Zeměpis

18. 2. - 22. 2. 2019

Skupinová práce - regiony Asie. Prezentace svých prací.

11. 2. - 15. 2. 2019

Zaměřili jsme se na obyvatelstvo Asie a sídla. V průběhu další hodiny jsme pracovali se slepou mapou, kde jsme zakreslovali regiony Asie. Vypracovali jsme pracovní list.

4. 2. - 8. 2. 2019

Napsali jsme dva testy - slepá mapa Asie - povrch, členitost a slepá mapa Asie - vodstvo. Probrali jsme asijské podnebí, vegetační pásma a obyvatelstvo. V příštím týdnu budou žáci prezentovat své práce (regiony Asie).

28. 1. - 1. 2. 2019

Povrch Asie - procvičování slepé mapy. Asie - vodstvo (osmisměrka - zakreslení důležitých vodních toků); podnebí Asie. Příští týden budeme psát test  - slepá mapa Asie (členitost a povrch).

21. 1. - 25. 1. 2019

Napsali jsme test z Jižní Ameriky. Asie - poloha, členitost, povrch. Rozdělení do skupin (samostatná práce - regiony Asie).

14. 1. - 18. 1. 2019

Lyžařský výcvikový kurz.

3. 1. - 11. 1. 2019

Státy Jižní Ameriky. Opakování. Práce s atlasem. Riskuj - Jižní Amerika.

10. 12. - 21. 12. 2018

Slepá mapa (Jižní Amerika), práce s atlasem (hlavní města), živé pexeso. Rozdělení států Jižní Ameriky.

3. 12. - 7. 12. 2018

Opakování - pracovní list Střední Amerika. Napsali jsme test (Střední Amerika). Začali jsme téma Jižní Amerika (úvod, zakreslení jednotlivých států). Práce s atlasem.

26. 11. - 30. 11. 2018

Opakování - Střední Amerika, zhlédnutí videa (Panamský průplav). Příští týden ve čtvrtek budeme psát test (Střední Amerika).

19. 11. - 23. 11. 2018

Zakreslili jsme si pevninské a ostrovní státy Střední Ameriky do příslušné mapy. Dozvěděli jsme se spoustu informací o jednotlivých státech. Napsali jsme písemné opakování z USA.

12. 11. - 16. 11. 2018

Zopakovali jsme Spojené státy americké (skupinová práce, pyramida USA, rébusy). Příští týden budeme psát test. Započali jsme učivo o Střední Americe (vymezení).

5. 11. - 9. 11. 2018

Představili jsme si jednotlivé regiony USA.

Orientace na mapě (města). Skupinová práce (regiony USA).

Termín odevzdání samostatné práce je 13. listopadu.

29. 10. - 2. 11. 2018

Práce s mapou (regiony). Rozdělení témat  k samostatné práci. Zopakovali jsme  informace o USA.

29. 10. - 2. 11. 2018

Práce s mapou (regiony). Rozdělení témat  k samostatné práci. Zopakovali jsme  informace o USA.

22. 10. - 26. 10. 2018

Zopakovali jsme získané informace o Kanadě, napsali jsme krátký test. Zabýváme se Spojenými státy americkými.

15. 10. - 19. 10. 2018

Napsali jsme test z přehledu učiva o Americe. V průběhu tohoto týdne jsme zvládli prozkoumat stát Kanada. Zjistili jsme mnoho zajímavostí. Vypracovali jsme pracovní list.

8. 10. - 12. 10. 2018

Amerika - osídlování, obyvatelstvo, náboženství, jazyky. Opakování učiva - myšlenková mapa. Příští týden píšeme test.

1. 10. - 5. 10. 2018

Napsali jsme test (slepá mapa  - vodstvo Ameriky). Zabývali jsme se ochranou přírody v Americe. 

24. 9. - 27. 9. 2018

Napsali jsme testy - orientace na mapě (povrch, poloha Ameriky). Zakreslování do map (vodstvo). Podnebí Ameriky (zajímavé úkazy, teplotní rekordy, zajímavosti).

17. 9. - 21. 9. 2018 

Poloha a členitost amerického kontinentu, členitost pobřeží, Poloha a povrch Ameriky. Práce s mapou.

10. 9. - 14. 9. 2018

Napsali jsme test - Orientace na mapě světa. Začali jsme se věnovat tématu Amerika. Práce s mapou.

3. 9. - 7. 9. 2018

Úvodní hodina, požadavky, pomůcky. Opakování ze 6. ročníku.