Anglický jazyk - p. uč. Němečková

14.-18.6.2021

Phrasal verbs - different ways of learning them

https://www.youtube.com/watch?v=obYDUyKxc7I

https://www.youtube.com/watch?v=rv9Sif241hc

https://www.youtube.com/watch?v=B0heWo1XGhc&t=11s


7.-11.6.2021

Vocabulary - (traffic) signs and notices  (in London)

Speaking - giving advice, school rules

Personalities - presentations (off-the-cuff)


31.5.-4.6.2021

Slovní zásoba - health problems (I've got a headache...)

Gramatika - should/ shouldn't for giving advice (you should - měl bys..., you shouldn't - neměl bys...)

                      must/ mustn't for rules (you must - musíš, you mustn't - nesmíš)

Porozumění textu - at the museum


24.-28.5.2021

Opakování + test: Present perfect

Vyhledávání a sepisování informací o slavné osobnosti


17.-21.5.2021

Slovní zásoba - experiences

Gramatika - present perfect + just/ already/ not yet

Porozumění textu - heroes and heroines

Porozumění poslechu https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Present_perfect/Listening*_Present_Perfect_fr1131465xu


10.-14.5.2021

Téma - making people aware of environmental protection, global warming

Porozumění textu - Mount Everest as 'the highest rubbish dump in the world'

Porozumění poslechu - swimming in the Southern Ocean Lewis Gordon Pugh.mp3 (965.45 kB)


Úkol na tento týden:

Watch the video and check your understanding. 

https://www.youtube.com/watch?v=LbC1d89JD80

https://wordwall.net/resource/16041732/angielski/kl-7-yet-already

Nejasnosti si projdeme společně ve čtvrteční online hodině.


3.-7.5.2021

Slovní zásoba - experiences (e.g. fly in a balloon, ride on a camel, see the Pyramids)

Gramatika - present perfect + ever/ never Present perfect questions.docx (14.96 kB)

                   - předpřítomný čas v minulý čas Present perfect v past simple.docx (13.88 kB)

Výslovnost - weak forms https://www.youtube.com/watch?v=31-xVBwGNDY


Úkol na tento týden: 

Pracovní sešit str. 44-45

Deadline: 6.5.2021

Zkontrolujeme si společně ve čtvrtek.


26.-30.4.2021

Slovní zásoba - verb + noun collocations (ustálená spojení)  - e.g. ride a bike, drive a car, do yoga (+ 3.tvar)

Gramatika - present perfect (předpřítomný čas) - affirmative, negative, question 

                     Present perfect.docx (168.73 kB)

                     the-present-perfect-tense .ppt (1.13 MB)

Odkaz na procvičení příčestí minulého https://quizlet.com/497480830/past-participles-flash-cards/

Odkaz na procvičení ve větách https://www.perfect-english-grammar.com/present-perfect-exercises.html 


Úkol na tento týden

https://wordwall.net/play/9933/336/5844 Use your real first name and surname, please!

Nápověda: past participle form = příčestí minulé (= 3.tvar). Jedná se vždy o předpřítomný čas!

Deadline: 29th April 2021


19.-23.4.2021

Mluvený projev - prezentace vybrané země

Gramatika - present perfect (předpřítomný čas): have/has + příčestí minulé (Jak často se vyskytuje ve filmech?)

                     https://www.youtube.com/watch?v=XUIJ9pBDlHs


Úkol na tento týden

Co víš o New Yorku? Proč se mu říká the Big Apple? A odkud pochází název New York? Který park je větší než Vatikán? Vše a ještě více se dozvíš v textu v učebnici na str. 52. Připrav si případné otázky, jestli máš nějaké nejasnosti. Osvětlíme si během výuky ve čtvrtek. Tento den ve 14 hod. bude následovat test, který bude vycházet z textu.


12.-16.4.2021

Revision: storytelling, informal language (Guess what! You're kidding! What's wrong?...), talking about future arrangements + making arrangements

Grammar: Future (overview) https://en.ppt-online.org/554625

Úkol do 15.4.2021:

What is Jennifer doing next week?

