Anglický jazyk - p. uč. Novák

14.6. - 18.6. 2021

Gramatika: future tense + will x going to

Slovní zásoba: High technologies 4B

Čtení s porozuměním - Future for our lives

Mluvený projev: will x going to ve větách

Kahoot - will x going to

Enjoy the weekend and see you next week!

7.6. - 11.6. 2021

Gramatika: budoucí čas s WILL + budoucí čas s vazbou GOING TO. Rozdíl mezi těmito časy, použití, vytváření vět

Mluvený projev: What are you going to do? x I will have

Poslechové cvičení: výukové video WILL x GOING TO

Čtení s porozuměním: What are people going to do?

Kahoot: will x going to

Práce na PC: Socrative cvičení will x going to

See you next week!

31.5. - 4.6. 2021

Gramatika: budoucí čas s "will", budoucí čas s "present continuous", vysvětlení gramatiky budoucího času

Will for future.ppt (494 kB)

Mluvený projev: Talking about future, using WILL, My future plans

Poslechové cvičení: Unit4A, Interview with an internet expert

Čtení s porozuměním: The Universal Internet

Socrative test feedback

See you next week.

24.5. - 28.5. 2021

Gramatika: opakování lekce 3, počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, how much/how many, some/any, neučitý člen a/an

Mluvený projev: Polite requests. Dialogy mezi žáky. Could you please___________?

Čtení s porozuměním: Healthy and unhealthy food

Slovní zásoba: food, food qunatities, slovíčka lekce 3

Kahoot - B1 slovní zásoba describing people

Socrative Test Unit 3

Have a nice weekend and see you next week!

17.5. - 21.5. 2021

Ahoj všichni, tento týden jsme měli, doufejme, naše dvě poslední online hodiny. Společně jsme procvičovali fráze, kdy jste o něco žádali: Could you please/Can you______________?

Začali jsme také opakovat lekci 3. 

Projděte si tyto gramatické jevy:

countable and uncountable nouns

how much/how many

some/any

Slovní zásoba:

food

food quantities

Příští týden budeme pokračovat v opakování lekce.

See you next week on Tuesday!

10.5. - 17.5. 2021

Tento týden jsme se konečně viděli "face to face" a musím říct, že to bylo moc fajn vás opět všechny vidět!

V našich hodinách jsme se bavili o vašem jídelníčku a procvičovali tak slovní zásobu "food" a vzájemně jste se psali, kdo co měl k jídlu. Procvičili jsme tak minulý čas prostý. K této tématice jsme si také udělali poslechové cvičení na str. 39.

Dále jsme prošli článek Eating Out a zkoušeli v rozhovorech "polite requests". Vzájemně jsme o něco žádali.

Zabývali jsme se také výslovností slov na str. 41. K dané tématice si prosím projděte cvičení 3abc na str. 31 v pracovním sešitě.

See you on Tuesday!

3.5. - 7.5. 2021

Zdravím vás všechny, předně musím říct, že jsem zklamaný z toho, že je mezi vámi někdo, kdo naši hodinu angličtiny kazí tím, že ztlumuje mikrofon popř. "vyhazuje" někoho ze hodiny. Upřímně jsem si nemyslel, že bych tohle musel řešit u žáků sedmého ročníku. Díky těm, kteří se snaží, argumentují a neschovávají se.

Tento týden jsme psali test na gramatiky How much/How many. Předtím jsem si zopakovali pravidla a udělali několik cvičení v učebnici(str.39) i pracovním sešitě(str.29). Přečetli jsem si článek o atletech a jeji stravě. Udělali jste si kvíz o zdravém stravování podle každého z vás:-)

Příští týden se uvidíme ve škole. Nebudu vám dávat žádné úkoly. Uvidíme se v úterý a já se na vás moc těším. Budeme pokračovat lekcí 3D - Eating out. Jen se krátce zamyslete: Where do you like to eat out? Is it a restaurant? Or a picnic in a park?

See you on Tuesday.

