Zeměpis

11.6.-15.6.2018

Máme nové pracovníky v naší cestovní kanceláři. Procestovali jsme další státy Evropy a zjistili spoustu nových informací. Ve čtvrtek nám hodina odpadla kvůli školnímu výletu.

V pondělí dobereme zbývající státy a pak nás čeká opakování o Evropě.

4.6.-8.6.2018

Nový týden, nové státy Evropy. Naše prezentace jsou snad čím dál tím lepší a propracovanější. Zvládáme v rámci výuky zeměpisu i výuku cizích jazyků, věnujeme se zejména zajímavostem jednotlivých států, diskutujeme o státních vlajkách, využíváme atlas a pracovní listy. 

28.5.-1.6.2018

Tento týden jsme opět rozšířili řady zaměstnanců naší CK. Viděli jsme spoustu povedených prezentací, diskutovali jsme o daných státech a virtuálně cestovali po Evropě.

Příští týden nás čekají další státy.

21.5.-25-5.2018

Stále hledáme zaměstnance do naší cestovní kanceláře! Konkurzu se opět zúčastnilo několik vybraných jedinců, kteří nás svojí prezentací lákaly do různých koutů Evropy. Každý byl jiný, každý byl něčím výjimečný. Každopádně všichni zatím splnili naše podmínky a bereme je do týmu.

Zvládli jsme napsat i slibovanou písemku. Příští hodinu pokračujeme v prezentacích, tak buďte prosím připraveni. Nezapomeňte posílat vaše práce na e-mail!

14.5.-18.5.2018

Tento týden jsme se věnovali státům v západní a střední Evropě. Známe jejich hlavní města, největší lákadla, historické a kulturní památky, úřední jazyky, zajímavosti, typickou kuchyni atd. Jednotlivé státy prezentujeme našim spolužákům formou powerpointové prezentace. 

Ve čtvrtek 24.5.2018 si napíšeme písemku na vodstvo, podnebí, obyvatelstvo a náboženství Evropy. Průběžně se učte!

7.5.-11.5.2018

Tento týden jsme plnili úkoly týkající se obyvatelstva Evropy, hustoty zalidnění, náboženství, největších sídel atd. Nakonec jsem si znalosti ověřili ve hře RISKUJ! a zvládli jsme dokončit pracovní list.

NEZAPOMENOUT!! V pondělí nás čeká první várka prezentací jednotlivých států. Případné omluvy přes e-mail!

30.4.-1.5.2018

Seznámili jsme se s hospodářstvím v Evropě. Víme, jaké zemědělské typy se zde nachází a čím v oblasti hospodářství vynikáme. Pracujeme ve skupinkách, se slepou mapou, atlasem a textem. Příští hodinu dokončíme obyvatelstvo a až to všechno zvládneme, začneme se věnovat jednotlivým regionům Evropy. 

23.4.-27.4.2018

Tento týden jsme se věnovali vodstvu Evropy. Víme, které moře a oceány omývají břehy tohoto kontinentu, dokážeme vyjmenovat nejvýznamnější řeky a vodní plochy. Známe rozdíl mezi průlivem, průplavem a zálivem. Pracujeme se slepou mapou, pracovním listem a atlasem. Příští týden se budeme věnovat hospodářství, obyvatelstvu a náboženství. 

Jednotlivé státy Evropy jsme si dopředu rozdělili a úkolem každého z nás je vytvořit powerpointovou prezentaci, kterou budeme prezentovat před třídou. Každý má přidělené téma a včas bude informován o termínu svého výstupu. Pomaličku můžete začít s vyhledáváním informací a tvorbou vašeho "díla".

16.4.-20.4.2018

Tento týden byl pro nás z hlediska výuky výjimečný v tom, že jedna hodina nám odpadla kvůli exkurzi a druhou jsme se neviděli osobně. Náplní tedy byla samostatná práce, zopakovali jsme si povrch a podnebí. Příští týden už budeme společně probírat nové učivo.

9.4-13.4.2018

Zvládli jsme dodělat povrch Evropy, zaznamenat všechny důležité pojmy do slepé mapy (ostrovy, poloostrovy, pohoří, nížiny, vrcholy atd.) a všechno procvičit. Pracujeme s atlasem a pracovními listy. Už víme, jaké je podnebí v Evropě a jak se dělí. V pondělí ještě doděláme resty a pak se začneme věnovat vodstvu. 

2.4.-6.4.2018

Kvůli prázdninám nám odpadla jedna hodina. Zopakovali jsme si již probrané učivo o Evropě a navázali na něj členitostí a povrchem. Pracujeme s pracovním listem, slepou mapou a atlasem. 

