Zeměpis


3. 1. - 12. 1. 2018

Připomněli učivo týkající se tématu Litosféra. Následně jsme se věnovali jednotlivým pojmům z této oblasti (litosférické desky, pohyby, vývoj kontinentů aj.) Pracovali jsme s atlasem. Nahlédli jsme pod hladinu oceánů a moří (zkoumali jsme reliéf oceánského dna) a taky na největší díry světa. Osvětlili jsme si problematiku vulkanismu (sopečné činnosti) a seismicity (zemětřesení). Napsali jsme písemné opakování od nadpisu Litosféra po  Oceánské dno).

11. 12. - 15. 12. 2017

Napsali jsme písemné opakování z celku Mapa a glóbus. Povídali jsme si o pojmu krajinná sféra. Začali jsme se věnovat tématu Litosféra.

4. 12. - 8. 12. 2017

Odpadla nám jedna vyučovací hodina. Napsali jsme písemné opakování z tématu Čas na Zemi. Opakovali jsme celek Mapa a glóbus. Shrnující opakování se přesouvá na středu 13. 12.

27. 11. - 1. 12. 2017

Pokračovali jsme v procvičování časových pásem. Cesta kolem světa za jednu vyučovací hodinu se nám podařila. Zjistili jsem, že letní čas není všude na světě. Povídali jsme si o přestupných rocích. Příští hodinu (6.12.) budeme psát písemné opakování z časových pásem. V pátek (8. 12.) budeme psát souhrnné opakování celku Mapa a glóbus.

20. 11. - 24. 11. 2017

Začali jsme se zabývat tématem Čas na Zemi. Vysvětlili jsme si důležité pojmy, které jsou v tomto tématu důležité. Cestovali jsme časem po celém světě. Pracovali jsme s mapou časových pásem.

13. 11. - 17. 11. 2017

Práce s mapou (určování vrstevnic, nadmořské výšky aj.) Pracovní list - opakování (mapa a glóbus). 

6. 11. - 10. 11. 2017

Vysvětlili jsme si k čemu všemu využijeme atlas. Pracovali jsme s rejstříkem, vyhledávali různé zeměpisné názvy. Práce s mapou, obsah mapy (výškopis, polohopis, popis).

30. 10. - 3. 11. 2017

Určovali jsme zeměpisnou polohu jednotlivých míst. Začali jsme se věnovat tématu Mapa a glóbus. Zabývali jsme se měřítkem (počítali jsme skutečnou vzdálenost zadaných míst). Pracovali jsme s rejstříkem. Napsali jsme písemné opakování z určování zeměpisné polohy.

16. 10. - 25. 10. 2017

Procvičili jsme zeměpisné pojmy týkající se tématu Orientace na Zemi (zeměpisná síť, poledník, rovnoběžka, zeměpisná délka a šířka), vypracovali jsme pracovní list, vyzkoušeli jsme si zeměpisný kvíz. Napsali jsme písemnou práci z tohoto tématu. Zábavnou formou jsme hledali zeměpisné souřadnice různých měst světa. 

9. 10. - 13. 10. 2017

Napsali jsme shrnující opakování z tématu Vesmír. Povídali jsme si o zeměpisné síti a zeměpisných souřadnicích. Práce s atlasem. 

2. 10. -  6. 10. 2017

Procvičovali jsme probraný celek (Vesmír) - pracovní list, vesmírné domino, fishbone diagram, diskutovali jsme nad článkem s názvem "Byl Gagarin opravdu první kosmonaut." Pomocí tabletu a aplikace SPACECRAFT 3D jsme měli možnost zhlédnout umělé družice na naší planete Zemi, Marsu a jiných planetách. Začali jsme se věnovat tématu Orientujeme se na zemi.

25. 9. - 29. 9. 2017

Tento týden jsme se zabývali tématem Měsíc. Zhlédli jsme Měsíc na GOOGLE EARTH, zkoumali jsme jeho povrch. Vysvětlili jsme se měsíční fáze a ukázali názorné videa a animace. Povídali jsme si o dobývání vesmíru.

18. 9. - 22. 9. 2017

Napsali jsme krátké opakování z tématu Vesmír. Pokračovali jsme v tématu Planeta Země. Názorně jsme si předvedli pohyby, které Země vykonává. Inspirativní videa na toto téma.

4. 9. - 15. 9. 2017

Povídali jsme si o vesmírném prostoru. Své znalosti jsme rozšířili a dozvěděli jsme se mnoho nového. K procvičení jsme využili pracovní list. Nahlédli jsme na GOOGLE EARTH a STELLARIUM.