26.4. - 30.4. 2021

Ahojte všichni, rád jsem vás tento týden slyšel a některé i viděl. V úterní hodině jsme procvičovali gramatiku "some" a "any". Na toto téma jsme psali v páteční hodině test. Výsledky byly velmi dobré. Dále jsme se bavili o gramatice "how much" a "how many". Řekli jsme si pravidla. V pracovním sešitě jsme prošli cvičení a názorně si ukázali použití "how much/many". Zde si procvičte https://wordwall.net/play/7999/276/6953

Ptali jsme se navzájem "How much/many ______ have you got?"

V pátek jsme nestihli kvíz v učebnici na str. 38. PŘIPRAVTE si ho na úterní hodinu. Společně si jej projdeme.

See you on Tuesday!

19.4. - 23.4. 2021

Díky za vše příspěvky v hodinách angličtiny. Tento týden jsme probírali učivo SOME/ANY, které je úzce spojeno s předchozím učivem "countable and uncountable nouns". Zde je výsledek vaší práce. SOME, ANY.docx (14.04 kB) Opište do sešitě nebo vytiskněte.

Do následující úterní hodiny si dodělejte cvičení 5b na str. 27 v pracovním sešitě.

Zde odkaz na procvičení some and any. Deadline v pátek 31.4. 2021.

https://wordwall.net/play/688/525/5522

See you on Tuesday

12.4. - 16.4. 2021

Ahojte všichni, díky za vaše postřehy v hodinách angličtiny. Taky díky těm, kteří mohli a zapnuli si kameru. Usnadňuje mi to s vámi komunikaci.

Naše téma tento týden směřovalo k učivu Quantities - "počítání nepočitatelných podst. jmen" pomocí kvantifikátorů. Jejich seznam jsme si vypsali a najdete ho na str. 36 v učebnici. Zde přikládám úkol, který obsahuje věci k opakování, tak i několik nových výrazů. containers and quantities matching exercises .docx (1.11 MB)

V úterý 20.4. 2021 si napíšeme krátký test, ve kterém budete rozlišovat, zdali jsou podstatná jména počitatelná nebo nepočitatelná. Jako přípravu využijte str. 35 v učebnici a str. 24 v pracovním sešitě.

See you on Tuesday.

5.4. - 9.4. 2021

Ahojte, rád jsem vás po prázdninách slyšel a některé i viděl.

Společně jsme mluvili o tom, jak jste prožili Velikonoce. Zmínili jsme tradice, vaše aktivity a také jídlo, které jste o Velikonocích jedli.

Jídlo nás bude provázet několik dalších hodin. 

Podstatná jména jsme si rozdělili do dvou skupin na počitatelná a nepočitatelná (countable x uncountable).

Navázali jsme na to otázkou "how much/how many" 

much - nepočitatelná

many - počitatelná

Nezapomeňte, že nepočitatelná nemají neurčitý člen A/AN.

​Na úterní hodinu si prosím projděte str. 36 a dále tato cvičení:

https://wordwall.net/play/13571/568/438

https://wordwall.net/play/14207/939/129

See you on Tuesday

29.3. - 31.3. 2021


Ahojte, tento týden jsme si prošli chyby, které se objevily v testu z Unit 2. Naším témate byli dva britští objevitelé. Přečetli jsme si o nich články a doplnili otázky k odpovědím. Na základě videa jste odpovídali na otázky o Robert Falcon Scottovi. Kdo bude chtít, ať se podívá na krátké video, v němž se dozvíte zajímavé informace o výpravě na Jižní pól. https://www.youtube.com/watch?v=hpcZmuz2LGY

Přidávám ještě jeden krátký úkol, který se týká Velikonoc. Spojte dny a jejich názvy, které jsou charakteristické pro Velikonoce. Opište si je do sešitu.

Matching E.docx (12.34 kB)

Happy Easter!

See you on Tuesday

22.3. - 26.3. 2021

Ahojte všichni, díky za vaše příspěvky v hodinách angličtiny. Važím si toho, že je vás víc, kdo si zapne kameru. Je to opravdu značný rozdíl...jen to vás vidět...hned je to pozitivnější. Tak díky za to!

