Zeměpis

16.4.-20.4.2018

V pondělí byla náplní hodiny samostatná práce na již osvojené znalosti o Evropě, resp. o jejím povrchu. Pak jsme se věnovali podnebí a počasí, pracovali jsme s atlasem, slepou mapou, pracovním listem a následující týden se vrhneme na vodstvo Evropy.

9.4-13.4.2018

Zábavnou formou jsme se osvěžili již nabité vědomosti o Evropě a začali se věnovat povrchu a členitosti evropského kontinentu. Pracujeme se slepou mapou a atlasem a zaznamenáváme si všechny důležité pojmy (ostrovy, poloostrovy, pohoří, nížiny, vrcholy atd.) do naší mapky. Příští hodinu doděláme povrch a začneme se věnovat podnebí. 

2.4.-6.4.2018

Díky prázdninám a exkurzi nám odpadly obě dvě hodiny zeměpisu. Příští týden navážeme na již nabité vědomosti o Evropě.

26.3.-30.3.2018

Začali jsme probírat další kontinent a z Asie jsme se přesunuli do Evropy. Umíme určit její polohu, známe základní údaje, krajní body, umíme vymezit hranici mezi Asií a Evropou. Pracujeme s mapou, atlasem a Smart tabulí. Po prázdninách budeme pokračovat povrchem, podnebím atd.

19.3.-23.3.2018

Dokončili jsme prezentaci našich projektů. Zopakovali všechno, co jsme se o Asii naučili. Vědomosti jsme si procvičili na různých pracovních listech a slepých mapách a nakonec jsme si na to všechno napsali písemku. Příští týden začínáme další kontinent. Bude to Evropa. 

12.3.-16.3.2018

V pondělí jsme dodělávali naše projekty a ve čtvrtek jsme začali s prezentací jednotlivých regionů Asie. Papírové dílo jsme doplnily o powerpointové prezentace, písničky, obrázky, fotky a videa. Následující týden dostanou prostor ještě dvě skupinky, které nám nestihly svůj výtvor představit.


5.3.-9.3.2018

Celý týden jsme pracovali na projektu o jednotlivých regionech Asie. Příští hodinu budeme ještě dodělávat to, co jsme nestihli. Pak odprezentujeme naši práci spolužákům.

26.2-2.3.2018

Stále se věnujeme Asii. Probrali jsme hospodářství a dopravu a v pondělí začneme pracovat na našich projektech o jednotlivých regionech. Nezapomeňte si přinést veškerý potřebný materiál a informace o svém tématu.

12.2.-16.2.2018

Napsali jsme písemku na Vodstvo Asie. Ten, kdo bude se známkou nespokojený, má možnost opravy (po prázdninách). Probíráme obyvatelstvo a náboženství asijských zemí.

5.2. - 9.2.2018

Pokračujeme v probírání učiva o Asii. Umíme povrch, podnebí a začali jsme vodstvo. Pracujeme se slepou mapou a atlasem.

22.1. – 2.2.2018

Po návratu z hor probíráme učivo o Asii. Pracovali jsme s mapou, umíme vyhledat na mapě údaje ze str. 38 v učebnici.

4.12.2017 - 5.1.2018

V suplovaných hodinách jsme postupně probírali jednotlivé státy Jižní Ameriky a seznamovali ostatní žáky se svými prezentacemi. Příští týden píšeme prověrku (bude obsahovat pouze učivo probrané paní učitelkou Polehňovou). Pročtěte si materiály v sešitech. Při prověrce budete pracovat s atlasem.

27.11. - 1.12.2017

V úterý jsme si napsali test, ve kterém jsme si zopakovali co víme o Mexiku a Střední Americe a pak jsme pokračovali v přípravě prezentací, které začneme příští týden prezentovat. Zjišťovali jsme, který z cestovatelů opravdu navštívil Jižní Ameriku. Fotky z Jižní Ameriky jsme se snažili přiřaď, ke kterému státu patří.

Termíny prezentací: 5.12. - Chile, Argentina, Kolumbie, Peru. 7.12. Brazílie, Venezuela, Bolívie

20.11. - 24.11.2017

V testu jsme si zopakovali, co víme o USA. Zavzpomínali jsme na to, jak se orientovat pomocí zeměpisné sítě. Rozdělili jsme se do skupin a každá má za úkol vybrat důležité a hlavně zajímavé informace o svém státu z Jižní Ameriky. Nejdříve jsme pracovali s pomocí učebnice a později internetu. Cílem je vytvořit prezentaci, která spolužákům přiblíží největší státy Jižní Ameriky.

13.11. - 17.11.2017

S pomocí klimadiagramů a atlasu světa jsme popisovali podnebí a vegetaci ve 4 vybraných  městech Jižní Ameriky. Do mapy Jižní Ameriky jsme pojmenovávali státy. Hledali státy, kterými prochází Andy a jaké pojmy s nimi souvisí. Jakými jazyky se v Jižní Americe hovoří. Začali jsme zjišťovat informace o státech Jižní Ameriky.

6.11. - 10.11.2017

Dozvěděli jsme se, že Střední Ameriku tvoří pevninská a ostrovní část. Jaké státy patří do této oblasti a jací jsou její obyvatelé. Z čeho žijí, co pěstují, atd. Začali jsme také poznávat Jižní Ameriku, a to především z té přírodní části - jaké řeky zde tečou, zda jsou tam hory nebo naopak doly...

Termíny opakování: 21.11. Spojené státy americké (USA), 28.11. Mexiko a Střední Amerika

30.10. - 3.11.2017

Dokončili jsme Spojené státy americké tím, že jsme zjistili, kdo a kde v USA žije. Luštili jsme, co znamenají zkratky CHiPits, BosWash a SanSan. Zjišťovali, co se v USA těží, co tam pěstují a co, že se to vyrábí v Sillicon valley... Také jsme stihli shlédnout téměř poslední prezentace o národních parcích. V písemném testu jsme si zopakovali, co víme o Osvojování Ameriky a o Kanadě. Písničkou Mexiko jsme se naladili na učivo o Mexiku, abychom mohli zjistit, zda je tam opravdu, tak "strašlivý vedro", zda se tam opravdu nosí sombrera, pije tequila a jí nachos...

16.10 - 25.10.2017

Rozdali jsme si test z minulé hodiny. S pomocí atlasu jsme doplňovali pracovní list o Kanadě, další informace jsme si doplnili v další hodině. Také jsme pokračovali v prezentacích o národních parcích Severní Ameriky. Začali jsme také zjišťovat informace o USA - něco ve vlastních hlavách a zbytek v atlase. A nakonec jsme pracovali s učebnicí a vyhledávali tam důležité pojmy o regionech USA. Tyto pojmy jsme pak barevně rozlišili podle toho, zda patří k východu, středu nebo západu USA.

9.10. - 13.10.2017

Proč jsou původní obyvatelé Ameriky stejné rasy jako obyvatelé východní Asie? Kdo ve skutečnosti objevil Ameriku a proč se na to zapomnělo? Proč nazval Kolumbus místní obyvatele Indiány? Jaké plodiny se do Evropy dostali právě z Ameriky. Jak se do Ameriky dostali černoši? To vše a mnohé další zajímavé informace nám prozradil text v učebnici. Ve čtvrtek jsme napsali test. První skupiny také představili své prezentace o vybraných Národních parcích Severní Ameriky.

2.10. - 6.10.2017

Kde najdeme Niagarské vodopády, kudy teče řeka Colorado a proč je na severu Severní Ameriky tolik jezer? Tak to jsme zjišťovali s pomocí atlasu a mapy vodstva. Dále jsme pracovali s textem, ve kterém jsme hledali chyby a tím jsme si opakovali látku a připravovali se tak na test, který nás čeká ve čtvrtek 12.10. - Přírodní poměry Severní Ameriky (!každý musí mít VLASTNÍ ATLAS!)

25.9. - 29.9.2017

Díky státnímu svátku jsme měli jenom úterní hodinu, během níž jsme si ukázali, jak má vypadat prezentace o Národním parku v Severní Americe, které budou žáci od 5.10. prezentovat. Podívali jsme se na to, jaká zvířata a jaké rostliny najdeme v určitých částech Severní Ameriky a shlédli krátké výukové video týkající se tornád a hurikánů.

18.9. - 22.9.2017

S pomocí mapy jsme skládali jednotlivé pohoří, planiny a nížiny, tak jak jdou od západu k východu. U vybraných měst Severní Ameriky, jsme zjišťovali, v jakém leží podnebném pásu - jestli je tam sucho nebo tam velmi prší, jestli se tam ohřejeme nebo nám naopak bude zima a také to, co tam roste či v případě pouští a polárních oblastí spíše neroste.

4.9. - 15.9.2017

Zopakovali jsme si, co jsme se dozvěděli v loňském roce. Žáci prezentovali zážitky z navštívených zemích během prázdnin. A pak jsme se přesunuli do Ameriky a do mapy jsme zakreslovali rovnoběžky, oceány, moře, zálivy a (polo)ostrovy. Ukázali jsme si, jak došlo ke vzniku Kordiller a dalších povrchových útvarů v Severní Americe.

Materiály z hodin: