Anglický jazyk - p. uč. Novák

24.5. -28.5. 2021

Gramatika - first conditional, time clauses, používání těchto gramatických jevů pro reálné podmínky

Mluvený projev - If I + first condtional, using as soon as, while, after, unitl, unless

Čtení s porozuměním - My town/my city. Tour guide. Best places to visit

Poslechové cvičení - Friends - watching + worksheet

Práce na PC: revision first conditional, time clauses, Socrative test

Slovná zásoba - phrases from TV show Friends

17.5. - 21.5 2021

Ahoj všichni, po dlouhé době jsme viděli ve škole. Bylo moc fajn s vámi být ve třídě.

Gramatika: first conditional, time clauses

Mluvený projev: beiing back at school - expressing feelings, First conditional - If I +________________

Slovní zásoba: model verbs

Reading comprehension: Unit 6B

Listening Comprehension: Unit 6A

Kahoot - first conditional + time clauses

22.3. - 26.3.

What is the craic??

Zopakovali jsme krátce reálie Irska a vy jste dále četli o území Connemara na tomto ostrově. Pracovali jste s textem, kde jste hledali odpovědi na otázky a v textu pak hledali výrazy, které jste dosadili do vět.

Společně jsme také podle poslechu a následného readingu prošli cvičení Unit 5C na str. 60. Informace z textu jste použili ve cvičení 2, které jste vyplnili v Socrative.

Slovní zásobu Unit 5C - Spojování výrazů si můžete zopakovat zde: https://wordwall.net/play/12491/858/525

V úterý se krátce pobavíme o spotřebě vody u vás doma. Připravte si odpovědi na tyto otázky:​

1. Could you say you save water at your home?

2. Do you brush your teeth while water is running?

3. When do you save more water? A bath or a shower? https://takecareoftexas.org/hot-wire/shower-vs-bath-debate

4. Where do you save more water? A dishwasher or when you wash up? https://www.cnet.com/home/kitchen-and-household/how-much-water-do-dishwashers-use/


See you on Tuesday

15.3. - 19.3. 2021

Ahojte, bylo fajn vás opět slyšet. Díky za příspěvky v hodinách.

Tento týden jsme probrali jarní prázdniny. Někteří popsali, jak trávili prázdniny. Pracovali jsme s textem, podle něhož jste následně rozhodovali a významu jednotlivých tvrzení. Zopakovali jsme trpný rod převodem vět.

Poslechli jsem si zajímavý příspěvek o tučňácích, kteří byli zasaženi přírodní katastrofou. 

Dále jsme zmínili St. Patrick´s Day, který připadá na 17. března a slaví se v Irsku. Probrali jsme reálie Irska. Udělali jsme kvíz.

Na úterní hodin si prosím přečtěte a doplňte (Task( následující Pdfko. Jedná se krátký článek o místě zvaném Connemara. Connemara.pdf (3.29 MB)

See you on Tuesday

1.3. - 5.3. 2021

Ahojte všichni, tento týden jsme probírali otázky o recyklaci, které jste si měli připravit. Dále jsme spolu prošli článek o Gitanjali Rao, které se v 15 letech stala "Kid of the year 2020". POkud budete chtít, podívejte se na rozhovor, který s ní dělala Angelina Jolie. https://www.youtube.com/watch?v=f2RQMOft5w8

Za 14 dní si napíšeme test na Unit 5, ve kterém se objeví trpný rod a slovní zásoba. Kdo bude chtít, ať mrkne na Kahoot. Budete mít výhodu:-) https://kahoot.it/challenge/01113516?challenge-id=53c8809d-6d14-4837-b169-9b503e59b451_1614938444296 Kahoot je otevřený do 18. března. PIN je 01113.516

Užijte si prázdniny. Načerpejte energii. Opatrujte se!!

See you after the spring holiday

22.2. - 26.2. 2021

Ahoj všichni, díky za vaše příspěvky v hodinách. Musím však dodat, že bych si přál, aby se do hodiny zapojilo více lidí dobrovolně bez mého vyzvání...

Naše téma byly klimatické změny s tím spojená cvičení v pracovním sešitě.

Vyhledali jste informace o Gretě Thunberg. Společně jsme se dívali na video, ve kterém vystopovala Greta a její kamarád. Dozvěděli jsme se i o hnutí Fridays For Future, které založila. Odpovídali jste poté na otázky, které se videa týkaly.

Naše další téma bylo RECYCLING. K tomuto témate jsme shlédli video a odpovídali jste podle něj na otázky.

Na úterní hodinu si připravte odpovědi na tyto otázky:

  • What comes to mind when you hear the word ‘recycling’?
  • How does recycling benefit the planet?
  • Are you good at recycling things?
  • Does your town do enough recycling?
  • What would the world be like without recycling?
  • Do you think recycling is here to stay or will we go back to a disposable goods lifestyle?
  • What would you think if your neighbours never recycled anything?
  • How much good do you think you’re doing when you recycle things?
  • What things do you throw away that you think should be recycled?


See you on Tuesday

15.2. - 19.2. 2021

Ahojte, díky za avše příspěvky v hodinách angličtiny. Musím říct, že i výsledky testu z trpného rodu jsou velmi slušné vzhledem k náročnosti testu.

Naše téma bylo tento týden passive voice - trpný rod. Pracovali jste ve skupinách, překládali jsme věty do trpného rodu a naopak.

Psali jsme test v Socrativec, po němž jste dostali rychlou zpětnou vazbu. Ještě se k tomu vrátíme. Probereme budoucí čas předpřítomný. S tímto gramatickým jevem se setkáte na střední škole. Tak budete mít heads up:-)

Příští týden se budeme ještě věnovat klimatickým změnám. Mám pro vás připraven rozhovor s Gretou Thunberg.

O Gretě si můžete přečíst informace zde. Budeme se o ní bavit. https://en.wikipedia.org/wiki/Greta_Thunberg

Je zde i jeden obsáhlejší článek, tak kdyby někdo chtěl....https://time.com/person-of-the-year-2019-greta-thunberg/

Kdo si chce opravit test z passive voice, je otevřen. Room name je NOVAK7253.

See you on Tuesday

8.2. - 12.2. 2021

Ahojte všichni, díky za vaši práci v hodinách. Naše téma bylo se týkalo klimatu. Ve skupinách jste pracovali na slovní zásobě spojené s danou tématikou.

Připomínám slovíčka:

heed

estuary

substantial

Dále jste ve skupinách vyplňovali dotazník. Spojili jsme to s učivem passive voice - trpný rod. V úterý se domluvíme na testu, který budeme psát v pátek 19.2. 2021.

K učivu passive voice si udělejte následující Kahoot https://kahoot.it/challenge/07321681?challenge-id=53c8809d-6d14-4837-b169-9b503e59b451_1613054006381 PIN je 07321681. Deadline čtvrtek 18.2. 2021.

See you on Tuesday

1.2. - 5.2. 2021

Ahojte všichni, díky za vaše příspěvky v hodinách. Hlídejte si prosím to, abyste na hodinu měli potřebné pomůcky. Ne vždy pracujeme s učebnicí, ale mějte ji nachystanou.

Naše téma byla frázová slovesa a začili jsme se pomalu bavit o trpném rodě.

Jako úkoly si prosím udělejte následující odkazy. Týkají se frázových sloves. Napište tam prosím své jméno. Deadline je do čtvrtku 11.2. 2021.

https://wordwall.net/play/1681/501/8361

https://wordwall.net/play/6012/786/556

Jako přípravu také mrkněte na použití trpného rodu v přítomném čase https://wordwall.net/play/667/920/79520. Deadline je opět čtvrtek 11.2. 2021.

See you on Tuesday

25.1. - 29.1. 2021

Ahojte všichni, v našich hodinách jsem se věnovali různým idiomatickým výrazům. Také jsme se ještě bavili o homofonních slovech, které jste použili ve větách. Měli jsme také diskusi o tom, jestli byste byli schopní omezit čas na sociálních sítích na 30 minut denně:-)

Skvěle vám vyšel poslech, který měl úroveň B1.

