Zeměpis

15. 10. - 19. 10. 2018

Napsali jsme si krátkou písemku na pohoří ČR. A jelikož jsme začali probírat PODNEBÍ ČR, stali jsme se na chvíli pracovníky v meteorologické stanici a následně rosničkami zpráv o počasí. Sami jsme si vytvořili předpověď počasí na předem zadané roční období. Pracujeme s atlasem, učebnicí a pracovním listem.

8. 10. - 12. 10. 2018

Dokončili jsme povrch ČR. Zahráli si hru na orientaci v mapě a v blízké době (až se vrátí všichni z Londýna) bude krátká písemka na povrch - určování pohoří, nížin ve slepé mapě. Dále jsme se začali věnovat podnebí. Využíváme atlasy, pracovní listy, mapy a učebnici.

1. 10. - 4. 10. 2018

Napsali jsme si písemku na určování souřadnic za pomoci atlasu a pak jsme se věnovali historickému vývoji českých zemí. Dále řešíme povrch ČR - využíváme učebnici, pracovní listy, slepé mapy a atlasy. 

24. 9. - 27. 9. 2018

Tento týden jsme měli jen jednu hodinu (státní svátek). Napsali jsme si písemku na základní údaje o ČR a pak jsme pracovali se souřadnicemi a orientací v mapě. 

Příští hodinu si napíšeme krátkou písemku na určování souřadnic v rámci ČR.

17.9.-21.9.2018

Stále se věnujeme geografické a geologické poloze ČR. Známe hlavní rovnoběžku a poledník, krajní body ČR, pracujeme se souřadnicemi, se slepou mapou a atlasem. Řešíme historický vývoj Československa. Využíváme mapu, tabulky a pracovní list.

Příští hodinu ( tj. ve středu 26.9.) si napíšeme krátkou písemku na základní údaje o ČR a orientaci ve slepé mapě.

10. 9. - 14. 9. 2018

Začátek roku byl takový pomalejší, seznamovali jsme se s učivem 8. ročníku - s tím , co nás letos čeká a nemine. Povídali jsme si o našem cestování během prázdnin, jaké země navštívili, co se nám líbilo nebo naopak nelíbilo. Zopakovali jsme učivo sedmého ročníku a pak se vrhli na učivo nové.

Celým ročníkem nás bude provázet Česká republika. Zatím se věnujeme základním informacím o naší zemi, geografickému umístění, krajním bodům ČR, politickému systému, státnímu zřízení, státním symbolům apod. Pracujeme s atlasem, slepou mapou a pracovním listem.