Zeměpis

4. 6. - 8. 6. 2018

Dozvěděli jsme se zajímavé informace o Australském svazu. Zhlédli jsme dokument. Pracovali jsme s interaktivní mapou. 

28. 5. - 1. 6. 2018

V tomto týdnu jsme započali učivo o Austrálii. 

21. 5. - 25. 5. 2018

Napsali jsme písemné opakování z tématu Afrika. Byl zadán dobrovolný úkol (plakát Cestujeme po afrických státech). Druhá vyučovací hodina odpadla z důvodu ředitelského volna.

14. 5. - 18. 5. 2018

Diskutovali jsme nad překážkami, které brání rozvoji hospodářství, představili jsme si obyvatelstvo a prozkoumávali jsme vybrané státy Afriky. Formou zábavného opakování Afriky jsme vystoupali na horu Kilimandžáro a zahráli jsme si vědomostní hry.

7. 5. - 11. 5. 2018

Přiblížili jsme si problematiku hospodářství Afriky. Zabývali jsme se také africkým obyvatelstvem. Práce ve skupinách (návrhy plánu pomoci). Diskuze nad tímto problémem.

30. 4. - 4. 5. 2018

Napsali jsme test (slepá mapa Afriky - vodstvo), zabývali jsme se přírodními poměry Afriky. Práce s atlasem.

23. 4. - 27. 4. 2018

Napsali jsme písemnou práci (slepá mapa Afriky - poloha, povrch). Věnovali jsme se africkému vodstvu. Práce s mapou.

16. 4. - 20. 4. 2018

Napsali jsme opakování z biomů Země. Zabýváme se slepou mapou Afriky (povrch, poloha, vodstvo). Práce s atlasem.

9. 4. - 13. 4. 2018

Prezentace skupinových prací - Biomy Země.

3. 4. - 6. 4. 2018

Opakovali jsme učivo o pedosféře. Napsali jsme písemné opakování. Žáci se zapsali k tématu, kterým se budou zabývat v následujících hodinách (biomy Země - skupinová práce). Prezentace si žáci připraví na středu 11. 4. 2018. Započali jsme téma - Afrika. Pracovali jsme se slepou mapou, zakreslovali jsme pojmy, vyhledávali jsme v atlase.

19. 3. - 28. 3. 2018

Vyhodnotili jsme zeměpisnou hru, která se týkala hydrosféry. Žáci si vedli velmi dobře. Opravili jsme zadané úkol. Napsali jsme písemnou práci z tématu - Hydrosféra. Nahlédli jsem do tajů půdy. 

12. 3. - 16. 3. 2018

V průběhu tohoto týdne jsme se věnovali ledovcům a podpovrchové vodě. Dokončili jsme tématický celek - Hydrosféra. Opakovali jsme formou "vodního točícího se kolotoče". V průběhu příštího týdne budeme psát shrnující písemnou práci.

5. 3. - 9. 3. 2018

V tomto týdnu jsme se zaměřili na vodu pevnin. Povídali jsme si o důležitých pojmech, které se týkali říční sítě. Pracovali jsme s atlasem, zakreslovali jsme do map. Následně jsme se věnovali vodním nádržím v ČR i v světě.

26. 2. - 2. 3. 2018

Napsali jsme písemnou práci z atmosféry. Začali jsme se věnovat novému tématu - Hydrosféra. Povídali jsme si o významu vody jako takové. Zamysleli jsme se nad problémy s vodou ve světě. Vysvětlili jsme si koloběh vody a dále jsme pokračovali v tomto tématu.

19. 2. - 23. 2. 2018

JARNÍ PRÁZDNINY

26. 2. - 2. 2. 2018

Věnovali jsme se tématu Odkud kam vanou větry. Zhlédli jsme videa týkající se větrných smrští. Přiblížili jsme si zajímavosti z tématického celku Atmosféra. Učivo jsme zopakovali formou kvízu. Po prázdninách budeme psát shrnující opakování z tématu Atmosféra.

5. 2. - 9. 2. 2018

Napsali jsme písemné opakování z celku Litosféra. Započali jsme další sféru (atmosféru). Povídali jsme si o významu a složení. Následně jsme nakoukli na problematiku počasí.

29. 1. - 2. 2. 2018

Středeční hodinu jsme neměli z důvodu předávání vysvědčení. Páteční hodina odpadla (pololetní prázdniny).

22. 1. - 26. 1. 2018

Zkontrolovali jsme zadané úkoly, které žáci měli vypracovat v suplovaném týdnu. Učivo z tématu Litosféra jsme zopakovali formou hvězdné skládačky. Povídali jsme si o vzniku pohoří. Vyhledávali jsme informace v atlase, zhlédli jsme video týkající se probíraného učiva.