26.3.30.3.2018

Začali jsme probírat další kontinent a z Asie jsme se přesunuli do Evropy. Umíme určit její polohu, známe základní údaje, krajní body, umíme vymezit hranici mezi Asií a Evropou. Pracujeme s mapou, atlasem a Smart tabulí. Po prázdninách budeme pokračovat povrchem, podnebím atd.

19.3.-23.3.2018

Zopakovali jsme všechno, co jsme se o Asii naučili. Vědomosti jsme si procvičili na různých pracovních listech a slepých mapách a nakonec jsme si na to všechno napsali písemku. Příští týden začínáme další kontinent. Bude to Evropa. 

12..-16.3.2018

V pondělí i ve čtvrtek jsme prezentovali naše projekty o regionech Asie. Papírové dílo jsme doplnily o powerpointové prezentace, písničky, obrázky atd. Moc se nám to povedlo, ale bohužel jsme nestihli napsat písemku, která se tímto přesouvá na pondělí 19.3.2018! Nezapomenout a pořádně se naučit!

5.3.-9.3.2018

Celý týden jsme poctivě pracovali na projektech o jednotlivých regionech Asie. Příští hodinu je budeme prezentovat našim spolužákům. Ve čtvrtek si napíšeme písemku na doposud probrané učivo o Asii.

26.2-2.3.2018

Stále se věnujeme Asii. Probrali jsme hospodářství a dopravu a začínáme pracovat na našich projektech o jednotlivých regionech. 

12.2-16.2.2018

Napsali jsme písemku na Vodstvo Asie, probrali obyvatelstvo a náboženství. Po prázdninách se vrhneme na projekt o regionech Asie, které jsme si po skupinkách rozdělili. Nezapomeňte si přinést veškeré potřebné rekvizity (pastelky, barvičky, obrázky, plakáty, tématické předměty apod.).

5.2 - 9.2.2018

Pokračujeme v probírání učiva o Asii. Umíme povrch, podnebí a vodstvo. V pondělí si napíšeme písemku na vodstvo Asie + slepou mapu (řeky).

22.1. – 2.2.2018

Po návratu z hor probíráme učivo o Asii. Pracovali jsme s mapou, umíme vyhledat na mapě údaje ze str. 38 v učebnici.

4.12.2017 - 5.1.2018

V suplovaných hodinách jsme postupně probírali jednotlivé státy Jižní Ameriky a seznamovali ostatní žáky se svými prezentacemi. Příští týden píšeme prověrku (bude obsahovat pouze učivo probrané paní učitelkou Polehňovou). Pročtěte si materiály v sešitech. Při prověrce budete pracovat s atlasem.


27.11. - 1.12.2017

Pokračovali jsme v přípravě prezentací, tentokráte na počítačích, zbytek už musí skupinky dodělat doma. Příští týden začneme představovat jednotlivé státy. Také jsme zjišťovali, který z cestovatelů opravdu navštívil Jižní Ameriku. Shlédli jsme krátké video a prezentaci o tropických deštných pralesích, na které jsme navázali diskuzí o důsledcích jejich ničení.

Termíny prezentací: 6.12. - Chile, Argentina, Brazílie, Peru. 8.12. Venezuela, Bolívie, Kolumbie

20.11. - 24.11.2017

V testu jsme si zopakovali, co víme o Mexiku. Zavzpomínali jsme na to, jak se orientovat pomocí zeměpisné sítě. Do mapy Jižní Ameriky jsme pojmenovávali státy. Hledali státy, kterými prochází Andy a jaké pojmy s nimi souvisí. Jakými jazyky se v Jižní Americe hovoří. Rozdělili jsme se do skupin a každá má za úkol vybrat důležité a hlavně zajímavé informace o svém státu z Jižní Ameriky. Začali jsme zjišťovat informace o státech Jižní Ameriky s pomocí atlasů, učebnic a dalších publikací.

13.11. - 17.11.2017

S pomocí klimadiagramů a atlasu světa jsme popisovali podnebí a vegetaci ve 4 vybraných  městech Jižní Ameriky. Do mapy Jižní Ameriky jsme pojmenovávali státy. Hledali státy, kterými prochází Andy a jaké pojmy s nimi souvisí. Jakými jazyky se v Jižní Americe hovoří. Začali jsme zjišťovat informace o státech Jižní Ameriky.

13.11. - 17.11.2017

Díky státnímu svátku, jsme se viděli pouze ve středu a to jsme psali opakování z USA. Ve zbytku hodiny jsme s pomocí klimadiagramů a atlasu světa popisovali podnebí a vegetaci ve 4 vybraných  městech Jižní Ameriky.

6.11. - 10.11.2017

Dozvěděli jsme se, že Střední Ameriku tvoří pevninská a ostrovní část. Jaké státy patří do této oblasti a jací jsou její obyvatelé. Z čeho žijí, co pěstují, atd. Začali jsme také poznávat Jižní Ameriku, a to především z té přírodní části - jaké řeky zde tečou, zda jsou tam hory nebo naopak doly...

Domluvili jsme si termíny testů: 15.11. Spojené státy americké. 22.11. Mexiko a Střední Amerika

30.10. - 3.11.2017

Dokončili jsme Spojené státy americké tím, že jsme zjistili, kdo a kde v USA žije. Luštili jsme, co znamenají zkratky CHiPits, BosWash a SanSan. Zjišťovali, co se v USA těží, co tam pěstují a co, že se to vyrábí v Sillicon valley... Také jsme stihli shlédnout téměř poslední prezentace o národních parcích. V písemném testu jsme si zopakovali, co víme o Osvojování Ameriky a o Kanadě. Písničkou Mexiko jsme se naladili na učivo o Mexiku, abychom mohli zjisti, zda je tam opravdu, tak "strašlivý vedro", zda se tam opravdu nosí sombrera, pije tequila a jí nachos...

16.10 - 25.10.2017

Rozdali jsme si test z minulé hodiny. Také jsme pokračovali v prezentacích o národních parcích Severní Ameriky. Začali jsme také zjišťovat informace o USA - něco ve vlastních hlavách a zbytek v atlase. A nakonec jsme pracovali s učebnicí a vyhledávali tam důležité pojmy o regionech USA. Tyto pojmy jsme pak barevně rozlišili podle toho, zda patří k východu, středu nebo západu USA. Místo středeční hodiny jsme se zúčastnili Žákovského shromáždění.

9.10. - 13.10.2017

Co si vybavím, když se řekne Kanada? Javorový list a sirup, NHL, jezera, zima mnohé další věci. Tak začala naše úterní hodina. Na to jsme navázali doplňováním pracovního listu o Kanadě s pomocí Atlasu. V pátek jsme napsali test.  Žáci představili své prezentace o vybraných Národních parcích Severní Ameriky.

2.10. - 6.10.2017

Pracovali jsme s textem, ve kterém jsme hledali chyby a tím jsme si opakovali látku a připravovali se tak na test, který nás čeká v pátek 13.10. - Přírodní poměry Severní Ameriky (!každý musí mít VLASTNÍ ATLAS!). Proč jsou původní obyvatelé Ameriky stejné rasy jako obyvatelé východní Asie? Kdo ve skutečnosti objevil Ameriku a proč se na to zapomnělo? Proč nazval Kolumbus místní obyvatele Indiány? Jaké plodiny se do Evropy dostali právě z Ameriky. Jak se do Ameriky dostali černoši? To vše a mnohé další zajímavé informace nám prozradil text v učebnici.

25.9. - 29.9.2017

Podívali jsme se na to, jaká zvířata a jaké rostliny najdeme v určitých částech Severní Ameriky a shlédli krátké výukové video týkající se tornád a hurikánů. Také první skupinky žáků představovali své prezentace o národních parcích Severní Ameriky - jejich zajímavostech i možnostech ubytování. Kde najdeme Niagarské vodopády, kudy teče řeka Colorado a proč je na severu Severní Ameriky tolik jezer? Tak to jsme zjišťovali s pomocí atlasu a mapy vodstva

18.9. - 22.9.2017

​S pomocí mapy jsme skládali jednotlivé pohoří, planiny a nížiny, tak jak jdou od západu k východu. U vybraných měst Severní Ameriky, jsme zjišťovali, v jakém leží podnebném pásu - jestli je tam sucho nebo tam velmi prší, jestli se tam ohřejeme nebo nám naopak bude zima a také, co tam roste či v případě pouští a polárních oblastí spíše neroste.

4.9. - 15.9.2017

Zopakovali jsme si, co jsme se dozvěděli v loňském roce. Žáci prezentovali zážitky z navštívených zemích během prázdnin. A pak jsme se přesunuli do Ameriky a do mapy jsme zakreslovali rovnoběžky, oceány, moře, zálivy a (polo)ostrovy. Ukázali jsme si, jak došlo ke vzniku Kordiller a dalších povrchových útvarů v Severní Americe.

Materiály z hodin: