Zeměpis

23. 11. – 27. 11. 2020

Milí osmáci,

v minulém týdnu jste zvládli on-line test z tematického okruhu "vnitrogeografické oblasti ČR". 

Nyní se budeme věnovat vodstvu.

Pokud jste tak ještě neučili, připravte si a nalepte vypracovaný zaslaný zápis do svých zeměpisných sešitů. Budeme se o něj v příští hodině opírat a pracovat s ním. 

K zamyšlení do nadcházející hodiny: Proč se největší jezero světa nazývá Kaspické moře?


16. 11. – 20. 11. 2020

Moji milí osmáci,

někteří z vás využili možnost snadno získat jedničku za vyhledání a zpracování informací k Artézské studně. 

Tento týden vás čeká kratičký test – slepá mapa. Budete určovat 16 vnitrogeologických oblastÍ ČR, z kterých jste si vytvořili zápis ve svých zeměpisných sešitech. 

Nepodceňte přípravu. Podrobné informace nalezte v emailu. 

Během on-line výuky si budeme povídat o vodstvu ČR. 


9. 11. – 13. 11. 2020

Milí osmáci,

jak jsem při naší poslední hodině avizoval a jak jste byli již v průběhu minulého týdne uvědomeni, tento týden vás čeká on-line testování prostřednictvím Socrativu.

Test bude zaměřen na teoretické znalosti z okruhu Podnebí ČR.

Co se týká podrobnějších informací – odkazuji rovněž na zmíněný email.

V nadcházejících několika týdnech bude čekat nás tematický okruh Vodstvo ČR. Téma bude rozděleno do tří částí.

Zápis, který si nalepíte do zeměpisného sešitu, vám byl zaslán na email.

Těším se s vámi na viděnou a také na slyšenou. 


2. 11. – 6. 11. 2020

Pevně věřím, že jste si užili prodloužené podzimní prázdniny. 

V rámci on-line distanční výuky předně zopakujeme teoretický úvod ke kapitole podnebí ČR a dotkneme se také určování různých geografických oblastí. 

Pro osvěžení vašich znalostí doporučuji zhlédnout následující video: 

https://www.youtube.com/watch?v=vT_NhRrS1aE

Těším se s vámi na viděnou a také na slyšenou. 


26. 10. – 30. 10. 2020

* P O D Z I M N Í   P R Á Z D N I N Y *


19. 10. – 23. 10. 2020

• práce se slepou mapou 

• určování souřadnic a polohy daných geografických celků či území přes sdílenou obrazovku

• žáci měli za úkol vypracovat si zápis, který se vztahuje k učebnímu celku "podnebí ČR" 

• v rámci plnění úkolu, zpracovávání informací mohli pracovat se všemi dostupnými zdroji 


12. 10. – 16. 10. 2020

• během jedné vyučovací hodiny v rámci distanční on-line výuky proběhlo souhrnné opakování teoretického úvodu k ČR, pohraničních pohoří a procvičování vnitrogeografických celků ČR


29. 9. – 2. 10. 2020

• distanční on-line výuka

• pohraniční pohoří ČR – práce s atlasem a pracovním listem

• příprava na test – zakreslování do slepé mapy

• procvičování pohoří + nejvyšších hor

• opakování teoretického základu k ČR


21. 9. – 25. 9. 2020

• žáci obdrželi slepou mapu (nutno nalepit do sešitu)

• pohraniční pohoří ČR – práce s atlasem, pracovní list

• procvičování pohoří + nejvyšších hor

• příprava na test – slepou mapu (středa 30.9.)


14. 9. – 18. 9. 2020

• Česká republika – příprava na test (pondělí 21.9.)

• žáci obdrželi kompletní zápis (nutno nalepit do sešitu)

• povrch ČR – práce s atlasem, pohoří, pracovní list


7. 9. – 11. 9. 2020

• Česká republika, úvod

• základní pojmy