15. 1. - 19. 1. 2018

Tento týden měli žáci hodiny suplované, kvůli lyžařskému výcviku. První hodinu dostali pracovní list, týkající se utváření zemského povrchu, který jim zároveň slouží i jako zápis. V další hodině  jsme prostřednictvím pracovního listu opakovali.

3. 1. - 12. 1. 2018

Připomněli učivo týkající se tématu Litosféra. Následně jsme se věnovali jednotlivým pojmům z této oblasti (litosférické desky, pohyby, vývoj kontinentů aj.) Pracovali jsme s atlasem. Nahlédli jsme pod hladinu oceánů a moří (zkoumali jsme reliéf oceánského dna) a taky na největší díry světa. Osvětlili jsme si problematiku vulkanismu (sopečné činnosti) a seismicity (zemětřesení). Napsali jsme písemné opakování od nadpisu Litosféra po  Oceánské dno).

11. 12. - 15. 12. 2017

Napsali jsme písemné opakování z celku Mapa a glóbus. Povídali jsme si o pojmu krajinná sféra. Začali jsme se věnovat tématu Litosféra.

4. 12. - 8. 12. 2017

Odpadla nám jedna vyučovací hodina. Napsali jsme písemné opakování z tématu Čas na Zemi. Opakovali jsme celek Mapa a glóbus. Shrnující opakování se přesouvá na středu 13. 12.

27. 11. - 1. 12. 2017

Pokračovali jsme v procvičování časových pásem. Cesta kolem světa za jednu vyučovací hodinu se nám podařila. Zjistili jsem, že letní čas není všude na světě. Povídali jsme si o přestupných rocích. Příští hodinu (6.12.) budeme psát písemné opakování z časových pásem. V pátek (8. 12.) budeme psát souhrnné opakování celku Mapa a glóbus.

20. 11. - 24. 11. 2017

Začali jsme se zabývat tématem Čas na Zemi. Vysvětlili jsme si důležité pojmy, které jsou v tomto tématu důležité. Cestovali jsme časem po celém světě. Pracovali jsme s mapou časových pásem.

13. 11. - 17. 11. 2017

Práce s mapou (určování vrstevnic, nadmořské výšky aj.) Pracovní list - opakování (mapa a glóbus). 

6. 11. - 10. 11. 2017

Vysvětlili jsme si k čemu všemu využijeme atlas. Pracovali jsme s rejstříkem, vyhledávali různé zeměpisné názvy. Práce s mapou, obsah mapy (výškopis, polohopis, popis).

30. 10. - 3. 11. 2017

Určovali jsme zeměpisnou polohu jednotlivých míst. Začali jsme se věnovat tématu Mapa a glóbus. Zabývali jsme se měřítkem (počítali jsme skutečnou vzdálenost zadaných míst). Pracovali jsme s rejstříkem. Napsali jsme písemné opakování z určování zeměpisné polohy.

16. 10. - 25. 10. 2017

Procvičili jsme zeměpisné pojmy týkající se tématu Orientace na Zemi (zeměpisná síť, poledník, rovnoběžka, zeměpisná délka a šířka), vypracovali jsme pracovní list, vyzkoušeli jsme si zeměpisný kvíz. Napsali jsme písemnou práci z tohoto tématu. Zábavnou formou jsme hledali zeměpisné souřadnice různých měst světa. 

9. 10. - 13. 10. 2017

Napsali jsme shrnující opakování z tématu Vesmír. Povídali jsme si o zeměpisné síti a zeměpisných souřadnicích. Práce s atlasem. 

2. 10. -  6. 10. 2017

Procvičovali jsme probraný celek (Vesmír) - pracovní list, vesmírné domino, fishbone diagram, diskutovali jsme nad článkem s názvem "Byl Gagarin opravdu první kosmonaut." Pomocí tabletu a aplikace SPACECRAFT 3D jsme měli možnost zhlédnout umělé družice na naší planete Zemi, Marsu a jiných planetách. Začali jsme se věnovat tématu Orientujeme se na zemi.

25. 9. - 29. 9. 2017

Tento týden jsme se zabývali tématem Měsíc. Zhlédli jsme Měsíc na GOOGLE EARTH, zkoumali jsme jeho povrch. Vysvětlili jsme se měsíční fáze a ukázali názorné videa a animace. Povídali jsme si o dobývání vesmíru.

18. 9. - 22. 9. 2017

Napsali jsme krátké opakování z tématu Vesmír. Pokračovali jsme v tématu Planeta Země. Názorně jsme si předvedli pohyby, které Země vykonává. Inspirativní videa na toto téma.

4. 9. - 15. 9. 2017

Povídali jsme si o vesmírném prostoru. Své znalosti jsme rozšířili a dozvěděli jsme se mnoho nového. K procvičení jsme využili pracovní list. Nahlédli jsme na GOOGLE EARTH a STELLARIUM.