Zeměpis

4. 11. - 7. 11. 2019

Časová pásma - povídáme si, stříháme, lepíme, vyplňujeme, svítíme baterkou na glóbus, "cestujeme časem" - děláme všechno proto, abychom pochopili toto téma. 

Pracovní list, skupinová práce a geografické hry.

28. 10. - 1. 11. 2019

Díky podzimním prázdninám jsme měli jen jednu hodinu. Napsali jsme písemku na určování souřadnic a momentálně řešíme časová pásma. Příští týden se tomuto tématu budeme ještě věnovat.


30.9. - 4.10.2019

Napsali jsme si písemku na probrané učivo - vesmír a planeta Země.

Další téma- glóbus a zeměpisná síť. Učíme se pracovat s atlasem a se zeměpisnými souřadnicemi, využíváme pracovní listy a zeměpisná cvičení. Příští týden učivo zopakujeme a procvičíme.