Absolventské práce žáků pátých tříd

před 5 roky, 11.5.2016 Zvládli jsme to s přehledem ...

Ve dnech 5.5. a 6.5. čekal naše páťáky náročný program. Během dopoledne zpracovávali dané téma  a hledali odpovědi na zadané otázky.

Všechny získané informace zpracovali  do prezentací a po obědě došlo k předvedení těchto prezentací.

Zadaná témata se týkala učiva z vlastivědy - kraje České Republiky.

Žáci komunikovali a spolupracovali se skupinou, shromaždovali a třídili data, tvořili dokument ve Wordu a vytvořili PowerPointovou prezentaci.

Do života si odnáší velkou zkušennost a všichni si zaslouží obrovskou pochvalu – byli jste báječní.

Ukázali jste, že umíte :) !!!