Našim tématem také byla frázová slovesa vycházející ze slovesa MAKE, TAKE, LOOK, GO, PUT. K tomutu se vrátíme v úterní hodině. Jsem zvědavý, čím nás jednotlivé skupiny obohatí:-)

Jako přípravu si pročtěte následující článek o frázových slovesech https://www.helpforenglish.cz/article/2005111605-frazova-slovesa

Nachystal jsem pro vás také jeden Kahoot na frázová slovesa. Je tam 10 otázek. Nic dlouhého. Jsou tam převážně známá frázová slovesa, ale objeví se tam pro někoho asi i nějaká nová. https://kahoot.it/challenge/07161597?challenge-id=53c8809d-6d14-4837-b169-9b503e59b451_1611906089095 PIN je 07161597. Deadline je středa 3.2. 23:00.

See you on Tuesday

18.1. - 22.1. 2021

Ahojte všichni, díky vaši práci v hodinách. Bylo fajn vidět a slyšet, jak pracujete ve skupinách. Zabývali jsme se upper intermediate vocabulary, food idiomy a homofonními slovy.

Na příští týden dva úkoly. Oba jsou Kahooty. Jeden je zaměřen na food idioms a druhý na homophones.

Z Kahootu o idiomech si připravte výrazy, které jsou pro vás nové. Několik jich budete bezpečně znát. Ostatní si připravte na čtvrteční hodinu.

Food idioms https://kahoot.it/challenge/04360250?challenge-id=53c8809d-6d14-4837-b169-9b503e59b451_1611327836182 PIN je 04360250. Deadline je středa 27.1. 2021 23:00.

Homophones https://kahoot.it/challenge/03981316?challenge-id=53c8809d-6d14-4837-b169-9b503e59b451_1611328161783 PIN je 03981316. Deadline je středa 27.1. 2021 23:00.

​See you on Tuesday:-)

11.1. - 15.1. 2021 

Ahojte všichni, bylo fajn vás opět slyšet a když jsem vás i viděl, tak to hned bylo takové...veselejší, osobnější. Díky za to.

Taky díky za vaše příspěvky v hodinách. Pracovali jste ve skupinách a bylo fajn vás sledovat, jak se vzájemně domlouváte a řešíte daný problém.

Na úterní hodinu si prosím projděte následující cvičení, budeme s tím pracovat https://learningapps.org/display?v=p4tvo0mnt21 a naše téma bude collocations.

Co je vlastně taková kolokace? Více v úterý a čtvrtek:-)

V rámci přípravy na čtvrteční hodinu si prosím uděljete Kahoot. Ještě si o něco rozšíříme "collocations". https://learningapps.org/display?v=p4tvo0mnt21 PIN je 07449183. Deadline je středa 20.1. 2021 23:00.

Kdo by si chtěl zlepší známku, zde máte ještě jeden Kahoot. Jedná se převážně o slovní zásobu úrovně B1. Ale vy jste šikovní a nemám pochyb, že to zvládnete. Tak kdo udělá něco navíc?:-)

https://kahoot.it/challenge/05359852?challenge-id=53c8809d-6d14-4837-b169-9b503e59b451_1610710886322 PIN je 05359852. Deadline je středa 20.1. 2021 23:00:

Klidné dny

4.1. - 8.1. 2021

Ahojte všichni, bylo fajn vás po po svátcích slyšet!V našich hodinách jsem se bavili o Vánocích a vánočních tradicích, které dělá vaše rodina. Zaznělo také několik novoročních přání v angličtině. Díky za vyplnění online dotazníku ohledně Vánoc a návratu do škol. Posloužil nám pro naši diskusi. Bylo fajn číst, že se těšíte (někteří) do školy.

V hodinách jsme se věnovali, jak zareagovat na kladné/záporné tvrzení a říct "já také" a "já také ne". Těch možností je více. Prošli jsme si je. Zde můžete procvičit https://learningapps.org/display?v=pi2xiuogn21

Pokud by si někdo chtěl napsat opravu testu, tak Socrative zůstává otevřený. Heslo MILAN2840. Doporučil bych před testem ještě procvičit zde https://learningapps.org/display?v=pa6pyirva21

Projděte si prosím následující cvičení. Doporučuji zapsat do sešitu. Výrazy budeme používat v úterní hodině. Buďte připravení. https://learningapps.org/create?new=71&from=p6fryofyj20#preview

Klidné dny.

