Deváťáci už "absolvovali". Ve škole ale zůstávají

před 6 roky, 8.12.2015 Máme za sebou absolventské práce žáků devátých ročníků

Když žáci děkují svým učitelům za pomoc, je to milé. Když jsou učitelé na své žáky po zásluze hrdí, je to milé dvojnásob. A když se obě události sejdou v jeden čas, je to úžasné. Takto idylickou situaci jsme ve škole aktuálně zažili během absolventských prací žáků devátých tříd, uskutečnily se 7. a 8. 12. 2015.

Pocit radosti je na místě. V desetileté historii, kterou tyto práce v naší škole mají, totiž právě letošní deváťáci působili zatím nejlépe. Při hodnocení se na tom shodli všichni učitelé. „Většina žáků si už umí jasně stanovit cíl práce, zvládá vlastní výzkum, přichází s novými myšlenkami. Ve srovnání s minulými lety se výrazně zlepšila prezentace žáků. Dokážou jasně oddělit podstatné od méně důležitého, srozumitelně formulují závěry, ke kterým během svých prací dospěli. Jsem za to vděčný celému pedagogickému týmu, který žáky k podobnému stylu práce systematicky vede,“ konstatoval ředitel školy Marek Tvrdoň. Podle kolektivu učitelů navíc letošní deváťáci dodrželi i formální požadavky kladené na absolventskou práci, především termín určený pro odevzdání.

Konkrétní hodnocení jednotlivých prací se žáci dozvědí až v pátek, certifikát i se známkou dostanou během slavnostního ceremoniálu. Už teď ale můžeme prozradit, že v průměru se jedná o jedno z nejlepších hodnocení během uplynulých deseti let. A k těm úplně nejlepším pracím jsme nově přidali označení TOP. Kdo takové ohodnocení získal, to deváťáci zjistí v pátek po poledni. O informace ale neochudíme ani návštěvníky našeho webu, k fotografiím ze slavnostního předávání certifikátů navíc přidáme i krátké video ilustrující průběh prezentací.

Jen pro úplnost připomeňme, že absolventské práce jsou pro naše deváťáky už desátým rokem zatěžkávací zkouškou, ve které musí prokázat, jak se orientují v množství poznatků, informačních zdrojů, jak zvládají rozlišit ty více důležité informace od méně významných až nepodstatných. A také jak o tom všem dokážou přesvědčit své spolužáky i vyučující. Jsme rádi, že během obou dnů se na prezentace přišlo podívat také hodně rodičů. Děkujeme za Váš zájem.