Zeměpis

10. 6. - 14. 6. 2019

Napsali jsme závěrečný test - Austrálie. Dále jsme se věnovali polárním pustinám (Antarktida, Arktida).

4. 6. - 7. 6. 2019

Poznávali jsme krásy Austrálie. Dozvěděli jsme se zajímavé informace. Příští týden ve středu budeme psát z tohoto tématu test.

27. 5. - 31. 5. 2019

Opakování tématu Afrika (výstup na horu Kibo, AZ-KVÍZ, pracovní list). Napsali jsme test z tohoto učiva.

20. 5. - 24. 5. 2019

Regiony Afriky (severní, tropická, jižní), slepá mapa - zakreslení (vybrané státy). 

13. 5. - 17. 5. 2019

Napsali jsme test z afrického vodstva. Diskuse - hospodářství a obyvatelstvo Afriky. Představení nejrůznějších afrických kmenů, zajímavosti.

6. 5. - 10. 5. 2019

Napsali jsme test Afrika - členitost a povrch. Nyní se věnujeme africkému podnebí, biomům a vodstvu. 

29. 4. - 3. 5. 2019

Práce s atlasem (slepá mapa - zakreslování pojmů z členitosti a povrchu Afriky). Jedna vyučovací hodina odpadla.

15. 4. - 26. 4. 2019

Prezentace zpracovaných témat (biomy Země). Napsali jsme test z biosféry. Nyní se zabýváme tématem Afrika (úvod, členitost, povrch). Práce s atlasem.

8. 4. - 12. 4. 2019

Projekt - Biomy Země - prezentace.

1. 4. - 5. 4. 2019

Projekt - Biomy Země (skupinová práce).

25. 3. - 29. 3. 2019

Napsali jsme test z pedosféry.  Zadání projektu - Biomy Země. Skupinová práce - biomy.

18. 3. - 22. 3. 2019

Pedosféra - složení, barva, úrodnost. Diskuze - pozitivní a negativní vliv člověka na půdu. Význam půdy. Pracovní list. V pondělí test z tohoto tématu.

11. 3. - 15. 3. 2019

Napsali jsme shrnující opakování z tématu Hydrosféra. Nyní se věnujeme půdnímu obalu Země.

4. 3. - 8. 3. 2019

Ledovce, podpovrchová voda. Práce s atlasem. Video - ledovce. Procvičování (osmisměrka - řeky). Diskuse - voda.

25. 2. - 1. 3. 2019

JARNÍ PRÁZDNINY

18. 2. - 22. 2. 2019

Voda na pevnině (povrchová), pojmy (povodí, pramen, průtok, ústí). Práce s atlasem (ústí řek). 

11. 2. - 15. 2. 2019

Napsali jsme písemné opakování (atmosféra). Začali jsme se věnovat novému tématu Hydrosféra. Dozvěděli jsme nové informace. Problémy s vodou (svět) - diskuze.

4. 2. - 8. 2. 2019

Vítr (pravidelné a nepravidelné proudění), tlak vzduchu. Zahráli jsme si AZ-kvíz (atmosféra). V pondělí budeme psát z tohoto tématu písemné opakování.

28. 1. - 1. 2. 2019

Atmosféra - počasí (meteorologické prvky, žáci v roli "rosniček"), podnebí  (podnebné pásy - práce s mapou).

21. 1. - 25. 1. 2019

Shrnutí poznatků - litosféra. Napsali jsme test z tohoto tématu. Úvod do atmosféry.

3. 1. - 11. 1. 2018

Zabývali jsme se zemětřesením a sopečnou činností. Utváření zemského povrchu (vznik pohoří). Práce s atlasem. 

10. 12. - 21. 12. 2018

Oceánské dno, práce s atlasem. Interaktivní hra - na dno Mariánského příkopu.

​3. 12. - 7. 12. 2018

Obecný fyzický zeměpis, rozdělení krajinné sféry (litosféry, atmosféra, hydrosféra, pedosféra, hydrosféra). Zvládli jsme úvod do litosféry (nitro planety Země).

26. 11. - 30. 11. 2018

Opakovali jsme učivo celého tematického celku formou hry Riskuj. Napsali jsme shrnující opakování z tématu Mapa a glóbus.

19. 11. - 23. 11. 2018

Zvládli jsme určit pásmový čas určitých měst. Orientujeme se na mapě. V pondělí budeme psát z tohoto učiva test, ve středu nás čeká souhrnné opakování z tématu 2. Mapa a glóbus.

12. 11. - 16. 11. 2018

Umíme vysvětlit pojem výškopis, polohopis a popis. Práce s mapou (vrstevnice). Začali jsme se věnovat tématu Čas na zemi.

5. 11. - 9. 11. 2018

Napsali jsme test (zeměpisné souřadnice, práce s rejstříkem). Pracovali jsme s glóbusem (měřili jsme vzdušnou vzdálenost určitých bodů). Připomněli jsme si měřítko mapy (zároveň jsme procvičili převody jednotek).

29. 10., - 2. 11. 2018

Zopakovali jsme zeměpisné souřadnice (práce s atlasem a s rejstříkem). Příští týden budeme psát test z tohoto učiva. Nahlédli jsme na nové pojmy (glóbus, mapa, měřítko).

22. 10. - 26. 10. 2018

Napsali jsme písemnou práci na zeměpisné souřadnice (obrázkové symboly). Práce s rejstříkem (hledání zadaných míst, práce s vysvětlivkami a "mapovými souřadnicemi". Procvičovali jsme určování zeměpisných souřadnic (pracovní list - domácí úkol).

15. 10. - 19. 10. 2018

Napsali jsme test ze základních pojmů (poledník, rovnoběžka, zeměpisná délka a šířka). V průběhu tohoto týdne jsme zvládli určit zeměpisné souřadnice pomocí obrázkových symbolů na zjednodušeném mapovém poli. 

8. 10. - 12. 10. 2018

Zeměpisná síť, poledník, rovnoběžka, zeměpisná délka a šířka. Práce s pojmy. Zeměpisný kvíz.

V příští týden budeme psát test.

1. 10. - 5. 10. 2018

Dokončili jsme učivo o vesmíru, planetě Zemi a Měsíci. Opakovali jsme učivo formou vesmírného domina. Napsali jsme písemné opakování. Začali jsme se věnovat tématu Mapa a glóbus.

24. 9. - 27. 9. 2018

Napsali jsme test (vesmír, planeta Země).  Povídali jsme si o Měsíci (kosmický soused Země). 

17. 9. - 21. 9. 2018

Tento týden jsme se podívali blíže na naši planetu Zemi. V úterý budeme psát písemnou práci (vesmír, planeta Země).

10. 9. - 14. 9. 2018

Prezentace zadaného úkolu (O prázdninách cestovatelem). Začali jsme se věnovat tématu Vesmír. 

3. 9. - 7. 9. 2018

Úvodní hodina, požadavky, pravidla. Dobrovolný úkol na příště - prezentace na téma O prázdninách cestovatelem.