14.12. - 18.12. 2020

Gramatika . opakování lekce 3, agreeing and disagreeing, použití should a might

Mluvený projev - What do you wish for Christmas, vysvětlování slov z lekce 3, dávání rad

Slovní zásoba - lekce 3, Parts of the body

Čtení s porozuměním - Diagnosis at the doctor

Poslechové cvičení - at the doctor, diagnosis, treatment

Merry Christmas and Happy New Year.

7.11. - 11.12. 2020

Gramatika - subject and object relative clauses, modální sloveso should a might

Mluvený projev - Giving advice. What should you do

Čtení s porozuměním - Sweet Sue

Poslechové cvičení - Sweet Sue

Práce na PC - Parts of the body, modální slovesa should/might

Healthy x unhealthy eating - diskuse


30.11. - 4.12. 2020

Gramatika - tázací dovětky, popis osoby + použití tázacích dovětků, uvedeny příklady, upozornění na časté chyby; subject and object relative clauses

Mluvený projev - online learning - výhody a nevýhody distančního vzdělávání, změna vzdělávacího systému do budoucna po pandemii

Poslechové cvičení - Which part of the body is it?

Slovní zásoba - You and your body

Healthy x unhealthy food

Práce na PC - Socrative Question tags, online exercises

23.11. - 27.11. 2020

Ahoj všichni, tento týden jsme opakovali slovní zásobu "parts of my body". Zvládli jste to skvěle! Příští týden se konečně uvidíme ve škole. Projdeme si věci, které jsme dělali během distanční výuky. Především tázací dovětky a přitakání.

Kdo bude chtít, může si udělat něco navíc. Konkrétně slovní zásobu na téma "Organs". https://kahoot.it/challenge/08739158?challenge-id=53c8809d-6d14-4837-b169-9b503e59b451_1606486816025 PIN je 08739158

​See you on Tuesday!

16.11. - 20.11. 2020

Ahoj všichni, tento týden jsme měli pouze jednu hodinu. V ní jsme zopakovali přitakání. K tomuto témate máte na Teamsech a zde    Úkol so do I (20.2 kB)        dokument ve wordu, kterým prosím zpracujte a pošlete na ucitelmoderni@gmail.com. Deadline je čtvrtek 26.11. 2020 včetně.

Dále jsme se bavili o slovní zásobě "My body". V této souvislosti si prosím projděte obrázek na str. 32 v učebnici. Slovíčka na toto téma si procvičíte v Kahootu https://kahoot.it/challenge/08049428?challenge-id=53c8809d-6d14-4837-b169-9b503e59b451_1605783490446 PIN je 08049428. Deadline čtvrtek 26.11. 2020 včetně.

Do sešitu si prosím opište i slovíčka z chatu ze čtvrteční hodiny. Malíček, prsteníček apod.

See you soon

9.11. - 13.11. 2020

Ahojte všichni. V tomto týdnu jsme si ještě rozšířili učivo o tázacích dovětcích. Prezentaci k tomu učivu najdete na Teamsech. Doporučuji projít především dovětky pro věty rozkazovací. K danému tématu prosím uděljete Kahoot https://kahoot.it/challenge/01141766?challenge-id=53c8809d-6d14-4837-b169-9b503e59b451_1605190071047 PIN je 01141766. Deadline je středa 18.11. 2020 včetně.

Dále jsme se v tomto týdnu zabývali tzv. přitakáním. V češtině známe jako "já taky, já taky ne". Naše přitakání chceme povýšit o level nahoru a vyhnout se tak klasickému "me too". K danému tématu máte prezentaci na Teamsech. Vřele doporučuji si ji projít. Utřídí se vám a zjistíte, že to není těžké. Má to podobná pravidla jako tázací dovětky. Prim hraje slovíčko "so" a "neither". Procvičte si vaše souhlasy či nesouhlasy v Kahootu https://kahoot.it/challenge/01481854?challenge-id=53c8809d-6d14-4837-b169-9b503e59b451_1605190548207 PIN je 01481854.

Na Teamsech máte dokument ve wordu, kde je osm vět. Připravte si reakce na tyto věty na čtvrteční hodinu.

​Have a nice day. See you soon.

2.11. - 6.11. 2020

V tomto týdnu jsme se bavili o učivu present perfect x past simple v souvislosti s předložkami FOR a SINCE. Prezentaci k tomuto učivu máte na Teamsech. K učivu si prosím udělejte Kahoot https://kahoot.it/challenge/05389190?challenge-id=53c8809d-6d14-4837-b169-9b503e59b451_1604588602933 PIN je 05389190. Deadline je úterý 10.11. 2020 10:00.

Dál jsem se v tomto týdnu zabývali učivem tázací dovětky - question tags. Prezentaci k tomuto učivu najdete na Teamsech. Pro procvičení učiva si prosím udělejte Kahoot https://kahoot.it/challenge/043993?challenge-id=53c8809d-6d14-4837-b169-9b503e59b451_1604589499674 043993. Deadline je úterý 10.11. 2020 10:00.

Závěrem prosím doplňte dvě kratší cvičení v pracovním sešitu. Str. 20, cv. 3 a str. 21, cv. 5.

Thank you in advance. Take care:-)

19.10. - 23.10. 2020

Díky za obě hodiny. Bylo fajn vás slyšet.

Otevřel jsem vám úterní Kahoot, které jsme spolu procházeli, jako challenge. Můžete si tak ověřit vaše znalosti. Kahoot se blíží úrovni A2. https://kahoot.it/challenge/0127597?challenge-id=53c8809d-6d14-4837-b169-9b503e59b451_1603370237545 PIN: 0127597
Vrátili jsem se i do osmého ročníku, když jsme opakovali present perfect/předpřítomný čas. Dali jsme ho do kontrastu času past simple/minulý prostý. Prezentace na toto téma je na Teamsech. Projděte si ji. Pomůže vám v Kahootu na téme present perfect x past simple. https://kahoot.it/challenge/08002939?challenge-id=53c8809d-6d14-4837-b169-9b503e59b451_1603370781655 PIN: 08002939

Dále máte ne Teamsech kopii testu (s klíčem) na slovní zásobu v online prostředí.

Have a nice autumn holiday. Bye.

12.10. - 16.10. 2020

Gramatika - modální slovesa v minulém čase - could/couldn´t, had to, didn´t have to

Slovní zásoba - 1D, past modals

Mluvený projev - What did you have to at the weekend... etc.?

Pracovní sešit str. 11 - procvičení minulého času modálních sloves

Opposite words - slova opačného významu

Zapište si prosím do sešitu:

fascinating

cautious

altruistic

safe

preditable

anxious

impoverished


Zbytek úkolů na příští týden máte v Teamsech. není toho moc. Mějte se fajn.

5.10. - 9.10. 2020

Gramatika - too x enough, opakování used to

Mluvený projev - online learning, restrictions

Slovní zásoba - clothes, 4D

Čtení s porozuměním - readings level A2

Práce na PC - Test your English - level A2, B1

Kahoot: too x enough, English level A2

DÚ: Test used to, 15.10.

29. 10. - 2. 10. 2020

Gramatika - použití used to, průběhový čas 

Mluvený projev - What are you wearing?

Slovní zásoba - clothes

Čtení s porozuměním - History of jeans

Práce na PC - clothes online exercises

Kahoot - Clothes příprava na písemnou práci

DÚ: 6.10. test Clothes 

21. - 25.9. 2020

Gramatika - minulý čas průběhový, vazba used to, get used to, be used to

Mluvený projev - weather season - autumn

Slovní zásoba - trees, vysvětlování slov 1AB

Čtení s porozuměním - We used to be rivals

Práce na PC - used to

Kahoot - Trees, used to

14. - 18.9. 2020

Gramatika - minulý čas prostý, minulý čas průběhový, gramatické rozdíly

Mluvený projev - Online learning, myšlenkové mapy na dané téma

Poslechové cvičení - The Iceman p.8, The Stone Age p. 9

Slovní zásoba - Unit 1A

Práce na PC - Socrative minulý čas sloves

Kahoot - The Stone Age - mezipředmětové vzdělávání

7.-11.9.2020

Gramatika - opakování gramatických jevů 8. ročníku: present simple x continuous, past simple x continuous, future tenses - will x going to

Mluvený projev - použití budoucího času, diskuse "jak bude vypadat školní rok"

Poslechové cvičení - učebnice str. 5,7 -

Slovní zásoba - myšlenkové mapy na téma summer, slovní zásoba, vysvětlování slov

Práce na PC - future tenses - will x going to x present continuous, procvičení nepravidelných sloves v Socrative