Zeměpis

14.6. - 18.6. 2021

Pokračovali jsme v Jižní Americe. Tentokrát se nám pod prsty dostala Brazílie a andské státy - Ekvádor, Peru a Bolívie. Příští týden hodláme Jižní Ameriku skončit.

7.6. - 11.6. 2021

Stále pokračujeme v Jižní Americe. Zaměřili jsme se na faunu Jižní Ameriky a na tzv. karibské státy - Venezuelu a Kolumbii. Písemně jsme zopakovali Kanadu. Příští týden nás čeká Brazílie a andské státy. Pravděpodobně také poslední písemné opáčko - USA. Témata ke zpracování jsme zrušili.

31.5. - 4.6. 2021

Pokračovali jsme v Jižní Americe. Hlavní náplní byly velké přírodní celky, dále pak fauna a flóra tohoto kontinentu. Příští týden si zadáme témata zahrnující důležité body Jižní Ameriky. Více až ve středeční hodině. Znovu jsme zopakovali evropské státy a jejich hlavní města. Příští týden nás čeká písemné opakování Kanady.

24.5. - 28.5. 2021

Dokončili jsme Mexiko a přesunuli jsme se k ostatním středoamerickým státům. Zkusili jsme si jednotlivé státy přiřadit do slepé mapy. Bavili jsme se také o podnebí, složení obyvatelstva i hospodářství jednotlivých zemí. Dvakrát jsme vyzkoušeli evropské státy a jejich hlavní města. Příští týden nás čeká Jižní Amerika. Základní mapu přikládám. Do třetice zopakujeme evropské státy. 


17.5. - 21.5. 2021

Pokračovali jsme v prezentacích věnovaných tématům týkajících se Spojených států amerických. Také jsme se věnovali národnostnímu složení USA i jeho velké hospodářské síle. Příští týden nás čeká Mexiko. A také opakování evropských států a jejich hlavních měst. To jsme tento týden odložili. Zápis k USA je přiložen v minulém týdnu.

10.5. - 14.5. 2021

Tento týden byl plně v rukou žáků a jejich prezentací k jednotlivým tématům týkajících se Spojených států amerických. Všem za jejich zdařilou práci děkuji! Zápis k USA příkládám. Výjimečně přikládám i zápis na příští týden. Prosím, prostudujte si. Budeme s ním pracovat.


Příští týden si zopakujeme evropské státy a jejich hlavní města.

3.5. - 7.5. 2021

Dokončili jsme Kanadu a přesouváme se k USA. Spojené státy jsme zatím jen naťukli. Hlavní práce bude na vás. Přikládám seznam jednotlivých úkolů. Původně jsem měl v úmyslu udělat vše tak, abyste si museli vybírat. Situace je ovšem jiná. Číslo úkolu odpovídá vašemu třídnímu seznamu zde na stránkách.

Zápis k USA vložíš až příšte.


26.4. - 30.4. 2021

Začali jsme se prokousávat Kanadou. Stihli jsme ovšem pouze náš úkol týkající se kanadských měst. K ostatnímu jsme se nedostali. Kanadou budeme tedy procházet i příští týden. Projděte si, prosím, zápis. Speciální úkol na příští hodinu nedávám. Ponecháme si jej až na USA. Počítejte ale s písemným opakováním, které se bude týkat Ruska a Sibiře.

19.4. - 23.4. 2021

Podívali jsme se na jednotlivé indiánské kmeny Severní Ameriky. Poznali jsme zblízka např. kmen Huronů, Čerokiů, Černonožců, Šošonů či Otavů. Díky všem za slušnou práci. Naším dalším tématem v Severní Americe bude příští týden Kanada. A na ni je potřeba se připravit. Každý z vás si, prosím, do hodiny připravte následující: které z měst byste si zvolili pro vaši dovolenou - Quebec, Toronto, Vancouver, Montreal nebo Calgary? Důležité - chci vědět proč byste tak učinili.

Zápis ke Kanadě přikládám.

Když se učíme o Kanadě, nemůžu nevynechat jeden významný sportovní moment, o kterém jste možná již slyšeli. Podívejte se...:-) Budu se ptát.

https://www.youtube.com/watch?v=Eh7oE6nbRgk


12.4. - 16.4. 2021

Po opakování úvodu jsme se přesunuli k samostatné práci, která byla zadána před 14 dny. Skupiny si měly vybrat jedno téma z přiložené nabídky. Moc děkuji všem. Vaše práce byly velmi povedené, některé perfektní.

Příští týden nás čeká osvojování Ameriky člověkem. Pro tuto hodinu jsem si pro vás připravil následující úkol - vyberte si dva indiánské kmeny a tyto kmeny porovnejte. Práci zadávám opět do skupin. Ale...práci budeme dělat až v hodině. Na každém z vás bude pouze udělat si takový lehký předvýběr, abyste v hodině nezačínali úplně od nuly.

Příští hodinu si písemně zopakujeme téma Od Baltského po Černé moře.

29.3. - 9.4. 2021

V úvodní hodině jsme si prošli nejzajímavější místa Ameriky, kam se děti chtěly podívat. Zkontrolovali jsme úvodní listinu týkající se Severní a Jižní Ameriky, kde jsme zjišťovali najzákladnější informace o obou částech Ameriky. A dle zěměpisné délky a šířky jsme určovali polohu důležitých míst. Probrali jsme také polohu a povrch Severní Ameriky.

Do příští hodiny, která nás čeká až týden po prázdninách, je potřeba splnit úkol, který je podrobně rozepsán v příloze. Bude nutná práce ve skupinách. Krom toho také přikládám zápis týkající se podnebí a vodstva Severní Ameriky.


22.3. - 26.3. 2021

Ukončili jsme Evropu krátkými prezentacemi zajímavých míst Ruska. Musím vás pochválit, v mnohých případech jste byli originální a vybrali opravdové zajímavosti.

Nyní se dostáváme do Ameriky, která nás bude provázet nejméně měsíc. Naší první zastávkou bude Severní Amerika. Někteří z vás jste chtěli vyplňovat, jiní tvořit prezentace. Pokusil jsem se vyjít vstříc oběma skupinám. Poprosím vás, abyste si na pondělí nachystali dvě místa, která byste při návštěvě Ameriky chtěli navštívit. Je jedno, zda to bude Severní, Střední či Jižní Amerika. Pozor, má to jednu podmínku. Nesmí to být město.

Druhý úkol na vás čeká v příloze. Tento úkol můžete udělat společně ve skupinách. Zda tak uděláte, nechám na vás.

Přikládám také první zápis. Prosím, pokud můžete, vytiskněte, založte, vyplňte.

Amerika - úvod (1.48 MB)

Amerika - úkol (613.92 kB)

Příští týden si zopakujeme Španělsko a Portugalsko.

15.3. - 19.3. 2021

Po prázdninách jsme pracovali na prezentacích věnovaných Balkánskému poloostrovu. Děti seznámily své spolužáky s přírodními i historickými krásami Balkánského poloostrova, s balkánskou gastronomií a jednotlivými hlavními městy. Neopomenuli jsme ani zavítat do filmového průmyslu. Dále jsme společně prošli Pobaltské státy, Ukrajinu a Bělorusko. Více se těmto státům věnovat nebudeme.

Poslední kapitolou evropské části je Rusko. Dokážete v Rusku najít něco, o čem byste dokázali povídat dvě minuty? Váš výběr nechám čistě na vás. Jediné, co nevolte, jsou osobnosti. Jinak máte volné pole působnosti. Tak jsme se domluvili v hodině. Zápis k Rusku i k Sibiři přikládám.

V pondělí nás čeká opakování Itálie.

1.3. - 5.3. 2021

​​Začali jsme se pomalu prokousávat Balkánským poloostrovem. Ještě jsme ovšem neprošli všechna témata, proto se mu budeme věnovat ještě i v týdnu po prázdninách. Nově začínáme pobaltské státy. Ty je potřeba mít po prázdninách vyplněné. Zápis přikládám. Písemně jsem zopakovali Velkou Británii a v týdnu po prázdninách nás čeká Francie.​


22.2. - 26.2. 2021

Dokončili jsme výlet po řeckých ostrovech a vypravili jsme se již nahoru Balkánským poloostrovem. Úkol na příští týden, na kterém jsem se v hodině domluvili, je v příloze. Příští týden nás čeká písemné opakování Velké Británie.


15.2. - 19.2. 2021

Stále pracujeme na řeckých ostrovech. Trochu jsme se zasekli. Proto tento úkol ještě pokračuje do dalšího týdne. Písemně jsem zopakovali severské státy. Příští týden nás žádná písemka nečeká.

