Zeměpis

24. 2. - 27.2. 2020

Práce s atlasem (pohoří ). Napsali jsme test z litosféry.

17. 2. - 21. 2. 2020

Dozvěděli jsme se, jak vznikají hory. Povídali jsme si o sopečné, vrásové a kerné činnosti. Napsali jsme test z kontinentů a oceánů.

10. 2. - 14. 2. 2020

Vysvětlili jsme si pojem krajinná sféra. Přiblížili jsme si nejdůležitější pojmy. Nyní se věnujeme litosféře (litosférické desky, pohyby litosférických desek, vznik a vývoj kontinentů, zemětřesení a sopečná činnost). V příštím týdnu se budeme zabývat vznikem hor (horotvornou činností).

4. 11. - 7. 11. 2019

Časová pásma - povídáme si, stříháme, lepíme, vyplňujeme, svítíme baterkou na glóbus, "cestujeme časem" - děláme všechno proto, abychom pochopili toto téma. 

Pracovní list, skupinová práce a geografické hry.

28. 10. - 1. 11. 2019

Díky podzimním prázdninám jsme měli jen jednu hodinu. Napsali jsme písemku na určování souřadnic a momentálně řešíme časová pásma. Příští týden se tomuto tématu budeme ještě věnovat.


30.9. - 4.10.2019

Napsali jsme si písemku na probrané učivo - vesmír a planeta Země.

Další téma- glóbus a zeměpisná síť. Učíme se pracovat s atlasem a se zeměpisnými souřadnicemi, využíváme pracovní listy a zeměpisná cvičení. Příští týden učivo zopakujeme a procvičíme.