Anglický jazyk


14.6. - 18.6.2021

Věnujeme se letním aktivitám: I´m skipping a rope! (Já skáču přes švihadlo.), I´m jumping on a trampoline! (Já skáču na trampolíně!), I´m hopping! (Já poskakuju!), I´m running! (Já běhám!), I´m playing with my ball. (Hraju si s míčem.), I´m riding my bike/scooter. (Jezdím na svém kole/koloběžce.), ... Zdroje: SB p. 61, WB p. 54, 55. 

Kahoot na procvičení slovní zásoby:

house

https://kahoot.it/challenge/08405378?challenge-id=82fc177a-823f-40b2-9d65-5d1e1cf89d35_1623814197314

Game PIN: 08405378

body

https://kahoot.it/challenge/08867986?challenge-id=82fc177a-823f-40b2-9d65-5d1e1cf89d35_1623814278275

Game PIN: 08867986

​food

https://kahoot.it/challenge/06414801?challenge-id=82fc177a-823f-40b2-9d65-5d1e1cf89d35_1623814355915

Game PIN: 06414801

​animals

https://kahoot.it/challenge/01561005?challenge-id=82fc177a-823f-40b2-9d65-5d1e1cf89d35_1623814416357

Game PIN: 01561005


Do 30.6.2021 do 12 hodin jsou všechny kahooty k dispozici.


Summer vocabulary: Beach and summer holidays vocabulary in English for kids - YouTube

Action verbs: Kids vocabulary Theme "Human" - Action verbs, Body, Feel - Words Theme collection - Learn English - YouTube

Learn Verbs #1 - Verb Phrases - Action 1 Phrases 1 by ELF Learning - YouTube

Learn Verbs #2 - Verb Chant - Action Verbs Phrases 2 - ELF Learning - YouTube

Action Verbs Chants and Songs Collection by ELF Kids Videos - YouTube

Actions 1 With ELF Learning - Verb Chant For Kids - ELF Kids Videos - YouTube


7.6. - 11.6.2021

Pracujeme s novou slovní zásobou 7. lekce PLAYTIME (čas na hraní). Obrázkové slovníky máme vlepené v sešitech. Výslovnost nových slovíček je tady: 2-28 Happy House 2 New Edition.mp3 (443.53 kB)

Zabývali jsme s poslechem z učebnice na str. 58 a 59: 2-29 Happy House 2 New Edition.mp3 (304.89 kB)

Zaposlouchali jsme se do posledního příběhu myšek v tomto školním roce - hráli jsme si s obrázky, trénovali výslovnost, překládali jsme a ve spolupráci s partnerem hráli role.

Story of mice (Příběh myšek): 2-32 Happy House 2 New Edition.mp3 (806.83 kB)

Ve čtvrtek 10.6.2021 budeme hrát svoje dialogy - známkovaná skupinová práce.

Obrázky z tohoto příběhu využíváme k prohloubení příběhu a dotváříme dle svých představ (kombinujeme s ročními obdobími, počasím, oblečením, ...).


31.5. - 4.6.2021

Slovíčka jsme zopakovali na závěrečném týmovém projektu My clothes in seasons (Moje oblečení v ročních obdobích). Roční období (seasons of the year) jsme se naučili tady: The four seasons of the year for kids - Which are the seasons? - Spring, Summer, Autumn and Winter - YouTube

Obrázkové slovníky: 

3_summertime_clothes_voc_3.docx (79.89 kB)

3_summertime_clothes_voc_4.docx (81.77 kB)

3_summertime_clothes_voc_rev.docx (82.08 kB)

3_summertime_clothes_voc_U6.docx (74.95 kB)

3_summertime_clothes_voc_2.docx (73.26 kB)

Další připomenutí slovní zásoby z oblasti Clothes: video - Family and Friends 2 ✔ Unit 11 What are you wearing? - YouTube

Zapisovali jsme, co má teta (aunt), a bratranec se sestřenicí (Joe and Millie = cousins) na sobě (skloubení členu, barvy a položky oděvu): 

Aunt is wearing a blue skirt and a red scarf. (Teta má na sobě modrou sukni a červenou šálu.)

Joe is wearing blue jeans and a yellow shirt. (Joe má na sobě modré riflr a žlutou košili.)

Millie is wearing red trousers and black boots. (Millie má na sobě červené kalhoty a černé vysoké boty.)


Zapracovali jsme i na nové slovní zásobě 7. lekce PLAYTIME (čas na hraní). Obrázkové slovníky máme vlepené v sešitech. Výslovnost nových slovíček je tady: 2-28 Happy House 2 New Edition.mp3 (443.53 kB)

Pracovali jsme s poslechem z učebnice na str. 58 a 59: 2-29 Happy House 2 New Edition.mp3 (304.89 kB)


Hra kahoot k procvičení slovní zásoby CLOTHES:

https://kahoot.it/challenge/01203430?challenge-id=82fc177a-823f-40b2-9d65-5d1e1cf89d35_1621482902795

Game PIN: 01203430

Hra bude otevřena do 11.6.2021 do půlnoci. Přihlašujte se, prosím, pod svými vlastními jmény, ne pod přezdívkami. Děkuji.

24.5. - 28.5.2021

Opakujeme si slovní zásobu CLOTHES (oblečení) různými způsoby. Prostřednictvím kresebného diktátu jsme do sešitu nakreslili postavičku chlapce (HE = on) a dívky (SHE = ona) a dokreslovali jim oblečení, které jsme slyšeli. Poté jsme ho popsali:

She´s wearing a white T-shirt, a pink and purple skirt, long yellow socks and black shoes.

He´s wearing A brown jacket, an orange shirt, grey trousers, blue and green socks and red shoes.

Hráli jsme hru s herním podkladem v učebnici na str. 54 a rozvíjeli komunikaci: Are you wearing a T- shirt?, ...

Spojili jsme oblečení s jednotlivými druhy počasí: It´s sunny. (Je slunečno.) It´s rainy. (Prší.) It´s snowy. (Sněží.) It´s windy. (Fouká vítr.) Tyto informace jsme našli v křížovce: 

3_WEATHER_CLOTHES.xlsx (82.75 kB) Kdo ji nemá hotovou, prosím o její dodělání a zkompletování obrázkových slovníků:

Obrázkové slovníky: 

3_summertime_clothes_voc_3.docx (79.89 kB)

3_summertime_clothes_voc_4.docx (81.77 kB)

3_summertime_clothes_voc_rev.docx (82.08 kB)

3_summertime_clothes_voc_U6.docx (74.95 kB)

3_summertime_clothes_voc_2.docx (73.26 kB)

Slovíčka opakujeme na závěrečném týmovém projektu My clothes in seasons (Moje oblečení v ročních obdobích). Roční období (seasons of the year) jsme se naučili tady: The four seasons of the year for kids - Which are the seasons? - Spring, Summer, Autumn and Winter - YouTube

Hra kahoot k procvičení slovní zásoby CLOTHES:

https://kahoot.it/challenge/01203430?challenge-id=82fc177a-823f-40b2-9d65-5d1e1cf89d35_1621482902795

Game PIN: 01203430

Hra bude otevřena do 11.6.2021 do půlnoci. Přihlašujte se, prosím, pod svými vlastními jmény, ne pod přezdívkami. Děkuji.

17.5. - 21.5.2021

Stále mi ještě chybí práce dětí - prosím o jejich zaslání:

DOMÁCÍ  ÚKOL (homework): WB (pracovní sešit) p. 38, 39, 41 - vypracované strany mi, prosím, pošlete na mail (sachova@zskunup.cz) do pondělí 13.5.2021. Práce bude hodnocena.

Ukotvujeme ve svých znalostech slovní zásobu k tématu CLOTHES (oblečení):

CLOTHING CHANT (říkačka napomáhající zapamatovat si slovíčka a pracovat s nimi ve větě): https://learningapps.org/display?v=py2815cvk21

Podle tohoto chantu jsme dokreslovali postavičce chlapce a dívky oblečení v chantu zmíněné a v barvách, které tam byly uvedeny. Vše jsme popisovali a pracovali s členy i barvami (např. a blue skirt, brown boots, ...)

Využívali jsme tento obrázkový slovník: 3_summertime_clothes_voc_2.docx (73.26 kB)

Trénovali jsme komunikaci, intonovali jsme otázku: What are you wearing today? (Co máš dneska na sobě?) a odpovídali jsme: I´m wearing ...

Tuto zkušenost jsme využili v příběhu myšek (SB - učebnice str. 52). Nalepili jsme si obrázkový příběh do sešitu, poslechli si ho, natrénovali si výslovnost, přeložili si ho. Poslech je tady: 2-21 Happy House 2 New Edition.mp3 (653.6 kB)

Trénovali jsme obrázkovou slovní zásobu ve wordsearch (trojsměrka): coat, dress, boots, shoes, shirt, T-shirt, mittens, skirt, sandals, socks, hat, shorts.

Procvičovali jsme nám již známou slovní zásobu v kvízu a vyhledávali slovíčka nová: Clothes Quiz - YouTube

Nové obrázkové slovníky: 

3_summertime_clothes_voc_3.docx (79.89 kB)

3_summertime_clothes_voc_4.docx (81.77 kB)


Pracujte na znalosti slovní zásoby, prosím, všechny tři obrázkové slovníky máme nalepeny v sešitě:

3_summertime_clothes_voc_rev.docx (82.08 kB)

3_summertime_clothes_voc_U6.docx (74.95 kB)

3_summertime_clothes_voc_2.docx (73.26 kB)


Hra kahoot k procvičení slovní zásoby CLOTHES:

https://kahoot.it/challenge/01203430?challenge-id=82fc177a-823f-40b2-9d65-5d1e1cf89d35_1621482902795

Game PIN: 01203430

Hra bude otevřena do 11.6.2021 do půlnoci. Přihlašujte se, prosím, pod svými vlastními jmény, ne pod přezdívkami. Děkuji.

10.5. - 14.5.2021

Stále mi ještě chybí práce dětí - prosím o jejich zaslání:

DOMÁCÍ  ÚKOL (homework): WB (pracovní sešit) p. 38, 39, 41 - vypracované strany mi, prosím, pošlete na mail (sachova@zskunup.cz) do pondělí 17.5.2021. Práce bude hodnocena.

Pohybujeme se v novém tématu SUMMERTIME (letní čas). Zabýváme se oblečením (CLOTHES).

V učebnici jsme pracovali s obrázkem na str. 50 - 51 a popisovali ho nám známými větnými konstrukcemi: 

I can see …, I can´t see …, It is a …, It isn´t a …

Opakovali jsme tématickou slovní zásobu z nižších ročníků: 

Vocabulary – revision: pexeso: https://learningapps.org/display?v=pygpmhd2k21 s oporou v obrázkovém slovníku tady: 3_summertime_clothes_voc_rev.docx (82.08 kB)

a rozšířili ji o nová slovíčka: New vocabulary: matching pairs: https://learningapps.org/display?v=pp74ow31n21

Jejich výslovnost je možné si poslechnout tady: 2-18 Happy House 2 New Edition.mp3 (302.73 kB), obrázkový slovník je zde: 3_summertime_clothes_voc_U6.docx (74.95 kB)

Práce s novou slovní zásobou - poslech: 2-17 Happy House 2 New Edition.mp3 (511.56 kB), poslech obohacený o doplnění slyšeného textu: Listening: https://learningapps.org/display?v=pjpx1aao321

Vyhledali jsme v textu: mám oblečeno (= mám na sobě) ... I´m wearing ... a dále jsme s tímto obratem pracovali: What are you wearing? (Co máš na sobě?) ... I´m wearing a white T-shirt. (Mám na sobě bílé triko.)

What is Jack wearing? (Co má Jack na sobě?) What is Polly wearing? (Co má Polly na sobě?) ... WB (pracovní sešit) p. 44

Vocabulary - crossword (slovní zásoba - křížovka): https://learningapps.org/display?v=p279md49t21

Speaking (Mluvení): What are you wearing today? (Co máš dnes na sobě?) ... I´m wearing ... (Mám na sobě ...)

CLOTHING CHANT (říkačka napomáhající zapamatovat si slovíčka a pracovat s nimi ve větě): https://learningapps.org/display?v=py2815cvk21

What are you wearing on your legs / feet / head? (Co máš oblečeno na dolních končetinách / nohou / hlavě?)

Další obrázkový slovník (k CHANTU): 3_summertime_clothes_voc_2.docx (73.26 kB)


3.5. - 7.5.2021

Všechnu slovní zásoby týkající se domu a vybavení jednotlivých místností, předložky IN = V, ON = NA, UNDER = POD a další gramatické znalosti nyní zužitkováváme v projektu My Dream House, na kterém ve škole pracujeme v týmech a celý oddíl si tak postupně opakujeme. 


