Život s postižením

před 9 měsíci, 21.4.2018 Pokračujeme v setkáních se žáky speciální školy

Víte, co to je Pichtův stroj? Znáte hudební skupinu The Tap Tap? A k čemu myslíte, že slouží kochleární implantát? Žáci našich 5. tříd v tom mají jasno! Tento týden totiž měli možnost se zúčastnit ukázkové hodiny, která jim názorně přiblížila, jak může život s postižením vypadat.

V naší škole jsme přivítali milou návštěvu ze speciální školy. Přišla k nám paní učitelka Šťastná spolu se svými osmi žáky, které už známe z našeho předchozího setkání: akce na podporu šíření povědomí o autismu. Tentokrát bylo naše téma širší. Pojmenovali jsme si různé druhy fyzických i mentálních postižení. Naučili jsme se správnému názvosloví, např. víme, že se říká nevidomí, ne slepci, znakový jazyk místo znaková řeč. Ale co je nejdůležitější, už víme, že za své postižení nikdo nemůže. Seznámili jsme se s pomůckami, které usnadňují běžný život handicapovaných i jejich sportovní vyžití. Víme, jak se učí číst nevidomé děti, a také umíme pozdravit ve znakovém jazyce. Žáci si zkusili, jaký je život se zrakovým postižením, jak se podepsat bez rukou a mnohé další věci. To není na jednu vyučovací hodinu vůbec málo!

Děkujeme za poučné setkání a těšíme zase někdy příště.