Zeměpis

11.6.15.6.2018

Zdárně jsme dokončili kraj Olomoucký a pak se přesunuli do kraje Moravskoslezského. Čekala nás velmi zdařilá prezentace, zábavný kvíz i méně zábavný pracovní list. Víme, kde se kraj nachází, čím vyniká, známe jeho přírodní podmínky i největší turistické památky. V úterý nás čeká poslední kaj ČR a tím bude (našemu srdci nejbližší) kraj ZLÍNSKÝ.

4.6.-8.6.2018

Tento týden jsme dokončili kraj Jihomoravský a dále nás čekal kraj Olomoucký. Zvládli jsme opět prezentaci a pak jsme se vrhli na virtuální cestování po tomto malebném kraji. Po splnění různých úkolů jsme získali klíč, kterým jsme odemkli poklad Olomouce.


28.5.-1.6.2018

Nový týden - nový kraj. Tentokráte nás čekal kraj Jihomoravský. Zvládli jsme velmi zdařilou prezentaci dokonce i s ochutnávkou místní pochutiny - okurků Znojmia. Kraj nám byl nám blíže něž ostatní a věděli jsme jsme o něm spoustu informací.

Nabité  vědomosti jsme si ověřili v pracovním listě. Pracujeme se slepou mapou, atlasem i učebnicí.

21.5.-25.5.2018

Tento týden jsme kvůli ředitelskému volnu ochuzeni opět o jednu hodinu. V úterý jsme zvládli dodělat kraj Vysočina. Prezentace byla na výbornou, dohnali jsme resty, které se nám nakupily během doby, co jsme se neviděli. Příští hodinu se už zaměříme na další kraj a tím je kraj Jihomoravský.

14.5.-18.5.2018

Naše setkání jsou v poslední době spíše vzácností. Opět jen jedna hodina, ale efektivně jsme využili čas, napsali dlouho slibovanou shrnující písemku.

7.5.-11.5.2018

Tento týden jsme se opět viděli jen jednou a to ještě s velmi malou částí třídy. Hodinu jsme tedy věnovali opakování.

V úterý 15. května 2018 se bude psát písemka na vybrané kraje ČR (Plzeňský, Liberecký, Karlovarský, Ústecký, Královehradecký kraj).

30.4.-4.5.2018

Tento týden jsme se viděli pouze jednou a věnovali jsme se kraji Vysočina. Tentokráte jsme si na informace o kraji přicházeli sami, pracovali jsme ve skupinkách, řešili různé úkoly, luštili křížovky, přesmyčky, vyhledávali informace v učebnici nebo atlase. Příští hodinu tj. v pátek (kvůli dalšímu státnímu svátku) bude prezentace tohoto kraje a pak doděláme resty , které jsme nezvládli.


15. května 2018 jsme domluvení na větší písemku (Plzeňský, Liberecký, Karlovarský, Ústecký, Královehradecký kraj). Průběžně se UČTE! :)


23.4.-27.4.2018

Tento týden jsme se věnovali kraji, který se proslavil zejména dostihovými závody a sladkou pochoutkou - perníkem. Ano, je to kraj Pardubický. Víme, kde se nachází, čím tento kraj vyniká, známe jeho přírodní podmínky a největší turistická lákadla. Zvládli jsme prezentaci před spolužáky s malou ochutnávkou již zmíněného pardubického perníku. "Organizátorům degustace" tímto děkujeme za příjemné zpestření :).

16.4.-20.4.2018

Tento týden jsme se viděli víckrát než je obvyklé, proto jsme zvládli i více práce. Kompletně probrali, odprezentovali a procvičili kraj Královehradecký. 

9.4.-13.4.2018

Dodělávali jsme pracovní list Libereckého kraje, pracovali se slepou mapou, atlasem i učební. Trošku blíže jsme nahlédli pod pokličku kraji, v němž se narodil náš slavný básník a prozaik Karel Hynek Mácha. 

Kraj Královehradecký se přesunuje na další týden.

2.4.-6.4.2018

Napsali jsme si písemku na Ústecký kraj a pak se věnovali kraji Libereckému. Probrali jsme památky kraje, zemědělství, průmysl, zajímavosti atd. V pracovním listu jsme si ověřili naše vědomosti a následující týden už začneme kraj Královehradecký.

26.3.-30.3.2018

Pomocí zábavné hry jsme zopakovali Ústecký kraj, na který si v pátek po prázdninách napíšeme  písemku.

Dále jsme zvládli další perfektní prezentaci kraje před spolužáky, tentokráte Libereckého. Víme, kde se nachází, známe jeho největší lákadla i přírodní podmínky. Umíme pracovat se slepou mapou a atlasem. Další hodinu se tomuto kraji budeme ještě věnovat.

19.3.-23.3.2018

Dokončili jsme Ústecký kraj. Pracujeme s atlasem, slepou mapou, pracovními listy a interaktivní tabulí. Napsali jsme si písemku na kraj Karlovarský a následující týden se začneme věnovat dalšímu kraji- tentokrát to bude Liberecký.


12.3.-16.3.2018

Zvládli jsme prezentaci Ústeckého kraje před spolužáky. Víme, kde se nachází, čím tento kraj vyniká, známe jeho přírodní podmínky i největší turistické památky. Příští hodinu se ještě budeme věnovat tomuto kraji, pak budeme pokračovat dále napříč ČR.


5.3.-9.3.2018

Dokončili jsme Karlovarský kraj. Víme, kde se nachází, známe jeho největší lákadla i přírodní podmínky. Umíme pracovat s mapou. Písemně jsme zopakovali kraj Jihočeský+Plzeňský. Pomalu začínáme probírat kraj Ústecký a příští hodinu nás čeká další prezentace před spolužáky.

26.2-2.3.2018

Opakovali jsme již probrané kraje ČR a stali jsme se průvodci v cestovní kanceláři. Zvládli jsme prezentaci Karlovarského kraje, kterému se budeme věnovat ještě příští hodinu. V úterý si napíšeme písemku na Plzeňský + Jihočeský kraj.

12.2.-16.2.2018

Učíme se vystupovat před publikem a prezentujeme jednotlivé kraje ČR. Probíráme Plzeňský kraj, jeho vodstvo, povrch, průmysl, zemědělství, ekonomiku, památky atd. Po prázdninách začneme Karlovarský kraj, ale jeho prezentace ve skupince bude až v pátek, tj. 2.3.2018.


5.2.-9.2.2018

Napsali jsme si písemku na hlavní město Praha. Zopakovali Jihočeský kraj a příští hodinu začínáme s  prezentací Plzeňského kraje v naší režii.


29.1. - 1.2.2018

Tento týden jsme dokončili učivo o Středočeském kraji. Čeká nás písemka na Hlavní město Praha a začneme probírat Jihočeský kraj.


22.1. - 26.1.2018

Tento týden jsme opakovali učivo a hlavním městu Praha. Povídali jsme si o průmyslu, dopravě a institucích, které v Praze sídlí. Začali jsme se věnovat Středočeskému kraji. V tomto tématu budeme pokračovat i příští týden. Čeká nás písemka na Hlavní město Praha.

15.1. - 19.1.2018

Tento týden jsme se podrobně věnovali hlavnímu městu Praha. Povídali jsme si o přírodním poměrech i památkách v Praze. Napsali jsme písemnou práci na úvod ke krajům ČR. Příští týden probereme Středočeský kraj.

3.1. - 12.1.2018

Začali jsme nové učivo o jednotlivých krají České republiky. Postupně probereme všechny kraje. Začínáme u hlavního města - Prahy. Napsali jsme písemnou práci na organizaci státu a docela dobře jsme si poradili i s připravenými pracovními listy. Do pololetí nás čeká ještě jedna písemka na kraje. Na slepé mapě budeme hledat jednotlivé kraje a doplňovat krajská města.

4.12. - 22.12.2017

Pokračujeme v tématu organizace státu (Československo, Česká republika, moc soudní, zákonodárná a výkonná, poslanecká sněmovna a senát). Písemná práce na toto téma bude v pátek 12.1.2018. Čeká nás nové téma - kraje České republiky.

27.11. - 1.12.2017

V úterý jsme s pomocí videoukázek (ze série Dějiny českého udatného národa) zabrousili do naší historie, abychom zjistili, kdy vzniklo Československo, co se s naším státem dělo před, během a po druhé světové válce. Co znamenají zkratky ČSSR a ČSFR. Proč je sametová revoluce pojmenovaná právě takto. A kdy jsme se osamostatnili od Slovenska.Jako úvod do tématu organizace státu jsme s pomocí učebnice rozhodovali o správnosti tvrzení. Zjišťovali jsme, co to jsou 3 pilíře demokracie (rozdělení moci na výkonnou, zákonodárnou a soudní. Jak často a jakým způsobem se volí do Poslanecké sněmovny a Senátu.

20.11. - 24.11.2017

Zjistili jsme, že vynález parního stroje nastartoval průmyslovou revoluci, což způsobilo stěhování obyvatel z venkova do měst. Kdy se do našeho pohraničí dostali Němci, které jsme pak po II. světové válce odsunuli? Kdy a proč se začala rozvíjet naše města. Jak vlastně je v ČR definované město, co je velkoměsto. Na příkladu UH a dříve samostatných vesnic (Sady, Míkovice, Mařatice, Jarošov) jsme si ukázali princip aglomerace.

13.11. - 17.11.2017

Díky pátečnímu státnímu svátku jsme se viděli jen v úterý. Vytvářeli jsme pyramidu zobrazující hierarchii sídel (samota - vesnice - městys - město - velkoměsto (metropole) a jaké služby najdeme v daném sídle. Pak jsme hledali rozdíly mezi vesnicí a městem. A našli jsme jich spoustu.

6.11. - 10.11.2017

Dokončili jsme hledání odpovědí na tyto a další otázky: Kolik nás aktuálně je? Jakého věku se může dožít právě narozené dítě? Jak se u nás změnil podíl dětí a důchodců? Co to znamená, když se řekne stárnutí populace? Kde nás žije nejméně a kde nejvíce? Kolik procent lidí je věřících a kde je jich nejvíc? To vše a ještě spoustu dalšího jsme se dozvěděli. Vyluštili jsme osmisměrku s národnostmi v ČR, abychom zjistili, že národnost si volí každý sám. Do mapy ČR jsme zaznačili naše města nad 50 tisíc obyvatel a roztřídili je podle velikosti do 4 kategorií.

30.10. - 3.11.2017

Ve velkém testu jsme s pomocí atlasu zopakovali, vše, co jsme se naučili o přírodních podmínkách  v ČR. V následující hodině jsme si testy rozdali. Ve čtvrtek jsme ve skupinkách řešili s pomocí grafů, tabulek a map charakteristiku obyvatelstva ČR.

16.10. - 25.10.2017

Během tohoto týdne jsme řešili to, jak původně vypadala krajina kolem nás, jaké lesy v jaké nadmořské výšce rostly a jak je člověk nahradil. Jak člověk způsobil to, že se přírodní krajina změnila jeho působením na kulturní krajinu. Velkou část páteční hodiny jsme věnovali opakování velkého celku Přírodní poměry ČR, z něhož si v úterý 31.10. napíšeme test (nezapomenout KAŽDÝ SVŮJ ATLAS ČR). V úterní hodině jsme připravovali letáček týkající se vybraného chráněného území ČR (národní park, chráněná krajinná oblast, biosférická rezervace UNESCO).

9.10. - 13.10.2017

Jaké funkce mají naše přehrady. Kterému městu slouží nádrž Švihov jako zdroj pitné vody? Které přehrady nám slouží jako ochrana před povodněmi. V jakém ročním období jsou nejčastěji záplavy a co je jejich příčinou. Jaký je největší rybník ČR. Je Máchovo jezero jezero nebo rybník? Kde u nás najdeme jezera? V jakých oblastech jsou nejúrodnější půdy? Kde v ČR se nachází nivní půdy. Proč ve vyšších polohách nejsou vhodné podmínky pro zemědělství. Co se pěstuje v nížinách a co na Vysočině. Kde se pasou krávy? To je jen ukázka otázek, na které jsme tento týden hledali odpovědi.

2.10. - 6.10.2017

Vybraná města ČR jsme řadili od nejsuššího po nejvlhčí a také od nejchladnějšího po nejteplejší. Zjistili jsme, proč chladné podnebné oblasti jsou v horách a naopak teplé oblasti v nížinách. Rozdali jsme si zápis k podnebí a začali poznávat naše řeky. Skládali jsme řeky podle toho, jak se do sebe vlévají a ve kterém moři skončí jejich voda. Také jsme si během krátkého testu ověřili, jak známe naše pohoří. Po mapy jsme si zaznačili naše nejznámější řeky a naše území jsme rozdělili na 3 území z nichž veškerá voda odtéká do jednoho moře (=úmoří)

25.9. - 29.9.2017

Zahráli jsme si na Generátor otázek a ve skupinkách vymýšleli, co nejvíce otázek týkajících se podnebí v ČR, na které jsme pak v mapách a v klimadiagramu hledali odpovědi. Zjistili jsme jaké je nejsušší a nejvlhčí místo v ČR, nejteplejší a nejchladnější. Také jsme zjišťovali, proč tomu tak je. Rozdali jsme si pojmy do poznávačky z povrchu ČR, kterou budeme psát ve pátek 6.10.

18.9. - 22.9.2017

Dokončili jsme vyznačování pohoří. Srovnali jsme Českou vysočinu a Západní Karpaty s ohledem na jejich stáří, jak vypadají údolí, kopce,... a zjistili, jak mocná je eroze. Co jsou to Vněkarpatské sníženiny a kde se nachází.

​​4.9. - 15.9.2017

Zopakovali jsme si, kde umístění států Evropy a co o nich víme. Pomocí Atlasu ČR jsme vyznačovali hranice s našimi sousedy, hledali jsme mezní body ČR a počítali, jaký rozdíl v místním čase je mezi nejzápadnějším a nejvýchodnějším bodem ČR.  

Materiály z hodin: