Zeměpis

11.6.-15.6.2018

Jelikož už jsme probrali a procestovali celou Evropu křížem krážem, ověřovali jsme a procvičovali naše nabité vědomosti. Využíváme pracovní list, atlas, interaktivní tabuli a zeměpisné soutěže. 

V pondělí si napíšeme poslední písemku. Bude se týkat vlajek států EU + slepá mapa (na povrch a státy Evropy).

4.6.-8.6.2018

Nový týden, nové státy Evropy. Naše prezentace jsou snad čím dál tím lepší a propracovanější. Zvládáme v rámci výuky zeměpisu i výuku cizích jazyků, věnujeme se zejména zajímavostem jednotlivých států, diskutujeme o státních vlajkách, využíváme atlas a pracovní listy. Ve čtvrtek jsme dokončili jednotlivé státy Evropy a příští týden začneme s opakováním o Evropském kontinentu. 

28.5.-1.6.2018

Tento týden jsme opět rozšířili řady zaměstnanců naší CK. Viděli jsme spoustu povedených prezentací, diskutovali jsme o daných státech a virtuálně cestovali po Evropě.

Příští týden nás čekají další státy.

21.5.-25.5.2018

Stále hledáme zaměstnance do naší cestovní kanceláře! Konkurzu se opět zúčastnilo několik vybraných jedinců, kteří nás svojí prezentací lákaly do různých koutů Evropy. Každý byl jiný, každý byl něčím výjimečný. Každopádně všichni zatím splnili naše podmínky a bereme je do týmu.

Zvládli jsme napsat i slibovanou písemku. Příští hodinu pokračujeme v prezentacích, tak buďte prosím připraveni. Nezapomeňte posílat vaše práce na e-mail!

14.5.-18.5.2018

Tento týden jsme se věnovali státům v západní a střední Evropě. Známe jejich hlavní města, největší lákadla, historické a kulturní památky, úřední jazyky, zajímavosti, typickou kuchyni atd. Jednotlivé státy prezentujeme našim spolužákům formou powerpointové prezentace. 

Ve čtvrtek 24.5.2018 si napíšeme písemku na vodstvo, podnebí, obyvatelstvo a náboženství Evropy. Průběžně se učte!

7.5.-11.5.2018

Tento týden jsme plnili úkoly týkající se obyvatelstva Evropy, hustoty zalidnění, náboženství, největších sídel atd. Nakonec jsem si znalosti ověřili ve hře RISKUJ! a zvládli jsme dokončit pracovní list.

NEZAPOMENOUT!! V pondělí nás čeká první várka prezentací jednotlivých států. Případné omluvy přes e-mail!

30.4.-4.5.2018

Seznámili jsme se s hospodářstvím v Evropě. Víme, jaké zemědělské typy se zde nachází a čím v oblasti hospodářství vynikáme. Pracujeme ve skupinkách, se slepou mapou, atlasem a textem. Příští hodinu dokončíme obyvatelstvo a až to všechno zvládneme, začneme se věnovat jednotlivým regionům Evropy. 

23.4.-27.4.2018

Tento týden jsme se věnovali vodstvu Evropy. Víme, které moře a oceány omývají břehy tohoto kontinentu, dokážeme vyjmenovat nejvýznamnější řeky a vodní plochy. Známe rozdíl mezi průlivem, průplavem a zálivem. Pracujeme se slepou mapou, pracovním listem a atlasem. Příští týden se budeme věnovat hospodářství, obyvatelstvu a náboženství. 

Jednotlivé státy Evropy jsme si dopředu rozdělili a úkolem každého z nás je vytvořit powerpointovou prezentaci, kterou budeme prezentovat před třídou. Každý má přidělené téma a včas bude informován o termínu svého výstupu. Pomaličku můžete začít s vyhledáváním informací a tvorbou vašeho "díla".

16.4.-20.4.2018

V pondělí byla náplní hodiny samostatná práce na již osvojené znalosti o Evropě, resp. o jejím povrchu. Pak jsme se věnovali podnebí a počasí, pracovali jsme s atlasem, slepou mapou, pracovním listem a následující týden se vrhneme na vodstvo Evropy.

9.4-13.4.2018

Zábavnou formou jsme se osvěžili již nabité vědomosti o Evropě a začali se věnovat povrchu a členitosti evropského kontinentu. Pracujeme se slepou mapou a atlasem a zaznamenáváme si všechny důležité pojmy (ostrovy, poloostrovy, pohoří, nížiny, vrcholy atd.) do naší mapky. Příští hodinu doděláme povrch a začneme se věnovat podnebí. 

2.4.-6.4.2018

Díky prázdninám a exkurzi nám odpadly obě dvě hodiny zeměpisu. Příští týden navážeme na již nabité vědomosti o Evropě.

26.3.-30.3.2018

Začali jsme probírat další kontinent a z Asie jsme se přesunuli do Evropy. Umíme určit její polohu, známe základní údaje, krajní body, umíme vymezit hranici mezi Asií a Evropou. Pracujeme s mapou, atlasem a Smart tabulí. Po prázdninách budeme pokračovat povrchem, podnebím atd.

19.3.-23.3.2018

Dokončili jsme prezentaci našich projektů. Zopakovali všechno, co jsme se o Asii naučili. Vědomosti jsme si procvičili na různých pracovních listech a slepých mapách a nakonec jsme si na to všechno napsali písemku. Příští týden začínáme další kontinent. Bude to Evropa. 

12.3.-16.3.2018

V pondělí jsme dodělávali naše projekty a ve čtvrtek jsme začali s prezentací jednotlivých regionů Asie. Papírové dílo jsme doplnily o powerpointové prezentace, písničky, obrázky, fotky a videa. Následující týden dostanou prostor ještě dvě skupinky, které nám nestihly svůj výtvor představit.


5.3.-9.3.2018

Celý týden jsme pracovali na projektu o jednotlivých regionech Asie. Příští hodinu budeme ještě dodělávat to, co jsme nestihli. Pak odprezentujeme naši práci spolužákům.

26.2-2.3.2018

Stále se věnujeme Asii. Probrali jsme hospodářství a dopravu a v pondělí začneme pracovat na našich projektech o jednotlivých regionech. Nezapomeňte si přinést veškerý potřebný materiál a informace o svém tématu.

12.2.-16.2.2018

Napsali jsme písemku na Vodstvo Asie. Ten, kdo bude se známkou nespokojený, má možnost opravy (po prázdninách). Probíráme obyvatelstvo a náboženství asijských zemí.

5.2. - 9.2.2018

Pokračujeme v probírání učiva o Asii. Umíme povrch, podnebí a začali jsme vodstvo. Pracujeme se slepou mapou a atlasem.

22.1. – 2.2.2018

Po návratu z hor probíráme učivo o Asii. Pracovali jsme s mapou, umíme vyhledat na mapě údaje ze str. 38 v učebnici.

4.12.2017 - 5.1.2018

V suplovaných hodinách jsme postupně probírali jednotlivé státy Jižní Ameriky a seznamovali ostatní žáky se svými prezentacemi. Příští týden píšeme prověrku (bude obsahovat pouze učivo probrané paní učitelkou Polehňovou). Pročtěte si materiály v sešitech. Při prověrce budete pracovat s atlasem.

27.11. - 1.12.2017

V úterý jsme si napsali test, ve kterém jsme si zopakovali co víme o Mexiku a Střední Americe a pak jsme pokračovali v přípravě prezentací, které začneme příští týden prezentovat. Zjišťovali jsme, který z cestovatelů opravdu navštívil Jižní Ameriku. Fotky z Jižní Ameriky jsme se snažili přiřaď, ke kterému státu patří.

Termíny prezentací: 5.12. - Chile, Argentina, Kolumbie, Peru. 7.12. Brazílie, Venezuela, Bolívie

20.11. - 24.11.2017

V testu jsme si zopakovali, co víme o USA. Zavzpomínali jsme na to, jak se orientovat pomocí zeměpisné sítě. Rozdělili jsme se do skupin a každá má za úkol vybrat důležité a hlavně zajímavé informace o svém státu z Jižní Ameriky. Nejdříve jsme pracovali s pomocí učebnice a později internetu. Cílem je vytvořit prezentaci, která spolužákům přiblíží největší státy Jižní Ameriky.

13.11. - 17.11.2017

S pomocí klimadiagramů a atlasu světa jsme popisovali podnebí a vegetaci ve 4 vybraných  městech Jižní Ameriky. Do mapy Jižní Ameriky jsme pojmenovávali státy. Hledali státy, kterými prochází Andy a jaké pojmy s nimi souvisí. Jakými jazyky se v Jižní Americe hovoří. Začali jsme zjišťovat informace o státech Jižní Ameriky.

6.11. - 10.11.2017

Dozvěděli jsme se, že Střední Ameriku tvoří pevninská a ostrovní část. Jaké státy patří do této oblasti a jací jsou její obyvatelé. Z čeho žijí, co pěstují, atd. Začali jsme také poznávat Jižní Ameriku, a to především z té přírodní části - jaké řeky zde tečou, zda jsou tam hory nebo naopak doly...

Termíny opakování: 21.11. Spojené státy americké (USA), 28.11. Mexiko a Střední Amerika

30.10. - 3.11.2017

Dokončili jsme Spojené státy americké tím, že jsme zjistili, kdo a kde v USA žije. Luštili jsme, co znamenají zkratky CHiPits, BosWash a SanSan. Zjišťovali, co se v USA těží, co tam pěstují a co, že se to vyrábí v Sillicon valley... Také jsme stihli shlédnout téměř poslední prezentace o národních parcích. V písemném testu jsme si zopakovali, co víme o Osvojování Ameriky a o Kanadě. Písničkou Mexiko jsme se naladili na učivo o Mexiku, abychom mohli zjistit, zda je tam opravdu, tak "strašlivý vedro", zda se tam opravdu nosí sombrera, pije tequila a jí nachos...

16.10 - 25.10.2017

Rozdali jsme si test z minulé hodiny. S pomocí atlasu jsme doplňovali pracovní list o Kanadě, další informace jsme si doplnili v další hodině. Také jsme pokračovali v prezentacích o národních parcích Severní Ameriky. Začali jsme také zjišťovat informace o USA - něco ve vlastních hlavách a zbytek v atlase. A nakonec jsme pracovali s učebnicí a vyhledávali tam důležité pojmy o regionech USA. Tyto pojmy jsme pak barevně rozlišili podle toho, zda patří k východu, středu nebo západu USA.

9.10. - 13.10.2017

Proč jsou původní obyvatelé Ameriky stejné rasy jako obyvatelé východní Asie? Kdo ve skutečnosti objevil Ameriku a proč se na to zapomnělo? Proč nazval Kolumbus místní obyvatele Indiány? Jaké plodiny se do Evropy dostali právě z Ameriky. Jak se do Ameriky dostali černoši? To vše a mnohé další zajímavé informace nám prozradil text v učebnici. Ve čtvrtek jsme napsali test. První skupiny také představili své prezentace o vybraných Národních parcích Severní Ameriky.

2.10. - 6.10.2017

Kde najdeme Niagarské vodopády, kudy teče řeka Colorado a proč je na severu Severní Ameriky tolik jezer? Tak to jsme zjišťovali s pomocí atlasu a mapy vodstva. Dále jsme pracovali s textem, ve kterém jsme hledali chyby a tím jsme si opakovali látku a připravovali se tak na test, který nás čeká ve čtvrtek 12.10. - Přírodní poměry Severní Ameriky (!každý musí mít VLASTNÍ ATLAS!)

25.9. - 29.9.2017

Díky státnímu svátku jsme měli jenom úterní hodinu, během níž jsme si ukázali, jak má vypadat prezentace o Národním parku v Severní Americe, které budou žáci od 5.10. prezentovat. Podívali jsme se na to, jaká zvířata a jaké rostliny najdeme v určitých částech Severní Ameriky a shlédli krátké výukové video týkající se tornád a hurikánů.

18.9. - 22.9.2017

S pomocí mapy jsme skládali jednotlivé pohoří, planiny a nížiny, tak jak jdou od západu k východu. U vybraných měst Severní Ameriky, jsme zjišťovali, v jakém leží podnebném pásu - jestli je tam sucho nebo tam velmi prší, jestli se tam ohřejeme nebo nám naopak bude zima a také to, co tam roste či v případě pouští a polárních oblastí spíše neroste.

4.9. - 15.9.2017

Zopakovali jsme si, co jsme se dozvěděli v loňském roce. Žáci prezentovali zážitky z navštívených zemích během prázdnin. A pak jsme se přesunuli do Ameriky a do mapy jsme zakreslovali rovnoběžky, oceány, moře, zálivy a (polo)ostrovy. Ukázali jsme si, jak došlo ke vzniku Kordiller a dalších povrchových útvarů v Severní Americe.

Materiály z hodin: