Známe nejlepší řešitele Přírodovědného klokana

před 4 roky, 13.10.2017 Máte skvělé znalosti z přírodních věd? Pak byste jistě uspěli také.

V tomto týdnu se naši osmáci a deváťáci zapojili do přírodovědné soutěže, kterou každoročně vyhlašuje Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP a Jednotou českých matematiků a fyziků. Cílem soutěže je vzbudit zájem o přírodní vědy. Zvládnout náročné otázky z fyziky, přírodopisu a zeměpisu přitom není vůbec jednoduché. Do soutěže se celkem zapojilo 73 žáků naší školy. Nejlépe se vedlo Kamile Sochorcové z 8. A, Robertu Ptáčkovi z 9. A a Vandě Charbutové z 8. B. Moc jim gratulujeme. V příloze najdete pořadí na prvních jedenácti místech. Všem řešitelům děkujeme za podané výkony.