Tento týden jsme ještě opakovali na páteční test z lekce 2. Musím říct, že vaše výsledky byly velmi dobré. Je trochu škoda, že se objevilo pár zbytečných chyb u slovesa BE - was/were. I to slovíčko children - děti, jsem si prošli několikrát. Je to množné číslo, dáváme tvar "were".

Chci se více věnovat čtení v našich hodinách, abychom zlepšili výslovnost a plynulost. Musíte tomu však jít i sami naproti...

Na úterní hodinu si prosím pročtěte dva krátké články na str. 30 v učebnici. Článek o David Livingstone a Getrudě Bell. Zkuste si přečtení článku říct, co jste si zapamatovali o každém z nich. Budu se na to ptát.

See you on Tuesday

15.3. - 19.3. 2021

Ahojte všichni, bylo fajn vás slyšet a některé i vidět po jarních prázninách.

V našich hodinách jsme se bavili o vašich jarních prázninách, jak jste je prožili. Opakovali jsme lekci 2. Bavili jsme se o počasí. Today it is snowy:-)

Zopakovali jsme si názvy pro přírodní katastrofy.

Rozebrali jsme se tvoření minulého času. Společně jsme vytvořili myšlenkovou mapu na toto téma. Máte ji zde  past simple.jpg (65.2 kB). Doporučuji si ho nalepit do sešitu.

Jako úkoly na příští týden si prosím do čtvrtku 25.3. 2021 udělejte následující odkazy:

https://wordwall.net/play/6557/435/668

https://wordwall.net/play/842/580/7427

https://wordwall.net/play/5022/831/9074

See you on Tuesday

1.3. - 5.3. 2021

Ahojte všichni, díky za vaše příspěvky v hodinách angličtiny. Věnovali jsme se výrazům, které vyjádří sympatie a lítost. Používali jste je v dialozích.

Dělali jsme také poslechová cvičení na str. 27 v učebnici. Na to jsme navázali poslechovým cvičením v pracovním sešitě na str. 19.

V hodině jsme také udělali Kahoot jako opakování na slovní zásobu "Camping".

Nebudu vám zadávat žádné úkoly. Odpočiňte si od školy. Zkuste opustit také počítače...

Kdyby přeci jen někdo chtěl věnovat čas angličtině, otevírám vám Kahoot, kde si můžete procvičit slovní zásobu, gramatiku atd. Je to úroveň A2. https://kahoot.it/challenge/04834144?challenge-id=53c8809d-6d14-4837-b169-9b503e59b451_1614957380536 PIN je 04834144.

See you after the spring holiday

Bye

22.2. - 26.2. 2021

Ahojte děcka, díky za vaše příspěvky v hodinách. Stále se věnujeme minulému času. Psali jsme tento týden písemku WAS/WERE a vedli jste si velmi dobře. Jako chyby byly spíše dorbnosti. Pozor na slovo CHILDREN - jedná se o množné číslo.

Společně jsme se dívali na video IT ALL WENT WRONG, ke kterému jste dále dělali otázky true x false. SPolečně jsme si vysvětlili výrazy Sure you are, exactly, guys, guys, it´s not funny, které jste po té použili ve cvičení v pracovním sešitě. 

Na str. 18 v pracovním sešitě si prosím dokončete cvičení 2 a následně dané výrazy použijte ve cvičení 3. Projdeme si je v úterý!

Naše další téma bylo CAMPING. Do sešitu si vyhledejte a zapište následující slovíčka:

spacák

stan

baterka

karimatka

ešus

tábor.

lékárnička

polštář

přikrývka

See you on Tuesday

15.2. - 19.2. 2021

Ahojte všichni, díky za vaše příspěvky v hodinách. Opět jsme pokračovali tématem past simple, které se nám objevilo v poslechovém cvičení na str. 17. v pracovním sešitě.

Ve skupinách jste pracovali na překladu vět v minulém čase. Dále jsme spolu doplňovali slovesa v minulém čase podle významu věty.

Na příští týden si udělejte následující úkoly. Deadline je čtvrtek 25.2. 2021

https://wordwall.net/play/9274/605/217

https://wordwall.net/play/4570/652/116

https://wordwall.net/play/7910/908/935

Všechny úkoly se týkají minulého času. Vrátíme se ještě k testu, který jsme spolu psali. Mám pro vás pár poznámek.

