Anglický jazyk


14.6.-18.6.2021

Nákup v obchodě s anglickým prodavačem.

Děti překládaly anglickou pohádku: https://www.youtube.com/watch?v=OcKkMCgpbg4

Slovíčka: big, little, small, magic ball

7.6.-11.6.2021

Poslech a překlad jednoduché pohádky.

https://www.youtube.com/watch?v=tGLvLJSn5oA

Slovíčka:  king - král, queen - královna, the magician - kouzelník, crystal ball - křišťálová koule.

31.5.- 4.6.2021

Pohádka v angličtině - Didi the Dragon.

https://www.youtube.com/watch?v=_M24Si8bmbQ

17.5. - 21.5. 2021

Poslechová cvičení - hledáme schovaná zvířátka. PS str. 55.

10.5.- 14.5. 2021

On land, on water, opakování slovní zásoby.

3.5. -7.5.2021

Opakování slovíček amimal friends.

26.4.- 30.4. Rotační výuka

Opakování slovíček.

 19.4. - 23.4. DISTANČNÍ VÝUKA

PŘEDLOŽKY, procvičování předložek, tvoření vět s předložkami.

22.3.- 26.3.2021

U7 - Příběh o kocourovi. Opakování slovíček - zvířata.

15.3.-19.3.2021

U7- Animal friends (slovíčka - a tiger, a bird, a cat, a dog, a mouse,  a snake). Poslech.

Písnička I have a pet.

1.3.- 5.3.2021

Hot, warm, cold.  Poslech.

22.2.-26.2.2021

Anglické bingo - procvičování slovní zásoby.

15.2.-19.2.2021

Poslechy dialogů.

8. 2. 2021.- 12.2.2021

L 6 - Bathtime. Spojujeme slova (modrý ručník, dva žluté kartáčky...).

Opakování a procvičování slovní zásoby, pozdravy, otázky.

1. - 5. 2. 2021

Opakování slovní zásoby.

Angličtina s Hurvínkem - pozdravy, poděkování.

25.1.-28.1.2021

L6 - Bathtime, poslechy a úkoly k obrázkům.

18.1.-22.1.2021

Bathtime. Slovní zásoba, písnička- poslech.

11.1.-15.1.2021

Poslech dialogů, dramatizace.

4.1.- 8.1.2021

Opakování slovní zásoby, poslecha dramatizace anglických písniček.

11.12.-15.12.2020

Christmas song. Chrismas bingo. Slovíčka.

7.12 -11.12.2020

CHRISTMAS. Slavení Vánoc v anglicky mluvících zemích.

Slovní zásoba: Christmas - Vánoce,  a present - dárek, a bell - zvonek,  a three - strom,  a snow - sníh.

Tvoření slovních spojení v jednotném i množném čísle (vánoční strom, vánoční zvonky, sněhulák, sněhová vločka..).

Opakování slovní zásoby: colours

30.11. - 4.12.2020

Opakování a procvičování slovní zásoby : a house ( a window, a floor, a roof, a door), my family ( a mum, a dad, a brother, a sister, me, you), numbers (​1-10).

16.11.- 20.11.2020 

U5 - Happy birthday

Slovíčka:  ballon - balon, birthday - narozeniny, cake - dort, candle - svíčka, present - dárek, card - přání, badge - odznak. How old are you? Kolik ti je?

https://elt.oup.com/student/happyhouse/level1/picturedictionary_01/picturedictionary_01_05?cc=cz&selLanguage=cs

Pracovní sešit str. 34 zakroužkuj: 1. present, 2. ballon, 3. badge, 4. card, 5. candle, 6. cake

Prac. sešit str. 35, 36 - vybarvi svůj dort.

DISTANČNÍ VÝUKA:  9.11.2020 - 13.11.2020

Pozdrav v angličtině.

U4 - Dressing up. Tvoříme věty z naší slovní zásoby.

What is this? It is a blue T-shirt with a doll.

DISTANČNÍ VÝUKA: 2.11.2020 - 6.11.2020

Povídali jsme si o Halloweenu,  HALLOWEEN SONG - TRICK OR TREAT

https://www.youtube.com/watch?v=Hj_mudR9ZTc

Unit 4 - Dressing up. Slovní zásobu můžete procvičovat na odkazu níže (kliknout na obrázek = poslech).

https://elt.oup.com/student/happyhouse/level1/picturedictionary_01/picturedictionary_01_04?cc=cz&selLanguage=cs

12.10.2020 - 16. 10.2020

Nebylo vyučováno.

5.10.-9.10.2020

Unit 4 - Dressing up. Poslech a dramatizace dialogů.

29.9.2020- 2.10.2020

My favourite T- shirt. Song.

21.9.- 25.9.2020

Opakování slovní zásoby - barvy, čísla. Dressing up.29.9.2020- 2.10.2020


14.9.-18.9.2020

Opakování slovní zásoby - numbers, family, colours, toys, school thinks.

7.9.-11.9.2020

Happy house - opakování slovní zásoby.

Výroba tematického slovníku, písnička.

Slovní zásoba: a house - dům, a window - okno, a door - dveře, a floor - podlaha, a roof - střecha.