Anglický jazyk

14. - 18. 6. 2021

Opakování slovní zásoby. 

- PS str. 31

- dramatizace příběhu

7. - 11. 6. 2021

Barvy (PS po str. 30)

- poslech příběhu

- krátký rozhovor 

- nová slovní zásoba: My favourite colour is (blue). - Moje oblíbená barva je (modrá).

- hra 

31. 5. - 4. 6. 2021

- opakování slovní zásoby

- hraní s barvami - míchání barev (pokus)

- nová slovní zásoba:

black - černá                       white - bílá

grey - šedá                          purple - fialová

24. - 28. 5. 2021

Clothes

- opakování slovní zásoby formou her, módní návrháři

- poslech písničky: https://www.youtube.com/watch?v=ejkWMB1dNsc

- nová slovní zásoba:

jeans - džíny 

my favourite (T-shirt) - moje oblíbené (tričko)

washing machine - pračka

17. - 21. 5. 2021

Clothes 

- opakování slovní zásoby formou her (oblečení, čísla, barvy, hračky, školní potřeby)

- PS str. 28

- nová slovní zásoba Bee - včela 

10. - 14. 5. 2021

Clothes - oblečení 

- opakování slovní zásoby

- poslech a dramatizace příběhu 

- PS str. 26, 27

Distanční výuka 3. - 7. 5. 2021

Dressing up - oblékání 

- úvod

- PS str. 26

- nová slovní zásoba:

a T-shirt - tričko                        a hat - klobouk/čepice

a skirt - sukně                           a jumper - svetr

a shoe - bota                             a sock - ponožka 

Where is my (T-shirt)? - Kde je mé (tričko)?

poslech: http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_House_1_new_CD1_Track_46.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub

Prezenční výuka 26. - 30. 4. 2021

This is my family 

- opakování slovní zásoby 

- popis rodiny (Here is my mum.)

Distanční výuka 19. - 23. 4. 2021

Me and my family 

- nová slovní zásoba:

Family - rodina               mum - maminka

dad - tatínek                   sister - sestra

brother - bratr                grandma - babička 

grandpa - dědeček 

- song: https://www.youtube.com/watch?v=J6Ae6wGgIr0

ÚKOL: Na příští hodinu (ve škole) budou děti potřebovat rodinnou fotografii, nebo nakreslený obrázek rodiny.

Prezenční výuka 12. - 16. 4. 2021

Opakování slovní zásoby 

Song - Noisy Toys. Poslechnout si můžete zde: https://www.youtube.com/watch?v=rHeZojlZsHc

Tvorba Káči - barvy. 

Distanční výuka 6. - 9. 4. 2021

Opakování slovní zásoby - barvy, čísla, hračky 

- PS str. 24, 25

Distanční výuka 29. - 31. 3. 2021

Happy Easter! 

- Velikonoce v jiných zemích, jejich zvyky a tradice

- tematická slovní zásoba: Happy Easter - Veselé Velikonoce, an Easter Egg - velikonoční vajíčko, a basket - košík, an Easter Bunny - velikonoční zajíček 

Distanční výuka 22. - 26. 3. 2021

Come and play!

- opakování slovní zásoby 

- procvičení slovních spojení a red car, a blue plane,....

- PS str. 23

Distanční výuka 15. - 19. 3. 2021

- opakování slovní zásoby

- nová slovní zásoba: square - čtverec, triangle - trojúhelník, circle - kruh

Procvičit čísla můžete zde: 

https://skolakov.eu/anglicky-jazyk/3-trida/at-school/phone/exercises.html

8. - 12. 3. 2021

Jarní prázdniny

Distanční výuka 1. - 5. 3. 2021

Colours - barvy 

- nová slovní zásoba: red - červená, green - zelená, yellow - žlutá, orange - oranžová, pink - růžová, blue - modrá, rainbow - duha

- písnička https://www.youtube.com/watch?v=jElG7RZEbu0 

22. - 26. 2. 2021

Come and play! 

- opakování slovní zásoby formou her

- PS str. 20

15. - 19. 2. 2021

Come and play! 

- opakování slovní zásoby 

- dramatizace příběhu 

- PS str.19

8. - 12. 2. 2021

Valentine´s Day 

- význam svátku, kdy a proč se slaví

- tematická slovní zásoba - love, I love you., a rose, a valentine, a heart

- tvorba valentýnek pro spolužáky

1. - 5. 2. 2021

Come and play! 

- nová slovní zásoba - a doll, a car, a plane, a train, a drum, a guitar

- písnička s pohybem, můžete si ji pustit zde: https://www.youtube.com/watch?v=Rf9L0kO62q8

- hry na zopakování a procvičení slovní zásoby

25. - 28. 1. 2021

Opakování slovní zásoby, shrnutí učiva z 1. a 2. lekce. 

PS str. 16, 17.

Dokončení pexesa. 

18. - 22. 1. 2021

- Opakování slovní zásoby.

- Krátké odpovědi Yes / No.

- Tanec The number conga https://www.youtube.com/watch?v=KUEULgZ7ly0

- Pexeso (PS str. 61) - čísla a školní potřeby.

11. - 15. 1. 2021

How many ... ? 

- Opakování slovní zásoby, hry 

- Dramatizace 

- PS str. 15

4. - 8. 1. 2021

Opakování slovní zásoby - čísla. Přičítání jedné k číslům (five and one more is six, ....)

PS str. 14

14. - 18. 12. 

Christmas 

- naučili jsme se nová slovíčka s vánoční tematikou (Christmas, a Christmas tree, a Present, a Star, a Snowman)

- povídali jsme si o tom, jak se slaví Vánoce v jiných zemích 

- formou her jsme zopakovali čísla 1 - 10

7. - 11. 12.

Ten little fingers 

- Učíme počítat do 10 pomocí písničky a her.

Písnička: https://www.youtube.com/watch?v=eeybz0FXCmE

- PS str. 13

30. 11. - 4. 12.

What´s this? It´s ....

- opakování slovní zásoby formou her

- PS str. 12

Pracovní sešity budeme nechávat ve škole. 

23. - 27. 11.

What´s in my bag? 

- opakování slovní zásoby

- dramatizace příběhu

- PS str. 11

16. - 20. 11. 

What´s in my bag? 

- nová slovní zásoba - a bag, a book, a pen, a pencil, a ruler, a pencil-case

- PS str. 10

- Písnička: https://www.youtube.com/watch?v=N-64KAixKyU

9. - 13. 11. 

Opakování 1. lekce

- umíme se představit (I´m ....),

- umíme pojmenovat členy rodiny z Happy House (Mum, Dad, Polly, Jack, Daisy, Otto, Spike, Ruby, Rodney)

- víme, že při příchodu pozdravíme slovem Hello, při odchodu Bye bye nebo Goodbye

- umíme zazpívat anglické písničky a skvěle zdramatizovat příběhy

2. - 6. 11. 

Happy House

- nová slovní zásoba (a house, a window, a door, a roof, a floor)

Zpívali a zatancovali jsme písničku Happy House song a naučili jsme se při ní novou slovní zásobu. 

Odkaz na písničku: 

https://elt.oup.com/student/happyhouse/level1/songsandchants_01/songsandchants_01_01/singalong_unit01song2?cc=cz&selLanguage=cs

nebo https://www.youtube.com/watch?v=yiGT-CkHV8Q

26. - 30. 10. 

Podzimní prázdniny.

19. - 23. 10. 

Opakování slovní zásoby písničkou. 

Slovní zásoba: Who´s this? It´s ....

12. - 16. 10. 

Opakování slovní zásoby formou hry. 

Slovní zásoba: Sit down. Stand Up. Clap your hands. Wave your arms. Jump.

5. - 9. 10. 

Hello! Goodbye!

- dramatizace příběhu

- opakování slovní zásoby

- řazení obrázků podle posloupnosti

- PS str. 6 

29. 9. - 2. 10. 

Who´s this? It´s Jack. It´s me.

- zpěv písničky

- procvičování pomocí dramatizace 

- PS str. 5 (spojit, koho myšky vidí)

- opakování slovní zásoby

21. 9. - 25. 9. 

- dramatizace příběhu

- PS str. 4 (nakreslit sám sebe)

- opakování slovní zásoby 

- nová slovní zásoba: What´s your name? I´m ....

14. 9. - 18. 9. 

Welcome to Happy House!

- dramatizace příběhu

- opakování slovní zásoby 

- Nová slovní zásoba: Hello, Goodbye, Come in, What´s your name? I´m ...


7.9. - 11. 9. 

Welcome to Happy House!

Nácvik písně The hallo song. 

nová slovní zásoba: Mum, Dad, Polly, Jack, Daisy, Otto

Hello, I´m ....