Zeměpis

10. 6. - 14. 6. 2019

Hospodářství + obyvatelstvo Afriky.

3. 6. - 7. 6. 2019

Podnebí a vodstvo Afriky (atlas, pracovní list, skupinová práce+samostatná).

27. 5. - 31. 5. 2019

Napsali jsme písemku, dodělali povrch Afriky a shlédli dokument Cesta do solných pánví.

Příští týden nás čeká vodstvo.

20. 5. - 24. 5. 2019

Afrika - úvod, vymezení, základní informace + práce s atlasem (slepá mapa - zakreslování pojmů z členitosti a povrchu Afriky). Skupinová práce.

Ve čtvrtek písemka na orientaci ve slepé mapě- povrch + základní pojmy Afriky.

13. 5. - 17. 5. 2019

Prezentace zpracovaných témat (biomy Země). Skupinová práce a následná diskuze. Příští týden začínáme nové téma- kontinent Afrika.

6. 4. - 10. 4. 2019

Věnujeme se biomům. Pracujeme na projektech, které v pondělí představíme našim spolužákům.

29. 4. - 3. 5. 2019

Dokončili jsme téma PEDOSFÉRA a napsali si písemku.

Biosféra- úvod do dané problematiky, rozdělení biomů do skupinek - prezentace. 

22. 4. - 26. 4. 2019

Půdní obal Země - pedosféra. To bylo téma jedné hodiny, kterou jsme tento týden společně absolvovali. Příští týden téma dokončíme, zopakujeme a zase si lehce (geograficky) zasoutěžíme :).


15 .4. - 17. 4. 2019

Krátký týden díky prázdninám! Dodělána Hydrosféra (kdo nestihl, dodělá PL doma). 

Po Velikonočních prázdninách nás čeká PEDOSFÉRA.

8. 4. - 12. 4. 2019

Tento týden jsme zopakovali doposud probrané učivo 6. ročníku. Pracujeme s atlasem, učíme se kombinovat různé styly práce a snažíme se efektivně propojovat již osvojené učivo z jiných předmětů než je jen zeměpis.


1. 4. - 5. 4. 2019

Dodělali jsme hydrosféru. Procvičili téma, pracujeme se slepou mapou, atlasem, pracovním listem. Střídáme skupinové práce s prací jednotlivce.

25. 3. - 29. 3. 2019

Konečně jsme dokončili atmosféru a v pondělí si na to napíšeme písemku. 

Nové téma- HYDROSFÉRA. Víme, co to je, co všechno pod ni spadá atd. Rozebrali jsme si velký koloběh vody a pak pracovali se slepou mapou vodstva. 

18. 3 - 22. 3. 2019

Řešili jsme typy srážek, různé měřicí přístroje, typy a tvary mraků. Využíváme atlas, učebnici a pracovní listy. Zvládli jsme vyluštit i geografické rébusy. Kvůli technických dílničkám nám jedna hodina odpadla.


11. 3. - 15. 3. 2019

Každý z nás si připravil krátkou aktualitu a tu představil třídě. Pak jsme pokračovali v probíraném učivu. V pondělí dokončíme atmosféru a čeká nás nové téma HYDROSFÉRA.

4. 3. - 8. 3. 2019

Vrátit se zpátky do školních lavic po prázdninách nebylo vůbec jednoduché. Někteří z nás trošku pozapomněli probírané učivo, proto jsme se v pondělí věnovali hlavně opakování na písemku. Zahráli jsme si pantomimu na výškovou členitost, zasoutěžili si ve vědomostní soutěži a zopakovali si tak vše podstatné na čtvrteční písemku. Dalším tématem byla "atmosféra". Pracovali jsme ve skupinkách a prezentovali zjištěné informace. Využíváme učebnici, atlas i pracovní listy. 

18. 2. - 22. 2. 2019

Probrali jsme typy a tvary reliéfu, rozumíme pojmům jako je nížina x vysočina, rovina, pahorkatina, vrchovina, hornatina nebo velehornatina. Zahráli jsme si geografickou vědomostní soutěž a zopakovali tak učivo na písemku, která bude ve čtvrtek po prázdninách.

11. 2. - 15. 2. 2019

Dodělali jsme vznik pohoří, zopakovali učivo pomocí pracovního listu a rozluštili geografickou záhadu. Příští hodinu se budeme věnovat výškové členitosti.

4. 2. - 8. 2. 2019

Tento týden jsme zahájili opakováním a napsali si písemku na litosféru a tvary oceánského dna. Pak jsme se věnovali sopečné činnosti a zemětřesení. Víme, jak ho můžeme změřit, proč a kde vzniká atd.

Dalším tématem byl vznik pohoří. Příští hodinu téma dokončíme, procvičíme a zopakujeme. Využíváme atlas, pracovní list, interaktivní zeměpisné hry i učebnici. 

28.1. - 1. 2. 2019

Podívali jsme se hlouběji na dno oceánů, vysvětlili jsme si pojmy jako je např. břežní čára, šelfová moře nebo batyskaf. Pak jsme si zahráli interaktivní vědomostní hru "Na dně Mariánského příkopu". Využíváme pracovní list, atlas a interaktivní tabuli.

V pondělí bude písemka na litosféru + tvary oceánského dna.

21. 1. - 25. 1. 2019

Zvládli jsme probrat pohyby litosferických desek, umíme je vyjmenovat a najít na mapě. Využíváme pracovní list a atlas. Příští týden si napíšeme písemku na litosféru a začneme se věnovat tvaru oceánského dna.

14. 1. - 18. 1. 2019

Zvládli jsme probrat nitro planety Země a navázali na to litosférou. Víme, že je to pevný obal tvořený zemskou kůrou a nejsvrchnějšími vrstvami zemského pláště. Umíme vyjmenovat hlavní litosferické desky, známe pojmy jako Pangea, Gondwana, Laurasie atd. Shlédli jsme naučné video NEzkreslená věda. Pracujeme s atlasem a pracovními listy.

Příští týden se budeme věnovat pohybům litosferických desek a zemětřesení.

7. 1. - 11. 1. 2019

Po krátké odmlce jsme opět najeli do módu učícího. Dokončili jsme zdárně naše fiktivní ostrovy, které jsme s hrdostí představili našim spolužákům. Teď už perfektně ovládáme orientaci za pomoci vrstevnic.

Zopakovali jsme doposud probrané učivo 6. ročníku a v pondělí si napíšeme písemku. Měřítko mapy, práce s atlasem, orientace v mapě a časová pásma.

Začínáme nové téma a tím je Nitro planety Země.

26. 11. - 30. 11. 2018

Probíráme obsah mapy. Pracujeme s vrstevnicemi, měříme vzdálenosti mezi nimi, využíváme různé druhy map, atlas i pracovní list.

Abychom toto téma lépe pochopili, vytváříme si ve skupinkách pomyslný "ostrov" z lepenky. 

19. 11. - 23. 11. 2018

Dokončili jsme resty z minulého týdne a pak jsme začali nové téma mapy. Učíme se pojmy jako je výškopis, polohopis, popis, vrstevnice, legenda atd. Pracujeme s atlasem a s pracovním listem. Příští týden se zaměříme na práci s vrstevnicemi a zkusíme si vytvořit 3D model vlastního ostrova, abychom toto téma lépe pochopili.

12. 11. - 16. 11. 2018

V pondělí jsme si napsali písemku na časová pásma. Zjistili jsme, že naše orientace v atlase není úplně nejlepší, takže jsme zbytek hodiny věnovali právě práci s mapou, rejstříkem, tabulkami atd. Následující hodinu jsme pracovali ve skupinkách a řešili matematicko-geografické rébusy týkající se práce s mapou. Příští hodinu doděláme resty.

5. 11. - 9. 11. 2018

Dodělali jsme časová pásma, pořádně je procvičili v pracovním listu a trošku "cestovali časem". V pondělí si na to napíšeme krátkou písemku a vrhneme se na další téma.

29. 10. - 2. 11. 2018

Tento týden jsme měli díky podzimním prázdninám jen jednu hodinu. Tu jsme věnovali světovému času a časovým pásmům. Víme, kolik jich máme, kdy hodiny přičítáme, kdy naopak odečítáme, jak určíme hlavní světový čas, kolik hodin máme my a kolik je např. v Tokiu a v Las Vegas. Příště budeme pokračovat.

22. 10. - 25. 10. 2018

Napsali jsme si malou práci na zeměpisné souřadnice (obrázkové symboly). Práce s rejstříkem (hledání zadaných míst, práce s vysvětlivkami a "mapovými souřadnicemi". Procvičovali jsme určování zeměpisných souřadnic (pracovní list). Příště nás čekají časová pásma.

15. 10. - 19. 10. 2018

Stále se věnujeme zeměpisné síti a určování zeměpisné polohy. Pracujeme s atlasem, pracovním listem, glóbusem apod. Napsali jsme si písemku, která se nám ovšem moc nepovedla, takže jsme se dohodli, že bude možná oprava.

Nevěště hlavu, je to jedna písemka, ještě jich bude :). V pondělí všechno znovu procvičíme, vysvětlíme a půjdeme dál. 

8. 10. - 12. 10. 2018

Zeměpisná síť je docela věda, takže se jí pomalinku snažíme přijít na kloub. Určujeme rovnoběžky a poledníky, víme jak rozdělit zeměkouli na jednotlivé polokoule, kolik máme rovnoběžek, kolik poledníků, k čemu nám slouží atd. Pracujeme s atlasem, glóbusy, zeměpisnou sítí a pracovním listem.

V pondělí bude krátká písemka na základní pojmy týkající se určování zeměpisné polohy.

1. 10. - 5. 10. 2018

Tento týden jsme kompletně dokončili vesmírná tělesa a písemně jsme si ověřili nabité vědomosti. Dále jsme začali řešit zeměpisnou síť, poledníky, rovnoběžky apod. Pracujeme s atlasem, pracovním listem a zmenšeným modelem Země .

24. 9. - 27. 9. 2018

Tento týden opakovali vesmír a věnovali se planetě Zemi. Řešili jsme její povrch - nejvyšší a nejnižší místa, pohyby Země, že je to jediná planeta sluneční soustavy, na které je život apod. Využíváme ke své práci atlasy, mapy, pracovní listy. Dále jsme řešili přirozenou družici Země - Měsíc. Příště ještě dobereme učivo a pak se budeme věnovat rovnoběžkám a poledníkům.

Ve čtvrtek 4. 10. 2018 si napíšeme písemku na doposud probrané učivo.

17. 9. - 21. 9. 2018

V pondělí jsme si napsali krátkou písemku a pak jsme se věnovali sluneční soustavě. Řešíme planety, jejich měsíce, Slunce apod.Pracujeme s atlasem, mapou, pracovním listem.

10. 9. - 14. 9. 2018

Začátek roku byl takový pomalejší, seznamovali jsme se s učivem 6. ročníku - s tím , co nás letos čeká a nemine. Povídali jsme si o našem cestování během prázdnin, jaké země navštívili, co se nám líbilo nebo naopak nelíbilo.

Pak jsme už začali probírat témata nová, a tím byl VESMÍR. Víme z čeho se skládá, jak vznikl, jak se jmenuje naše galaxie nebo naše nejbližší hvězda.

V pondělí (tedy 17.9.2018) už si napíšeme velmi krátkou písemku formou křížovky, tak se na to prosím nezapomeňte podívat. 

NEZAPOMEŇTE: Příště všichni ATLASY, UČEBNICE a sešity :) !!