Zeměpis

27.11. - 1.12.2017

V pondělí jsme znovu pracovali s programem Google Earth. U vyznačených částí města žáci rozhodovali jakou funkci tato část města plní, zda obytnou, obchodní, rekreační nebo průmyslovou či se jedná o historické jádro. Dále jsme v rámci programu využili Galerii a nechali si zobrazit zeměkouli v noci. Pomocí největší záře nočních světel jsme určovali nejhustěji zalidněné části světa (zpravidla to byli megalopole, aglomerace či konurbace). Ve středu jsme si vše zkontrolovali a doplnili o nějakou tu teorii.

V pondělí 11.12. nás čeká test ze Sídel.

20.11. - 24.11.2017

V pondělí jsme si napsali větší test z další části obyvatelstva - národy, jazyky, rasy, věkové složení a náboženství. Ukázali jsme si, jak mohou vypadat venkovská sídla v jiných částech světa. Zjistili jsme, jak vynález parního stroje ovlivnil růst měst a spustil vlnu stěhování obyvatel do měst. Na příkladu Uherského Hradiště a původně samostatných obcí (Sady, Vésky, Mařatice, Jarošov), jsme si ukázali, co je to aglomerace (samozřejmě v malém měřítku). A zjistili jsme, že čím je město větší, tím má zpravidla větší zázemí (aglomeraci).

13.11. - 17.11.2017

V pondělí jsme pracovali na počítačích s programem Google Earth a u vybraných vesnic jsme kreslili náčrtek toho, jak daná vesnice vypadá a kde najdeme nejdůležitější budovy (obchod, kostel, hospodu...). Tak jsme se seznámili s pojmy návesní (např. Holašovice), řadová (= uliční - Suchov) a rozptýlená vesnice (Vyškovec). Ve středu jsme vytvářeli pyramidu zobrazující hierarchii sídel (samota - vesnice - městys - město - velkoměsto (metropole) a jaké služby najdeme v daném sídle. Pak jsme hledali rozdíly mezi vesnicí a městem. A našli jsme jich spoustu.

6.11. - 10.11.2017

Vytisknuté věkové pyramidy jsme porovnávali a snažili se je roztřídit do skupin podle jejich tvaru. U některých to šlo dobře, jinde to bylo složitější. Nakonec jsme z nich vytvořili plakát a seřadili je od nejméně vyspělých států po ty nejvyspělejší. Zdůvodnili jsme si proč v rozvojových zemích Afriky je vysoký podíl dětí, kdežto málo důchodců, a proč ve vyspělých státech Evropy je tomu naopak. Tím jsme dodělali tématický celek Obyvatelstvo a domluvili se, že v pondělí 20.10. si napíšeme test (Rasy, jazyky, národ, náboženství a věková struktura obyvatelstva)

30.10. - 3.11.2017

Tento týden jsme věnovali tvorbě věkových pyramid v programu excel. Nejprve si žáci stáhli z amerického statistického úřadu data o populacích ve vybraných státech a potom jsme společně tvořili věkové pyramidy daných států. Dalo nám to práci, ale výsledek stojí za to. Nikdo z nás neměl stejně vypadající pyramidu, a tak v pondělí začneme řešit, proč tomu tak je...

23.10. - 25.10.2017

I když byl tento týden kratší, tak jsme se viděli dvakrát, stejně jako v běžném týdnu. Zbylé skupinky nám představili své prezentace a my se dozvěděli spoustu zajímavých informací o hinduismu a to včetně videa, jak žijí a slaví hinduisté v ČR. Dále jsme měli prezentace o buddhismu, křesťanství a judaismu. Na závěr každé prezentace, jsme v tabulce zaznačovali odpovídající pojmy k danému náboženství. 

16.10. - 20.10.2017

Během středeční hodiny jsme si zodpověděli otázku, proč vzniklo náboženství? Dále jsme se dozvěděli jaký je rozdíl mezi nevěřícím a ateistou a také to, že kromě světových náboženství, existují ještě náboženství primitivní (původní, domorodá). Skupina děvčat si pro nás připravila prezentaci o islámu a tak jsme se mohli dozvědět spoustu informací o tomto náboženství.

9.10. - 13.10.2017

V pondělí jsme si napsali s použitím atlasu test, který dopadl velmi dobře. Shlédli jsme také krátké výukové video Pět největších světových náboženství (Johna Bellaimey), které nás uvedlo do problematiky světových náboženství.. Rozdělili jsme se do skupin a  začali pracovat na prezentacích týkajících se pěti hlavních náboženství na světě - křesťanství, islámu, hinduismu, buddhismu a judaismu.

2.10. - 6.10.2017

Jakou barvu pleti má nejvíce obyvatel na Zemi? Proč mají obyvatelé severní Evropy světlé oči i vlasy a naopak na jihu Evropy jsou lidé snědí? Kde žije nejvíce černochů, bělochů,... Jak se jmenují míšenci určitých ras? A proč má Amerika tak zajímavou skladbu obyvatelstva, co se týče barvy pleti? Tak na takové otázky jsem hledali odpovědi... Jaké jsou světové jazyky, ve kterých státech světa se jimi domluvíme, a proč tomu tak vlastně je.

V pondělí 9.10. nás čeká opakování, týkající se počtu, pohybu a rozmístění obyvatelstva.

25.9. - 29.9.2017

Zjišťovali jsme, na kterých místech na světě žije nejvíce obyvatel a naopak, kde nejméně a co je k tomu vede. Jaké přírodní či jiné podmínky jsou příznivé pro obyvatelstvo a které naopak ne. Dozvěděli jsme se, jaký je rozdíl mezi přistěhovalectvím a vystěhovalectvím. Které státy jsou cílem imigrantů a ze kterých států lidé naopak odcházejí.

18.9. - 22.9.2017 

Tento týden jsme měli jen jednu hodinu, a v té jsme se dozvěděli, co je to porodnost, úmrtnost a jak dojde k tomu, že obyvatelstva přibývá nebo ubývá. Nakreslili jsme si graf populačního vývoje a popsali si jeho 4 fáze, během nichž přešlo lidstvo o primitivního reprodukčního chování k modernímu (méně dětí, pozdější sňatky, nízká úmrtnost a stárnutí populace).

4.9. - 15.9.2017

Zopakovali jsme si, co víme o České republice z minulého roku. Dozvěděli jsme se, že chudé a málo vyspělé státy jsou především na jihu a ty bohaté a vyspělé za se na severu. Už víme, kolik nás je na světě a taky, za jak dlouho nás tolik přibylo. A také to, že vyspělé a rozvojové státy musí každý řešit jiné problémy se svým obyvatelstvem.

Materiály z hodin: