Zvěstování

před 4 roky, 20.12.2016 K adventu neodmyslitelně patří i tradiční besedy s naším panem farářem.

V letošním poutavém vyprávění se p. farář Jaroslav Polách zaměřil na to, jak se zpráva o narození Ježíška šířila do světa i co je to betlémské světlo a jak se k nám až z dalekého Betléma dostane. Rozšířili jsme si nejen zeměpisné, ale i dějepisné znalosti. Doplňovali jsme pracovní listy, pracovali jsme s mapou i s vánočními symboly. Dostali jsme se až ke třem králům a nakonec jsme si vyrobili tříkrálovou korunu.