Anglický jazyk - p. uč. Němečková

14.-18.6.2021

My invention: My business plan - vymýšlení vynálezu a popis


7.-11.6.2021

Gramatika - will / be going to Future.docx (127.55 kB)

Porozumění příběhu - vlogging

Poslech - nabídka pomoci (offering help) Project_Explore_SB_2_2.37.mp3 (2.67 MB)


31.5.-4.6.2021

Gramatika - will for quick decisions (rozhodnutí v okamžiku promluvy) and offers (nabídka pomoci)

Mluvený projev - talking about computer games, making offers


Ve středu 9.6. - test: be going to / will. Pokud bude v tento den celohodinová písemná práce, test se přesouvá na pátek 11.6. V úterý budeme ještě opakovat.

Odkaz pro ty, co by chtěli procvičovat: https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-will-going-to

Přehled: https://www.anglictina-bez-biflovani.cz/img-nocss/Casy/simple_future_1200x800.png


24.-28.5.2021

Slovní zásoba - daily life, freetime activities, jobs

Gramatika - be going to pro plány a úmysly v budoucnosti (plans and intentions) a předpověď toho, co se stane

                     na základě viditelných důkazů (things we can see will happen)

                     atg-worksheet-goingto2.pdf (632.18 kB)

Pracovní sešit str. 37

Komunikační situace - ​https://www.youtube.com/watch?v=U8L2m8TeIWA


17.-24.5.2021

Slovní zásoba - inventions (vynálezy)

Poslech - o jaké vynálezy se jedná Project_Explore_SB_2_2.28.mp3 (3.5 MB)

Mluvený projev - jak bude vypadat náš život v budoucnosti, co budeme používat, jaké budou vynálezy


Úkol na tento týden: 

Připrav si odpovědi na otázky:

What are your five favourite inventions? Why?

Which is the most useful? Which is the least useful? 

Write them in order, from most to least useful.

Which invention can't you live without? What do you use it for?


10.-14.5.2021

Porozumění textu - Jamie Oliver as a chef, cookboook writer and a TV food and health activist

Slovní zásoba - technology (the internet and computers)

Gramatika - will for predictions about the future (předpovědi v budoucnosti) 

                     1-atg-worksheet-will1.pdf (544.11 kB)

                     Into the future!.pdf (204.33 kB)

Mluvený projev - povídání o tom, jak často používáme internet, na co jej používáme, jak bude vypadat svět v budoucnosti, do jaké míry budeme mít soukromí, vyjádření názoru


3.-7.5.2021

Mluvený projev - prezentace vybraných zemí

                            - popis obrázků


V úterý 4.5. bude místo online hodiny samostatná práce: 

Pracovní sešit str. 32: Progress check

Zašli prosím ve stejný den.


Úkol na tento týden: 

Pracovní sešit str. 33.

Zašli prosím do 7.5. 


26.-30.4.2021

Slovní zásoba - (polite requests) zdvořilé žádosti, e.g. Can/ Could you get drinks for Elsa and Lily?

                            vyjádření souhlasu, e.g. Happy to. (S radostí.) a nesouhlasu, e.g. Sorry, I can't at the moment.

Mluvený projev - prezentace vybraných zemí

Opakování - food and drinks, quantitities, countable/ uncountable nouns, some/ any, How much/ how many


Úkol na tento týden:

Poslech Project_Explore_SB_2_2.17.mp3 (3.11 MB)

Opiš si tabulku z učebnice na str. 41/7a a doplň během poslechu.

Zkontrolujeme si společně v pátek.


19.-23.4.2021

Mluvený projev - prezentace vybraných zemí

Porozumění příběhu - eating out (barbie with snags and Aussie)


Úkol na tento týden

https://www.liveworksheets.com/2-oi803540ts

Termín: 23.4.2021


12.-16.4.2021

Gramatika - How much...?/How many...?; a lot (of)/ not much/ not many Kolik_Výrazy množství.pdf (144.97 kB)

Poslech - Mia's diet 

Mluvený projev - questions and answers, your diet 


Úkol na tento týden:

Poslech: Zapiš si ke každé skupině, co by měla jíst a pít, aby žila zdravě. Která skupina žije nejzdravěji?

Nápověda k poslechu: improve - zlepšit, diet - strava, high in - s vysokým obsahem (něčeho), low in - s nízkým obsahem (něčeho), changes - změny, a third of your daily food - třetina denního příjmu jídla

Project_Explore_SB_2_2.10.mp3 (4.16 MB)

Termín odevzdání: 16.4.2021


6.-9.4.2021

Slovní zásoba - Easter traditions

https://wordwall.net/cs/resource/13499474/angielski/easter-word-search

https://www.youtube.com/watch?v=AGs05YQDfRA

Mluvený projev - What did you do at Easter?

