Bruslím, bruslíš, bruslíme...

před 4 roky, 8.1.2018 Bruslili jsme v Uherském Ostrohu.

Počasí zimním radovánkám moc nepřeje, tak jsme se těšili, že si to první lednový pátek vynahradíme. Vyrazili jsme totiž bruslit na zimní stadion do Uherského Ostrohu. Malí bruslaři z 1.B se nedali zahanbit svými spolužáky ze třetích ročníků a mnozí statečně celou hodinu ledovou plochu neopustili. Kdo opravdu potřeboval přestávku, rychle posilnil se svačinkou v šatně, případně teplým nápojem z automatu. Ještě společné foto na závěr, abychom  se v pohodlí třídy (či domova) mohli pochlubit, jací jsme sportovci. Děkujeme rodičům, prarodičům a vůbec všem, kteří nám přišli pomoci s obouváním a z laviček sledovali naše bruslařské umění.