8.A

Třída 8.A
Rozvrh platný od 1. 9. 2020, ZŠ Kunovice U Pálenice 1620

12345678

8:00 - 8:458:50 - 9:4010:00 - 10:4510:55 - 11:4011:50 - 12:3512:45 - 13:3013:10 - 13:5514:05 - 14:50
PoMZAjTv
PkČVkO
ÚtNj/RjCh
DM/ČjČj/M
VvVv
StMFČjMeV
Z

ČtČjChAjMDTv

Nj/RjMČjAj
FHv