                              Do you know how to eat healthily? Do you eat healthily?

Poslech - What are the girls making? Why? Is it successful? Project_Explore_SB_2_2.09.mp3 (3.17 MB)

Opakování - pracovní sešit str. 26/3, 27/4


Úkol na tento týden:

Do you know how to eat healthily? Do the quiz and find it out.

Učebnice str. 38/1a+b+c: Healthy Eating Quiz

Zašli prosím na email.


29.-31.3.2021

Poslech - how to make a banana and chocolate milkshake

Gramatika - some/any Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména_some_any.docx (70.95 kB)

Prac. sešit str. 26/1+2 - quantities 


Pro ty, kteří se chtějí dozvědět více - odkaz na další výrazy množství: https://www.youtube.com/watch?v=juCgKo19jZA


Úkol na tento týden

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Some_or_any/Some_or_any_ui4319uo

Termín odevzdání: 31.3.2021


Happy Easter !!! – DanceSport Europe


22.-26.3.2021

Slovní zásoba - hot food, sandwiches, desserts and drinks on a menu

                          - quantities (výrazy množství), např. a cup of tea, a bar of chocolate

Speaking: at the café - objednání jídla a pití z menu

Gramatika: počitatelná a nepočitatelná podst. jména - odkaz na procvičování countables_uncountables.ppt (1.31 MB)


Úkol do příští online výuky: 

What do you like to eat and drink for breakfast/lunch and dinner? Write: wb 25/5

What would you like at the café? Complete the menu and write: wb 25/6+7. Odkaz na poslech: 13.mp3 (1.1 MB)

Zkontrolujeme si společně.


15.-19.3.2021

Slovní zásoba: food and drinks (fruit and vegetables, meat, fish, snacks, drinks, other)

Speaking: I like... I dislike/ hate/ can't stand

Gramatika - počitatelná a nepočitatelná podstatná jména (countables and uncountables) 

Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména.docx (107.27 kB)

Pracovní sešit str. 24/3, 24/4


Úkol do příští online výuky:

 1. Wb 24/1+2. Zkontrolujeme si společně.

 2. Práce na projektu. Více viz níže


1.-5.3.2021

 Video: The Best Detective in Town? Episode 1 - otázky a odpovědi

 Čtení s porozuměním: The Beste Detective in Town? -  úkoly na porozumění (prac. sešit str. 22/1+2+3)          

                                                                                               - převyprávění příběhu


Projekt: A country fact file - podle vzoru v učebnici na str. 29:

1. Přečti si vzorový projekt (Brazílie).

2. Vyber si zemi, kterou máš rád/a a napiš o ní podobný text. (Rozsah odpovídá vzorovému projektu.)

3. Text bude obsahovat základní údaje + 3 témata (např. památky, dějiny, přírodní krásy, kuchyně, sport,  tradice...). Příp. můžeš zahrnout témat více. Text však musí být souvislý a logicky uspořádaný. Nejlépe je se zaměřit na to, čím je ta země po celém světa proslavená.

4. Doplň vhodně obrázky, které budou vystihovat témata, o kterých pojednáváš.

Můžeš zpracovat jako prezentaci v PowerPointu, dokument ve Wordu nebo ručně na výkres/papír. (V tom případě je třeba dbát na úpravu - bez škrtání, na výkresu/papíře, který není otrhaný). Dodržení termínu je zásadní součástí celé práce. Důležitý je obsah, ale také vzhled!

Zašli prosím na email.

Termín odevzdání: 19.3.2021


22.-26.2.2021

Porozumění textu: The British Explorers

Slovní zásoba: vychází z textu


Úkol na zaslání:

prac. sešit str. 21 celá

Termín: 25.2.2021


15.-19.2.2021

Slovní zásoba - expressing sympathy and regret (vyjádření soucitu/pochopení/účasti a lítosti/politování), např. Never mind. Sorry to hear about that. 

Převyprávění příběhu - everything went wrong

Opakování - weather, extreme weather, natural disasters, holiday activities, past simple, prepositions of time, question words - učebnice str. 28


Úkol na zaslání

prac. sešit str. 20 celá, nápověda: cv. 4 - doplňuješ kladný nebo záporný tvar tak, aby věta dávala smysl!

Termín: 18.2.2021


8.-12.2.2021

Slovní zásoba - tázací zájmena (who, what, when, where, how, how long, how often, how much/ many,

                            why, whose)

                          - časové výrazy (when? - two years ago..., how long? - for an hour..., how often? - every day...)

Porozumění příběhu - going camping: everything went wrong 


Úkol na zaslání

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Past_simple/Past_Simple_unscramble_the_sentences_so7203cu

termín: 11.2.2021

Úkol, který si zkontrolujeme společně: prac. sešit str. 17/cv.3 (Doplň otázky v minulosti + odpovědi s časovým výrazem z rámečku.)


1.-5.2.2021

Slovní zásoba - rozhovor o nešťastné události (disaster)

Gramatika - minulý čas slovesa být, pravidelných  a nepravidelných sloves               

                     https://wordwall.net/resource/872651/past-simple-quiz

                     question words (when, where...)


Úkol na zaslání: napiš rozhovor o dovolené (5 otázek, 5 odpovědí) podle uč. str. 23/9a+b, termín: 8.2.2021

Úkol, který si zkontrolujeme společně: prac. sešit str. 14/cv. 3. (Vytvoř o sobě pravdivé věty. Vztahují se k tomu, co jsi včera dělal/a nebo nedělal/a.) 

Prosím o dodržení termínu. Pozdější odevzdání už nebude akceptováno!!! (Tzn. Možnost odevzdat později už nebude!!!)


25.-28.1.2021

Slovní zásoba - extreme weather and natural disasters

Mluvený projev - co jsi dělal včera, o víkendu, minulý týden...

Gramatika - minulý čas slovesa být, pravidelných a nepravidelných sloves

Odkaz, na kterém si můžeš procvičovat minulý čas: https://www.gamestolearnenglish.com/past-tense-game/


Úkol na zaslání: prac. sešit str. 16/1+2

Termín: 1.2.2021

Prosím o dodržení termínu. Pozdější odevzdání už nebude akceptováno!!! (Tzn. Možnost odevzdat později už nebude!!!)


18.-22.1.2021

Slovní zásoba - amazing holidays

Mluvený projev - rozhovor o dovolené

Gramatika - minulý čas slovesa být, pravidelných a nepravidelných sloves


Úkol na tento týden: odevzdej nejpozději ve středu 20.1.2021!

Minulý čas nepravidelná slovesa.png (178.49 kB)


11.-15.1.2021

Slovní zásoba - z textu The lost tribe, časové výrazy (in the morning, on Sunday...) 

Porozumění textu - o kmenu Sapanahua v amazonské džungli

Gramatika - minulý čas slovesa být (přehled ke stažení https://www.woodwardenglish.com/was-were-to-be-past-tense/, pravidelných a nepravidelných sloves

Výslovnost - koncovka -ed u pravidelných sloves v min. čase https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/pronunciation1/index.php


Úkol do 14/1: vypracuj a zašli na email:

Minulý čas pravidelná slovesa.png (179.45 kB)

Prosím o dodržení termínu. Pozdější odevzdání už nebude akceptováno!!! (Tzn. Možnost odevzdat později už nebude!!!)


4.-8.1.2021

Opakování a rozšíření - počasí, minulý čas pravidelných sloves (pravopisná pravidla, výslovnost) Výslovnost koncovky -ed.docx (30.45 kB)

- samostatné procvičování tvarů pravidelných a nepravidelných sloves na těchto odkazech:

1. https://test-english.com/grammar-points/a1/past-simple-regular-irregular/ Exercise/Page 1 - pravidelná slovesa, Exercise/Page 2 a Exercise 3 - nepravidelná slovesa

2. https://quizlet.com/2051102/irregular-verbs-past-simple-flash-cards/  - zde najdeš výslovnost a můžeš si procvičovat pomocí kartiček 

Základní seznam nepravidelných sloves, které bys měl/a znát je na zadní předsádce prac. sešitu!