See you on Tuesday

8.2. - 12.2. 2021

Zdravím vás, díky za postřehy v hodinách. Naše téma prolíná past simple neboli minulý čas prostý.

Vytvářeli jste věty s výrazy:

How often

When

How long

Ptali jste se navzájem. V odpovědích jste používali minulý čas.

Dělali jsem spolu dvě poslechová cvičení. Po jejich poslechu jste doplňovali informace. Pracovali jsme s učebnicí na str. 25 a v pracovním sešitě na str. 17.

Přečetli jste také článek Teen escapes flood v pracovním sešitě na str. 17.

Do sešitu si vytiskněte/přepište následující dokument past simlpe obrazek.jpg (169.39 kB)

Úkolem na příští týden je Kahoot, jehož tématem je minulý čas. https://kahoot.it/challenge/01276433?challenge-id=53c8809d-6d14-4837-b169-9b503e59b451_1613069699546 PIN je  01276433. Deadline je čtvrtek 18.2. 2021

See you on Tuesday

1.2. - 5.2. 2021

Ahojte všichni, rád jsem vás tento týden slyšel a díky těm, které jsem mohl i vidět. Naše téma vycházelo z "Natural disasters". Bavili jsme se o přírodních katastrofách, četli jsme článek a dobře jste také zvládli poslech, který nebyl jednoduchý.

Psali jsme také test na nepravidelná slovesa. V jejich procvičování budeme i nadále pokračovat. Je gramatika, která vás bude provázet jak na základní škole, tak samozřejmě i na střední.

Jako úkol na příští týden si prosím udělejte následující odkazy. Zadejte své jméno. Deadline je do středy 10.2. 2021.

https://wordwall.net/play/3471/274/245

https://wordwall.net/play/2171/272/27491 do sešitu zapsat nepravidelné sloveso send

https://wordwall.net/play/7314/540/507

​V pracovním sešitě si připravte cvičení 4 na str. 17.

​See you on Tuesday

25.1. - 29.1. 2021

Ahojte, díky za vaše příspěvky v hodině angličtiny. Povídali jsme si o tom, co jste dělali včera. POužívali jste minulý čas. Zaměřili jsme se také opět na nepravidelná slovesa.

V Socrative jsme měli za úkol napsat tvary sloves. Díky těm, kteří tak učinili. Příští týden v pátek 5.2. budeme psát test, jehož obsahem budou nepravidelná slovesa. Více si řekneme v úterní hodině.

Na úterní hodinu si prosím udělejte cvičení 1 a 2 na str. 16 v pracovním sešitě. Ze cvičení 2 si nachystejte odpovědi na otázky, které ve cvičení zazněly. Buďte připraveni na ně odpovědět. Představte si, že vás někdo ptá na vaše prázdniny. Připravte si to do sešitu. V úterní hodině se budete ptát navzájem:-)

See you on Tuesday.


18.1. - 22.1. 2021

Ahojte, díky za vaše postřehy v hodinách. Bylo fajn vás některé vidět. Vyvarujte se prosím pozdního přihlašování do hodin. Pokud máte pomalejší techniku, není problém jít do hovoru dříve. Samozřejmě, ne vždy technika funguje na 100%.

V hodinách jsme se převážně bavili o tom, co jsme dělali. Jednou to byly prázdniny, podruhé včerejší den. Na úterní hodinu si prosím připravte 5 vět do sešitu o tom, co jste dělali včera. Použijte 5 (klidně i více) nepravidelných sloves. Nemusí to být podle pravdy. Klidně si to vymyslete:-)

V pracovním sešitě na str. 15 si udělejte cvičení 6. V hodině jsme se také bavili o přírodních katastrofách. Udělejte si k tomu cvičení 1 na str. 16 v pracovním sešitě.

