Zeměpis

12. 11. - 16. 11. 2018

Pedosféra, půdní profily, půdní typy a půdní druhy - to všechno byla naše náplň tohoto týdne. Využívali jsme atlas, různé mapy a grafická znázornění půdních profilů. Zvládli jsme vědomostí kvíz, zahráli si na Sherlocka Holmese a jeho věrného pomocníka dr. Watsona při řešení geografických rébusů a záludností.


5. 11. - 8. 11. 2018

Napsali jsme písemku na podnebí a vodstvo ČR a začali se věnovat půdě a půdním typům na našem území. Využíváme atlas, pracovní list, interaktivní tabuli i video.


29. 10. - 2. 11. 2018

I přesto, že byli podzimní prázdniny, my jsme o hodiny zeměpisu ochuzeni nebyli. Stále se věnujeme VODSTVU ČR. Pracujeme ve skupinkách, graficky jsme ztvárnili mapu ČR, její hlavní řeky a přehrady. Využíváme interaktivní geografické hry na orientaci ve slepé mapě. Využíváme atlas, učebnici, pracovní listy.

Ve středu písemka na podnebí a vodstvo ČR.

22. 10. - 25. 10. 2018

Dokončili jsme podnebí ČR, ověřili si znalosti v pracovním listu a dále jsme se začli věnovat VODSTVU. Zaznačili jsme do slepé mapy nejvýznamnější říční toky, úmoří a povodí hlavních řek. Využíváme atlas, slepou mapu, učebnici a pracovní list. Pátek jsme pojali formou filmové projekce (s poprcornem) nazvané Vodstvo ČR- aneb jak to u nás s vodou je!

15. 10. - 19. 10. 2018

Napsali jsme si opravnou písemku na pohoří ČR. A jelikož jsme začali probírat PODNEBÍ ČR, stali jsme se na chvíli pracovníky v meteorologické stanici a následně rosničkami zpráv o počasí. Sami jsme si vytvořili předpověď počasí na předem zadané roční období. Pracujeme s atlasem, učebnicí a pracovním listem.

8. 10. - 12. 10. 2018

Dokončili jsme povrch Čr, zahráli si hru na interaktivní tabuli, která byla zaměřena na orientaci ve slepé mapě. V pátek jsme naše nabité vědomosti zúročili při písemce a pak jsme se věnovali podnebí.

1. 10. - 4. 10. 2018

Dodělali jsme historický vývoj českých zemí a následně jsme se věnovali povrchu ČR. Pracujeme samostatně i ve skupinkách, využíváme pracovní listy, slepé mapy, atlasy, učebnice i geografické tabulky.

Příští týden se budeme věnovat podnebí.

24. 9. - 27. 9. 2018

Tento týden jsme měli pouze jednu hodinu a v té jsme si napsali krátkou písemku na orientaci v mapě a práci se souřadnicemi.

Dále jsme se věnovali historickému vývoji ČR.

17.9.-21.9.2018

Stále se věnujeme geografické a geologické poloze ČR. Známe hlavní rovnoběžku a poledník, krajní body ČR, pracujeme se souřadnicemi, se slepou mapou a atlasem. Řešíme historický vývoj Československa. Využíváme mapu, tabulky a pracovní list.

V pátek jsme si  napsali krátkou písemku na základní údaje o ČR a orientaci ve slepé mapě.

10. 9. - 14. 9. 2018

Začátek roku byl takový pomalejší, seznamovali jsme se s učivem 8. ročníku - s tím , co nás letos čeká a nemine. Povídali jsme si o našem cestování během prázdnin, jaké země navštívili, co se nám líbilo nebo naopak nelíbilo. Zopakovali jsme učivo sedmého ročníku a pak se vrhli na učivo nové.

Celým ročníkem nás bude provázet Česká republika. Zatím se věnujeme základním informacím o naší zemi, geografickému umístění, krajním bodům ČR, politickému systému, státnímu zřízení, státním symbolům apod. Pracujeme s atlasem, slepou mapou a pracovním listem.