8.2. - 12.2. 2021

Pokračujeme v Řecku a v řeckých ostrovech. Jelikož jsme nestihli všechny odprezentovat, přechází tento úkol na příští týden. Příští týden nás také čeká písemka na severské státy - Finsko, Švédsko, Norsko a Dánsko.

1.2. - 5.2. 2021

Hlavní náplní hodiny bylo putování po zemích Beneluxu. Děti ve skupinách vytvořily pět cest po Nizozemí, Belgii a Lucemubursku. Jejich výlety byly nápadité. Děkuji za kvalitní zpracování. Na cestách po Evropě nás nyní čeká Řecko, ke kterému jsme se v hodině dostali jen okrajově. Zápis si projdeme společně. Úkol na příští hodinu zní: projděte si jednotlivé řecké ostrovy a rozmyslete si, který bude pro vaši dovolenou ten pravý a proč tomu tak bude. Který mi doporučíte? A ještě jeden dobrovolný úkol: vyrobte masku pro řecké divadlo.

25.1. - 29.1. 2021

Pokračujeme v učivu o zemích Beneluxu. Stihli jsme pouze jednu prezentaci, takže se na ostatní těším příští týden. Nicméně přikládám ještě i zápis k Řecku. Prosím, projděte. Úkoly k němu si řekneme v hodině.


18.1. - 22.1. 2021

Žáci tento týden prezentovali svoje práce týkající se Španělska a Portugalska. Musím říct, že byly velice vydařené. Následující týden nebudeme pokračovat v jižních zemích, ač jsem tak avizoval. Na Řecko si ještě počkáme. Přesuneme se nyní k zemí tzv. Beneluxu. Tzn. Nizozemí, Belgie a Lucumbursko. A s tím souvisí i váš úkol na následující týden. Vytvořte ve vašich skupinách týdenní cestu po zemích Beneluxu. Vše zaznamenejte do prezentace. Jaká místa navštívíte, na co se zaměříte, to vše záleží pouze na vás. Vy si zvolte to měřítko, podle kterého pojedete. Těším se!

Zápis k zemím Beneluxu přikládám.


11.1. - 15.1. 2021

Vyřešili jsme všechny úkoly týkající se Itálie. Pověděli jsme si, kde je levněji, jak se italské děti dívají na své památky, jak Italové ovlivnili řízek aj. Naší novou látkou je nyní Španělsko a Portugalsko. Děti jsou rozdělené do skupin, ve kterých mají zpracovat jednotlivá témata. Jejich rozdělení a úkoly přikládám v souboru.


4.1. - 8.1. 2021

Písemně jsme zopakovali učivo o Německu. Nově jsme začali probírat Itálii. Na obrázcích jsme poznávali nejznámější italská místa a města. Pracovní zápis si mají děti doplnit doma. Dále je potřeba splnit úkoly z pracovního listu Itálie 2. S ním budeme pracovat příští hodinu. Příště si také napíšeme písemku na Slovinsko, Rakousko a Maďarsko.


14.12. - 18.12. 2020

Tento týden jsme dokončili procházku Velkou Británií. Ukončili jsme ji seznámením se s největšími osobnostmi této země. V druhé hodině jsme se přesunuli přes kanál La Manche. Do Francie. Pomocí krátkého videa jsme si udělali rychlé seznámení s "voňavou zemí". Přes prádzniny dostaly děti za úkol vyplnit zápis. Ten budeme po prázdninách kontrolovat. Písemně jsme stihli zopakovat Slovensko a Polsko. Po prázdninách písemně zopakujeme Německo.


7.12. - 11.12. 2020

Po severských zemích jsme se přesunuli na Britské ostrovy, kde jsme se první hodinu věnovali Spojenému království Velké Británie a Severního Irska. Tento týden jsme si prošli přírodní podmínky Britských ostrovů, nejvýznamnější památky Londýna, zmínili jsme se o koloniální Británii, o anglických univerzitách, církvi a panovníkovi. Příští týden se budeme věnovat převážně nejvýznamnějším osobnostem Velké Británie.

