Zeměpis

7. 1. - 11. 1. 2019

Po delší časové odmlce opět najíždíme do starým kolejí a učícího režimu. Zopakovali jsme obyvatelstvo ČR, zahráli si hru Riskuj a vyluštili pár zeměpisných rébusů. 

Začali jsme řešit další téma - Hospodářství ČR. Zkoumáme jej z hlediska historických vývojových etap, pracujeme ve skupinkách. Využíváme učebnici, atlas a pracovní list.

26. 11. - 30. 11. 2018

Obyvatelstvo ČR, základní statistické údaje, sčítání lidu atd. To všechno teď momentálně řešíme v hodinách zeměpisu. Matematika a geografie k sobě nemají vůbec daleko. A právě v tomto tématu uplatníme naše znalosti z matematiky. Počítáme hustotu zalidnění, počet mužů a žen v ČR, přirozený přírůstek obyvatel, přirozený úbytek, přirozenou měnu obyvatelstva atd. Využíváme grafy, tabulky, pracovní list, atlas, učebnici - co je po ruce a co se nám zrovna hodí :).

19. 11. - 23. 11. 2018

Jak se nejlépe naučit lesní vegetační stupně ČR? Prakticky! Z našich těl, lavic a židliček jsme znázorňovali jednotlivé lesní stupně. A šlo nám to báječně. Pak jedna rychlá detektivka,rozluštění záhady, práce s mapou a atlasem, zeměpisný rébus a zase hopem na nové téma- tím je obyvatelstvo ČR.

12. 11. - 16. 11. 2018

Pedosféra, půdní profily, půdní typy a půdní druhy - to všechno byla naše náplň tohoto týdne. Využívali jsme atlas, různé mapy a grafická znázornění půdních profilů. Zvládli jsme vědomostí kvíz, zahráli si na Sherlocka Holmese a jeho věrného pomocníka dr. Watsona při řešení geografických rébusů a záludností.

5. 11. - 9. 11. 2018

Napsali jsme písemku na podnebí a vodstvo ČR a začali se věnovat půdě a půdním typům na našem území. Využíváme atlas, pracovní list, interaktivní tabuli i video.


29. 10. - 2. 11. 2018

I přesto, že byli podzimní prázdniny, my jsme o hodiny zeměpisu ochuzeni nebyli. Stále se věnujeme VODSTVU ČR. Pracujeme ve skupinkách, graficky jsme ztvárnili mapu ČR, její hlavní řeky a přehrady. Využíváme interaktivní geografické hry na orientaci ve slepé mapě. Využíváme atlas, učebnici, pracovní listy.


Ve středu písemka na podnebí a vodstvo ČR.

22. 10. - 25. 10. 2018

Dokončili jsme podnebí ČR, ověřili si znalosti v pracovním listu a dále jsme se začli věnovat VODSTVU. Zaznačili jsme do slepé mapy nejvýznamnější říční toky, úmoří a povodí hlavních řek. Využíváme atlas, slepou mapu, učebnici a pracovní list.

15. 10. - 19. 10. 2018

Napsali jsme si krátkou písemku na pohoří ČR. A jelikož jsme začali probírat PODNEBÍ ČR, stali jsme se na chvíli pracovníky v meteorologické stanici a následně rosničkami zpráv o počasí. Sami jsme si vytvořili předpověď počasí na předem zadané roční období. Pracujeme s atlasem, učebnicí a pracovním listem.

8. 10. - 12. 10. 2018

Dokončili jsme povrch ČR. Zahráli si hru na orientaci v mapě a v blízké době (až se vrátí všichni z Londýna) bude krátká písemka na povrch - určování pohoří, nížin ve slepé mapě. Dále jsme se začali věnovat podnebí. Využíváme atlasy, pracovní listy, mapy a učebnici.

1. 10. - 4. 10. 2018

Napsali jsme si písemku na určování souřadnic za pomoci atlasu a pak jsme se věnovali historickému vývoji českých zemí. Dále řešíme povrch ČR - využíváme učebnici, pracovní listy, slepé mapy a atlasy. 

24. 9. - 27. 9. 2018

Tento týden jsme měli jen jednu hodinu (státní svátek). Napsali jsme si písemku na základní údaje o ČR a pak jsme pracovali se souřadnicemi a orientací v mapě. 

Příští hodinu si napíšeme krátkou písemku na určování souřadnic v rámci ČR.

17.9.-21.9.2018

Stále se věnujeme geografické a geologické poloze ČR. Známe hlavní rovnoběžku a poledník, krajní body ČR, pracujeme se souřadnicemi, se slepou mapou a atlasem. Řešíme historický vývoj Československa. Využíváme mapu, tabulky a pracovní list.

Příští hodinu ( tj. ve středu 26.9.) si napíšeme krátkou písemku na základní údaje o ČR a orientaci ve slepé mapě.

10. 9. - 14. 9. 2018

Začátek roku byl takový pomalejší, seznamovali jsme se s učivem 8. ročníku - s tím , co nás letos čeká a nemine. Povídali jsme si o našem cestování během prázdnin, jaké země navštívili, co se nám líbilo nebo naopak nelíbilo. Zopakovali jsme učivo sedmého ročníku a pak se vrhli na učivo nové.

Celým ročníkem nás bude provázet Česká republika. Zatím se věnujeme základním informacím o naší zemi, geografickému umístění, krajním bodům ČR, politickému systému, státnímu zřízení, státním symbolům apod. Pracujeme s atlasem, slepou mapou a pracovním listem.