Zeměpis

16.4.-20.4.2018

Tento týden jsme se viděli víckrát než je obvyklé, proto jsme zvládli i více práce. Kompletně probrali, odprezentovali a procvičili kraj Královehradecký. 

9.4.-13.4.2018

Dodělávali jsme pracovní list Libereckého kraje, pracovali se slepou mapou, atlasem i učební. Trošku blíže jsme nahlédli pod pokličku kraji, v němž se narodil náš slavný básník a prozaik Karel Hynek Mácha. 

Kraj Královehradecký se přesunuje na další týden.

2.4.-6.4.2018

Napsali jsme si písemku na Ústecký kraj a pak se věnovali kraji Libereckému. Probrali jsme památky kraje, zemědělství, průmysl, zajímavosti atd. V pracovním listu jsme si ověřili naše vědomosti a následující týden už začneme kraj Královehradecký.

26.3.-30.3.2018

Pomocí zábavné hry jsme zopakovali Ústecký kraj, na který si v pátek po prázdninách napíšeme  písemku.

Dále jsme zvládli další perfektní prezentaci kraje před spolužáky, tentokráte Libereckého. Víme, kde se nachází, známe jeho největší lákadla i přírodní podmínky. Umíme pracovat se slepou mapou a atlasem. Další hodinu se tomuto kraji budeme ještě věnovat.

19.3.-23.3.2018

Dokončili jsme Ústecký kraj. Pracujeme s atlasem, slepou mapou, pracovními listy a interaktivní tabulí. Napsali jsme si písemku na kraj Karlovarský a následující týden se začneme věnovat dalšímu kraji- tentokrát to bude Liberecký.


12.3.-16.3.2018

Zvládli jsme prezentaci Ústeckého kraje před spolužáky. Víme, kde se nachází, čím tento kraj vyniká, známe jeho přírodní podmínky i největší turistické památky. Příští hodinu se ještě budeme věnovat tomuto kraji, pak budeme pokračovat dále napříč ČR.


5.3.-9.3.2018

Dokončili jsme Karlovarský kraj. Víme, kde se nachází, známe jeho největší lákadla i přírodní podmínky. Umíme pracovat s mapou. Písemně jsme zopakovali kraj Jihočeský+Plzeňský. Pomalu začínáme probírat kraj Ústecký a příští hodinu nás čeká další prezentace před spolužáky.

26.2-2.3.2018

Opakovali jsme již probrané kraje ČR a stali jsme se průvodci v cestovní kanceláři. Zvládli jsme prezentaci Karlovarského kraje, kterému se budeme věnovat ještě příští hodinu. V úterý si napíšeme písemku na Plzeňský + Jihočeský kraj.

12.2.-16.2.2018

Učíme se vystupovat před publikem a prezentujeme jednotlivé kraje ČR. Probíráme Plzeňský kraj, jeho vodstvo, povrch, průmysl, zemědělství, ekonomiku, památky atd. Po prázdninách začneme Karlovarský kraj, ale jeho prezentace ve skupince bude až v pátek, tj. 2.3.2018.


5.2.-9.2.2018

Napsali jsme si písemku na hlavní město Praha. Zopakovali Jihočeský kraj a příští hodinu začínáme s  prezentací Plzeňského kraje v naší režii.


29.1. - 1.2.2018

Tento týden jsme dokončili učivo o Středočeském kraji. Čeká nás písemka na Hlavní město Praha a začneme probírat Jihočeský kraj.


22.1. - 26.1.2018

Tento týden jsme opakovali učivo a hlavním městu Praha. Povídali jsme si o průmyslu, dopravě a institucích, které v Praze sídlí. Začali jsme se věnovat Středočeskému kraji. V tomto tématu budeme pokračovat i příští týden. Čeká nás písemka na Hlavní město Praha.

15.1. - 19.1.2018

Tento týden jsme se podrobně věnovali hlavnímu městu Praha. Povídali jsme si o přírodním poměrech i památkách v Praze. Napsali jsme písemnou práci na úvod ke krajům ČR. Příští týden probereme Středočeský kraj.

3.1. - 12.1.2018

Začali jsme nové učivo o jednotlivých krají České republiky. Postupně probereme všechny kraje. Začínáme u hlavního města - Prahy. Napsali jsme písemnou práci na organizaci státu a docela dobře jsme si poradili i s připravenými pracovními listy. Do pololetí nás čeká ještě jedna písemka na kraje. Na slepé mapě budeme hledat jednotlivé kraje a doplňovat krajská města.

4.12. - 22.12.2017

Pokračujeme v tématu organizace státu (Československo, Česká republika, moc soudní, zákonodárná a výkonná, poslanecká sněmovna a senát). Písemná práce na toto téma bude v pátek 12.1.2018. Čeká nás nové téma - kraje České republiky.

27.11. - 1.12.2017

V úterý jsme s pomocí videoukázek (ze série Dějiny českého udatného národa) zabrousili do naší historie, abychom zjistili, kdy vzniklo Československo, co se s naším státem dělo před, během a po druhé světové válce. Co znamenají zkratky ČSSR a ČSFR. Proč je sametová revoluce pojmenovaná právě takto. A kdy jsme se osamostatnili od Slovenska.Jako úvod do tématu organizace státu jsme s pomocí učebnice rozhodovali o správnosti tvrzení. Zjišťovali jsme, co to jsou 3 pilíře demokracie (rozdělení moci na výkonnou, zákonodárnou a soudní. Jak často a jakým způsobem se volí do Poslanecké sněmovny a Senátu.