30.11. - 4.12. 2020

Podrobně jsme prošli pět severských evropských zemí - Švédsko, Finsko, Dánsko, Norsko a Island. Švédsku a Finsku jsme se věnovali o něco více. Písemně jsme zopakovali kapitolu Lidé a města. Příští týden začneme  novou kapitolu - podrobně prozkoumáme Velkou Británii. Přílohu označenou číslem jedna je potřeba mít do příští hodiny nachystanou. Děti mají také za úkol postupně procházet hlavní města jednotlivých evropských států.


23.11. - 27.11. 2020

Prošli jsme si společně Rakousko, Slovinsko a Maďarsko. Po ochutnání vídeňského řízku a guláše jsme se vrhli na největší zajímavosti těchto tří středoevropských zemí. Příští hodinu nás žádné opakování nečeká. Podíváme se pouze na severské státy Evropy.

Severské státy (1.47 MB)

16.11. - 20.11. 2020

Vyzkoušeli jsme evropské podnebí, rostlinstvo a živočišstvo. Společně jsme pracovali na sjednoceném Německu. Do příštího týdne mají děti za úkol zpracovat látku o Slovinsku, Rakousku a Maďarsku. Zápisy děti najdou v pracovní skupině teamsu, nebo zde. Příští týden také budeme opět online zkoušet. Tentokrát evropské zemědělství.


9.11. - 13.11. 2020

Zkontrolovali jsme společně Slovensko a Polsko, mrkli na krátké video a splnili pár úkolů. Příští týden se chystáme dostat pod kůži Německu. Zápis najdou děti v pracovní skupině teamsu, nebo zde. Je potřeba nastudovat. Příští týden online vyzkoušíme kapitoly Evropa - podnebí a rostlinstvo a živočišstvo. Tento týden jsme zopakovali evropské vodstvo.


2.11. - 6.11. 2020

Zkontrolovali jsme Evropskou unii a posunuli jsme se dál. Začali jsme probírat jednotlivé státy Evropy. Jako první nás čeká Slovensko a Polsko. Začali jsme Slovenskem a zkusili jsme si přeložit pár slovenských výrazů a vět. Za domácí úkol si mají děti vyplnit zápis, ať s ním můžeme příští hodinu pracovat.


19.10. - 23.10. 2020

Dokončili jsme evropské nerostné suroviny a průmysl. Podrobně jsme se podívali na produkci elektrické energie v roce 2019 v Evropě. Jednotlivé údaje museli žáci vyčíst z přiložené tabulky. Nově jsme začali Evropskou unii.

12.10. - 16.10. 2020

Dokončili jsme kapitolu Lidé a města, která se zaměřovala na evropské jazyky, náboženství, dopravu a prázdninové destinace. Nově jsme začali probírat nerostné suroviny a zpracovatelský průmysl. Tomu se budeme věnovat více příští týden při online výuce.

5.10. - 9.10. 2020

Pokračovali jsme v evropských národních jídlech. Nově jsme se zaměřili na evropské jazyky, náboženství, dopravu a prázdninové evropské destinace. Vyzkoušeli jsme opět slepou mapu Evropy a písemně jsme také zopakovali polohu a členitost Evropy.

28.9. - 2.10. 2020

Vyzkoušeli jsme na slepé mapě Evropy určovat jednotlivé státy. V první hodině jsme pokračovali v evropském vodstvu, ve druhé jsme probrali evropské zemědělství a výživu obyvatel. Zde jsme se také zaměřili na národní jídla různých evropských států.

21.9. - 25.9. 2020

Pokračovali jsme v "evropském" učivu. Procvičili jsme orientaci na slepé mapě Evropy, kde jsme poznáváme jednotlivé státy. Nově jsme se zaměřili na evropské vodstvo. V něm budeme pokračovat příští týden.

14.9. - 18.9. 2020

Na začátku hodin jsme se pokusili určovat evropské státy na slepé mapě. Dále jsme probrali polohu a členitost Evropy. Pověděli jsme si základních bodech, které tvoří hranici mezi Evropou a Asií. Pojmenovali jsme si nejdůležitější evropské poloostrovy a ostrovy. Řekli jsme si též, že Evropa leží jen na severní polokouli a jakou má Evropa rozlohu.

Ve druhé hodině jsme se věnovali evropským nížinám a pohořím.

7.9. - 11.9. 2020

V úvodních hodinách děti představily na prezentacích, které kulturní památky a přírodní lokality navštívily během prázdnin. Následně jsme začali probírat Evropu.