Zeměpis

6. 1. - 17. 1. 2020

Národní hospodářství: sektorové rozdělení.

Zemědělství (dělení, význam, český dovoz a vývoz plodin, diskuze - Proč se nepěstují plodiny, které jsme dříve na polích viděli? aj.).

Průmysl (dělení, těžba - práce s mapou, energetika a její zastoupení u nás, zpracovatelský průmysl - výskyt).

9. 12. - 13. 12. 2019

Dokončení dotazníků (sídelní změny v rámci naší školy).

2. 12. - 6. 12. 2019

Dokončení projektu - Moje město/vesnice. Tvorba dotazníků (sídelní změny).

25. 11. - 29. 11. 2019

Skupinová práce - "Vytvořte si vlastní město/vesnici"

18. 11. -  22. 11. 2019

Sídla ČR - základní pojmy (město, vesnice, osada, samota, velkoměsto, městys, urbanizace, suburbanizace, deurbanizace); kruhový objezd (funkce města a vesnice), ukázka vnitřní struktury města a vesnice (letecké snímky, nákresy).

Skupinová práce - "Vytvořte si vlastní město/vesnici"

Napsali jsem písemné opakování  - půdy, krajina a obyvatelstvo ČR (práce s atlasem).

11. 11. - 15. 11. 2019

Obyvatelstvo ČR - přirozený přírůstek, náboženství, národnost, ekonomická aktivita, věková struktura, věková pyramida.

4. 11. - 8. 11. 2019

Ochrana krajiny v ČR, znečištění životního prostředí. Práce s atlasem. 

Skupinová práce - "Nestačí jen vyhlásit chráněné území"

Obyvatelstvo - přirozený přírůstek, struktura obyvatelstva, věková pyramida.

28. 10. - 1. 11. 2019

Výškové vegetační stupně v ČR, diskuze - NP, CHKO, ochrana přírody. Tvorba článků do mládežnického časopisu (skupinová práce - dílčí témata).


PODZIMNÍ PRÁZDNINY.


14. 10. - 18. 10. 2019

Vodstvo ČR - řeky, přehradní nádrže, rybníky, jezera (práce s mapou). Napsali jsem test - slepá mapa vodstva. 

7.10. - 11. 10. 2019

Podnebí - oblasti, rekordy. Nyní se věnujeme vodstvu ČR. Práce s mapou.

30. 9. - 4. 10.2019

Procvičování - povrch České republiky. Zabývali jsme se podnebím v ČR. Napsali jsem písemné opakování z povrchu ČR.