Změny v počítačové učebně

před 3 roky, 24.1.2018 Místo starších notebooků máme nové počítače

Vylepšili jsme počítačovou učebnu. Místo sedm let starých notebooků v ní aktuálně máme 29 nových počítačů. Škola si nákup hradila z velké části z vlastních zdrojů, částkou 100 000,- Kč přispělo sdružení rodičů, vážíme si toho.
Počítačovou učebnu v současné podobě a na současném místě jsme ve škole vybudovali před sedmi lety, kompletní vybavení jsme tehdy pořídili z našeho úspěšného evropského projektu. Právě díky realizaci mnoha evropských projektů je škola aktuálně vybavena nejmodernější výukovou technikou. V každé třídě i v každé učebně jsou interaktivní tabule, při výuce využíváme také tablety a další technologie. Mít ve škole nejmodernější techniku ale pochopitelně není cílem, jen prostředkem a jednou z mnoha možností, jak udělat výuku zajímavou.
Že žáky výuka v naší škole baví a je pro ně zajímavá, jednoznačně vyplývá z anonymní ankety, ve které žáci pátých až devátých tříd s pomocí osmi kritérií hodnotili výuku vyučujících. S výsledky a  s názory žáků vás na těchto stránkách seznámíme na začátku druhého pololetí.