slíbený diktát.

LITERATURA – napsali jsme slíbené opakování. Příště začneme další ukázky. Každou hodinu Lv můžeme zkoušet literární pojmy.

SLOH – učíme se psát osobní dopis. V pátek 9.10. měli žáci odevzdat DÚ – ti, kteří zapomněli, mohou přinést v pondělí 12.října, pak už ne!

28.9.-2.10.2020

MLUVNICE – věnujeme se podstatným jménům obecným a vlastním (zápis s PL v sešitě). Učivo odpovídá učebnici na str. 15-17 (nové uč. str. 17-19). Příští týden ještě v úterý písemně zopakujeme pod. jména jména pomnožná, hromadná a látková, ve středu pak pod. jména obecná a vlastní (1. část = jednotlivá slova, ne složité názvy).

LITERATURA – dokončili jsme ukázku Jak princezny po nocích tancovaly.  Nově jsme pracovali s textem Dukáty ve vejcích. Příští čtvrtek písemně zopakujeme doposud probrané učivo (úkoly, které jsme plnili v hodinách + práce s textem: O slepém Abdalláhovi +  Jak princezny po nocích tancovaly + Dukáty ve vejcích; literární pojmy).

SLOH – učíme se psát úřední dopis. V sešitech mají žáci základní údaje o dopise + zezadu upřesnění domácího úkolu (osnovu). Do příštího pátku (do 9.10.2020) žáci napíší do sešitu zezadu úřední dopis podle osnovy a potřebných údajů (v sešitě), je potřeba dohledat vhodného adresáta na internetu. Prosím rodiče, kteří svým dětem omezili přístup na internet, aby na potřebnou chvíli udělali výjimku. Děkuji.   

VŠICHNI, kteří některou práci nepsali, si BUDOU postupně po domluvě písemky DOPLŇOVOVAT!

21.9.-25.9.2020

MLUVNICE – věnujeme se podstatným jménům. Znovu jsme písemně zopakovali pod. jména konkrétní a abstraktní. Probrali jsme pod. jména pomnožná, hromadná a látková a v pátek jsme je písemně zopakovali. Na totéž napíšeme ještě jednu práci. Učivo odpovídá učebnici na str. 13+14 (nové uč. str. 15+16).

LITERATURA – písemně jsme zopakovali domluvené literární pojmy. Dočetli jsme ukázku O slepém Abdalláhovi a plnili jsme úkoly k textu. Nově jsme pracovali s ukázkou Jak princezny po nocích tancovaly – příště dokončíme.

SLOH – povídali jsme si o rozdílu mezi dopisem osobním a úředním. Na úřední jsme se zaměřili v hodině více (práce s textem - v učebnici na str. 11 – modrý rámeček (nové uč. str. 116 – rámeček dole).  

VŠICHNI, kteří některou práci nepsali, si BUDOU postupně po domluvě písemky DOPLŇOVOVAT!

14.9.-18.9.2020

MLUVNICE – zaměřili jsme se na podstatná jména. Naučili jsme se rozlišovat pod. jména konkrétní a abstraktní, napsali jsme na toto téma první malou prověrku. Konkrétní a abstraktní pod. jména písemně zopakujeme ještě jednou ve středu. Učíme se pod. jména pomnožná, hromadná a látková (zápis v sešitě). V pondělí a ve středu procvičíme, v pátek písemně zopakujeme. Učivo odpovídá učebnici na str. 11+13 (nové uč. str. 13+15).

LITERATURA - opakujeme pojmy, ve čtvrtek je písemně zopakujeme (vysvětlit, co je: próza, poezie, sloka, verš, pohádka, bajka, perzonifikace). Přečetli jsme část ukázky O slepém Abdalláhovi; příště dočteme a budeme s ukázkou pracovat.

SLOH – povídali jsme si o dopisech. Pracovali jsme s ukázkou v učebnici na str. 11 – modrý rámeček (nové uč. str. 116 – rámeček dole), příští týden budeme pokračovat.

2.9.-11.9.2020

Opakujeme učivo  - zaměřili jsme se na slovní druhy a lehce jsme si připomněli i podmět a přísudek. Více se věnujeme podstatným jménům, budeme pokračovat i v dalších hodinách a naučíme se o pod. jménech i něco nového. Viz procvičování vlepené v sešitě.

Od 14.9.se budeme učit podle rozvrhu: Po + St = mluvnice, Út + Čt = literatura, Pá = sloh. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut cursus facilisis nibh eu imperdiet. Suspendisse ultricies ultricies orci. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Etiam ac mauris luctus odio pretium bibendum. Phasellus consequat nunc congue dui ultrices sodales. Vestibulum tincidunt, neque in tristique varius, nisi libero convallis risus, a viverra erat leo in ante. Fusce condimentum, est non rhoncus interdum, elit augue fermentum magna, eu aliquam est purus vitae eros.