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Present_Continuous_for_future_arrangements/Present_Continuous_for_future_arrangements_kt102800ob


6.-9.4.2021

Situace - ujednání v budoucnosti, domlouvání činnosti

               - odkaz na dialog i s poslechem https://www.skolasnadhledem.cz/game/3113    


Gramatika - přítomný čas průběhový pro ujednání v budoucnosti (present continuous for future arrangements)

                    - odkaz na procvičení před vypracováním úkolu https://wordwall.net/resource/3188217/present-continuous-future-arrangements


Úkol do 15.4.2021:

What is Jennifer doing next week?

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Present_Continuous_for_future_arrangements/Present_Continuous_for_future_arrangements_kt102800ob


29.-31.3.2021

Poslech - Dreams

Gramatika - neurčitá zájmena (- body, - thing)

Mluvený projev - představení vybrané země


Úkol do příští online výuky, tj. 8.4.2021:

What happened.mp3 (876.94 kB)

Vyslechni si oba krátké příběhy, udělej si poznámky (klíčová slova) a připrav si jejich převyprávění.


Happy Easter!


22.-26.3.2021

Popis obrázků

Porozumění příběhu: The tailor of Swaffham

Výslovnost: schwa /ə/, např. pavement /peɪvmənt/

Mluvený projev - představení vybrané země 


Úkol do příští online výuky: 

Připrav si převyprávění příběhu (vlastními slovy) The tailor of Swaffham na základě obrázků (uč. str. 48-49).


15.-19.3.2021

Opakování - Orientace ve městě:

Slovní zásoba - places in a town (courthouse, prison...) prepositions of place (opposite, next to...) directions (take the first turning on the right...)

Gramatika - člen určitý a neurčitý pri vysvětlování cesty

Mluvený projev - dotaz na cestu a vysvětlení cesty ve městě (dialogy)

Tradice - St Patrick's Day (str. 11):

https://www.bridge-online.cz/wp-content/uploads/G-CZ-MAG-2021-03.pdf)  + odkaz na poslech:

https://www.bridge-online.cz/wp-content/uploads/G-CZ-CD-2021-03-track-04.output.mp3


Úkol na tento týden: viz níže


1.-5.3.2021

Porozumění příběhu - Why didn't the men rob the bank?

Slovní zásoba - asking for directions (Excuse me. Is there a... near here? How do I get to the...? Where 

                             is...please?...), giving directions (go along that street, go past...)     

Odkaz na procvičení: https://wordwall.net/resource/658239/giving-directions  (další slovíčka: junction,

                                      zebra crossing, level crossing)

Gramatika - pravidla pro užívání členů při vysvětlení cesty (viz Articles.png (1.62 MB)


Projekt: Amazing facts about... (a country)

Více informací najdeš zde: Project Amazing facts about....docx (1.17 MB)

Termín odevzdání: 18.3.2021


22.-26.2.2021

Výslovnost - word stress: nouns (slovní přízvuk u podst. jmen)

                      odkaz pro ty, kdo se chtějí dozvědět více: https://www.youtube.com/watch?v=Vu6UVwkUgzc

Gramatika - členy určité, neurčité a žádné

Poslech - What did the people do in London? Where did they do the things they talked about? 

2-03 Project 3 Third Edition Class CD.mp3 (762.88 kB)

Mluvený projev - představení vybrané památky/atrakce v Londýně


Úkol do 25.2.2021:

1. Připrav si ústní představení památky v Londýně. 

2. Podívej se na krátké video 10 Facts about Britain a udělej si poznámky https://www.youtube.com/watch?v=Jrka9Nt-nQo

3. Najdi si informace o zemi, o které budeš zpracovávat prezentaci (základní informace + 3 oblasti, které tě zajímají nebo jsou o této zemi pro všechny zajímavé, např. cuisine, traditions, landmarks, personalities, sport). Více se dozvíš v příští online hodině.


15.-19.2.2021

Slovní zásoba - London sights (Nelson's column, Trafalgar Square...), places in a town (a fountain, a column...)

Porozumění textu - Our trip to London 

Gramatika - the with place names


Úkol do 18.2.2021:

1. Přečti si text v učebnici na str. 44 a vypiš z něj všechny památky. Poté písemně vypracuj úkol na str. 45/2.

2. Vyhledej informace o další památce/známém místě v Londýně a napiš o něm vlastními slovy 6 vět. Přidej také obrázek památky/místa. 

Všechny úkoly zašlete prosím na email. 


8.-12.2.2021

Výslovnost - znělé a neznělé souhlásky (voiced and unvoiced consonants), sykavky /tʃ/ a /ʃ/

Poslech - flags and patron saints of British countries

Slovní zásoba - That/ It/ He/ She sounds/looks good/fantastic/great/... + useful expressions (Come round to 

                            my place....)


Quick test - do 10.2.:

https://www.liveworksheets.com/cy1426164iy

Úkol do příští online hodiny

připrav si převyprávění příběhu (vlastními slovy) Murder in the library


Úkol navíc (dobrovolný): 

What are the best and worst of English eateries? What are typical foods and drinks? What are they like?

Eating out in England.pdf (1.18 MB)

G-CZ-CD-2021-01-track-06.wav (2.01 MB)


1.-5.2.2021

Mluvený projev - vyprávění příběhu

Gramatika - past simple v past continuous

Porozumění textu - dějiny Velké Británie


Úkol do příští online hodiny:

1. připrav si převyprávění příběhu (vlastními slovy) Murder in the library

2. poslechni a přečti si text na str. 40 (dějiny Británie) a odpověz (písemně) na otázky 1, 2a+b

Culture Britain.mp3 (1.63 MB)

Není třeba zasílat. Zkontrolujeme si společně v příští online hodině.


25.-28.1.2021

Slovní zásoba - a crime story, parts of a house, rooms in a house, furniture  

Gramatika - past simple v past continuous

Mluvený projev - asking and answering questions, giving an opinion, solving a mystery

Poslech - Smart A. is interviewing a suspect (Donna). 1-41.mp3 (1012.92 kB)

                 Smart Alec knows the killer. 1-42 .mp3 (1.39 MB)

                 Who killed John Ross? How? Why? 


Úkol do 27.1.: wb p 28/1+2. Zašlete prosím na email.18.1.-22.1.2021

Ústní prezentace projektů + hodnocení


Úkol do příští online výuky: sb 36/1- Read the report and answer the questions. 

Úkol navíc (dobrovolný): 

What do you know about Sherlock Holmes? Join Wendy in London as she searches for clues about the famous detective. 

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/uk-now/video-uk/sherlock-holmes


11.-15.1.2021

Gramatika - past simple v past continuous

Odkaz, na kterém si můžeš procvičovat: https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-past-simple-continuous         

Porozumění textu - a story Answer key.jpg (55.83 kB)

Ústní prezentace projektů + hodnocení 


Úkol do 13/1:

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_%28ESL%29/Past_simple_and_past_continuous/Past_Simple_or_Past_Continuous_ca2640dp

Postup odevzdání úkolu - viz níže (listopad)


4.-8.1.2021

Slovní zásoba - natural disasters + z textu, který jsme četli (rozhovor reportéra s Johnem)

Porozumění textu - news report 


Úkol do příštího setkání - procvičování nové slovní zásoby (natural disasters) na tomto odkaze, je třeba dbát na správnou výslovnost (kliknout na příslušnou ikonku s výslovností + říct si nahlas a naopak)

 https://quizlet.com/127541720/flashcards

+ projekt: nejzazší termín je pondělí, poté nebudou akceptovány žádné projekty, tj. nepůjde opravit hodnocení!!!


Úkol na 11/1: sb 34/3 do sešitu, v pondělí si zkontrolujeme


14.-18.12.2020

Slovní zásoba - continents, countries, collocations Collocations.docx (20.35 kB)

Gramatika - past continuous https://lessonsforenglish.com/tenses/english-past-continuous-tense-and-example-sentences/  + ing spelling rules.docx (80.97 kB)

Mluvený projev - asking and answering questions

Popis obrázku - What was happening in the park at 3 o'clock on Sunday?


