Anglický jazyk - p. uč. Novák

14.6. - 18.6. 2021

Gramatika: adverbs x adjectives, pravidelné x nepravidelné tvoření příslovcí

Slovní zásoba: Unit 4BC, adverbs

Čtení s porozuměním - The race commentary

Mluvený projev: Sports + adverbs

Kahoot - KET test practice + feedback

Enjoy the weekend and see you next week!

7.6. - 11.6. 2021

Gramatika: comparative and superlative of adjectives, adverbs, opakování na test

Čtení s porozuměním: Reading about a rabbit and turtle

Poslechové cvičení: comparative or superlative

Slovní zásoba: long adjectives

responsible

muscular

pessimistic

amusing

nervous

gorgeous

Kahoot: příprava na test

Socrative test + zpětná vazba

See you on Tuesday and enjoy the school trip!

31.5. - 4.6. 2021

Gramatika: stupňování dlouhých přídavných jmen (zápis v sešitě), přirovnání - as.......as

I am as tall as my friend.

You are as blind as a bat.

Další přirovnání v prezentaci. přirovnání.pptx (1.17 MB)

Slovní zásoba: přirovnání, dlouhá přídavná jména

Čtení s porozuměním: Unit 4AB

Poslechové cvičení: Comparative and superlative forms of adjectives

Skupinová práce: použití porovnání u dlouhých přídavných jmen

Socrative test + zpětná vazba


See you next week.

24.5. - 28.5. 2021

Gramatika: opakování lekce 3, stupňování přídavných jmen, WH questions

Mluvený projev: WH questions, questions and answers

Čtení s porozuměním: Warthogs reading + grammar using superlative

Slovní zásoba: Wild animals, minibeasts, slovíčka lekce 3

Test Unit 3 31.5. 2021: slovní zásoba minibeasts, wild animals, stupňování přídavných jmen (comparative and superlative), WH questions

Have a nice weekend and see you next week!

17.5. - 21.5. 2021

Ahoj děcka, tento týden jsme měli pravděpodobně poslední dvě hodiny online výuky.

Psali jsme test na "Minibeasts". Dopadlo to velmi dobře. Začali jsme pomalu opakovat lekci 3. Prošli jsme společne slova opačného významu - opposites/antonyms. V naší druhé online hodině jsme k tomutu tématu psali Kahoot.

Do sešitu si zapište:

wide

narrow

large

poor

rich

Dále jsme četli článek o Jabuovi a příběhu se lvem, kdy jste si zkusili přiřadit obrázky podle popisků ve článku. Těším se na vás příští týden ve škole. Budeme dokončovat lekci 3.

Have a nice weekend and see you on Monday.

10.5. - 14.5. 2021

Ahoj děcka, tento týden jsme se konečně viděli "face to face" ve škole. Bylo to moc fajn vás opět všechny vidět. V našich hodinách jsme opakovali slovní zásobu "Minibeasts". V pondělí 17.5. 2021 nás čeká test, na kterém jsme se domluvili. Slovíčka najdete na str. 40.
Navíc jsme si napsali slovíčka: hornet, cockroach, ladybird, caterpillar

Dále jsme se učili fráze, jak vyjádřit svůj názor.

Do sešitu si zapište:

in my opinion - podle mého názoru

from my point of view - z mého pohledu

Dále jsme si prošli článek A day with a keeper. 
Do sešitu si zapište:

endangered

extinct

feed

support

​See you on Monday!

. - 7.5. 2021

Zdravím vás všechny, díky za vaše příspěvky v hodinách angličtiny. Naše téma byly "Minibeast". Prošli jsme si slovní zásobu. Doplňovali jste názvy podle popisu těchto "potvůrek".

K tomuto tématu jsme si také prošli kvíz, kde jsme si správnost odpovědí ověřili nahrávkou. Navzájem jste se spolužáků ptali na jejich odpovědi a jejich úkolem bylo říct svůj názor - express an opinion. Následující dokument si prosím opište/vytiskněte do sešitu. Jedná se krátký seznam možností, jak anglicky vyjádřit svůj názor. Expressing opinions.docx (12.23 kB)

Na příští týden neuadávám další úkoly, uvidíme se již v pondělí. Are you looking forward to going back to school? I hope you are:-)

See you on Monday

26.4. - 30.4. 2021

Ahojte všichni, rád jsem vás tento týden slyšel a některé i viděl. V pondělní hodině jsme zopakovali tvoření 2. a 3. stupně přídavných jmen. Ve čtvrtek jsme na tuto gramatiku psali test. Výsledky byly výborné. Ale pozor na 3. stupeň, kdy musíme použít určitý člen THE!

V hodině jsme se také bavili o spojkách "because" a "so".

Zapište si prosím do sešitu:

so - gives a result (dozvíme se důsledek)

because - gives a reason (dozvíme se důvod, proč tomu tako bylo)

I am tired so I take a nap.

I take a nap because I am tired.

Projděte si tento dokument, kde doplňujete spojku because x so. so x because.docx (12.39 kB)

Na pondělí si vyhledejte, jak se anglicky správně napíše číslovka tisíc, milion a miliarda.

See you on Monday.

19.4. - 23.4. 2021

Uplynul další týden, ve kterém jsme probírali učivo stupňování přídavných jmen, konkrétně 2. a 3. stupeň u tzv. krátkých přídavných jmen. Zde máte zápis. Do sešitu si ho přepište nebo nalepte. Určitě si ho pročtěte. Není dlouhý a jsou tam v podstatě jen dvě pravidela:-) Comparative and superlative, short adjectives.docx (14.02 kB)

Příští čtvrtek 30.4. 2021 si napíšeme na stupňování přídavných jmen test. Posílám úkol na procvičení https://www.liveworksheets.com/pg1720fb

Dopište si otázky ve cvičení 5 na str. 26 v pracovním sešitě. Tipněte si v kvízu:-)

Na straně 49 v učebnici si pročtěte cvičení 5a a opište tabulku 5b do sešitu. Jedná se o skloňování dlouhých přídavných jmen. Víc si k tomu řekneme v pondělí.

See you on Monday

12.4. - 16.4. 2021

Ahoj všichni, díky za vaše příspěvky v hodinách angličtiny. Díky i těm, kteří si mohli a následně zapnuli kameru. Usnadňuje mi to komunikaci.

Naše téma bylo stupňování přídavných jmen - comparative. Zatím jsme se tedy věnovali pouze 2. stupni. Ten třetí náš čeká v pondělí. Není se čeho bát. To nejtěžší máme za sebou:-). Zde přikládám slíbený dokument, který si prosím opište/vytiskněte. Comparative (13.49 kB)

Porovnávání přídavných jmen nás provázelo i v poslechovém cvičení na str. 25 v pracovním sešitě. Na této straně si dokončete cvičení 8 a 9a.

V pondělí 19.4. 2021 nás čeká krátký test na slovní zásobu ze str. 36 v učebnici - slovíčka 1-16 (slovní zásoba spojená se zvířaty).

See you on Monday!

5.4. - 9.4. 2021

Ahojte všichni, rád jsem vás po velikonočních prázdninách slyšel a část i viděl:-). V naší jedné hodině jste zmínili to, jak jste prožili Velikonoce.

Naše téma bylo "Wild animals" a s tím spojenou slovní zásobu na str. 36 v učebnici. Kdo bude chtít, může si vyzkoušet slovní zásobu na str. 24 v pracovním sešitě.

Dále jsme prošli antonyma - slova opačného významu. Měli byste je mít zapsané v sešitě. Najdete je zde:6AB opposties.docx (12.03 kB)

Pomalu se blížíme k novému učivu - stupňování přídavných jmen. Na pondělní hodinu si prosím opište:

good - better - the best (dobrý, lepší, nejlepší)

bad - worse - the worst (špatný, horší, nejhorší)

See you on Monday!

29.3. - 31.3. 2021

Ahojte, tento týden jsme psali test z Unit 2. Příští týden se k tomu ještě krátce vrátíme a řekneme si nejčastější chyby.

Po testu jste měli za úkol vyplnit cvičení 1, 2, 3 a 4 na str. 31 v učebnici. Po Velikonocích si to projdeme, tak si cvičení nachystejte! 

Přidávám ještě jeden krátký úkol, který se týká Velikonoc. Spojte dny a jejich názvy, které jsou charakteristické pro Velikonoce. Opište si je do sešitu.

Matching E.docx (12.34 kB)

Happy Easter!

See you on Thursday

22.3. - 26.3. 2021

Ahojte všichni, bylo fajn vás opět slyšet a jsem rád i za kamery. Je to samozřejmě lepší...příjemnější, vřelejší.

Tento týden byl ve znamení opakování lekce 2, jelikož nás v pondělí čeká test. Co v testu bude? Ze slovní zásoby si prosím zopakujte: furniture, parts of the house, places in a town, clothes.

Z gramatiky si zopakujte: possessive pronouns/adjectives, there is, there are, making suggestions, sloveso want

​Pokud by někdo chtěl, může si possessive pronouns/adjectives zopakovat v Socrative. Room name je NOVAK7253 nebo zde https://wordwall.net/play/3554/209/396

Úkol na příští týden: Dokončete cvičení 7 na str. 21 v pracovním sešitě.

See you on Monday

15.3. - 19.3. 2021

Ahojte všichni, rád jsem vás po prázdninách slyšel a některé i viděl. Bylo to moc fajn.

Tento týden bylo naše téma Making suggestions. Dělali jsme návrhy. Ptali jste se navzájem - dělali jsme návrhy napříč třídou. Připomínám, že v sešitě máte mít opsány věty ze cvičení 3a na str. 29 v učebnici.

V hodině jsme na závěr dělali úkol. Některým však nešel otevřít. Máte ho zde. https://wordwall.net/play/9582/527/945

Do příštího čtvrtka 25.3. si prosím udělejte cvičení 1 v pracovním sešitě na str. 19. Úkol prosím vyplňte v Socrative. Room name je NOVAK7253. Do odpovědí napište pouze písmeno (a-h).

See you on Monday.

1.3. - 5.3.

Ahoj děcka, díky za vaši aktivitu v hodinách. Musím vás také pochválit za to, jak jste zvládli test "Places in a town". Good job!

Jak jsem avizoval v hodině, nebudu vám na prázdniny zadávat žádné úkoly. Chci, abyste si hlavně odpočinuli. Nabrali síly. Odložte počítače...

Kdo bude chtít, může mi poslat na email novak@zskunup.cz pozdrav, fotku z vašich prázdnin. Samozřejmě anglicky:-). Můžete i na messenger. Ale je to opravdu dobrovolné;-)

Have a nice holiday and see you on Monday

22.2 - 26.2. 2021

Ahojte všichni, díky za vaše příspěvky v hodinách. Naše téma bylo "Places in a town" nebo My town. Hledali jste základní informace o místě, kde bydlíte. Z toho nám vyplynula nová slovní zásoba.

Zapište si do sešitu:

starosta

obyvatel

radnice

úřad

vesnice

Dále jsme se bavili o místech(obchodech), která ve městě můžeme najít. 

Do sešitu si vyhledejte následující slovíčka, která se objeví v Kahootu:

papírnictví

trafika

cestovní kancelář

turistické informace

železářství

Do středy 3.3. včetně si udělejte Kahoot. Téma je Places in the town. V pátek budeme psát na toto téma písemku. https://kahoot.it/challenge/09070635?challenge-id=53c8809d-6d14-4837-b169-9b503e59b451_1614333424835 PIN je 09070635

​See you on Monday

15.2. - 19.2. 2021

Ahojte děcka, díky za vaše příspěvky v hodinách angličtiny. Velká pochvala za to, jak jste zvládli test ze slovíček Clothes.

Téma našich hodin bylo POSSESSIVE PRONOUNS. Do sešitu si prosím vytiskněte/opište následující obrázek. possessive adjectives x pronouns 6AB.jpg (33.17 kB) . Podívejte se na rozdíl mezi druhým a třetím sloupcem. Připomínám, že ten hlavní rozdíl je v tom, že possessive pronouns (mine, yours atd.) mohou být ve větě bez podstatného jména. Např. The car is mine. x it is my car.

Úkoly na příští týden najdete pod následujícími odkazy. Deadline je středa 24.2. 2021 včetně.

https://wordwall.net/play/7503/035/144

https://wordwall.net/play/10247/850/486

V pátek 26.2. si napíšeme písemku na "possessive adjectives, possessive pronouns". Detaily na pondělní hodině.

See you on Monday

8.2. - 12.2. 2021

Ahojte všichni, díky za vaše příspěvky v hodinách. Tento týden jsme měli mezi námi nového žáka naší školy. Dozvěděli jste se o něm informace, na které jste se sami ptali. Jonáš nám také řekl něco o sobě. Sami jste našli informace o Singapuru. Zapamatujte si slovíčka currency - měna.

Naše téma také bylo oblečení - clothes. Vytvořili jste myšlenkovou mapu s různými slovíčky. Mapu máte zde clothes mindmap.jpg (59.68 kB) 

Mapu si vytiskněte a nalepte do sešitu, pokud je to možné. Popř. si slovíčka opište.

Do středy 17.2. 2021 si udělejte následující Kahoot. Téme je clothes. https://kahoot.it/challenge/06176787?challenge-id=53c8809d-6d14-4837-b169-9b503e59b451_1612973505535 PIN je 06176787

Příští týden se budeme bavit o přivlastňovacích zájmenech. POZOR neplést s přivlastňovacími přídavnými jmény! Do sešitu si vytiskněte/opište následující tabulku. Possessive pronouns.jpg (161.16 kB)

See you on Monday

1.2. - 5.2. 2021

Ahoj děcka, díky za vaši práci v hodinách. Naše téma byla vazba there is/there are, pomocí níž říkáme, kde co/kdo nachází.

Musím vás také pochválit za Socrative test slovní zásoby My hoouse", který jste výborně zvládli. Na test jsme se připravovali i za pomoci vysvětlování jednotlivých slov. Zkusili jste si vysvětlit anglicky slovo, aniž byste řekli kořen slova. Budeme na tom nadále pracovat.

Jako domácí úkol si prosím udělejte následující odkazy. Napište vaše jméno. Deadline je středa 10.2. 2021.

https://wordwall.net/play/8090/064/252

https://wordwall.net/play/741/501/789

https://wordwall.net/play/8090/064/460

See you on Monday

25.1. - 29.1. 2021

Ahojte všichni, díky za naše hodiny angličtiny. Opět to bylo moc fajn vás slyšet a některé i vidět.

Naše téma bylo "Living" a vazba there is there are. Četli jsme také článek na str. 23, s nímž jste následně pracovali. Doplnili jsme si to také poslechem.

Do sešitu si prosím opište následující tabulku na vazbu there is/there are. Budeme s tím ještě pracovat. Není to vůbec nic těžkého:-)There is (72.14 kB)

Jako úkol na příští týden (deadline středa 3.2.) si prosím udělejte cvičení na str. 13 v pracovním sešitě. Spolu si je v hodině projdeme. Mějte to prosím na čtvrteční hodinu připraveno.

Ve čtvrtek 4.2. si napíšeme test na slovní zásobu "My home". Podrobnosti sdělím na pondělní hodině.

See you on Monday.

18.1. - 22.1. 2021

Ahojte všichni, bylo fajn vás opět slyšet a některé i vidět. V našich hodinách jsme se věnovali "různým inteligencím". Music intelligent, body intelligence etc. Pracovali jsme v učebnici na str. 21. Přečetli jsme, udělali k tomu následující úkoly a také jsme poslouchali 8 dětí mluvících o jejich inteligenci.

Dalším tématem bylo "My home" nebo chcete-li "living". Společně jste vypracovali moc hezkou myšlenkovou mapu, kterou si prosím vytiskněte a vložte do sešitu. Do mapy si vepište i další slovíčka, která vás v souvislosti s bydlením/nábytkem napadnou. Mapa zde mind map living (56.3 kB)

Slovíčka na doplnění např.: strop, dvůr, šatní skříň, mražák...nechám na vás:-)

Následně si procvičte slovní zásobu v Kahootu https://kahoot.it/challenge/0833239?challenge-id=53c8809d-6d14-4837-b169-9b503e59b451_1611309962656 PIN je 0833239. Deadline je pátek 29.1. 2021 ve 23:00.

Dokončete si prosím cvičení 1 a 2 (ty předložky) na str. 12 v pracovním sešitě. Věřím, že to stihnete do pondělí. Projdeme si v to hodině.

Děkuji za vaše "Fingerprints" a za dodržení termínu.

See you on Monday

11.1. - 15.1. 2021

Ahojte všichni, rád jsem vás tento týden a slyšel a bylo moc fajn, že jsem některé i viděl. Chápu, že ne u všech to třeba jde technicky.

V našich hodinách angličtiny jsme popisovali obrázky, na kterých děti dělaly různé činnosti. Zopakovali jsme tak slovní zásobu popisující činnosti, koníčky apod. a používali jsme přítomný čas průběhový.

V pracovním sešitu jsme porovnali dva obrázky a soustředili se na odlišnosti, které plynuly především z aktivit dětí.

Věnovali jsme se také přípravě úkolu "My project". Co bude vaším úkolem?:

1. Na A4 napsat svůj "fingerprint" - napsat  NEJMÉNĚ 10 vět o sobě.

2. Tyto věty napište podobně jako na str. 19, kde jsou takto zpracovány dva články o Fredovi a Amy.

3. Vyfoťte a pošlete na můj email novak@zskunup.cz

4. Termín odevzdání je 22. ledna 2021.

Na str. 18 v učebnici dokončete cvičení 4 a 5.

V případě jakýchkoliv nejasností mě neváhejte kontaktovat

4.1. - 8.1. 2021

Ahojte všichni, bylo fajn vás po po svátcích slyšet a některé i vidět! V našich hodinách jsem se bavili o Vánocích a samozřejmě jsme zmínili a dárky. Zaznělo také několik novoročních přání v angličtině.

Zopakovali jsme si ve větách gramatiku přítomného času prostého a především průběhového. Popisovali jste činnosti, které jste viděli. Opět jsme pro popis činností, které vidím kolem sebe, použili průběhový čas.

Dále jsme popisovali obrázek a přiřazovali jste popis činností s lidmi na obrázku. Kdo bude chtít, může si to procvičit zde https://learningapps.org/display?v=pf7c4k6dt01

Jako úkol si prosím zkuste toto poslechové cvičení. Uslyšíte činnosti, které dělají lidé na obrázcích. Spojíte je dohromady zde https://learningapps.org/display?v=pmn1nnop517

Do příští hodiny si prosím zopakujte slovíčka lekce 1C. Jedná se především o slovní zásobu vzhled a vlastnosti. Pro naučení/procvičení slovíček využijte tento odkaz https://quizlet.com/549894294/project-explore-1-unit-1c-flash-cards/ . Hodně vám to pomůže:-)

Klidné dny.

14.12. - 18.12. 2020

Tento týden jsme věnovali ještě opakování přítomného času prostého. Psali jsme písemku na přítomný čas prostý. Děti dostaly zpětnou vazbu, kdy jsem test znovu prošli a vysvětlili si chyby. Test bude možné si opravit.

Dále jsme se věnovali nové gramatice - přítomný čas průběhový. Řekli jsme si, jak se tento čas tvoří a kdy se používá. Uvedli jsme si několik příkladů. Děti mají podklady v sešitě.

Uvedli jsme si slova, která nám indikují jednotlivé časy.

Merry Christmas and Happy New Year.

7.12. - 11.12. 2020

Gramatika - přítomný čas prostý present simple, práce s chybou vě větách, odstraňování chyb

Skupinová práce - vysvětlení gramatiky navzájem mezi žáky

Mluvený projev - Tázací slova where, what, when atd.

Čtení s porozuměním - pracovní list čtení + doplnění gramatiky

Kahoot - opakování přítomného času prostého

30.11. - 4.12. 2020

Tento týden jsme opakovali především přítomný čas prostý. K tomu tématu si prosím udělejte Socrative. Kdo to nestihne do pondělí, tak nevadí. Je to dobrovolný úkol, ale budu rád, když ho uděláte! Heslo je MILAN2840.

V týdnu jsme ještě opakovali slovní zásobu "vzhled" a "vlastnosti". Zopakujte si prosím dvě věty: What does he/she look like? a What is he/she like?

Na pondělí si prosím připravte dvě vlastnosti, které o sobě můžete říct.

23.11. - 27.11. 2020

Ahojte všichni, tento týden jsme se bavili o vzhledu a povaze. Do sešitu si napište tyto věty:

What does she/he look like? - jak ona/on vypadá

What is she/he like? - jaká je/jaký je

Věty vypadají podobně, ale je v nich velký rozdíl, tak pozor na to!

Jako úkol si prosím projděte slovíčka ze str. 15 ve cvičení 3. Dále si udělejte v pracovní sešitě na str. 7 cvičení 5, 6 a 7. Termín je středa 2.12. 2020. Abychom si to mohli v pátek projít při online výuce.

See you on Monday.

16.11. - 20.11. 2020

Ahojte všichni, tento týden jsme začali novou gramatiku - subejct and object pronouns neboli pádová zájmena. Prezentaci k tomuto učivu najdete na Teamsech. Dále na Teamsech najdete dokument ve wordu (název pádová zájmena), kde prosím udělejte stranu 2, kterou vyfoťte a pošlete mi na email novak@zskunup.cz. Deadline je čtvrtek 26.11. 2020 včetně.

​K danému tématu si prosím udělejte Kahoot https://kahoot.it/challenge/05852571?challenge-id=53c8809d-6d14-4837-b169-9b503e59b451_1605788346560 PIN je 05852571. Deadline je 26.11. 2020 včetně.

Dále si prosím zjistěte zaměstnání vašich rodičů a naučte se ho říct anglicky. Pobavíme se o tom spolu při pondělní hodině.

Pádová zájmena úkol (25.4 kB)

See you soon

9.11. - 13.11. 2020 

Ahoj všichni, tento týden jsme spolu opakovali přítomný prostý čas - present simple. Prezentaci k opakování máte na Teamsech. Zde prosím věnujte pozornost "slejdu" č. 11 v prezentaci. Jedná se o doplnění 5 vět, kde navíc máte možnosti:-)

Dále máte na Teamsech dokument ve wordu - present simple revision. Udělejte si prosím cvičení 1, 2, 5 a 6. Kdo bude chtít, může udělat i zbylá dvě cvičení.

Oba úkoly pošlete na email novak@zskunup.cz. Deadline je čtvrtek 19.11. 2020 včetně.

Posledním úkolem je cvičení v Socrative, kde si procvičíte koncovky s/es za slovesy ve třetí osobě jednotné čísla. He finishes, Petra cries, John watches atd. Cvičení je již otevřeno. Deadline opět čtvrtek 19.11. 2020 včetně.

Thank you all very much. Have a nice day:-)

2.11. - 6.11. 2020

V tomto týdnu jsme se bavili o učivu present simple negative - přítomný čas záporné věty. Prezentaci k tomu učivo máte na Teamsech. Projděte si. Lépe tak zvládnete Kahoot https://kahoot.it/challenge/01055039?challenge-id=53c8809d-6d14-4837-b169-9b503e59b451_1604660118067 PIN je 01055039. Deadline je středa 11.11. 2020 19:00.

Dál jsem se v tomto týdnu zabývali slovní zásobou "My family". Kahoot k tomuto učivu najdete zde https://kahoot.it/challenge/01089548?challenge-id=53c8809d-6d14-4837-b169-9b503e59b451_1604659794063 PIN je 01089548. Deadline je středa 11.11. 2020 10:00.

Do sešitu prosím přepište tyto věty v záporu. (použijte don´t nebo doesn´t)

1. Paul likes to play football after school.

2. I drive to work everyday.

3. Jim and John like pizza.

4. My dog wants to go for a walk.

5. You need to go to the doctor.

6. We watch TV for three hours every day.

7. She dances a lot at parties.

Thank you in advance. Take care:-)

19.10. - 23.10. 2020

V našich hodinách jsme se věnovali učivu přítomný čas prostý - present simple. K tomu jsme měli ještě učivo adverbs of frequency, které je s učivem present simple úzce spjato.

V prezentaci jsme se věnovali hlavně koncovce "s" a "es" za slovesy ve třetí osobě čísla jednotného (he, she, it) - he likes, she plays atd. Tuto prezentaci máte vloženou v Teamsech. Projděte si prosím slide č. 10 a slide č.11 si vypracujte do sešitu! 

K danému tématu (present simple) jsem vám také otevřel Kahoot. Všichni si ho prosím udělejte. Pamatujte, že doplňujete sloveso v základním tvaru nebo s koncovkou s/es. Žádná koncovka ING!
http://​https://kahoot.it/challenge/09162805?challenge-id=53c8809d-6d14-4837-b169-9b503e59b451_1603444030882 PIN: 09162805
V pracovním sešitě si prosím udělejte cvičení 4 a 5 na str. 3. Jedná se o sloveso CAN. Napište o sobě 4 věty. Co umíte, co umíte velmi dobře, co neumíte a co neumíte moc dobře.

Have a nice autumn holiday. See you soon.

12.10. - 16.10. 2020

Gramatika - adverbs of frequency, this x that, potřebné materiály jsou na Teamsech

Slovní zásoba - places at school, advebs of frequency

Mluvený projev - What do you always/never do?

Dialogy - How often do you ...?

Prezentace - this x that

Test - places at school

Úkol: do pátku 23.10. 8:00 je otevřen Kahoot. https://kahoot.it/challenge/06178717?challenge-id=53c8809d-6d14-4837-b169-9b503e59b451_1602841244325 

5.10. - 9.10. 2020

Gramatika - present simple - krátký úvod, příslovce frekvence

Mluvený projev - What is your favourite place at school?

Slovní zásoba - Places at school

Čtení s porozuměním - Exchange students

Poslechové cvičení - Video p. 7 + questions

Socrative - test MOnths of the year

Kahoot - Places at school

DÚ: 12.10. test slovní zásoba Places at school, vše na straně 6 v učebnici

29. 10. - 2. 10. 2020

Gramatika - opakování řadové číslovky + test, 

Mluvený projev - Where are you from? What is your nationality?

Slovní zásoba - Introduction A + nationalities + languages

Pracovní list - Nationalities

Úvod do reálií Spojeného království

21. - 25.9. 2020

Gramatika - přítomný čas prostý, řadové číslovky

Mluvený projev - When is your birthday?

Slovní zásoba - Ordinal numbers, měsíce v roce, dny v týdnu

Čtení s porozuměním - Which is the third month?

Práce na PC - řadové číslovky, online cvičení

Kahoot - řadové číslovky - příprava na písemnou práci

DÚ: 29.9. pís. práce řadové číslovky

14. - 18.9. 2020

Gramatika - procvičování slovesa být

Mluvený projev - Where are you?

Poslechové cvičení - Introduction p.4

Čtení s porozuměním - A new friends

Slovní zásoba - Introduction

Práce na PC - přihlášení k účtu Project Explore, online cvičení

Kahoot - sloveso být

7.-11.9.2020

Gramatika - opakování gramatických jevů 5. ročníku: verb to be, verb can

Mluvený projev - použití slovesa to be a can ve větách, dialogy mezi spolužáky, co umím a neumím

Poslechové cvičení - použití slovesa to be

Slovní zásoba - slovní zásoba k tématu summer

Kahoot - procvičení slovesa can