Zeměpis

26. 11. - 29. 11. 2018

Konečně jsme se dostali k prezentaci našich vesniček, měst a městských čtvrtí. Někteří svoji práci pojali velmi zodpovědně a jejich díla byla velmi povedená. Ty, které jsme nestihli odprezentovat, dokončíme v pondělí. Nezapomeňte si vzít zeměpis :).

Ve zbytku času jsme řešili světové aglomerace, zapojili jsme trošku matematiky a pracovali s pracovním listem, atlasem a učebnicí.

19. 11. - 23. 11. 2018

Stále pracujeme na svých vesničkách. Příští hodinu proběhne prezentace jednotlivých prací. 

12. 11. - 16. 11. 2018

Řešíme venkovská sídla. Prošli jsme si základní charakteristiku, rozdělení, znaky a následně jsme začali pracovat na vlastním venkovském sídle. Naším úkolem je vymyslet si svoji vesničku, promyslet znaky, strukturu, zastupitelstvo, atd. a následně vytvořit si reálný plánek. Napsali jsme si písemku na světová náboženství. 

5. 11. - 8. 11. 2018

Řešili jsme stále ještě světová náboženství, diskutovali o náboženské struktuře světa a snažili se o pochopení jednotlivých společenství. Na závěr jsme měli možnost shlédnout krátkou prezentaci o zmenšeném modelu Země, kdy byly zachovány jeho současné proporce (charakter, počet a struktura obyvatelstva, vzdělanost, bohatství x chudoba, mortalita atd.). 

29. 10. - 2. 11. 2018

Díky podzimním prázdninám jsme se viděli jen jednou. Zaměřili jsme se na světová náboženství, a to konkrétně na křesťanství, islám, hinduismus, budhismus a židovství. Pracujeme ve skupinkách. Příště nás čeká prezentace a následně diskuze o náboženské struktuře světa.

22. 10. - 25. 10. 2018

Napsali jsme si písemku na určování zeměpisné polohy a práci s atlasem. Dále se věnujeme lidským rasám. Rozebrali jsme si zajímavé grafy, pracujeme s pracovním listem, řešíme jazykové skupiny, náboženství světa atd. Příště téma ještě dokončíme a procvičíme.

15. 10. - 19. 10. 2018

Kvůli nízkému počtu žáků ve třídě (výlet do Anglie) jsme byli spojeni s druhou třídou. Opakovali jsme a věnovali  se hladomoru jako globálnímu problému. Shlédli jsme krátké ale výstižné video o chudobě v Africe, a to jsme si následně rozebrali.

Dále jsme procvičovali učivo na písemku. V úterý krátká písemka (předem naplánovaná s celou třídou!!) na orientaci v mapě - určování souřadnic za pomoci atlasu. Prosím nezapomeňte :) !

8. 10. - 12. 10. 2018

Dokončili jsme téma migrantů a napsali jsme si shrnující písemku z doposud probraného učiva. A jelikož jsme zjistili, že ne úplně rozumíme zeměpisné síti a že určování souřadnic nám dělá malinko problém, zopakovali jsme si práci s mapou. V brzké době, až se vrátí výletníci z Londýna, si napíšeme jednoduchou a krátkou písemku (pouze na určování zeměpisné polohy). 

1. 10. - 5. 10. 2018

Tento týden jsme si vyzkoušeli migraci v praxi. Sehráli jsme scénky, diskutovali, snažili se vyjádřit vlastní názor na problematiku uprchlíků atd. V úterý si napíšeme písemku na doposud probrané učivo (včetně migrace).

24. 9. - 27.9. 2018

Tento týden jsme se zaměřili na využití demografie v praxi. Řešíme rozmístění obyvatelstva, hustotu zalidnění, přirozený přírůstek jednotlivých států světa atd. Využíváme atlasy, pracovní listy i učebnici. 

17.9.-21.9.2018

Tento týden jsme měli pouze jednu hodinu. Věnujeme se demografii a počtu obyvatel na světě. Na vlastní kůži jsme si vyzkoušeli jeden z globálních problémů lidstva, kterým je přelidnění. Další hodinu se budeme ještě věnovat demografii a světové populaci.

10. 9. - 14. 9. 2018

Začátek roku byl takový pomalejší, seznamovali jsme se s učivem 9. ročníku - s tím , co nás letos čeká a nemine. Povídali jsme si o našem cestování během prázdnin, jaké země navštívili, co se nám líbilo nebo naopak nelíbilo. Zopakovali jsme učivo osmého ročníku a pak se vrhli na učivo nové.

Zvládli jsme úvod do studia geografie, víme, jak se dělí, dále řešíme nerovnoměrný hospodářský, sociální a politický vývoj světa, umíme vysvětlit pojmy jako je bohatý sever x chudý jih apod. Pracujeme se slepou mapou, atlasem a učebnicí.

Příště prosím nezapomeňte atlasy a učebnice!