Augsburg war wunderbar

před 6 roky, 18.11.2015 V Augsburgu jsme se neztratili, byli jsme okouzleni …

Den první - pondělí 9. 11. 2015

Ráno v 6.40 hod. bylo před školou nezvykle rušno. Deset deváťáků totiž odjíždělo do německého Augsburgu, kde je čekal intenzivní kurz němčiny v jazykové škole DID deutsche Institut a taky zajímavé odpolední programy. Přesně podle plánu jsme dvěma auty vyrazili v 7 hodin směrem k rakouským hranicím. Po dálnici nám cesta rychle utíkala, míjeli jsme Vídeň i Linec a blížili jsme se k hranicím s Německem. Cestou v autech jsme zažili aprílové počasí - slunečno, přeháňky i průtrž mračen a následnou duhu.

Do cíle - města Augsburgu - jsme přijeli kolem 16. hod. a během dvou hodin, které zbývaly do setkání s rodinami, jsme se ještě za světla podívali, kde se nachází "naše škola".

V 18 hodin si nás rozebrali do hostitelských rodin. Obavy dětí byly velké - němčina je pro ně druhým cizím jazykem a opravdu zatím znají jen základy. Ve tmě podvečerního velkoměsta jsme se s našimi hostiteli rozjeli do pěti různých směrů. "Zvládneme sami  zítra cestu do školy?" Tuhle otázku jsme řešili všichni.


Den druhý - úterý 10.11. 2015

Před školu jsme my vyučující dorazily jako první a trochu s obavami jsme očekávaly, jestli se po ránu všichni shledáme. Podařilo se - nezabloudil nikdo a v 9 hodin už jsme seděli ve třídě. Susanne, lektorka němčiny, s úsměvem všechny srdečně přivítala a brzy rozptýlila obavy dětí. Během dopoledne se všichni vzájemně představili a během tří hodin intenzivní výuky probrali dvě témata - části lidského těla a oblečení. Zážitky dětí z prvního dne v nové škole byly pozitivní - Susanne si je získala, sympatie byly vzájemné.

Odpoledne se nás ujal další lektor z DID - vysokoškolák Domo - a spolu s ním jsme navštívili místní planetárium a přírodovědné muzeum. V podvečer musely všechny skupiny zvládnout poslední náročný úkol dne - dopravit se samostatně do rodin.


Den třetí - středa 11. 11.2015

Ráno před devátou dorazili do školy všichni naši svěřenci v pořádku. Těšili se na vyučování a zvědavě čekali, co nového se dozví. Rozšířili si slovní zásobu o jídle. Napsali německy pohlednici, ve městě museli najít poštu, koupit známku a poslali pozdrav domů. Odměnou za práci byl odpolední program - Domo nás provedl městem. Dozvěděli jsme se hodně z historie Augsburgu, navštívili jsme baziliku St. Ulrich und Afra, na radnici jsme obdivovali nádherně vyzdobený Zlatý sál, lektor nás cestou městem upozornil na různé pamětihodnosti - kašny, domy ... Procházka končila ve Fuggerei, což je dodnes fungující sociální sídliště, přestože bylo založeno už v roce 1515.


Den čtvrtý – čtvrtek 12. 11.2015

Poslední den ve škole se žáci věnovali přídavným jménům – opakovali a rozšiřovali slovní zásobu. Každý student musel na závěr vyplnit dotazník, ve kterém zhodnotil jazykový kurz a celkový pobyt v Augsburgu. Za účast v kurzu si všichni účastníci odvezli certifikát.

Na odpoledne se všichni těšili – čekal nás bowling. Hráli jsme úplně všichni a moc jsme si to užili. Společně jsme krásnými uličkami města přešli do nákupního centra, kde jsme nakoupili drobnosti pro své blízké.


Den pátý – pátek 13. 11.2015

Nastal den odjezdu. Ráno jsme se všichni rozloučili s rodinami a sešli na smluveném místě. Zamávali jsme Augsburgu a vydali se na cestu domů.


A jak celý pobyt a kurz hodnotili sami  účastníci?

Bylo to tam skvělé.

Moc jsme si to užili.

Augsburg, škola, rodiny – nová zkušenost.

Bylo to dobré, ale němčiny jsem nasycená na 10 let dopředu.

Jsem na sebe pyšná, že jsem rozuměla naší německé paní učitelce Susanne.


A na závěr rády předáváme škole i rodičům vzkaz lektorky Susanne: “Byla to moc příjemná skupina. Studenti byli báječní, milí, vstřícní a výborně spolupracovali. Je to dobrá vizitka rodiny i školy.”