Brzy bude čert

před 6 roky, 4.12.2015 To jsme řešili dnes v matematice...

Blížící se Mikuláš se projevil už dnes v hodině matematiky. Ve skupinové práci řešili žáci 12 matematických příkladů, pro které si postupně přicházeli k tabuli. Výsledky těchto příkladů měly vazbu na písmena, která vytvořila tajenku v pracovním listě. Tak jsme se dozvěděli: "BRZY BUDE ČERT". Žáci s nadšením počítali jednotlivé úkoly a u tajenky se jen pousmáli.