Zeměpis

19. 10. - 23.10. 2020 = DISTANČNÍ VÝUKA

Zopakujte si učivo z minulého týdne formou turnaje https://chapes.cz/share.php?id=439. Přizvěte si spoluhráče.

Tento týden se podíváme na venkovská a městská sídla. Projděte si prezentaci (Teams - Soubory), vypracujte doplňující úkoly, zapište a zakreslete nejdůležitější informace do sešitu.

12. 10. - 16. 10. 2020 = DISTANČNÍ VÝUKA

Zdravím vás,  v rámci distanční výuky si projděte prezentaci - RASY, NÁROD, NÁRODNOST, JAZYKY, PÍSMO, NÁBOŽENSTVÍ. Udělejte si zápis do sešitu a vyplňte srovnávací tabulku. Vyhledávejte, zjišťujte (atlas, internet). Příští týden si vaši práci vyhodnotíme.

RASY, NÁROD, JAZYKY, PÍSMO, NÁBOŽENSTVÍ.ppt (10.14 MB)

Srovnávací tabulka.doc (38 kB)

5. 10. - 9. 10. 2020

Práce s atlasem - hustota zalidnění, přirozený přírůstek, přirozený úbytek.

Věkové pyramidy - zamyšlení, porovnávání států světa, rozdílnosti.

Napsali jsem písemné opakování (bohatý "Sever" × chudý "Jih"; aktuální problémy - obyvatelstvo, přirozený pohyb obyvatelstva, uzemní pohyb obyvatelstva).

Dále jsme se věnovali lidským rasám a jazykům.

29. 9. - 2. 10. 2020

Územní pohyb obyvatelstva - migrace (historie a současnost) v kostce - https://www.youtube.com/watch?v=-KMrLJUBk4o&ab_channel=AmnestyInternationalCZ => diskuze. Pojmy - migrace, imigrace, emigrace. Důvody migrace, problémy, imigrační zákony, současné trendy ve světě a v ČR. 

Struktura obyvatelstva (věk, pohlaví, zaměstnání), věková pyramida.

21. 9. - 25. 9. 2020

Růst obyvatelstva - pojmy (porodnost, úmrtnost, přirozený přírůstek, přirozený úbytek, kojenecká úmrtnost, přirozená reprodukce). Diskuze - trend, problémy, řešení. Práce s atlasem, věkové pyramidy.

14. 9. - 18. 9. 2020

Lidé na planetě Zemi - Worldometers, vývoj počtu obyvatel - úvodní video https://www.youtube.com/watch?v=VcSX4ytEfcE&ab_channel=NPR, otázky k zamyšlení, diskuze.

7. 9. - 11. 9. 2020

Opakování 8. ročník - kraje ČR (rébusy, skrývačky, obrázkový kvíz). 

Úvod do socioekonomické sféry (bohatý "Sever" × chudý "Jih"; práce s mapou).