20.11. - 24.11.2017

Zjistili jsme, že vynález parního stroje nastartoval průmyslovou revoluci, což způsobilo stěhování obyvatel z venkova do měst. Kdy se do našeho pohraničí dostali Němci, které jsme pak po II. světové válce odsunuli? Kdy a proč se začala rozvíjet naše města. Jak vlastně je v ČR definované město, co je velkoměsto. Na příkladu UH a dříve samostatných vesnic (Sady, Míkovice, Mařatice, Jarošov) jsme si ukázali princip aglomerace.

13.11. - 17.11.2017

Díky pátečnímu státnímu svátku jsme se viděli jen v úterý. Vytvářeli jsme pyramidu zobrazující hierarchii sídel (samota - vesnice - městys - město - velkoměsto (metropole) a jaké služby najdeme v daném sídle. Pak jsme hledali rozdíly mezi vesnicí a městem. A našli jsme jich spoustu.

6.11. - 10.11.2017

Dokončili jsme hledání odpovědí na tyto a další otázky: Kolik nás aktuálně je? Jakého věku se může dožít právě narozené dítě? Jak se u nás změnil podíl dětí a důchodců? Co to znamená, když se řekne stárnutí populace? Kde nás žije nejméně a kde nejvíce? Kolik procent lidí je věřících a kde je jich nejvíc? To vše a ještě spoustu dalšího jsme se dozvěděli. Vyluštili jsme osmisměrku s národnostmi v ČR, abychom zjistili, že národnost si volí každý sám. Do mapy ČR jsme zaznačili naše města nad 50 tisíc obyvatel a roztřídili je podle velikosti do 4 kategorií.

30.10. - 3.11.2017

Ve velkém testu jsme s pomocí atlasu zopakovali, vše, co jsme se naučili o přírodních podmínkách  v ČR. V následující hodině jsme si testy rozdali. Ve čtvrtek jsme ve skupinkách řešili s pomocí grafů, tabulek a map charakteristiku obyvatelstva ČR.

16.10. - 25.10.2017

Během tohoto týdne jsme řešili to, jak původně vypadala krajina kolem nás, jaké lesy v jaké nadmořské výšce rostly a jak je člověk nahradil. Jak člověk způsobil to, že se přírodní krajina změnila jeho působením na kulturní krajinu. Velkou část páteční hodiny jsme věnovali opakování velkého celku Přírodní poměry ČR, z něhož si v úterý 31.10. napíšeme test (nezapomenout KAŽDÝ SVŮJ ATLAS ČR). V úterní hodině jsme připravovali letáček týkající se vybraného chráněného území ČR (národní park, chráněná krajinná oblast, biosférická rezervace UNESCO).

9.10. - 13.10.2017

Jaké funkce mají naše přehrady. Kterému městu slouží nádrž Švihov jako zdroj pitné vody? Které přehrady nám slouží jako ochrana před povodněmi. V jakém ročním období jsou nejčastěji záplavy a co je jejich příčinou. Jaký je největší rybník ČR. Je Máchovo jezero jezero nebo rybník? Kde u nás najdeme jezera? V jakých oblastech jsou nejúrodnější půdy? Kde v ČR se nachází nivní půdy. Proč ve vyšších polohách nejsou vhodné podmínky pro zemědělství. Co se pěstuje v nížinách a co na Vysočině. Kde se pasou krávy? To je jen ukázka otázek, na které jsme tento týden hledali odpovědi.

2.10. - 6.10.2017

Vybraná města ČR jsme řadili od nejsuššího po nejvlhčí a také od nejchladnějšího po nejteplejší. Zjistili jsme, proč chladné podnebné oblasti jsou v horách a naopak teplé oblasti v nížinách. Rozdali jsme si zápis k podnebí a začali poznávat naše řeky. Skládali jsme řeky podle toho, jak se do sebe vlévají a ve kterém moři skončí jejich voda. Také jsme si během krátkého testu ověřili, jak známe naše pohoří. Po mapy jsme si zaznačili naše nejznámější řeky a naše území jsme rozdělili na 3 území z nichž veškerá voda odtéká do jednoho moře (=úmoří)

25.9. - 29.9.2017

Zahráli jsme si na Generátor otázek a ve skupinkách vymýšleli, co nejvíce otázek týkajících se podnebí v ČR, na které jsme pak v mapách a v klimadiagramu hledali odpovědi. Zjistili jsme jaké je nejsušší a nejvlhčí místo v ČR, nejteplejší a nejchladnější. Také jsme zjišťovali, proč tomu tak je. Rozdali jsme si pojmy do poznávačky z povrchu ČR, kterou budeme psát ve pátek 6.10.

18.9. - 22.9.2017

Dokončili jsme vyznačování pohoří. Srovnali jsme Českou vysočinu a Západní Karpaty s ohledem na jejich stáří, jak vypadají údolí, kopce,... a zjistili, jak mocná je eroze. Co jsou to Vněkarpatské sníženiny a kde se nachází.

​​4.9. - 15.9.2017

Zopakovali jsme si, kde umístění států Evropy a co o nich víme. Pomocí Atlasu ČR jsme vyznačovali hranice s našimi sousedy, hledali jsme mezní body ČR a počítali, jaký rozdíl v místním čase je mezi nejzápadnějším a nejvýchodnějším bodem ČR.  

Materiály z hodin: