Zeměpis

26. 11. - 30. 11. 2018

Probíráme obsah mapy. Pracujeme s vrstevnicemi, měříme vzdálenosti mezi nimi, využíváme různé druhy map, atlas i pracovní list.

Abychom toto téma lépe pochopili, vytváříme si ve skupinkách pomyslný "ostrov" z lepenky. 

19. 11. - 23. 11. 2018

Dokončili jsme resty z minulého týdne a pak jsme začali nové téma mapy. Učíme se pojmy jako je výškopis, polohopis, popis, vrstevnice, legenda atd. Pracujeme s atlasem a s pracovním listem. Příští týden se zaměříme na práci s vrstevnicemi a zkusíme si vytvořit 3D model vlastního ostrova, abychom toto téma lépe pochopili.

12. 11. - 16. 11. 2018

V pondělí jsme si napsali písemku na časová pásma. Zjistili jsme, že naše orientace v atlase není úplně nejlepší, takže jsme zbytek hodiny věnovali právě práci s mapou, rejstříkem, tabulkami atd. Následující hodinu jsme pracovali ve skupinkách a řešili matematicko-geografické rébusy týkající se práce s mapou. Příští hodinu doděláme resty.

5. 11. - 9. 11. 2018

Dodělali jsme časová pásma, pořádně je procvičili v pracovním listu a trošku "cestovali časem". V pondělí si na to napíšeme krátkou písemku a vrhneme se na další téma.

29. 10. - 2. 11. 2018

Tento týden jsme měli díky podzimním prázdninám jen jednu hodinu. Tu jsme věnovali světovému času a časovým pásmům. Víme, kolik jich máme, kdy hodiny přičítáme, kdy naopak odečítáme, jak určíme hlavní světový čas, kolik hodin máme my a kolik je např. v Tokiu a v Las Vegas. Příště budeme pokračovat.

22. 10. - 25. 10. 2018

Napsali jsme si malou práci na zeměpisné souřadnice (obrázkové symboly). Práce s rejstříkem (hledání zadaných míst, práce s vysvětlivkami a "mapovými souřadnicemi". Procvičovali jsme určování zeměpisných souřadnic (pracovní list). Příště nás čekají časová pásma.

15. 10. - 19. 10. 2018

Stále se věnujeme zeměpisné síti a určování zeměpisné polohy. Pracujeme s atlasem, pracovním listem, glóbusem apod. Napsali jsme si písemku, která se nám ovšem moc nepovedla, takže jsme se dohodli, že bude možná oprava.

Nevěště hlavu, je to jedna písemka, ještě jich bude :). V pondělí všechno znovu procvičíme, vysvětlíme a půjdeme dál. 

8. 10. - 12. 10. 2018

Zeměpisná síť je docela věda, takže se jí pomalinku snažíme přijít na kloub. Určujeme rovnoběžky a poledníky, víme jak rozdělit zeměkouli na jednotlivé polokoule, kolik máme rovnoběžek, kolik poledníků, k čemu nám slouží atd. Pracujeme s atlasem, glóbusy, zeměpisnou sítí a pracovním listem.

V pondělí bude krátká písemka na základní pojmy týkající se určování zeměpisné polohy.

1. 10. - 5. 10. 2018

Tento týden jsme kompletně dokončili vesmírná tělesa a písemně jsme si ověřili nabité vědomosti. Dále jsme začali řešit zeměpisnou síť, poledníky, rovnoběžky apod. Pracujeme s atlasem, pracovním listem a zmenšeným modelem Země .

24. 9. - 27. 9. 2018

Tento týden opakovali vesmír a věnovali se planetě Zemi. Řešili jsme její povrch - nejvyšší a nejnižší místa, pohyby Země, že je to jediná planeta sluneční soustavy, na které je život apod. Využíváme ke své práci atlasy, mapy, pracovní listy. Dále jsme řešili přirozenou družici Země - Měsíc. Příště ještě dobereme učivo a pak se budeme věnovat rovnoběžkám a poledníkům.

Ve čtvrtek 4. 10. 2018 si napíšeme písemku na doposud probrané učivo.

17. 9. - 21. 9. 2018

V pondělí jsme si napsali krátkou písemku a pak jsme se věnovali sluneční soustavě. Řešíme planety, jejich měsíce, Slunce apod.Pracujeme s atlasem, mapou, pracovním listem.

10. 9. - 14. 9. 2018

Začátek roku byl takový pomalejší, seznamovali jsme se s učivem 6. ročníku - s tím , co nás letos čeká a nemine. Povídali jsme si o našem cestování během prázdnin, jaké země navštívili, co se nám líbilo nebo naopak nelíbilo.

Pak jsme už začali probírat témata nová, a tím byl VESMÍR. Víme z čeho se skládá, jak vznikl, jak se jmenuje naše galaxie nebo naše nejbližší hvězda.

V pondělí (tedy 17.9.2018) už si napíšeme velmi krátkou písemku formou křížovky, tak se na to prosím nezapomeňte podívat. 

NEZAPOMEŇTE: Příště všichni ATLASY, UČEBNICE a sešity :) !!