Projekt: The Future   - více informací najdeš zde Project The Future.docx (18.84 kB)

Termín odevzdání: 6.1.2021


7.-11.12.2020

Gramatika - will for offers

Mluvený projev - offering help

Opakování - expressing the future, space

Porozumění textu - Transport in Britain


30.11.-4.12.2020

Slovní zásoba - komiksový příběh o detektivovi roku

Gramatika - will for immediate decisions, going to for plans (decisions made before)

Mluvený projev - situační dialogy, kde se hned rozhodneš


Úkol - poslech Predictions 1-29 Project 3 Third Edition Class CD.mp3 (841.07 kB)

        - zadání v učebnici 25/5a+b

        - zkontrolujeme si společně v pondělí


23.-27.11.2020

Slovní zásoba - questionnaire My future (učebnice str. 24)

Mluvený projev - talking about my future

Gramatika - will for predictions (questions) will grammar.docx (59.2 kB)


Úkol -  1. vypracováváš v Teamsech: a) napíšeš do chatu otázku, která souvisí s výzkumem vesmíru (space exploration), např. Where is the world's largest optical telescope located?

​​b) napíšeš do chatu odpověd na jinou otázku

2. vypracováváš v pracovním sešite: str. 15/cv.5 - kopii odešleš na email

Termín: 25.11.2020

16.-20.11.2020

Gramatika - will for the future (část 1 a 1.1)

https://www.sogoodlanguages.com/cs/anglictina/study/budouci-cas-future-tense/

Slovní zásoba - space travel https://www.youtube.com/watch?v=Vbxu9Wiiw4c


Online úkol - poslech Future space travel

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Future_Simple/Future_space_travel_hh832984mu

Postup odevzdání úkoluPostup odevzdání úkolu.docx (1.04 MB)

Termín: 23.11.2020


9.-13.11.2020

Slovní zásoba - space

Mluvený projev - What do you know about space exploration?

Výslovnost - jak čteme transkripci

Progress check - pracovní sešit str. 12, příp. 13

Práce s chybou


2.-6.11.2020

Slovní zásoba - housing, family, pets

Mluvený projev - a typical Czech family v British family

Porozumění textu - a typical British family

Learning English - my favourite application


19.-23.10.2020

Slovní zásoba - character traits, invitations

Mluvený projev - pozvání (Do you want to...? Would you like to...? Do you fancy ...+ing...?)

Pracovní sešit - str. 6/1+2 (opakování minulý čas + slovní zásoba)

https://www.liveworksheets.com/hu1186557na

https://www.liveworksheets.com/gc347063hy


12.-16.10.2020

Slovní zásoba - členové rodiny (e.g. stepfather, nephew, sister-in-law), rodinné vztahy (e.g. Who's your aunt's son?)

Mluvený projev - my life in the family, family tree

Gramatika - přivlastňování (e.g.brother's wife)

Pracovní sešit - str. 4-5/cv. 1-7 (opakování: minulý čas + slovní zásoba)


5.-9.10.2020

Slovní zásoba – detektivní příběh od Agathy Christie Five Little Pigs

Mluvený projev – vyprávění příběhu

Gramatika – minulý čas

ppt (728.2 kB)

29.9.-2.10.2020

Slovní zásoba - přídavná jména 

Gramatika - past simple (regular, irregular verbs)

Poslech - Beatrix Potter


21.- 25.9.2020

Slovní zásoba - životní etapy

Mluvený projev - popis obrázku, zjišťování informací

Gramatika - present tenses, past simple


14.-18.9.2020

Slovní zásoba - detektivní příběh, časové výrazy

Mluvený projev - co děláme ve volném čase

Gramatika - present continuous, present simple v present continuousppt (728.2 kB)

Poslech - detektivní příběh


7.-11.9.2020

Slovní zásoba - dovolená, osobní údaje, ve škole, volný čas

Mluvený projev - představování, seznamování, vyjádření názoru, prázdniny

Gramatika - otázky a odpovědi (present simple)

Poslech  - preference