V Kunovicích se také stala jedna přírodní katastrofa. Kdo mi na email novak@zskunup.cz ANGLICKY napíše, o jakou katastrofu se jednalo a kdy se stala, bude odměněn:-)

Do příštího čtvrtku 28.1. 2021 si udělejte cvičení v Socrative (heslo MILAN2840), který je již pro vás otevřen.

See you on Tuesday:-)

11.1. - 15.1. 2021

Ahojte všichni, rád jsem vás tento týden slyšel a některé i viděl. Bylo to moc fajn.

V našich hodinách jsme se převážně bavili o minulém čase. Prošli jsme si 25 nejpoužívanějších sloves, která jsme si rozdělili na pravidelná a nepravidelná.

Vymýšleli jste věty s nepravidelnými slovesy. Prošli jsme si jich spolu 20. Prosím, abyste si je důsledně nastudovali. Jejich seznam najdete v této prezentaci Irregular verbs (478 kB)

Po důkladném prostudování si udělejte Kahoot na nepravidelná slovesa. https://kahoot.it/challenge/03959597?challenge-id=53c8809d-6d14-4837-b169-9b503e59b451_1610708632553 PIN je 03959597. Deadline je středa 20.1. 2021 ve 23:00.

Na úterní hodinu si prosím připravte odpovědi na tyto otázky:

​Budeme se bavit vaší poslední dovolené/prázdninách...

1. Where did you go?

2. Who was with you?

3. What did you see there?

4. What did you buy there?

5. What did you eat and drink during your holiday?

6. What activity did you do?


Přeji klidné dny.

4.1. - 8.1. 2021

Ahojte všichni, bylo fajn vás po po svátcích slyšet a některé i vidět! V našich hodinách jsem se bavili o Vánocích a vánočních tradicích, které dělá vaše rodina. Zaznělo také několik novoročních přání v angličtině.

Vrátili jsme spolu malinko do prosince, kdy jste vzpomínali, co jsme se učili. Bavili jsme se o počasí a s tím spojenou slovní zásobu. Sami jste popsali, jaké je počasí. (It was rainy that day:- ) )

Zopakovali jsme si minulý čas prostý. Řekli jsme si základní pravidla a rozdělili si slovesa do dvou skupin na pravidelná a nepravidelná.

Tvary nepravidelných sloves se budete, na rozdíl od tvarů pravidelných sloves, muset naučit. Jinak to nepůjde. Nezoufejte. Není to těžké:-)

Pod následujícím odkazem najdete 25 nejčastěji používaných nepravidelných sloves. Vaším úkolem je si je přepsat do sešitu. Napište si k nim samozřejmě ty tvary v minulém čase. Samozřejmostí je také vědět český překlad;-) https://www.englishclub.com/vocabulary/common-verbs-25.htm Budeme s tím pracovat další hodinu. Buďte připravení.

Slovesa si můžete také procvičit zde https://quizlet.com/82875359/20-most-common-irregular-verbs-flash-cards/

Příští týden v pátek nás čeká test z učiva WAS/WERE - minulý čas slovesa být. Víc si k tomu řekneme v úterní hodině. Pro přípravu doporučuji projít následující odkazy https://learningapps.org/2067062 a https://learningapps.org/1095442


Klidné dny.

14.12. - 18.12. 2020

Gramatika - opakování přítomného času průběhového, uvedli jsem si 25 nejpoužívanějších sloves v angličtině a ty jsme si uvedli v minulém čase, kdy se nám objevila slovesa pravidelná i nepravidelná, rozšířili jsme si znalosti minulém čase prostém/past simple

Mluvený projev - What do you wish for Christmas

Slovní zásoba - The weather + písemná práce

Poslechové cvičení - What is the weather like?

Čtení s porozuměním - Missing family found alive in the snow, uč. str. 21

Kahoot - Christmas movie Home Alone

Merry Christmas and Happy New Year

7.12. - 11.12. 2020

Gramatika - přítomný čas prostý x průběhový - práce s chybou, odstraňování chyb z vět, minulý čas slovesa být was/were

Mluvený projev - What is the weather like?

Poslechové cvičení - How was the weather yesterday?

Čtení s porozuměním - present simple x present continuous

Kahoot - was x were, present simple x present continuous - zpětná vazba, vysvětlení nejčastějších chyb

30.11. - 4.12. 2020

Tento týden jsme se věnovali novému učivu minulý čas slovesa být. Vysvětlili jsme, procvičili jsme. Prezentaci k danému tématu najdete zde past simple be (942 kB)

Dále jsme začali učivo minulý čas prostý - past simple. Prezentaci najdete zde past simple (3.33 MB)

Slovní zásoba - The weather - počasí

Poslechové cvičení - What is the weather like?

Mluvený projev - What is the weather, what was the weather etc.?

23.11. - 27.11. 2020

Ahojte všichni, příští týden nás ještě čeká distanční výuka. Budeme probírat slovní zásobu, kterou jsme tento týden začali, a sice počasí - The Weather. 

Udělejte si prosím Kahoot na slovní zásobu počasí https://kahoot.it/challenge/06938673?challenge-id=53c8809d-6d14-4837-b169-9b503e59b451_1606487347505  PIN je 06938673. Deadline je čtvrtek 3.12. 2020.

Dále si prosím v pracovním sešitě udělejte cvičení 1 a 2 na str. 12. Fotku cvičení pošlete na můj email do čtvrtka 3.12. 2020 včetně.

Have a nice weekend.

16.11. - 20.11. 2020 

Ahojte všichni, tento týden jsem se zabývali otázkou, kdy se ptáte na povolení - asking for permission. V sešitu máte opsanou tabulku ze str. 15.

Do sešitu si dále napište 4 otázky, v nichž se ptáte na nějaké svolení. Dvě formální a dvě neformální. Vycházíte z tabulky. Tyto věty prosím pošlete (ve formě fotografie, dokument word...) na novak@zskunup.cz

Jako opakování předchozího učiva si prosím udělejte str. 16, cvičení 1, 2, 3, 4, 5 a 6. 

Deadline na oba úkoly je čtvrtek 26. 11. 2020 včetně.

9.11. - 13.11. 2020

Ahoj všichni, v tomto týdnu jsme se vrátili k učivu present simple x present continuous. Důrazně vám doporučuji si projít prezentace o tomto učivu.

Každý mi prosím na email novak@zskunup.cz .pošle 8 vět, které budou obsahovat 4x přítomný čas prostý a 4x přítomný čas průběhový. Ve větách použijte výrazy z páteční prezentace (slova jako tomorrow, now, usually apod.)

Dále si udělejte Kahoot https://kahoot.it/challenge/0184983?challenge-id=53c8809d-6d14-4837-b169-9b503e59b451_1605453592832 PIN je 0184983

Deadline obou úkolů je středa 19.11. 2020 19:00.

V pracovním sešitě na str. 7 si prosím udělejte obě cvičení. Jedná se o krátké readingy. Dávejte pozor, který čas použijete. Fotku zpracovaných cvičení pošlete na Teams našeho týmu. Deadline je čtvrtek 19:00.

Thank you all very much. Have a nice weekend.

2.11. - 6.11. 2020

V tomto týdnu jsme se bavili o učivu present continuous x present simple a dále o jsme pro průběhový čas (present continuous) vytvářeli otázky a krátké odpovědy. Obě prezentace jsou v Teamsech. Projděte si je. Lépe tak zvládnete Kahoot https://kahoot.it/challenge/01141327?challenge-id=53c8809d-6d14-4837-b169-9b503e59b451_1604661977342 PIN je 01141327 Deadline je středa 11.11. 19:00.

Dalším úkolem je pro vás cvičení v Socrativě, které je již otevřeno. Deadline je středa 11.11. 19:00

Dál si prosím opište a doplňte následující věty. Rozhodněte, zdali použijete přítomný čas prostý nebo průběhový. Deadline je středa 11.11. 19:00

  1. Look! He _________________(leave)  the house.
  2. Quiet please! I (write) ________________ a test.
  3. She usually (walk) __________________ to school.
  4. Today she (go) ________________ to school by bike.
  5. Every Sunday we (go) _________________to see my grandparents.
  6. He often (go) ____________________to the cinema.
  7. We (play) _____________________Monopoly right now.
  8. The child sometimes (cry) ______________________.
  9. I (not / do) _______________________anything at the moment.
  10. (watch / he) ____________________the news regularly?

Thank you in advance. Take care:-)

19.10. - 23.10. 2020

V našich hodinách jsme se věnovali učivu přítomný čas průběhový. K tomu jsme měli ještě slovní zásobu "school subjects".

V prezentaci jsme se věnovali hlavně tvoření přítomného času prostého + kdy se používá.Tuto prezentaci máte vloženou v Teamsech. Projděte si ji prosím.

K danému tématu (present continuous) jsem vám také otevřel Kahoot. Všichni si ho prosím udělejte. Tento Kahoot je jednoduchý. Popisujete, co lidé na obrázcích dělají. https://kahoot.it/challenge/08041122?challenge-id=53c8809d-6d14-4837-b169-9b503e59b451_1603445777125 PIN: 08041122
Dále bych vás poprosil jště o jeden Kahoot, který je také zaměřen na present continuous. Budete pouze doplňovat slovese BE (am, is, are) podle podmětu. https://kahoot.it/challenge/03993697?challenge-id=53c8809d-6d14-4837-b169-9b503e59b451_1603446860595 PIN: 03993697

Have a nice autumn holiday. See you soon.

12.10. - 16.10. 2020

Gramatika - adverbs of frequency, přítomný prostý čas, opakování pádových zájmen

Slovní zásoba - places at school, práce v učebnici na str. 9

Mluvený projev - What do you always/never..... do? + odpovědi s popisem činností

Popis osoob + slovní zásoba 1A

Prezentace - opposites - slova opačného významu

do sešitu napsat opačná slova:
full

interesting

light

light

low

cheap

wet

Přeložit do sešitu:

Kde kupuješ levné oblečení?

Ten fotbal není nudný.

Mám rád tmavé barvy.

Tohle léto je suché.

Na str. 10 v učebnici se podívejte na obrázek rozvrhu ve cvičení a na příští hodinu si připravte svůj rozvrh hodin. Budeme se o něm bavit. 


5.10. - 9.10. 2020

Gramatika - přítomný čas prostý, object pronouns

Mluvený projev - Do you know him/her?

Slovní zásoba - Describing people

Čtení s porozuměním - New friends

Poslechové cvičení - Who is this person?

Socrative - test Months of the year

Práce na PC - adverbs of frequency

29. 10. - 2. 10. 2020

Gramatika - subject and object pronouns, opakování slovesa can

Mluvený projev - What can you do?

Slovní zásoba - Introduction B

Čtení s porozuměním - Substitute the underlined words

Pracovní list - subject and object pronouns

Kahoot - Object pronouns

21. - 25.9. 2020

Gramatika - přítomný čas prostý - opakování, koncovky sloves ve třetí osobě, have got x have

Mluvený projev - What do you have in your bag?

Slovní zásoba - Activities like/hate + ing

Čtení s porozuměním - Neighbours

Práce na PC - opakování present simple v Socrative - příprava na písemnou práci

Kahoot - Present simple

DÚ: 29.9. pís. práce present simple

14. - 18.9. 2020

Gramatika - opakování přítomný čas prostý, koncovky sloves u třetí osoby jednotného čísla

Mluvený projev - My day - using adverbs of frequency

Poslechové cvičení - What does Eva do in her free time?

Čtení s porozuměním - My day at school

Slovní zásoba - Introduction

Práce na PC - Socrative přítomný čas koncovky sloves ve třetí osobě

Kahoot - Přítomný čas - opakování

7.-11.9.2020

Gramatika - opakování gramatických jevů 6. ročníku: present simple, vysvětlení, užití, tvoření otázky, záporu

Mluvený projev - popis dnes během prázdnin - užití přotmného času prostéhu + příslovce frekvence

Poslechové cvičení - What does she do in her free time? - doplnění slov 

Slovní zásoba - myšlenkové mapy na téma summer, slovní zásoba, 

Práce na PC - odkazy na procvičení present simple, test v aplikaci Socrative, zpětná vazba k testu, vysvětlení chyb