Zeměpis

10. 6. - 14. 6. 2019

Olomoucký kraj + Zlínský.

Opakování učiva 8. ročníku - interaktivní hra Máme rádi Česko.

3. 6. - 7. 6. 2019

Moravskoslezský kraj + Jihomoravský kraj (České pexeso, prezentace, pracovní list + práce s atlasem.

Dokument- na Cestě po Znojemsku.


27. 5. - 31. 5. 2019

Shrnující písemka - splněno. Dále kraj Vysočina  (prezentace kraje, samostatná práce, pracovní list s využitím atlasu i učebnice, České pexeso).

20. 5. - 24. 5. 2019

Zvládli jsme probrat Královehradecký kraj a pokračovali krajem Pardubickým.

Příští týden si napíšeme shrnující písemku na 5 krajů: Plzeňský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký a Ústecký.

13. 5. - 17. 5. 2019

Opět jen jedna hodina zeměpisu. Napsali jsme si písemku na kraj Ústecký. Dále Liberecký kraj – prezentace. Práce s atlasem, učebnicí a pracovním listem. Příští hodinu nás čeká kraj Královehradecký, prosím, nezapomeňte.

6. 4. - 10. 4. 2019

Opět pouze jedna intenzivní hodina zeměpisu. Dokončili jsme kraj Ústecký a příští hodinu si na něj napíšeme písemku. Pak nás čeká nové učivo – kraj Liberecký.

29. 4. - 3. 5. 2019

Pouze jedna hodina zeměpisu (státní svátek). Věnujeme se Ústeckému kraji. Prezentujeme, pracujeme ve skupinkách, vyplňujeme pracovní list a řešíme zeměpisné rébusy.


22. 4. - 26. 4. 2019

Pouze jedna hodina zeměpisu. V ní jsme dokončili kraj Karlovarský, příští týden začneme kraj Ústecký.


15. 4. - 17. 4. 2019

Jedna hodina zeměpisu, ve které jsme stihli napsat písemku na Jihočeský a Plzeňský kraj. Pak jsme věnovali kraji novém - tím je KARLOVARSKÝ! Využíváme pracovní list, geografické hry a ČESKÉ PEXESO.


8. 4. - 12. 4. 2019

Tento týden jsme se stali animátory rekreačních pobytů ve Středočeském a Jihočeském kraji. Každá skupinka měla za úkol navrhnout zájezd pro jinou sortu turistů např. studenti, rodina s dětmi, důchodci apod. Bylo zajímavé pozorovat, jak se náplň a program jednotlivých zájezdů liší. Odprezentovali jsme kraj PLZEŇSKÝ, shlédli České pexeso, pracovali se slepou mapou jednotlivých krajů a atlasem. Příští týden nás čeká další kraj, a to kraj Karlovarský.


1. 4. - 5. 4. 2019

Dokončili jsme kraj Jihočeský. Umíme charakterizovat povrch kraje, vodstvo, podnebí, hlavní města i památky. Práci ve skupinkách střídáme s prací jednotlivce. Využíváme atlas, pracovní list, České pexeso (dokument ČT) aj. V pátek jsme začali nové téma a tím je kraj PLZEŇSKÝ.


25. 3. - 29. 3. 2019

Tento týden jsme dodělali Jihočeský kraj. Příští týden začínáme nové téma - kraj Plzeňský. Prosím, nezapomeňte na prezentace!

Pracujeme s atlasem, slepou mapou, učebnicí a pracovním listem. 

18. 3. - 22. 3. 2019

Kvůli matematické soutěži jsme měli bohužel opět jen jednu hodinu zeměpisu. Zvládli jsme napsat písemku, zahrát si geografickou hru na zopakování učiva, vyplnit pracovní list . Ve středu nezapomeňte na prezentace.


11. 3. - 15. 3. 2019

Napsali jsme si krátkou písemku na téma Praha a pak dobrali kraj Středočeský. Shlédli jsme České pexeso, vyplnili pracovní list a křížovku, zopakovali probranou látku a nakousli další téma - Jihočeský kraj. Příští týden nás čeká jeho prezentace.