Obrázkové slovníky používané ke kresbám naleznete tady: 

3_home_object_1.docx (180.07 kB)

3_home_object_2.docx (169.41 kB)


MATERIÁLY  DO NAŠÍ KNIHY: 

starší: 3_my_house_vocab_cut_1.docx (67.49 kB)3_my_house_vocab_cut_2.docx (69.73 kB)

nové: 

3_my_house_furniture_cut_1.docx (56.41 kB)

3_my_house_furniture_cut_2.docx (65.53 kB)

3_my_house_in_on_under.docx (64 kB)

nejnovější:

3_my_house_vocab_anagrams.docx (71.12 kB)

3_my_house_furniture_anagrams.docx (68.07 kB)


Nabízím vám k procvičení aktuálního tématu hru kahoot:

K dispozici je do 16.5.2021 do půlnoci. Přihlašujete se svými jmény, prosím, nikoliv přezdívkami. děkuji.

https://kahoot.it/challenge/03900267?challenge-id=82fc177a-823f-40b2-9d65-5d1e1cf89d35_1618988920558

Game PIN: 03900267

DOMÁCÍ  ÚKOL (homework): WB (pracovní sešit) p. 38, 39, 41 - vypracované strany mi, prosím, pošlete na mail (sachova@zskunup.cz) do pondělí 10.5.2021. Práce bude hodnocena.

V příštím týdnu budeme pracovat s novým tématem SUMMERTIME (letní čas), kde se budeme zabývat slovní zásobou CLOTHES (oblečení). Obrázkové slovníky nabízím již tady:

3_summertime_clothes_voc_rev.docx (82.08 kB)

3_summertime_clothes_voc_U6.docx (74.95 kB)

a poslechy tady:

2-17 Happy House 2 New Edition.mp3 (511.56 kB)

2-18 Happy House 2 New Edition.mp3 (302.73 kB)

26.4. - 30.4.2021

Vytváříme věty, ve kterých se snažíme zúročit znalost slovní zásoby týkající se domu i vybavení jeho jednotlivých místností a gramatické znalosti: Drawing dictation (kresebný diktát): 3_my_house_vocab_cut_1.docx (67.49 kB)

Stále se snažíme o upevnění znalosti prostřednictvím opakovacích her:

Vocabulary: https://learningapps.org/display?v=puzhfv5mc21

HANGMAN (oběšenec): https://learningapps.org/display?v=prpmmeyqj21

Quiz (kvíz): WHERE IS / ARE? (Kde je / jsou?):  IN = v, ON = na, UNDER = pod: https://learningapps.org/display?v=pi8rma9y221

Horse race (WHERE IS / ARE? (Kde je / jsou?): https://learningapps.org/display?v=pxcwi2c0t21

Obrázkové slovníky používané ke kresbám naleznete tady: 

3_home_object_1.docx (180.07 kB)

3_home_object_2.docx (169.41 kB)

MATERIÁLY  DO NAŠÍ KNIHY: 

starší: 3_my_house_vocab_cut_1.docx (67.49 kB)3_my_house_vocab_cut_2.docx (69.73 kB)

nové: 

3_my_house_furniture_cut_1.docx (56.41 kB)

3_my_house_furniture_cut_2.docx (65.53 kB)

3_my_house_in_on_under.docx (64 kB)

nejnovější:

3_my_house_vocab_anagrams.docx (71.12 kB)

3_my_house_furniture_anagrams.docx (68.07 kB)


Nabízím vám k procvičení aktuálního tématu hru kahoot:

K dispozici je do 16.5.2021 do půlnoci. Přihlašujete se svými jmény, prosím, nikoliv přezdívkami. děkuji.

https://kahoot.it/challenge/03900267?challenge-id=82fc177a-823f-40b2-9d65-5d1e1cf89d35_1618988920558

Game PIN: 03900267


19.4. - 23.4.2021

Slovní zásobu týkající se částí domu jsme si potrénovali na skupinové hře s obrázky místností uloženými v mřížce 3 x 2. 

Prohlubujeme svoji znalost slovní zásoby týkající se domu a jeho vybavení. Procvičovali jsme: 

ON THE RIGHT = VPRAVO /  ON THE LEFT = VLEVO

UPSTAIRS = nahoře, v patře / DOWNSTAIRS = dole, v přízemí

tady: Quiz (kvíz): WHERE IS? (Kde je?):  https://learningapps.org/display?v=pzjvncd9521


Začali jsme používat předložky: IN = V, ON = NA, UNDER = POD. K zapamatování pomůže toto video: Where is it? - YouTube

Základní nábytek jsme se učili pojmenovávat tady (i s možností poslechnout si výslovnost): Furniture | LearnEnglish Kids | British Council. Jeho procvičení: Furniture (nábytek): https://learningapps.org/display?v=puuwk0irk21

Nábytek ve spojení s předložkami ( IN = V, ON = NA, UNDER = POD) a místnostmi domu: 

Drawing dictation (kresebný diktát): 3_my_house_vocab_cut_1.docx (67.49 kB)


Obrázkový slovník naleznete zde: 3_home_object_1.docx (180.07 kB)

MATERIÁLY  DO NAŠÍ KNIHY: 

starší: 3_my_house_vocab_cut_1.docx (67.49 kB)3_my_house_vocab_cut_2.docx (69.73 kB)

nové: 

3_my_house_furniture_cut_1.docx (56.41 kB)

3_my_house_furniture_cut_2.docx (65.53 kB)

3_my_house_in_on_under.docx (64 kB)


Nabízím vám k procvičení aktuálního tématu hru kahoot:

K dispozici je do 16.5.2021 do půlnoci. Přihlašujete se svými jmény, prosím, nikoliv přezdívkami. děkuji.

https://kahoot.it/challenge/03900267?challenge-id=82fc177a-823f-40b2-9d65-5d1e1cf89d35_1618988920558

Game PIN: 03900267

12.4. - 16.4.2021

Procvičovali jsme místnosti v domě na pexesu:  https://learningapps.org/display?v=pcu4auqqj21

Začali jsme se orientovat v domě:

ON THE RIGHT = VPRAVOON THE LEFT = VLEVO

UPSTAIRS = nahoře, v patře / DOWNSTAIRS = dole, v přízemí

Speaking (mluvení): SB (učebnice) p. 40 - 41:

KDE         je    kuchyň?

WHERE   is   THE kitchen?

Kuchyň             je     v přízemí              vlevo.

THE kitchen    is      DOWNSTAIRS    on the left.


KDE         je    koupelna?

WHERE   is   THE bathroom?

Koupelna             je     v patře           vpravo.             

THE bathroom     is     UPSTAIRS    on the right.


Vocabulary (Slovní zásoba) části domu: Parts of a building | LearnEnglish Kids | British Council: crossword (křížovka): https://learningapps.org/display?v=puzhfv5mc21


Slovní zásobu a její skládání do vět jsme procvičovali tady:

Vocabulary (Slovní zásoba) – wordgrid: https://learningapps.org/display?v=p2bxa7dej21

Quiz (kvíz): WHERE IS? (Kde je?):  https://learningapps.org/display?v=pzjvncd9521

Pracovat můžete i na rozšíření slovní zásoby tady:

Home objects (objekty v domě): Furniture | LearnEnglish Kids | British Council


Nabízím vám k procvičení aktuálního tématu hru kahoot:

K dispozici je do 2.5.2021 do 11 hodin. Přihlašujete se svými jmény, prosím, nikoliv přezdívkami. děkuji.

https://kahoot.it/challenge/08733876?challenge-id=82fc177a-823f-40b2-9d65-5d1e1cf89d35_1618435411795

Game PIN: 08733876

5.4. - 9.4.2021

Pronikáme stále hlouběji do tématu My house (Můj dům). Známe už slovíčka: 

a garden (zahrada), a hall (hala, předsíň), a bathroom (koupelna), a sitting room = a living room (obývací pokoj), a bedroom (ložnice), a kitchen (kuchyně).

Tady jsme je procvičovali: 

Vocabulary (Slovní zásoba) - revision (opakování) : https://learningapps.org/display?v=p7cvzt9oc21

Crossword: https://learningapps.org/display?v=p947arf1n21

A tady s nimi pracovali v textu videa: Listening (Poslech): VIDEO - https://learningapps.org/display?v=pvg6knjna21

WHAT (Co) is sister (sestra) doing (dělá)?   ..................... Sister’s (Sestra) watching TV (sleduje TV) in the living room (v obývacím pokoji).
WHAT (Co) is Mommy (maminka) doing (dělá)?   ................ Mommy’s (Maminka) reading a book (čte knihu) in the bedroom (v ložnici).
WHAT (Co) is brother (bratr) doing (dělá)?     ................ Brother’s (Bratr) taking a shower (se sprchuje) in the bathroom (v koupelně).
WHAT (Co) is Daddy (tatínek) doing (dělá)?     ................. Daddy’s (Tatínek) cooking dinner (vaří večeři) in the kitchen (v kuchyni)..

Slovní zásoba na části domu: 3_my_house_voc_parts.docx (314.49 kB)

s interaktivním procvičením a výslovností: Vocabulary (Slovní zásoba): Parts of a building | LearnEnglish Kids | British Council

a dalším procvičením tady: Pexeso: https://learningapps.org/display?v=pfwujocac21

Speaking (mluvení): SB p. 40 - 41

1.WHERE   is    Mum?  (Mum = ONA = SHE [ʃiː = ší]) / WHERE is Dad? (Dad = ON = HE [hiː = hí])

    KDE        je    mamka?

   SHE        is    IN    the kitchen.

   ONA       je     V    kuchyni.

Drawing (kreslení): 

3_my_house_vocab_cut_1.docx (67.49 kB)

3_my_house_vocab_cut_2.docx (69.73 kB)


29.3. - 2.4.2021

Popisovali jsme tělo Pinocchia: Speaking (povídání): Pinocchio - What does my body look like? (Jak vypadá moje tělo?)

Procvičovali jsme si části těla v souvislosti s orgány: Crossword: https://learningapps.org/display?v=puhrjbm3c21

Za DÚ prosím, vyplňte, slovní zásobu do tohoto worklistu a pošlete mi ho během dneška na mail: sachova@zskunup.cz3_SENSES_voc.docx 

Využít můžete např.: ttps://learningapps.org/display?v=pfvnefin521 Děkuji.

Smysly jsme zopakovali: WB p. 32.

Pustili jsme se do nového tématu My house (Můj dům). Tady naleznete slovní zásobu v podobě obrázkového slovníku: 3_my_house_voc.docx , výslovnost je tady: 2-02 Happy House 2 New Edition.mp3 (267.55 kB) s oporou v textu: SB p. 40 - 41, hra na její upevnění tady: https://learningapps.org/display?v=pbcyxnyk321, slovní zásoba v poslechovém textu: 2-01 Happy House 2 New Edition.mp3 (1.18 MB), doplněná o otázky typu WHERE is Dad? (KDE je taťka?) Dad is in the HALL. (Taťka je v HALE)  tady: https://learningapps.org/display?v=pwfhixr4k21


HW: WB p. 31, 33 (nafoťte mi vše, prosím, a pošlete dnes na mail: sachova@zskunup.cz, práce bude známkována. Děkuji.)


Opakování celé probrané lekce nabízím ještě jednou tady ve hře kahoot:

https://kahoot.it/challenge/06243056?challenge-id=82fc177a-823f-40b2-9d65-5d1e1cf89d35_1614889008305

Game PIN: 06243056

Otevřena bude do 11.4.2021 do 12 hod. Pište svá skutečná jména, ne přezdívky, prosím.


22.3. - 26.3.2021

Pracujeme na zaužívání si slovní zásoby formou popisu příšerek pomocí 

I´ve got = I have got  (já mám)    a záporu                   I haven´t got (já nemám)

Např.: 

I´ve got three big orange eyes.  (Já mám tři velké oranžové oči.)                 .

I haven´t got small ears.  (Já nemám malé uši.), ...                             

Pět částí těla jsme propojili se smysly (SENSES)3_SENSES_voc.docx 

I can SEE with my EYES. (VIDÍM svýma OČIMA.)

I can HEAR with my EARS. (SLYŠÍM svýma UŠIMA.)

I can SMELL with my NOSE. (CÍTÍM svým NOSEM.)

I can TASTE with my MOUTH. (CHUTNÁM svými ÚSTY.)

I can TOUCH with my HANDS. (HMATÁM svýma RUKAMA.)


