Zeměpis

11.1. - 15.1. 2021

Vyřešili jsme všechny úkoly týkající se Itálie. Pověděli jsme si, kde je levněji, jak se italské děti dívají na své památky, jak Italové ovlivnili řízek aj. Naší novou látkou je nyní Španělsko a Portugalsko. Děti jsou rozdělené do skupin, ve kterých mají zpracovat jednotlivá témata. Jejich rozdělení a úkoly přikládám v souboru. 

Úkoly ke Španělsku a Portugalsku (14.36 kB)

Španělsko a Portugalsko (458.5 kB)

4.1. - 8.1. 2021

Písemně jsme zopakovali učivo o Německu. Nově jsme začali probírat Itálii. Na obrázcích jsme poznávali nejznámější italská místa a města. Pracovní zápis si mají děti doplnit doma. Dále je potřeba splnit úkoly z pracovního listu Itálie 2. S ním budeme pracovat příští hodinu. Příště si také napíšeme písemku na Slovinsko, Rakousko a Maďarsko.


14.12. - 18.12. 2020

Tento týden jsme dokončili procházku Velkou Británií. Ukončili jsme ji seznámením se s největšími osobnostmi této země. V druhé hodině jsme se přesunuli přes kanál La Manche. Do Francie. Pomocí krátkého videa jsme si udělali rychlé seznámení s "voňavou zemí". Přes prázdniny dostaly děti za úkol vyplnit zápis. Ten budeme po prázdninách kontrolovat. Písemně jsme stihli zopakovat Slovensko a Polsko. Po prázdninách písemně zopakujeme Německo.


7.12. - 11.12. 2020

Po severských zemích jsme se přesunuli na Britské ostrovy, kde jsme se první hodinu věnovali Spojenému království Velké Británie a Severního Irska. Tento týden jsme si prošli přírodní podmínky Britských ostrovů, nejvýznamnější památky Londýna, zmínili jsme se o koloniální Británii, o anglických univerzitách, církvi a panovníkovi. Příští týden se budeme věnovat převážně nejvýznamnějším osobnostem Velké Británie.

30.11. - 4.12. 2020

Podrobně jsme prošli pět severských evropských zemí - Švédsko, Finsko, Dánsko, Norsko a Island. Švédsku a Finsku jsme se věnovali o něco více. Písemně jsme zopakovali kapitolu Lidé a města. Příští týden začneme  novou kapitolu - podrobně prozkoumáme Velkou Británii. Přílohu označenou číslem jedna je potřeba mít do příští hodiny nachystanou. Děti mají také za úkol postupně procházet hlavní města jednotlivých evropských států.


23.11. - 27.11. 2020

Prošli jsme si společně Rakousko, Slovinsko a Maďarsko. Po ochutnání vídeňského řízku a guláše, jsme se vrhli na největší zajímavosti těchto tří středoevropských zemí. Příští hodinu nás žádné opakování nečeká. Podíváme se pouze na severské státy Evropy.


16.11. - 20.11. 2020

Vyzkoušeli jsme evropské podnebí, rostlinstvo a živočišstvo. Společně jsme pracovali na sjednoceném Německu. Do příštího týdne mají děti za úkol zpracovat látku o Slovinsku, Rakousku a Maďarsku. Zápisy děti najdou v pracovní skupině teamsu, nebo zde. Příští týden také budeme opět online zkoušet. Tentokrát evropské zemědělství.


9.11. - 13.11. 2020

Zkontrolovali jsme společně Slovensko a Polsko, mrkli na krátké video a splnili pár úkolů. Příští týden se chystáme dostat pod kůži Německu. Zápis najdou děti v pracovní skupině teamsu, nebo zde. Je potřeba nastudovat. Příští týden online vyzkoušíme kapitoly Evropa - podnebí a rostlinstvo a živočišstvo. Tento týden jsme zopakovali evropské vodstvo.

Německo (2.65 MB)

2.11. - 6.11. 2020

Zkontrolovali jsme Evropskou unii a posunuli jsme se dál. Začali jsme probírat jednotlivé státy Evropy. Jako první nás čeká Slovensko a Polsko. Začali jsme Slovenskem a zkusili jsme si přeložit pár slovenských výrazů a vět. Za domácí úkol si mají děti vyplnit zápis, ať s ním můžeme příští hodinu pracovat.

Slovensko a Polsko (555.5 kB)

Podnebí a živočišstvo a rostlinstvo (503.97 kB)

19.10. - 23.10. 2020

Dokončili jsme evropské nerostné suroviny a průmysl. Podrobně jsme se podívali na produkci elektrické energie v roce 2019 v Evropě. Jednotlivé údaje museli žáci vyčíst z přiložené tabulky. Nově jsme začali Evropskou unii.

12.10. - 16.10. 2020

Dokončili jsme kapitolu Lidé a města, která se zaměřovala na evropské jazyky, náboženství, dopravu a prázdninové destinace. Nově jsme začali probírat nerostné suroviny a zpracovatelský průmysl. Tomu se budeme věnovat více příští týden při online výuce.

5.10. - 9.10. 2020

Pokračovali jsme v evropských národních jídlech. Nově jsme se zaměřili na evropské jazyky, náboženství, dopravu a prázdninové evropské destinace. Vyzkoušeli jsme opět slepou mapu Evropy a písemně jsme také zopakovali polohu a členitost Evropy.

28.9. - 2.10. 2020

Vyzkoušeli jsme na slepé mapě Evropy určovat jednotlivé státy. V první hodině jsme pokračovali v evropském vodstvu, ve druhé jsme probrali evropské zemědělství a výživu obyvatel. Zde jsme se také zaměřili na národní jídla různých evropských států.

21.9. - 25.9. 2020

Pokračovali jsme v "evropském" učivu. Procvičili jsme orientaci na slepé mapě Evropy, kde jsme poznáváme jednotlivé státy. Nově jsme se zaměřili na evropské vodstvo. V něm budeme pokračovat příští týden.

14.9. - 18.9. 2020

Na začátku hodin jsme se pokusili určovat evropské státy na slepé mapě. Dále jsme probrali polohu a členitost Evropy. Pověděli jsme si základních bodech, které tvoří hranici mezi Evropou a Asií. Pojmenovali jsme si nejdůležitější evropské poloostrovy a ostrovy. Řekli jsme si též, že Evropa leží jen na severní polokouli a jakou má Evropa rozlohu.

Ve druhé hodině jsme se věnovali evropským nížinám a pohořím.

7.9. - 11.9. 2020

V úvodních hodinách děti představily na prezentacích, které kulturní památky a přírodní lokality navštívily během prázdnin. Následně jsme začali probírat Evropu.