Zeměpis

3. 12. - 7. 12. 2018

Opakování Střední Ameriky - geometrické útvary (státy), orientace na mapě, hledáme pojem, cestovní kancelář. Začali jsme téma Jižní Amerika (úvod, zakreslení jednotlivých států). Práce s atlasem.

26. 11. - 30. 11. 2018

Opakování - Střední Amerika, zhlédnutí videa (Panamský průplav). Příští týden ve čtvrtek budeme psát test (Střední Amerika).

19. 11. - 23. 11. 2018

Zakreslili jsme si pevninské a ostrovní státy Střední Ameriky do příslušné mapy. Dozvěděli jsme se spoustu informací o jednotlivých státech. Napsali jsme písemné opakování z USA.

12. 11. - 16. 11. 2018

Zopakovali jsme Spojené státy americké (skupinová práce, pyramida USA, rébusy). Příští týden budeme psát test. 

5. 11. - 9. 11. 2018

Představili jsme si jednotlivé regiony USA.

Orientace na mapě (města). Skupinová práce (regiony USA).

Termín odevzdání samostatné práce je 13. listopadu.

22. 10. - 26. 10. 2018

Zopakovali jsme získané informace o Kanadě, napsali jsme krátký test. Zabýváme se Spojenými státy americkými.

15. 10. - 19. 10. 2018

Napsali jsme test z přehledu učiva o Americe. V průběhu tohoto týdne jsme zvládli prozkoumat stát Kanada. Zjistili jsme mnoho zajímavostí. Vypracovali jsme pracovní list.

8. 10. - 12. 10. 2018

Amerika - osídlování, obyvatelstvo, náboženství, jazyky. Opakování učiva - myšlenková mapa. Příští týden píšeme test.

1. 10. - 5. 10. 2018

Napsali jsme test (slepá mapa  - vodstvo Ameriky). Zabývali jsme se ochranou přírody v Americe

24. 9. - 27. 9. 2018

Napsali jsme testy - orientace na mapě (povrch, poloha Ameriky). Zakreslování do map (vodstvo). Podnebí Ameriky (zajímavé úkazy, teplotní rekordy, zajímavosti).

17. 9. - 21. 9. 2018

Poloha a členitost amerického kontinentu, členitost pobřeží, Poloha a povrch Ameriky. Práce s mapou.

10. 9. - 14. 9. 2018

Napsali jsme test - Orientace na mapě světa. Začali jsme se věnovat tématu Amerika. Práce s mapou.

3. 9. - 7. 9. 2018

Úvodní hodina, požadavky, pomůcky. Opakování ze 6. ročníku.