Pracovní sešit - str. 12/cv.1+2+3


Úkol do 11/1: vypracuj a nalep do sešitu (grammar book), v úterý si zkontrolujeme:

Homework for 11th January.docx (14.06 kB)


14.-18.12.2020

Slovní zásoba - weather (počasí) 

Procvičování slovní zásoby - https://www.english-learn-online.com/vocabulary/weather/learn-weather-vocabulary-in-english/ části Picture quiz, Listening test with pictures, Writing test with pictures, Spelling test

Mluvený projev - describe the weather, talk about activities for different types of weather

Gramatika - past simple regular (minulý čas pravidelných sloves) - spelling rules (pravopisná pravidla):

                     Past simple regular.docx (152.69 kB)

Porozumění textu - Missing family found alive in the snow (sb p.21)


Projekt: My life in pictures - podle vzoru v učebnici na str. 17:

                                               1. text

                                               2. obrazová část 

            - rozsah odpovídá vzoru v učebnici 

            - je možné odevzdat elektronicky (word, příp. prezentace)

            - dodržení termínu je zásadní součástí celé práce!!!

Termín: 5.1.2021

             

7.-11.12.2020

Slovní zásoba - asking for and giving permission (Everyday English v učebnici na str. 15)

                          - jiná situace https://www.youtube.com/watch?v=avMCZt0PIt8

Mluvený projev - žádost o svolení a reakce na žádost

Opakování - učebnice str. 16 (Revision)


30.11.-4.12.2020

Slovní zásoba - hovorové výrazy (např. Can I tag along? Awesome!)

Mluvený projev - dialog s hovorovými výrazy

Porozumění příběhu - jak se skamarádit

Výslovnost - /s/ např. of course 

                      /z/  např. please


23.-27.11.2020

Porozumění textu - Kids on the move - učebnice str. 12

Slovní zásoba k textu - prac. sešit str. 80 1C

Gramatika - výrazy, které se používají s present simple v present continuous Present tenses.docx (38.74 kB)

                      stative verbs (stavová slovesa)


Úkol - napiš odpovědi na otázky  k jednomu textu - učebnice 12/2b a pošli na email

Termín: 26.11.2020


16.-20.11.2020

Psaní - What's happening in Mickey's house? Questions about you.

Pracovní sešit str. 5/6a+b

Poslech - text messages (pracovní sešit 5/5b)


Úkol - oprav si úkol na str. 5/4 v pracovním sešitě a pošli na email.

Online úkol - present simple v present continuous

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Present_simple_and_present_continuous/Present_Simple_and_Present_Continuous_ag628375hm

Postup odevzdání tohoto úkolu - Postup odevzdání úkolu.docx (738.53 kB)

Termín: 23.11.2020


9.-13.11.2020

Mluvený projev - What's happening here? https://www.youtube.com/watch?v=z595z_DmpmQ

Gramatika - present continuous 

                     https://www.allthingsgrammar.com/uploads/2/3/2/9/23290220/atg-edit-prescontr.pdf

Porozumění poslechu (dialogům) - What subjects are the students studying? What are they doing? 

Jak si děláme poznámky během poslechu                             

Slovní zásoba - school life


2.-6.11.2020

Slovní zásoba - school subjects

Pracovní sešit - str. 4/cv.2+3

Gramatika - present continuous

Mluvený projev - describing a picture

Opakování: 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Present_simple_questions/Present_Simple_-_Questions_zi205205kb


19.-23.10.2020

Slovní zásoba - classroom objects

Gramatika - členy 

Mluvený projev - habits

Pracovní sešit - str. 3/cv. 6+7, str. 4/cv.1

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Present_Simple/Present_Simple_hr39728hk


12.-16.10.2020

Slovní zásoba - everyday life

Gramatika - present simple, adverbs of frequency

Pracovní sešit - str. 3/cv. 8a+b, 9a+b


5.-9.10.2020

Slovní zásoba – vzhled a vlastnosti

Komunikační situace – popis osob

Gramatika – present simple 


29.9.-2.10.2020

Slovní zásoba - popis osob

Gramatika - osobní zájmena (podmět, předmět), přivlastňovací zájmena


21.- 25.9.2020

Slovní zásoba - datum (řadové číslovky + měsíce), sport, neformální fráze (I guess so....)

Mluvený projev - dovednosti 

Porozumění dialogu - seznámení s novým sportem (plavba na pramici)


14.-18.9.2020

Slovní zásoba - místnosti v bytě/domě, neformální fráze (Weird!...), volný čas

Mluvený projev - provázení bytem/domem, co děláme ve volném čase

Gramatika - otázky a odpovědi, množné číslo, like/don't like/hate/can't stand/prefer + ing

Poslech - seznamování se sousedy


7.-11.9.2020

Slovní zásoba - osobní údaje, školní potřeby, školní předměty, domácí mazlíčci, zvířata

Mluvený projev - dialogy (seznamování), představování 

Gramatika - otázky a odpovědi, have got 

Porozumění příběhu  - přestěhování do nového města