4. 3 - 8. 3. 2019

Jelikož návrat do školních lavic byl pro některé z nás náročný, věnovali jsme část hodiny opakování učiva o Praze. Připravili jsme se tak na písemku, která bude ve středu příští týden (pouze na Prahu). Zvládli jsme prezentaci o kraji Středočeském, shlédli České pexeso a zahráli vědomostní soutěž. 

18. 2. - 22. 2. 2019

Tento týden jsme dodělali Prahu, shlédli krátké video z dokumentární tvorby ČT - České pexeso, vyluštili několik záhad a procvičili tak probrané učivo. Po prázdninách se začneme věnovat novému kraji. Tím bude kraj Středočeský, prosím nezapomeňte na prezentaci.


11. 2. - 15. 2. 2019

V rámci administrativního členění ČR jsme se začali věnovat prvnímu "kraji" Praze. Umíme popsat přírodní i ekonomické podmínky, známe nejvýznamnější památky, osobnosti, firmy atd. Využíváme interaktivní tabuli, atlas, pracovní listy i učebnici.


4. 2. - 8. 2. 2019

Zopakovali jsme nerostné bohatství Čr. Zasoutěžili si o malé ceny ve vědomostní soutěži a procvičili tak učivo 8. ročníku. Pak jsme se věnovali EU ve vztahu k ČR.


28. 1. - 1. 2. 2019

Tento týden nás čekala pouze jedna hodina, kterou jsme zaměřili na nerostné bohatství ČR. Pracovali jsme ve skupinkách, procvičili jsme si čtenářskou i matematickou gramotnost, vyhráli si s mapou těžby surovin a průmyslu.


21. 1. - 25. 1. 2019

Dodělali jsme zemědělství ČR a napsali si malou opakovací písemku. Pak jsme se věnovali administrativnímu členění ČR, zahráli si hru na interaktivní tabuli a rozdělili si témata na prezentace jednotlivý krajů. Ty nás budou provázet až do konce školního roku. Prvním bude pochopitelně matka měst- PRAHA. 

14. 1. - 18. 1. 2019

Dodělali jsme vývojové etapy hospodářství, zopakovali si jednotlivé hospodářské sféry, procvičili učivo. Podrobněji jsme se začali věnovat zemědělství. Pracujeme s mapou, atlasem, pracovními listy i učebnicí.


7. 1. - 11. 1. 2019

Po delší časové odmlce opět najíždíme do starým kolejí a učícího režimu. Zopakovali jsme obyvatelstvo ČR, zahráli si hru Riskuj a vyluštili pár zeměpisných rébusů. 

Začali jsme řešit další téma - Hospodářství ČR. Zkoumáme jej z hlediska historických vývojových etap, pracujeme ve skupinkách. Využíváme učebnici, atlas a pracovní list.

26. 11. - 30. 11. 2018

Obyvatelstvo ČR, základní statistické údaje, sčítání lidu atd. To všechno teď momentálně řešíme v hodinách zeměpisu. Matematika a geografie k sobě nemají vůbec daleko. A právě v tomto tématu uplatníme naše znalosti z matematiky. Počítáme hustotu zalidnění, počet mužů a žen v ČR, přirozený přírůstek obyvatel, přirozený úbytek, přirozenou měnu obyvatelstva atd. Využíváme grafy, tabulky, pracovní list, atlas, učebnici - co je po ruce a co se nám zrovna hodí :).

19. 11. - 23. 11. 2018

Jak se nejlépe naučit lesní vegetační stupně ČR? Prakticky! Z našich těl, lavic a židliček jsme znázorňovali jednotlivé lesní stupně. A šlo nám to báječně. Pak jedna rychlá detektivka,rozluštění záhady, práce s mapou a atlasem, zeměpisný rébus a zase hopem na nové téma- tím je obyvatelstvo ČR.

12. 11. - 16. 11. 2018

Pedosféra, půdní profily, půdní typy a půdní druhy - to všechno byla naše náplň tohoto týdne. Využívali jsme atlas, různé mapy a grafická znázornění půdních profilů. Zvládli jsme vědomostí kvíz, zahráli si na Sherlocka Holmese a jeho věrného pomocníka dr. Watsona při řešení geografických rébusů a záludností.

5. 11. - 9. 11. 2018

Napsali jsme písemku na podnebí a vodstvo ČR a začali se věnovat půdě a půdním typům na našem území. Využíváme atlas, pracovní list, interaktivní tabuli i video.


29. 10. - 2. 11. 2018

I přesto, že byli podzimní prázdniny, my jsme o hodiny zeměpisu ochuzeni nebyli. Stále se věnujeme VODSTVU ČR. Pracujeme ve skupinkách, graficky jsme ztvárnili mapu ČR, její hlavní řeky a přehrady. Využíváme interaktivní geografické hry na orientaci ve slepé mapě. Využíváme atlas, učebnici, pracovní listy.


Ve středu písemka na podnebí a vodstvo ČR.

22. 10. - 25. 10. 2018

Dokončili jsme podnebí ČR, ověřili si znalosti v pracovním listu a dále jsme se začli věnovat VODSTVU. Zaznačili jsme do slepé mapy nejvýznamnější říční toky, úmoří a povodí hlavních řek. Využíváme atlas, slepou mapu, učebnici a pracovní list.

15. 10. - 19. 10. 2018

Napsali jsme si krátkou písemku na pohoří ČR. A jelikož jsme začali probírat PODNEBÍ ČR, stali jsme se na chvíli pracovníky v meteorologické stanici a následně rosničkami zpráv o počasí. Sami jsme si vytvořili předpověď počasí na předem zadané roční období. Pracujeme s atlasem, učebnicí a pracovním listem.

8. 10. - 12. 10. 2018

Dokončili jsme povrch ČR. Zahráli si hru na orientaci v mapě a v blízké době (až se vrátí všichni z Londýna) bude krátká písemka na povrch - určování pohoří, nížin ve slepé mapě. Dále jsme se začali věnovat podnebí. Využíváme atlasy, pracovní listy, mapy a učebnici.

1. 10. - 4. 10. 2018

Napsali jsme si písemku na určování souřadnic za pomoci atlasu a pak jsme se věnovali historickému vývoji českých zemí. Dále řešíme povrch ČR - využíváme učebnici, pracovní listy, slepé mapy a atlasy. 

24. 9. - 27. 9. 2018

Tento týden jsme měli jen jednu hodinu (státní svátek). Napsali jsme si písemku na základní údaje o ČR a pak jsme pracovali se souřadnicemi a orientací v mapě. 

Příští hodinu si napíšeme krátkou písemku na určování souřadnic v rámci ČR.

17.9.-21.9.2018

Stále se věnujeme geografické a geologické poloze ČR. Známe hlavní rovnoběžku a poledník, krajní body ČR, pracujeme se souřadnicemi, se slepou mapou a atlasem. Řešíme historický vývoj Československa. Využíváme mapu, tabulky a pracovní list.

Příští hodinu ( tj. ve středu 26.9.) si napíšeme krátkou písemku na základní údaje o ČR a orientaci ve slepé mapě.

10. 9. - 14. 9. 2018

Začátek roku byl takový pomalejší, seznamovali jsme se s učivem 8. ročníku - s tím , co nás letos čeká a nemine. Povídali jsme si o našem cestování během prázdnin, jaké země navštívili, co se nám líbilo nebo naopak nelíbilo. Zopakovali jsme učivo sedmého ročníku a pak se vrhli na učivo nové.

Celým ročníkem nás bude provázet Česká republika. Zatím se věnujeme základním informacím o naší zemi, geografickému umístění, krajním bodům ČR, politickému systému, státnímu zřízení, státním symbolům apod. Pracujeme s atlasem, slepou mapou a pracovním listem.