Zeměpis

10. 6. - 14. 6. 2019

Politická mapa světa + geopolitické problémy.


Opakování učiva 9. ročníku.

3. 6. - 7. 6. 2019

Mezinárodní organizace - skupinová práce, rozbor textu, výklad, následná diskuze na téma EU.

OSN, EU, NATO.

27. 5. - 31. 5. 2019

Prezentace zájezdového katalogu - splněno.

Písemka - splněno.

Mezinárodní obchod - splněno.

20. 5. - 24. 5. 2019

Pracujeme na výrobě zájezdového katalogu, skupinová práce – projekt.

Ve čtvrtek písemka - cestovní ruch+ doprava.

13. 5. - 17. 5. 2019

Cestovní ruch, služby obyvatelstvu. Prošli jsme školením v cestovní kanceláři a stali se tak zaměstnanci této firmy. Pracujeme na výrobě nového katalogu, skupinová práce – projekt.

6.4. - 10. 4. 2019

Dokončili jsme naši cestu kolem světa a napsali si shrnující písemku na světový průmysl.

29. 4. - 3. 5. 2019

Opakování učiva 9. ročníku.

22. 4. - 26. 4. 2019

Doprava- rozdělení, výhody/ nevýhody, trend dnešní doby, cena, využití apod.

Cesta jedněch džín- kolik nacestují než se dostanou k zákazníkovi? Na chvíli jsme se stali pracovníky ve velkovýrobně a zakusili na vlastní kůži atmosféru tamějších poměrů. Jedny rifle jsme ušili a můžeme konstatovat, že nic moc příjemného to teda nebylo! 

Příští hodinu se zase posuneme o kousek dál a zkusíme si pracovat v cestovní kanceláři.

15. 4. - 17. 4. 2019

Jedna hodina zeměpisu a ještě spojená :). Opakování učiva 9. ročníku a dopravu tak necháváme na příští týden.

8. 4. - 12. 4. 2019

Nervy z přijímacích zkoušek pracují na plné obrátky, ale i tak jsme se snažili dokončit světový průmysl. Tento týden jsme řešili lehký/ spotřební. Konkrétně potravinářský, dřevozpracující, textilní a oděvní atd. Pak jsme nakousli nové téma- DOPRAVA.

Po Velikonocích nás čeká písemka, ale až zadechneme po přijímačkách :). Držíme palce!

1. 4. - 5. 4. 2019

Průmysl - význam, členění, lokalizace

Dále podrobnější charakteristika světového chemického průmyslu a hutnictví.

Skupinovou práci střídáme s prací jednotlivce. Využíváme atlas, pracovní list i učebnici.

25. 3. - 29.3. 2019

Dokončili jsme naše prezentace, zopakovali učivo, probrali plusy a mínusy energetických zdrojů a jejich vlivu na životní prostředí.  Příští týden nás čeká hutnictví a chemický průmysl.

18. 3. - 22. 3. 2019

V úterý jsme odprezentovali naše připravená témata o různých zdrojích energie. Pak následovala diskuze.

Kvůli technickým dílničkám jsme měli pouze jednu společnou hodinu.

11. 3. - 15. 3. 2019

Věnujeme se světovému průmyslu,  jeho historickému vývoji, rozdělení na lehký x těžký atd. Pracujeme ve skupinkách a rozebíráme různé zdroje energií.

Nezapomeňte, že v úterý prezentujeme naši práci. 

4. 3. - 8. 3. 2019

Tento týden jsme se blíže podívali na těžbu ropy a s tím spojeným obchodem. Pracovali jsme s diagramem, grafy, tabulkami a vše pak vyhodnotili a zužitkovali na pracovním listu. Dodělali jsme neobnovitelné zdroje energie, příští týden se budeme věnovat zdrojům obnovitelným. 

18. 2. - 22. 2. 2018

Napsali jsme si opravnou písemku a pak jsme pokračovali v energetice. Stále řešíme surovinové zdroje a jejich těžbu. Blíže jsme se podívali na problematiku ropy. Příští hodinu budeme v tomto tématu pokračovat.

11. 2. - 15. 2. 2019

Dokončili jsme prezentace na téma světový rybolov a lesnictví a navázali novou látkou. 

Nyní se věnujeme energetice a surovinovým zdrojům. Pracujeme zejména se slepou mapou a atlasem. Příští týden si rozebereme pojmy jako obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie, elektrárny, těžbu atd.

4. 2. -8. 2. 2019

Napsali jsme si písemku na světové hospodářství. A po zbytek času jsme pracovali na našich prezentacích na téma světový rybolov a světové lesní hospodářství. Příští týden práci dokončíme a odprezentujeme spolužákům. 

28. 1. - 1. 2. 2019

Dodělali jsme resty z minulého týdne, dokončili rostlinnou a živočišnou výrobu a učivo procvičili na pracovním listu. Využíváme mapu, atlas, učebnici i interaktivní tabuli. Po zbytek času jsme se věnovali rybolovu a lesnímu hospodářství.

21. 1. - 25. 1. 2019

Úkolem bylo zjistit přes víkend informace o našich příbuzných a o jejich zaměstnání v jednotlivých hospodářských sektorech. Data jsme pak ve skupinkách zpracovali do mini třídního projektu. V rámci výzkumu jsme pracovali s tabulkou, diagramem a pracovním listem. Pak jsme se začali věnovat světovému zemědělství.

Příští týden si napíšeme malou písemku na světové hospodářství a zemědělství. 

14. 1. - 18. 1. 2019

Věnujeme se světovému hospodářství. Řešíme pojmy jako je HDP, index lidského rozvoje, hospodářské sektory apod. Ve čtvrtek jsme začali pracovat na našem miniprojekt, který se týká zaměstnanosti v jednotlivých hospodářských sférách. Nezapomeňte splnit domácí úkol, abychom mohli v úterý pracovat na výzkumných grafech.

7. 1. - 11. 1. 2019

Dokončili jsme resty z minulého roku a pomalu opět najíždíme na učící režim. Napsali jsme písemku na sídla a sídelní systémy a začínáme nové téma. Tím je světové hospodářství, které nás teď bude provázet delší časový úsek. 

26. 11. - 29. 11. 2018

Konečně jsme se dostali k prezentaci našich vesniček, měst a městských čtvrtí. Někteří svoji práci pojali velmi zodpovědně a jejich díla byla velmi povedená. Ty, které jsme nestihli odprezentovat, dokončíme v pondělí. Nezapomeňte si vzít zeměpis :).

Ve zbytku času jsme řešili světové aglomerace, zapojili jsme trošku matematiky a pracovali s pracovním listem, atlasem a učebnicí.

19. 11. - 23. 11. 2018

Stále pracujeme na svých vesničkách. Příští hodinu proběhne prezentace jednotlivých prací. 

12. 11. - 16. 11. 2018

Řešíme venkovská sídla. Prošli jsme si základní charakteristiku, rozdělení, znaky a následně jsme začali pracovat na vlastním venkovském sídle. Naším úkolem je vymyslet si svoji vesničku, promyslet znaky, strukturu, zastupitelstvo, atd. a následně vytvořit si reálný plánek. Napsali jsme si písemku na světová náboženství. 

5. 11. - 8. 11. 2018

Řešili jsme stále ještě světová náboženství, diskutovali o náboženské struktuře světa a snažili se o pochopení jednotlivých společenství. Na závěr jsme měli možnost shlédnout krátkou prezentaci o zmenšeném modelu Země, kdy byly zachovány jeho současné proporce (charakter, počet a struktura obyvatelstva, vzdělanost, bohatství x chudoba, mortalita atd.). 

29. 10. - 2. 11. 2018

Díky podzimním prázdninám jsme se viděli jen jednou. Zaměřili jsme se na světová náboženství, a to konkrétně na křesťanství, islám, hinduismus, budhismus a židovství. Pracujeme ve skupinkách. Příště nás čeká prezentace a následně diskuze o náboženské struktuře světa.

22. 10. - 25. 10. 2018

Napsali jsme si písemku na určování zeměpisné polohy a práci s atlasem. Dále se věnujeme lidským rasám. Rozebrali jsme si zajímavé grafy, pracujeme s pracovním listem, řešíme jazykové skupiny, náboženství světa atd. Příště téma ještě dokončíme a procvičíme.

15. 10. - 19. 10. 2018

Kvůli nízkému počtu žáků ve třídě (výlet do Anglie) jsme byli spojeni s druhou třídou. Opakovali jsme a věnovali  se hladomoru jako globálnímu problému. Shlédli jsme krátké ale výstižné video o chudobě v Africe, a to jsme si následně rozebrali.

Dále jsme procvičovali učivo na písemku. V úterý krátká písemka (předem naplánovaná s celou třídou!!) na orientaci v mapě - určování souřadnic za pomoci atlasu. Prosím nezapomeňte :) !

8. 10. - 12. 10. 2018

Dokončili jsme téma migrantů a napsali jsme si shrnující písemku z doposud probraného učiva. A jelikož jsme zjistili, že ne úplně rozumíme zeměpisné síti a že určování souřadnic nám dělá malinko problém, zopakovali jsme si práci s mapou. V brzké době, až se vrátí výletníci z Londýna, si napíšeme jednoduchou a krátkou písemku (pouze na určování zeměpisné polohy). 

1. 10. - 5. 10. 2018

Tento týden jsme si vyzkoušeli migraci v praxi. Sehráli jsme scénky, diskutovali, snažili se vyjádřit vlastní názor na problematiku uprchlíků atd. V úterý si napíšeme písemku na doposud probrané učivo (včetně migrace).

24. 9. - 27.9. 2018

Tento týden jsme se zaměřili na využití demografie v praxi. Řešíme rozmístění obyvatelstva, hustotu zalidnění, přirozený přírůstek jednotlivých států světa atd. Využíváme atlasy, pracovní listy i učebnici. 

17.9.-21.9.2018

Tento týden jsme měli pouze jednu hodinu. Věnujeme se demografii a počtu obyvatel na světě. Na vlastní kůži jsme si vyzkoušeli jeden z globálních problémů lidstva, kterým je přelidnění. Další hodinu se budeme ještě věnovat demografii a světové populaci.

10. 9. - 14. 9. 2018

Začátek roku byl takový pomalejší, seznamovali jsme se s učivem 9. ročníku - s tím , co nás letos čeká a nemine. Povídali jsme si o našem cestování během prázdnin, jaké země navštívili, co se nám líbilo nebo naopak nelíbilo. Zopakovali jsme učivo osmého ročníku a pak se vrhli na učivo nové.

Zvládli jsme úvod do studia geografie, víme, jak se dělí, dále řešíme nerovnoměrný hospodářský, sociální a politický vývoj světa, umíme vysvětlit pojmy jako je bohatý sever x chudý jih apod. Pracujeme se slepou mapou, atlasem a učebnicí.

Příště prosím nezapomeňte atlasy a učebnice!