Zeměpis

4. 11. - 8. 11. 2019

Na zopakování probíraného učiva (sídelních systémů, města a vesnice) jsme si vymysleli vlastní projekt. Naším úkolem bylo vytvořit fiktivní město, které bude mít veškeré náležitosti, vytvořit k němu plánek, samosprávu, průmyslovou a obytnou zónu, historické jádro apod. Následovala prezentace před spolužáky. Příští týden dokončíme.


28. 10. - 1. 11. 2019

Podzimní prázdniny nám vzaly obě dvě hodiny. 30.9. - 4.10.2019

Napsali jsme si písemku na určování souřadnic a dále se věnujeme demografii, hustotě osídlení, rasám, národům apod. 

Pracujeme ve skupinkách, kdy zpracováváme zadaná témata. Příští týden nás čeká prezentace před spolužáky.