Tuto slovní zásobu je možné natrénovat na této písni: Five Senses Song | Song for Kids | The Kiboomers - YouTube s prověřením pochopení tady: https://learningapps.org/display?v=pnbbhd6ft21 a následným procvičením slovní zásoby (i s výslovností) tady: Matching pairs (Párování slovní zásoby): https://learningapps.org/display?v=pfvnefin521

Dále pak je možno k procvičení smyslů použít toto: Video + writing (psaní): https://learningapps.org/display?v=pkvgpmoz521 a ​Pexeso: https://learningapps.org/display?v=p1ahu7h7n21


HW (DOMÁCÍ ÚKOL): Barevně nakresli svoji vlastní příšerku a popiš ji 6 větami, z čehož budou 3 věty typu I´ve got ... a 3 věty typu I haven´t got ... Prosím, využívejte číslovky, barvy, přídavná jména (small x big, short x long) a celou širokou slovní zásobu. Úkol bude hodnocen známkou.

Prosím o zaslání práce na mail (sachova@zskunup.cz) do pátku 26.3.2021. Děkuji.


15.3. - 19.3.2021

Přešli jsme do prostředí Teamsů, v nichž se učíme pracovat. Pro dobré fungování celé aplikace (aktivní chaty, možnost snadného přestupu do skupin,  ...) prosím vstupujte do této aplikace nikoliv přes mail, ale ikonku samotné aplikace (je modrá s trupy dvou bytostí)!!! Děkuji.


Procvičili jsme si slovní zásobu z oblasti částí lidského těla:  https://learningapps.org/display?v=pp21uwwoj21

Slovíčka jsou k dispozici tady: 

  • Obrázkové slovníky: 

            3_happy_faces_voc.docx 3_body_voc.docx ,  3_puppet_vocab.docx 

  • Interaktivní hry (s výslovností a možností kontroly): 

           Parts of the body - head | LearnEnglish Kids | British Council (a cheek = tvář, a face = obličej, a tongue =               jazyk, hair = vlasy, teeth = zuby, a head = hlava, a nose = nos, an eye = oko, a mouth = ústa, an ear = ucho,             a neck = krk, a chin = brada)

           Parts of the body 1 | LearnEnglish Kids | British Council ( a head = hlava, shoulders = ramena, an arm =                 paže, a hand = ruka, a leg = noha, a knee = koleno, a foot = chodidlo)

           Parts of the body 2 | LearnEnglish Kids | British Council (a body = tělo, a back = záda, a finger = prst na                 ruce, a thumb =  palec na ruce, an ankle = kotník, feet = chodidla, toes = prsty na noze)


Poslechli jsme si text a pracovali s jeho obsahem: https://learningapps.org/display?v=pis56rty521


Popisovali jsme příšerky (monsters) - nejdříve ve hře Horse race: https://learningapps.org/display?v=pbnz505hk21 a pak ústně. Užívali jsme: ​


I´ve got = I have got  (já mám)       ……           ´= ha

a odvozovali ZÁPOR: 

                  I haven´t got (já nemám)

Např.:  I´ve got long arms.  (Já mámdlouhé paže. )               I haven´t got a neck. (Já nemám krk.)

         

Vše výše uvedené je možné trénovat tady, ve hře kahoot:

https://kahoot.it/challenge/06243056?challenge-id=82fc177a-823f-40b2-9d65-5d1e1cf89d35_1614889008305

Game PIN: 06243056

Otevřena bude do 31.3.2021 do 12 hod. Pište svá skutečná jména, ne přezdívky, prosím.

1.3. - 5.3.2021

Stále si rozšiřujeme slovní zásobu v oblasti PARTS OF BODY (části těla). Je možné si ji natrénovat i poslechem tady: křížovka: https://learningapps.org/display?v=pjzx99ri221

Parts of the body 1 | LearnEnglish Kids | British Council ( a head = hlava, shoulders = ramena, an arm = paže, a hand = ruka, a leg = noha, a knee = koleno, a foot = chodidlo)

Parts of the body 2 | LearnEnglish Kids | British Council (a body = tělo, a back = záda, a finger = prst na ruce, a thumb =  palec na ruce, an ankle = kotník, feet = chodidla, toes = prsty na noze)

V zapamatování vám pomohou fleshcards: flashcards-body.pdf (britishcouncil.org)flashcards-head.pdf (britishcouncil.org), které vám nabízím i ve formě kartiček tady: 3_body_fleshcards.pdf  a _head_fleshcards.pdf 


Slovíčka jsme spojili s přídavnými jmény: short (krátký) x long (dlouhý), small (malý) x big (velký):

matching pairs: https://learningapps.org/display?v=pdtrxcexc21 (short legs x long legs, a small mouth x a big mouth

a vše spojili s popisem na příkladu loutky (puppet): https://learningapps.org/display?v=puwwo99ja21

Trénovali jsme věty typu: I´ve got short blond hair. (Mám krátké blond vlasy.), I´ve got big ears. (Mám velké uši.), I´ve got a long neck. (Mám dlouhý krk.), ...

Vyvodili jsme z popisu závěr, kde stojí jednotlivá přídavná jména a kdy používáme člen a/an a kdy ne, jaká je jeho pozice ve větě. Nabyté informace jsme si hned odzkoušeli ve hře:

A millionaire game: https://learningapps.org/display?v=p5qhbwsst21


Obrázkové slovníky: 

3_happy_faces_voc.docx 3_body_voc.docx ,  3_puppet_vocab.docx 


Vše výše uvedené je možné trénovat tady, ve hře kahoot:

https://kahoot.it/challenge/06243056?challenge-id=82fc177a-823f-40b2-9d65-5d1e1cf89d35_1614889008305

Game PIN: 06243056

Otevřena bude do 31.3.2021 do 12 hod. Pište svá skutečná jména, ne přezdívky, prosím.


Doma, prosím, trénujte slovní zásobu i v písemné podobě, poslouchejte a opakujte výslovnost v uvedených hrách, skládejte slovíčka ve spojení se členy i přídavnými jmény do vět. Děkuji.22.2. - 26.2.2021

Rozšiřujeme si slovní zásobu v oblasti HAPPY FACES (šťastné obličeje) a tvoříme věty, ve kterých nová slovíčka hned užíváme.

Tady je možnost si slovíčka zopakovat i s možností jejich vyslovení: Parts of the body - head | LearnEnglish Kids | British Council a pod obrázky naleznete i hru Game, ve které si můžete zahrát pexeso na slovní zásobu lidského těla (je současně s otočením karty i vyslovena).

Čtyři nová slovíčka, která se tady objevila, jsme si záhy procvičili tady (A NECK = krk, A CHEEK = tvář, A TONGUE = jazyk, A CHIN = brada): https://learningapps.org/display?v=pxjpauwha21


Tady si můžete naposlouchat příběh myšek s oporou v textu, obrázkově ho naleznete v učebnici na straně 34:

https://learningapps.org/display?v=pis56rty521 

Nahrávka samotná je tady: 1-51 Happy House 2 New Edition.mp3

Zaměřili jsme se tu na frázi I´ve got = já mám ... (Např. I´ve got big teeth. = Mám velké zuby., I´ve got big ears. = Mám velké uši., I´ve got a long tail. = Mám dlouhý ocásek., I´ve got A pink nose. = Mám růžový nosík.)


Tyto věty jsme aplikovali na svá tělíčka a tvořili pravdivé věty o sobě (např. I´ve got black hair and blue eyes. = Mám černé vlasy a modré oči., ...)


V písničce THIS IS ME! jsme načerpali další rozšiřující slovní zásobu: https://learningapps.org/display?v=pyb3ng3tj21

Její pochopení jsme si prověřili tady: https://learningapps.org/display?v=pt4ktcduj21 (A HAD = hlava, AN ARM = paže, FINGERS = prsty na ruce, A LEG = noha = celá dolní končetina, FEET = chodidla, TOES = prsty na nohou).

Opět jsme tato slovíčka dali do vět a hovořili o sobě - např. I´ve got long arms. = Mám dlouhé paže., I´ve got ten fingers and ten toes.  = Mám 10 prstů na noze a 10 prstů na noze. , ...


Tady jsou nová slovíčka: 3_body_voc.docx 


Vracejte se, prosím, ke slovní zásobě i formou práce ve zmíněných aplikacích a písních, aby docházelo k upevňování rozšířené slovní zásoby v paměti dětí jak ústně, tak i v písemné podobě. Děkuji.


15.2. - 19.2.2021

Posunuli jsme se do nové lekce nazvané HAPPY FACES (šťastné obličeje). Začínáme slovní zásobou popisující lidské tělo. Tady naleznete první obrázkový slovník: 3_happy_faces_voc.docx , prosím, pracujte s ním. Je možné, pokud nemáte možnost si slovník vytisknout, si slovíčka přepsat do školního sešitu a opatřit je obrázkem. Tady je možné si slovíčka naposlouchat: 1-48 Happy House 2 New Edition.mp3   + https://learningapps.org/display?v=pxz1xng2321 a tady s nimi pracovat: https://learningapps.org/display?v=pu9sihxsj21

V tomto souboru jsme si i odvozovali, u kterých slovíček popisujících lidské tělo užívám člen neurčitý a u kterých ne (hair). Rozlišovali jsme mezi členy A (slovo s ním spojené začíná ve výslovnosti SOUHÁSKOU)  - např. a mouth, a face, a nose, ... a AN (slovo s ním spojené začíná ve výslovnosti SAMOHLÁSKOU) - např. an eye, an ear, ... Tuto znalost jsme si hned ověřili na této obrázkové křížovce: https://learningapps.org/display?v=pdd0k52vk21

Tady jsme si odvozovali, jak se řekne veliký (BIG) a dlouhý (LONG) a našli jsme další dvě slovíčka popisující tělo, tentokrát i zvířecí (TEETH = zuby, TAIL = ocas): https://learningapps.org/display?v=pywiv3dx221. Tady jsme se naučili člen propojovat i s dalšími slovíčky (přídavnými jmény) , ne jen z částmi těla, a ujasnili jsme si, kde člen v těchto spojeních stojí: a big mouth, a big nose, a long tail, ... Odvodili jsme také, že v množném čísle tento člen (a/an) nepoužíváme!!! Množné číslo poznáme podle koncového -S na jeho konci: big eyes, big ears, ... nebo pokud se jedná o množné číslo nepravidelně tvořené, může se jednat i o jiné slovo - např. TOOTH (zub) - TEETH (zuby) - big teeth, ...


Vsazená do příběhu si můžete slovíčka poslechnout tady: 1-47 Happy House 2 New Edition.mp3 +  https://learningapps.org/display?v=pxvao1nk321

Oporou může být obrázek na straně 32 - 33 v učebnici, kde je možné tvořit s jeho pomocí i různé typy vět.

Tady je odkaz na poslech příběhu myšek (učebnice str. 34): 1-51 Happy House 2 New Edition.mp3  s textem tady: https://learningapps.org/display?v=pis56rty521

Doma, prosím, pracujte s těmito odkazy na hry, poslechy, trénujte vyslovovanou i psanou podobu slova. Oporu můžete najít i v samosattném slovníku tady: teeth překlad z češtiny do angličtiny – Seznam Slovník


8.2. - 12.2.2021

V tomto týdnu jsme se stále vraceli ke slovní zásobě z oblasti  FOOD (jídlo) and DRINKS (pití).  Trénovali jsme ji ve hře hangman (oběšenec): https://learningapps.org/display?v=p2n20et1v21

i na obrázkové křížovce: https://learningapps.org/display?v=p42gdqo0k21

Poslouchali jsme písničku / říkačku Do you like broccoli? (Máš rád brokolici?):

https://learningapps.org/display?v=p6m2e6vkt21 a učili se pracovat s odpovědí typu Yes / No v rozšířené podobě: Yes, I do. / No, I don´t.

Píseň je k dispozici i samostatně tady: Do You Like Broccoli Ice Cream? | Super Simple Songs - YouTube

Nová slovíčka: DOUGHNUT = koblih, SOUP = polévka.

Poslouchali jsme a dále  i pracovali s příběhem myšek: https://learningapps.org/display?v=p6wnfes4c21

Nahrávka je samostatně k dispozici i zde: 1-37 Happy House 2 New Edition.mp3 

Tady je text příběhu:

Ooh! Look on the table! ..... Ooh! Podívej se na stůl!
I´m  hungry! ..... Mám hlad!
Yes, I´m hungry, too. ..... Ano, mám hlad také!
Do you like cheese, Tina? ..... Máš ráda sýr, Tino?
Ooh, yes. ..... Ooh, ano.
OK. Watch this! Wheee! ..... OK. Sleduj toto! Wheee!
Be careful, Spike! ..... Buď opatrný, Spiku!
Oh no! ..... Oh ne!
Do you like yoghurt, Spike? ..... Máš rád jogurt, Spiku?
No! ..... Ne!

Pokud nebudete vědět, jak nějaká slovíčka vyslovit, použijte, prosím, slovník:

watch překlad z češtiny do angličtiny – Seznam Slovník


Tady je 2. známkovaný úkol: 3_znamkovany_domaci_ukol_2.docx . Prosím o jeho odevzdání nejpozději v pondělí 15.2.2021. Děkuji.


Stále ještě je aktivní hra kahoot, která shrnuje poznatky celé této lekce a spojuje ji s lekcemi předchozími:

https://kahoot.it/challenge/03938509?challenge-id=82fc177a-823f-40b2-9d65-5d1e1cf89d35_1611119080225

Game PIN: 03938509​

Hra je otevřena do 16.2.2021 do 21.00 hodin.

Používejte vlastní jména, prosím, ne přezdívky. Děkuji.


1.2. - 5.2.2021

Spojujeme téma DRINKS (nápoje) a FOOD (jídlo) v jeden funkční celek. Opakujeme si, jak požádat o pití: Can I have some orange juice (milk, water, tea, pop), please? = Mohu dostat pomerančový džus (mléko, vodu, čaj, bublinkový nápoj), prosím?  a totéž aplikujeme i na jídlo. Znovu se vracíme ke slovní zásobě a pracujeme na její výslovnosti i psané podobě: https://learningapps.org/display?v=pfqvmfy6k21

Z tohoto poslechu a doplňovačky: https://learningapps.org/display?v=pkhhvnr2321 jsme odvozovali, co znamenají spojení FROM (z, od) ... WE GET (my dostáváme, my získáváme, my vyrábíme)  ... Např. From cows we get milk. (Od krav získáváme mléko.) ... Toto je možné najít i v učebnici na str. 27. Nahrávka je i tady: 1-41 Happy House 2 New Edition.mp3  Z těchto materiálů je možné čerpat i při vypracovávání domácího úkolu, který bude oznámkovaný: 3_znamkovany_domaci_ukol.docx . Na místo pomlček se dopisují chybějící písmenka slovíčka. Např. From c ___   ___   ___ we get .... (From c   o   w   s  we get ...). Soubor mi, prosím, pošlete mailem na moji adresu: sachova@zskunup.cz do pátku 5.2.2021. Děkuji.Získané vědomosti celého tématu je možné si procvičovat i rozšiřovat ve hře Kahoot:

https://kahoot.it/challenge/03938509?challenge-id=82fc177a-823f-40b2-9d65-5d1e1cf89d35_1611119080225

Game PIN: 03938509​

Hra je otevřena do 16.2.2021 do 21.00 hodin.

Používejte vlastní jména, prosím, ne přezdívky. Děkuji.


25.1. - 28.1.2021

v tomto týdnu jsme se zaměřili především na nápoje = DRINKS. Jejich slovní zásobu v psané podobě jsme si procvičili na této obrázkové křížovce: https://learningapps.org/display?v=p3a4pw0ec21. Připomněli jsme si, jak se řekne, že máme žízeň - I´m thirsty! a ve videu: https://learningapps.org/display?v=pdvzescwc21 jsme se naučili i o nápoj požádat: Can I have some orange juice (milk, water, tea, pop), please? = Mohu dostat pomerančový džus (mléko, vodu, čaj, bublinkový nápoj), prosím? Ještě jsme pochytili jedno slovíčko - gulp = hltavě pít.

Doma, prosím, pracujte na slovní zásobě k tématu FOOD and DRINKS v mluvené i psané podobě. Využijte obrázkových slovníků a nahrávek uvedených v zápisech níže. Zahrajte si kahoot, který slovní zásobu propojuje s již dříve používanými větnými konstrukcemi.


Získané vědomosti celého tématu je možné si procvičovat i rozšiřovat ve hře Kahoot:

https://kahoot.it/challenge/03938509?challenge-id=82fc177a-823f-40b2-9d65-5d1e1cf89d35_1611119080225

Game PIN: 03938509​

Hra je otevřena do 16.2.2021 do 21.00 hodin.

Používejte vlastní jména, prosím, ne přezdívky. Děkuji.


18.1. - 22.1.2021

Stále se pohybujeme v našem tématu I´m hungry! (Mám hlad!), které rozšiřujeme o nové položky FOOD (jídlo) a nyní i DRINKS (nápoje). 

Zahráli jsme si hru, kde jsme se nápoje naučili i vyslovovat: https://learningapps.org/display?v=papf2gbyn21

Tady k nim naleznete obrázkový slovník3_drinks_voc.docx 

V pracovním sešitě jsme si procvičili psanou podobu I like (mám rád/a) / I don´t like (nemám rád/a) na straně 23. Slovní zásobu z oblasti food jsme si rozšiřovali na této hře: https://learningapps.org/display?v=p1naq2iyj21


Se slovní zásobou zapracovanou do vět je možné pracovat i v těchto nahrávkách:

1-39 Happy House 2 New Edition.mp3  (učebnice str. 25 - chant - nápoje, text: str. 70 / UNIT 3)

1-41 Happy House 2 New Edition.mp3 (učebnice str. 27 - From (cows) we get (milk) = Od (krav) získáváme / dostáváme (mléko).


Získané vědomosti celého tématu je možné si procvičovat i rozšiřovat ve hře Kahoot:

https://kahoot.it/challenge/03938509?challenge-id=82fc177a-823f-40b2-9d65-5d1e1cf89d35_1611119080225

Game PIN: 03938509​

Hra je otevřena do 16.2.2021 do 21.00 hodin.

Používejte vlastní jména, prosím, ne přezdívky. Děkuji.

Doma, prosím, pracujte především na slovní zásobě.


11.1. -15.1.2021

V tomto týdnu jsme pracovali se slovní zásobou 3. lekce I´m hungry! (Mám hlad!). Ověřovali jsme si její znalost pomocí obrázků a pexesa: https://learningapps.org/display?v=pwe9g2h0521

Používali jsme ji dále ve větných konstrukcích s I like (mám rád) a I don´t like (nemám rád). Tvořili jsme věty typu I like rice. (Mám rád rýži.) I don´t like fish. (Nemám rád rybu.), … Rozšiřovali jsme si slovní zásobu i o nová slovíčka, která děti zmínily. Např. tomato = rajče, chocolate = čokoláda, ice cream = zmrzlina, mushrooms = houby, …). Stále je možné využívat nahrávek (viz týden předchozí) a pracovat s popisem obrázku (opět viz minulý zápis).

V rámci domácí přípravy, prosím, pracujte i na psané podobě slovní zásoby. Pomůže: https://learningapps.org/display?v=ppgmateht21

Je možné ser už i dopředu předučit nová slovíčka: 3_I´m_hungry_voc_2.pdf


Vaši znalost si pak můžete trénovat tady:

https://kahoot.it/challenge/09127239?challenge-id=82fc177a-823f-40b2-9d65-5d1e1cf89d35_1610533197576

Game PIN: 09127239

Hra je otevřena do 9.2.2021 do 21.00 hodin.

Používejte vlastní jména, prosím, ne přezdívky. Děkuji.


4.1. - 8.1.2021

Na začátku nového roku jsme se plně vnořili do tématu I´m hungry! (Mám hlad!) Začali jsme slovní zásobou lekce - učebnice str. 23, 3_I´m_hungry_voc_1.pdf.  Slovní zásobu jsme hned spojili s nám již známými větnými formulacemi a popisovali jsme obrázek na dvojstraně 22 - 23:  I can see … (Já vidím …), I can´t see … (Já nevidím …), Can you see …? (Vidíš …?), It si … (To je …), This is … (Toto je …).

Píseň k tomuto tématu Helping mum naleznete zde: 1-35 Happy House 2 New Edition.mp3  a slova zde: uč. str. 70/UNIT 3.

Popis akce na obrázku na str. 22 - 23 zachycují tyto nahrávky: 1-33 Happy House 2 New Edition.mp3 , 1-34 Happy House 2 New Edition.mp3

V pracovním sešitě jsme se na str. 20 zabývali nákupními seznamy a kontrolovali, co jsme zapomněli nakoupit.

Dále jsme se pomocí smajlíků I like (mám rád) a I don´t like (nemám rád) učili vyjadřovat svůj postoj ke konkrétním potravinám, co se jejich chuti týče. Tvořili jsme věty typu I like rice. (Mám rád rýži.) I don´t like fish. (Nemám rád rybu.), ...

Doma, prosím, pracujte na slovní zásobě nové lekce. Můžete se ji učit i dopředu tady: 3_I´m_hungry_voc_2.pdf 


14.12. - 18.12.2020

Tento týden jsme věnovali opakování látky druhé lekce, napsali jsme velký UNIT TEST 2 a uzavřeli tak tuto kapitolu. Po opravě testu jsme se vrhli na vyluštění křížovky, která měla procvičit používání členů a na slovní zásobu již 3. lekce I´m hungry - učebnice str. 22 - 23. Máme ji v podobě obrázkového slovníku vlepenou v sešitě spolu s křížovkou. Nová slovíčka jsme zužitkovali při popisu obrázku uvedené dvojstrany a propojili ji s nám známými základy vět z předchozích kapitol: I can see … (Já vidím …), I can´t see … (Já nevidím …), Can you see …? (Vidíš …?), It si … (To je …), This is … (Toto je …).


7.12. -11.12.2020

Pracovali jsme s příběhem myšek z druhé lekce. Naučili jsme se formulovat věty pomocí This is … =  It is … (To je …). např. This is Tina. (To je Tina.) Připomněli jsme si přivlastňovací zájmena MY = můj a YOUR = tvůj. Např. This is my table. (To je můj stůl.), This is your chair. (To je tvoje židle.) Příběh jsme si zahráli.

V dalších hodinách jsme si připomněli přídavná jména loud = hlasitý x quiet = tichý, fast = rychlý x slow = pomalý. Poslechli jsme si znovu píseň a pracovali se slovesy:  https://www.youtube.com/watch?v=VAeB61-Kd8k (SKIP = skákat přes švihadlo, HOP = skákat např. po jedné noze, WALK = chodit).

V pracovním sešitě (prac. sešit str. 16) jsme se soustředili na poslech hudebních nástrojů a zaznačili jsme do tabulky, jak nám poslech zněl (fast x slow, loud x quiet). Naučili jsme se i pár hudebních nástrojů v angličtině (a trombone, a guitar, a piano, a xylophone, cymbals, a tambourine). Užívali jsme slovník:

trombone překlad z češtiny do angličtiny – Seznam Slovník

Dále jsme opakovali vše na písemný test, který budeme psát ve středu 16.12.2020. Jedná se o velký test ze znalostí druhé lekce, které teď opakujeme. Všechny potřebné materiály mají děti vlepené v sešitě (barvy, šest základních slovíček, gramatické záležitosti viz níže na pracovních čtvrtkách).Bude obsahovat toto:

1. Poslech a zakroužkování slyšeného slova (šest základních slovíček lekce: a table, a chair, a teacher, a pen, a book, a clock).

2. Spojení členu s barvou a podstatným jménem. a red chair, an orange pen, ...

3. Poslech několika ukázek hry na hudební nástroje, kde je třeba napsat, jestli byla skladba: loud = hlasitá x quiet = tichá, fast = rychlá x slow = pomalá. Např. It is fast, loud. It is slow, quiet., ...

4. Šest základních slovíček písmem + zakroužkování MY / YOURS podle obrázku.

5. Barvy písmem + vybarvení obrázku podle vyluštěných barev (potřeba mít pastelky základních barev).

Např.      __ R __  __ N (doplnit na GREEN), ...


30.11. - 4.12.2020

Zaměřili jsme se na první protikladná přídavná jména FAST (rychlý) x SLOW (pomalý) - poslouchali jsme píseň, ze které jsme rozšířili svoji zásobu sloves o další tři: SKIP = skákat přes švihadlo, HOP = skákat např. po jedné noze, WALK = chodit. Slovní zásoba k této písni je i s výslovností a textem písně nalepena v sešitě:

https://www.youtube.com/watch?v=VAeB61-Kd8k

V další hodině jsme se vrátili k poslechu příběhu myšek. S textem jsme dále pracovali, obrázky opatřené textem máme nalepené v sešitě. Tady nabízím poslech: 1-22 Happy House 2 New Edition.mp3 

Znovu jsme se zaměřili na psanou podobu základních šesti slovíček druhé lekce: 3_vocab_2.pdf a barvy:

3_colours_1.pdf , 3_colours_2.pdf . Na těchto slovíčcích, prosím, doma pracujte.


23.11. - 27.11.2020

V tomto týdnu jsme svoji hodinu anglick

Soubor ke stažení: není dostupný